ii wojna światowa (1939-1945)

advertisement
A K A D E M I A O B R ON Y N A R O D O W E J
BIBLIOTEKA GŁÓWNA
OŚRODEK INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOGRAFICZNEJ
II WOJNA ŚWIATOWA (1939-1945)
II Wojna Światowa, front zachodni 1939-1940;1944-1945
Źródło: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Western_front_WW2,_title_image.jpg#/media/File:Western_front_WW2,_title_image.jpg
Zasięg językowy: język polski, język angielski, język rosyjski, język francuski, język niemiecki
Rodzaj wykorzystanych źródeł: wydawnictwa zwarte, dokumenty elektroniczne
Ilość pozycji: 356
Ilość stron: 86
Zestawienie sporządzone w oparciu o wybrane zbiory Biblioteki Głównej Akademii Obrony Narodowej
Opracowujący: Jolanta Mijewska, Monika Szymczyk-Golan
[email protected]
WARSZAWA
2015
1. 1939 : the alliance that never was and the coming of World War II /
Michael Jabara Carley.
1939 : the alliance that never was and the coming of World War II / Michael
Jabara Carley.- Chicago : Ivan R. Dee, 1999.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - historia - 1918-1939 r.,
Wojna 1939-1945 r. - geneza
Sygnatura: 6779/III
2. 1939 i 1944 : kilka zagadnień polskich / Jerzy Kirchmayer.
1939 i 1944 : kilka zagadnień polskich / Jerzy Kirchmayer.- Warszawa :
Książka i Wiedza, 1957.
Hasła przedmiotowe: Powstanie 1944 r. warszawskie, Wojna 1939-1945 r. bitwy - Polska
Sygnatura: P/5118, 25998/2, 26000/2
3. 1945 : das Jahr der endgultigen Niederlage der faschistischen
Wehrmacht : Dukumente.
1945 : das Jahr der endgultigen Niederlage der faschistischen Wehrmacht :
Dukumente.- Berlin : Militarverlag der Deutschen Demokratischen Republik,
1975.
(Schriften)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Niemcy
Sygnatura: 178/III
4. Afrika-Korps 1941-1943 / Ian Baxter ; przeł. z ang. Marek Rudowski.
Afrika-Korps 1941-1943 / Ian Baxter ; przeł. z ang. Marek Rudowski.Warszawa : "Bellona", 2010.
(Obrazy II Wojny Światowej)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Afryka Północna, Wojna 19391945 r. - jednostki wojskowe - Niemcy, Wojska pancerne - Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 17418/III
5. Agonia pokoju i początek wojny : sierpień - wrzesień 1939 / Henryk
Batowski.
Agonia pokoju i początek wojny : sierpień - wrzesień 1939 / Henryk Batowski.Wyd. 4 popr. i uzup.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1984.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 1918-1939 r., Wojna 19391945 r. - geneza
Sygnatura: 84029/2, 32066
2
6. Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 : w świetle dokumentów.
[T.] 1. Geneza i skutki agresji / wybór i oprac. Czesław Grzelak, Stanisław
Jaczyński, Eugeniusz Kozłowski ; red. nauk. Czesław Grzelak.
Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 : w świetle dokumentów. [T.] 1,
Geneza i skutki agresji / wybór i oprac. Czesław Grzelak, Stanisław Jaczyński,
Eugeniusz Kozłowski ; red. nauk. Czesław Grzelak.- Warszawa : "Bellona" :
Wojskowy Instytut Historyczny, 1994.
Hasła przedmiotowe: Kampania wojenna 1939 r. wrześniowa - źródła, Wojna
1939-1945 r. - Polska - źródła, Polska - 1918-1939 r. - źródła, ZSRR a Polska 1917-1941 r. - źródła
Sygnatura: 1713/III t.1, 1884/III t.1, 1968/III t.1, 1565/III t.1
7. Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 : w świetle dokumentów.
[T.] 3, Działania wojsk Frontu Białoruskiego / wybór i oprac. Czesław
Grzelak, Stanisław Jaczyński, Eugeniusz Kozłowski ; red. nauk. Czesław
Grzelak.
Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 : w świetle dokumentów. [T.] 3.
Działania wojsk Frontu Białoruskiego / wybór i oprac. Czesław Grzelak, Stanisław
Jaczyński, Eugeniusz Kozłowski ; red. nauk. Czesław Grzelak.- Warszawa :
"Bellona" : Wojskowy Instytut Historyczny, 1995.
Hasła przedmiotowe: Kampania wojenna 1939 r. wrześniowa - źródła, Wojna
1939-1945 r. - Polska, Polska - 1918-1939 r. - źródła, ZSRR a Polska - 1917-1941
r. - źródła
Sygnatura: 2605/III t.3, 2392/III t.3
8. Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 [siedemnastego] września
1939 : los jeńców polskich / Piotr Żaroń.
Agresja Związku Radzieckiego na Polskę 17 [siedemnastego] września 1939 :
los jeńców polskich / Piotr Żaroń.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, 1998.
Hasła przedmiotowe: Jeńcy wojenni - Polska - 1939-1945 r., Kampania
wrześniowa, Obozy jenieckie - ZSRR - 1939-1945 r. - źródła, Wojna 1939-1945 r.
- martyrologia - Polska, Polska - polityka międzynarodowa - 1939-1945 r., ZSRR polityka - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 4226/II
3
9. Akcja dywersyjna "N" : dokumenty i materiały z archiwum Tadeusza
Żenczykowskiego / oprac., przedmową i przypisami opatrzył Grzegorz
Mazur.
Akcja dywersyjna "N" : dokumenty i materiały z archiwum Tadeusza
Żenczykowskiego / oprac., przedmową i przypisami opatrzył Grzegorz Mazur.Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 2000.
Hasła przedmiotowe: Dywersja ideologiczna - historia - Polska - 1939-1945 r.
- źródła, Polskie Państwo Podziemne - propaganda - źródła, Radio Free Europe.
Rozgłośnia Polska - publicystyka, Wojna 1939-1945 r. - Polska - źródła,
Żenczykowski, Tadeusz (1907-1997) - publicystyka
Sygnatura: 9265/III
10. Alianci i państwa osi w walkach o Tobruk w 1941 r[oku] : materiały
z konferencji naukowej zorganizowanej przez WIH w dniu 9 grudnia 1991 r. /
red. nauk. Tadeusz Panecki ; Wojskowy Instytut Historyczny.
Alianci i państwa osi w walkach o Tobruk w 1941 r[oku] : materiały
z konferencji naukowej zorganizowanej przez WIH w dniu 9 grudnia 1991 r. / red.
nauk. Tadeusz Panecki ; Wojskowy Instytut Historyczny.- Warszawa : WIH, 1992.
(Historia Militaris / Wojskowy Instytut Historyczny)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1940-1942 r. pod Tobrukiem - materiały
konferencyjne, Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Afryka - materiały konferencyjne,
Wojsko - 1939-1945 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: 648/II, 3652/II, 3653/II
11. Alternatywna historia II wojny światowej / Janusz Osica, Andrzej
Sowa.
Alternatywna historia II wojny światowej / Janusz Osica, Andrzej Sowa.Warszawa : Bellona, cop. 2013.
Hasła przedmiotowe: Historia alternatywna, Wojna 1939-1945 r.,
Wydawnictwa popularne
Sygnatura: 10679/II
4
12. Antypolska akcja OUN-UPA : 1943-1944 : fakty i interpretacje / red.
nauk. Grzegorz Motyka, Dariusz Libionka ; Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
Antypolska akcja OUN-UPA : 1943-1944 : fakty i interpretacje / red. nauk.
Grzegorz Motyka, Dariusz Libionka ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.- Warszawa : Instytut Pamięci
Narodowej, 2003.
(Konferencje IPN ; t. 4)
Hasła przedmiotowe: Armia Krajowa. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty materiały konferencyjne, Organizacia Ukrains'kih Nacionalistiv - materiały
konferencyjne, Ukrains'ka Povstans'ka Armia - materiały konferencyjne,
Ludobójstwo - Ukraina - 1939-1945 r. - materiały konferencyjne, Wojna 19391945 r. - martyrologia - Polska - materiały konferencyjne, Polska a Ukraina - 19391945 r. - materiały konferencyjne, Ukraina a Polska - 1939-1945 r. - materiały
konferencyjne, Wołyń (Ukraina) - stosunki etniczne - 1939-1945 r. - materiały
konferencyjne
Sygnatura: 13218/III
13. Ardeny / Leszek Kryczka.
Ardeny / Leszek Kryczka.- Warszawa : "Altair", 1996.
(Największe Bitwy XX Wieku ; 22)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944-1945 r. w Ardenach, Wojna 1939-1945 r. bitwy
Sygnatura: 2796/III, 20766/III
14. Ardeny : historia, sztuka operacyjna, służba sztabów / Franciszek
Skibiński.
Ardeny : historia, sztuka operacyjna, służba sztabów / Franciszek Skibiński.Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej. Seria 9)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944-1945 r. w Ardenach, Wojna 1939-1945 r. Belgia
Sygnatura: P/2476, 5973/W
15. Armageddon : niepoprawna politycznie historia II wojny światowej /
Clive Ponting ; przekł. Karol Nowacki.
Armageddon : niepoprawna politycznie historia II wojny światowej / Clive
Ponting ; przekł. Karol Nowacki.- Warszawa : Fijorr Publishing, 2013.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wydawnictwa popularne
Sygnatura: 10680/II
5
16. Armia Andersa / Piotr Żaroń.
Armia Andersa / Piotr Żaroń.- [Wyd. 2 popr.].- Toruń : Wydaw. Adam
Marszałek, cop. 1997.
Hasła przedmiotowe: Anders, Władysław (1892-1970), Sikorski, Władysław
(1881-1943), Wojna 1939-1945 r. - Włochy - udział Polaków, Wojsko - Polska 1939-1945 r., Polska - polityka - ZSRR - 1939-1945 r., ZSRR - polityka - Polska 1939-1945 r.
Sygnatura: 7695/P + 3 mapy
17. Arnhem 1944 : ostatnie zwycięstwo Niemiec / Janusz Piekałkiewicz ;
tł. [z niem.] Katarzyna Brzozowska.
Arnhem 1944 : ostatnie zwycięstwo Niemiec / Janusz Piekałkiewicz ; tł.
[z niem.] Katarzyna Brzozowska.- Warszawa : AWM "Morex", cop. 1994.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944 r. pod Arnhem, Wojna 1939-1945 r. - bitwy Holandia
Sygnatura: 1094/IV, 1330/IV, 1329/IV
18. Artyleria w II wojnie światowej : studium historyczno-wojskowe / Igor
Błagowieszczański.
Artyleria w II wojnie światowej : studium historyczno-wojskowe / Igor
Błagowieszczański.- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
1983.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej : Rodzaje Wojsk i Sił Zbrojnych)
Hasła przedmiotowe: Artyleria - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3807, 82486/2
19. Artyleria Wojska Polskiego i jej wyżsi dowódcy w II [drugiej] wojnie
światowej : (zarys problematyki) / Eugeniusz Rujna, Maciej Szczurowski.
Artyleria Wojska Polskiego i jej wyżsi dowódcy w II [drugiej] wojnie światowej
: (zarys problematyki) / Eugeniusz Rujna, Maciej Szczurowski.- Toruń : Wydaw.
Naukowe WSO [Wyższej Szkoły Oficerskiej] im. gen. J. Bema, 1995.
Hasła przedmiotowe: Artyleria - Polska - 1939-1945 r., Wojsko - Polska 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Dowódcy - biografie - 20 w.
Sygnatura: 2626/II
20. Atlas II wojny światowej / red. John Keegan ; oprac. wyd. polskiego
Grażyna Zielińska-Paine, Elżbieta Lubańska ; przekł z ang. Tadeusz Rawski.
Atlas II wojny światowej / red. John Keegan ; oprac. wyd. polskiego Grażyna
Zielińska-Paine, Elżbieta Lubańska ; przekł z ang. Tadeusz Rawski.- Warszawa :
Letter Perfect International, 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 649/IV
6
21. Atlas II wojny światowej : ponad 160 szczegółowych map bitew i
kampanii wojennych / David Jordan, Andrew Wiest ; tł. z ang. Danuta
Zgliczyńska ; konsult. hist. Agnieszka Jaworska.
Atlas II wojny światowej : ponad 160 szczegółowych map bitew i kampanii
wojennych / David Jordan, Andrew Wiest ; tł. z ang. Danuta Zgliczyńska ; konsult.
hist. Agnieszka Jaworska.- Bielsko Biała : "Dragon", 2009.
(Historica)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy
Sygnatura: 2803/IV
22. Bankrotstvo strategii germanskogo fasizma : istoriceskie ocerki,
dokumenty i materialy. T. 1. Pogotovka i razvertyvanie nacistskoj agresii
v Evrope 1933-1941 / Vjaceslav Ivanovic Dasicev ; otvetstvennyj red. A. M.
Samsonov. [perevod dokumentov s nem. L.S. Azarch i dr.].
Bankrotstvo strategii germanskogo fasizma : istoriceskie ocerki, dokumenty i
materialy. T. 1. Pogotovka i razvertyvanie nacistskoj agresii v Evrope 1933-1941 /
Vjaceslav Ivanovic Dasicev ; otvetstvennyj red. A. M. Samsonov. [perevod
dokumentov s nem. L.S. Azarch i dr.].- Moskva : "Nauka", 1973.
(Vtoraja Mirovaja Vojna v Issledovanijach Vospominanijach, Dokumentach)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza
Sygnatura: 101/IV t.1
23. Bataliony Chłopskie 1940-1945 / Janusz Gmitruk.
Bataliony Chłopskie 1940-1945 / Janusz Gmitruk.- Warszawa : MHPRL, 2000.
(Biblioteka Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego)
Hasła przedmiotowe: Bataliony Chłopskie, Wojna 1939-1945 r. - Polska
Sygnatura: 7950/P
24. Battles lost and won : great campaigns of World War II / Hanson W.
Baldwin.
Battles lost and won : great campaigns of World War II / Hanson W. Baldwin.New York : Avon Books, cop. 1968.
(Discus Books)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy
Sygnatura: 55000/1, 7786/II
25. Bez możliwości wyboru : Wojsko Polskie na froncie wschodnim : 19431945 / Czesław Grzelak, Henryk Stańczyk, Stefan Zwoliński.
Bez możliwości wyboru : Wojsko Polskie na froncie wschodnim : 1943-1945 /
Czesław Grzelak, Henryk Stańczyk, Stefan Zwoliński.- Warszawa : WIH
[Wojskowy Instytut Historyczny] : "Bellona", 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojsko - Polska - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. udział Polaków, Wojna 1939-1945 r. - ZSRR
Sygnatura: 971/III, 972/III, 983/III, 1072/III
7
26. Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946 / Władysław
Anders.
Bez ostatniego rozdziału : wspomnienia z lat 1939-1946 / Władysław Anders.Warszawa : "Bellona", cop. 2007.
Hasła przedmiotowe: Anders, Władysław (1892-1970) - pamiętniki, Polskie
Siły Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. udział Polaków - pamiętniki, Wojsko - Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki,
Pamiętniki polskie - 20 w.
Sygnatura: 16094/III
27. Bibliografia wojny wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945 :
problematyka wojskowa : materiały z lat 1939-1967 / oprac. Krystyna
Szczepańska, Bożena Zielińska ; Wojskowy Instytut Historyczny.
Bibliografia wojny wyzwoleńczej narodu polskiego 1939-1945 : problematyka
wojskowa : materiały z lat 1939-1967 / oprac. Krystyna Szczepańska, Bożena
Zielińska ; Wojskowy Instytut Historyczny.- Warszawa : Wydaw. Ministerstwa
Obrony Narodowej, 1973.
(Polski Czyn Zbrojny w II Wojnie Światowej ; [t.] 6)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska - bibliografia, Wojsko Polska - 1939-1945 r. - bibliografia
Sygnatura: 55311 t.6, 55296 t.6
28. Bitva pod Moskvoj / L. L. Desjatov, V. M. Mirosnikov ; Voennaja
Akademija im. M.V. Frunze.
Bitva pod Moskvoj / L. L. Desjatov, V. M. Mirosnikov ; Voennaja Akademija
im. M.V. Frunze.- [Moskva] : VAF, 1953.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1941 r. pod Moskwą, Wojna 1939-1945 r. - bitwy
- ZSRR
Sygnatura: 395/III
29. Bitva pod Stalingradom : lekcija / I. I. Sinkarev ; Voennaja Akademija
im. M.V. Frunze. Kafedra Istorii Voennogo Iskusstva.
Bitva pod Stalingradom : lekcija / I. I. Sinkarev ; Voennaja Akademija im. M.V.
Frunze. Kafedra Istorii Voennogo Iskusstva.- [Moskva] : VAF, 1953.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1942-1943 r. stalingradzka, Wojna 1939-1945 r. bitwy - ZSRR
Sygnatura: 398/III
8
30. Bitwa o Ardeny : z niemieckiego punktu widzenia / Danny S. Parker ;
przeł. [z niem.] Grzegorz Siwek.
Bitwa o Ardeny : z niemieckiego punktu widzenia / Danny S. Parker ; przeł.
[z niem.] Grzegorz Siwek.- Warszawa : Bellona, 2002.
(Wielkie Bitwy - Wielcy Dowódcy)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944-1945 r. w Ardenach, Wojna 1939-1945 r. dowodzenie - organizacja - Niemcy, Wojsko - Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 9726/III, 20635/III
31. Bitwa o Atlantyk / Door Barrie Pitt ; i zespół red. Time-Life Books ;
przekł. [z ang.] Sławomir Kędzierski.
Bitwa o Atlantyk / Door Barrie Pitt ; i zespół red. Time-Life Books ; przekł.
[z ang.] Sławomir Kędzierski.- Warszawa : "Amber", 1998.
(II [Druga] Wojna Światowa)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - wydawnictwa popularne,
Bitwy morskie - 1939-1945 r. - ikonografia - album, Atlantyk - bitwy - 1939-1945
r. - wydawnictwa popularne
Sygnatura: 1255/IV, 7533/P
32. Bitwa o Berlin : działania 1 armii WP kwiecień-maj 1945 / Zdzisław
Stąpor ; Wojskowy Instytut Historyczny. Centralne Archiwum Wojskowe.
Bitwa o Berlin : działania 1 armii WP kwiecień-maj 1945 / Zdzisław Stąpor ;
Wojskowy Instytut Historyczny. Centralne Archiwum Wojskowe.- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973.
(Wojna Wyzwoleńcza Narodu Polskiego)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1945 r. o Berlin, Wojna 1939-1945 r. - udział
Polaków
Sygnatura: P/3333 + zał., 55386 + zał., 55413 + zał.
33. Bitwa o Monte Cassino. T. 1 / Melchior Wańkowicz.
Bitwa o Monte Cassino. T. 1 / Melchior Wańkowicz.- Warszawa : Wydaw.
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino - publicystyka, Wojna
1939-1945 r. - bitwy - Włochy, Publicystyka polska - 20 w.
Sygnatura: 127/III t.1
34. Bitwa o Monte Cassino. T. 2 / Melchior Wańkowicz.
Bitwa o Monte Cassino. T. 2 / Melchior Wańkowicz.- Warszawa : Wydaw.
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino - publicystyka, Wojna
1939-1945 r. - bitwy - Włochy, Publicystyka polska - 20 w.
Sygnatura: 128/III t.2
9
35. Bitwa o Monte Cassino. T. 3 / Melchior Wańkowicz.
Bitwa o Monte Cassino. T. 3 / Melchior Wańkowicz.- Warszawa : Wydaw.
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino - publicystyka, Wojna
1939-1945 r. - bitwy - Włochy, Publicystyka polska - 20 w.
Sygnatura: 129/III t.3
36. Bitwy na Pomorzu : szkice z dziejów militarnych Pomorza
Nadwiślańskiego (1109-1945) / Mieczysław Bielski, Waldemar Rezmer.
Bitwy na Pomorzu : szkice z dziejów militarnych Pomorza Nadwiślańskiego
(1109-1945) / Mieczysław Bielski, Waldemar Rezmer.- Gdańsk : "Marpress",
1993.
Hasła przedmiotowe: Bitwy lądowe - 12-20 w. - Pomorze Gdańskie, Wojna
1939-1945 r. - bitwy - Polska, Pomorze - historia
Sygnatura: 1317/III
37. Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944 : Narwik, bitwa o Anglię, Tobruk,
Monte Cassino, Falaise, Arnhem / Joanna Wieliczka-Szarkowa ; wstęp
Karolina Kaczorowska.
Bitwy polskich żołnierzy 1940-1944 : Narwik, bitwa o Anglię, Tobruk, Monte
Cassino, Falaise, Arnhem / Joanna Wieliczka-Szarkowa ; wstęp Karolina
Kaczorowska.- Kraków : Wydawnictwo AA, 2014.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Wojna 1939-1945 r. udział Polaków
Sygnatura: 20975/III, 20976/III
38. Bitwy września 1939 roku : materiały z VI [szóstego] seminarium
historyków polskich działań obronnych 1939 roku, Koszalin, 10 - 11 listopada
1989 r.. Cz. 2. Dowódcy września / red. nauk. Bogusław Polak ; Wyższa
Szkoła Inżynierska w Koszalinie.
Bitwy września 1939 roku : materiały z VI [szóstego] seminarium historyków
polskich działań obronnych 1939 roku, Koszalin, 10 - 11 listopada 1989 r.. Cz. 2.
Dowódcy września / red. nauk. Bogusław Polak ; Wyższa Szkoła Inżynierska w
Koszalinie.- Koszalin : Wydaw. Uczelniane WSI, 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Polska - materiały
konferencyjne, Dowódcy - biografie, Kampania wojenna 1939 r. wrześniowa materiały konferencyjne
Sygnatura: 1933/III cz.2
10
39. Blitzkrieg nad Dnieprem : kampania 1941 roku na Froncie Wschodnim
/ Bryan Fugate, Lew Dworiecki ; przeł. [z ang.] Tomasz Prochenka.
Blitzkrieg nad Dnieprem : kampania 1941 roku na Froncie Wschodnim / Bryan
Fugate, Lew Dworiecki ; przeł. [z ang.] Tomasz Prochenka.- Warszawa : Bellona,
2001.
(Wielkie Bitwy - Wielcy Dowódcy)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - ZSRR, Operacja
Barbarossa
Sygnatura: 8066/III, 8227/III, 20777/III
40. Bogowie wojny / Simon Berthon, Joanna Potts ; przekł. Rudolf
Szymański.
Bogowie wojny / Simon Berthon, Joanna Potts ; przekł. Rudolf Szymański.Warszawa : Wydawnictwo Amber, 2006.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r., Przywódcy
i głowy państw - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 20811/III
41. Bohaterowie i dowódcy II wojny światowej / Robert Jackson ; tł. [z ang.]
Grzegorz Siwek.
Bohaterowie i dowódcy II wojny światowej / Robert Jackson ; tł. [z ang.]
Grzegorz Siwek.- Warszawa : "Almapress", cop. 2008.
(Vital Guide)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - biografie
Sygnatura: 16100/III
42. Boski Wiatr : japońskie formacje kamikaze w II wojnie światowej /
Rikihei Inoguchi, Tadashi Nakajima, Roger Pineau ; przekł. z ang. Katarzyna
Kasterska, Ewa Plieth-Pikus.
Boski Wiatr : japońskie formacje kamikaze w II wojnie światowej / Rikihei
Inoguchi, Tadashi Nakajima, Roger Pineau ; przekł. z ang. Katarzyna Kasterska,
Ewa Plieth-Pikus.- Gdańsk : "Finna", 1995.
(Seria z Kotwiczką)
Hasła przedmiotowe: Kamikaze, Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe Japonia, Wojna powietrzna - 1939-1945 r., Wojsko - Japonia - 1939-1945 r.
Sygnatura: 2495/II
11
43. Brandenburczycy" i Abwehra : niemieckie oddziały specjalne 19391945 / Franz Kurowski ; przeł. [z niem.] Tomasz Nowakowski.
"Brandenburczycy" i Abwehra : niemieckie oddziały specjalne 1939-1945 /
Franz Kurowski ; przeł. [z niem.] Tomasz Nowakowski.- Warszawa : "Oskar",
2003.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - działania specjalne - Niemcy,
Wojska specjalnego przeznaczenia - Niemcy - 1933-1945 r., Wywiad wojskowy jednostki specjalne - Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 10707/III
44. Britain and Poland, 1939-1943 : the betrayed ally / Anita J.
Prażmowska.
Britain and Poland, 1939-1943 : the betrayed ally / Anita J. Prażmowska.Cambridge : Cambridge University Press, 1995.
(Cambridge Russian, Soviet and Post-Soviet Studies ; 97)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - polityka, Polska - polityka
międzynarodowa - 1939-1945 r., Wielka Brytania - polityka - Polska - 19391945 r.
Sygnatura: 2714/III
45. Brockhaus - Die Bibliothek. Bd. [1-6]. Die Weltgeschichte. Bd. 5.
Aufbruch der Massen-Schrecken der Kriege (1850-1945) / hrsg. von der
Brockhaus Redaktion; red. Leitung Mathias Munter-Elfner; Red. SabineWalburga Anders [i in.].
Brockhaus - Die Bibliothek. Bd. [1-6]. Die Weltgeschichte. Bd. 5. Aufbruch der
Massen-Schrecken der Kriege (1850-1945) / hrsg. von der Brockhaus Redaktion;
red. Leitung Mathias Munter-Elfner; Red. Sabine-Walburga Anders [i in.].Leipzig ; Mannheim : F.A. Brockhaus, 1999.
Hasła przedmiotowe: Historia - 19-20 w., Ruchy społeczne - 19-20 w., Wojna
1914-1918 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 6862/III vol. 5
46. Brytyjskie plany ataku na ZSRR 1939-1941 / Patrick R. Osborn ;
przekł. [z ang.] Jacek Złotnicki.
Brytyjskie plany ataku na ZSRR 1939-1941 / Patrick R. Osborn ; przekł. [z ang.]
Jacek Złotnicki.- Warszawa : "Amber", 2007.
(Tajemnice Historii)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wielka Brytania - polityka - ZSRR
- 1939-1945 r.
Sygnatura: 15384/III
12
47. Byli z nami : o działalności radzieckich partyzantów na ziemiach
polskich / zebrali i oprac. Władysław Góra, Stanisław Wroński ; [z ros. przeł.
Mieczysław Lidert, Stanisław Wroński].
Byli z nami : o działalności radzieckich partyzantów na ziemiach polskich /
zebrali i oprac. Władysław Góra, Stanisław Wroński ; [z ros. przeł. Mieczysław
Lidert, Stanisław Wroński].- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1966.
Hasła przedmiotowe: Ruch oporu - Polska - udział Rosjan, Wojna 19391945 r.
Sygnatura: P/2383, 49401/2, 49453/2
48. Byłam sekretarką Adolfa Hitlera / Christa Schroeder ; przeł. [z niem.]
Magdalena Podwysocka.
Byłam sekretarką Adolfa Hitlera / Christa Schroeder ; przeł. [z niem.]
Magdalena Podwysocka.- Warszawa : "Bellona", 1999.
(Brunatna Seria)
Hasła przedmiotowe: Hitler, Adolf (1889-1945) - zagadnienia, Schroeder,
Emilie Philippine (1908-1985) - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. - Niemcy pamiętniki, Pamiętniki niemieckie - 20 w.
Sygnatura: 7710/P
49. Byłem adiutantem Hitlera / Nicolaus von Below ; przeł. Zofia Rybicka.
Byłem adiutantem Hitlera / Nicolaus von Below ; przeł. Zofia Rybicka.Warszawa : Bellona, cop. 2012.
Hasła przedmiotowe: Below, Nicolaus von (1907-1983), Hitler, Adolf (18891945), Wojna 1939-1945 r. - Niemcy, Wojsko - Niemcy - 1933-1945 r., Pamiętniki
niemieckie - 1933-1945 r.
Sygnatura: 9517/II
50. Churchill, Hitler i niepotrzebna wojna : jak Wielka Brytania straciła
swoje imperium, a Zachód stracił świat / Patrick J. Buchanan ; przeł. z ang.
Grażyna Waluga.
Churchill, Hitler i niepotrzebna wojna : jak Wielka Brytania straciła swoje
imperium, a Zachód stracił świat / Patrick J. Buchanan ; przeł. z ang. Grażyna
Waluga.- Warszawa : Czerwone i Czarne, 2013.
Hasła przedmiotowe: Churchill, Winston Spencer (1874-1965), Hitler, Adolf
(1889-1945), Wojna 1939-1945 r., Wielka Brytania - polityka - 1939-1945 r.
Sygnatura: 21835/III
13
51. Czerwony Blitzkrieg / Vladimir Beshanov ; przekł. z ros. Andrzej
Palacz.
Czerwony Blitzkrieg / Vladimir Beshanov ; przekł. z ros. Andrzej Palacz.Warszawa : "Inicjał" Andrzej Palacz, 2008.
(Z Gwiazdą)
Hasła przedmiotowe: Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939), Wojna 1939-1945 r. kampania wrześniowa, ZSRR - polityka - Europa Środkowo-Wschodnia - 19391945 r.
Sygnatura: 16391/III, 16014/III
52. Czwarty rozbiór Polski : z dziejów stosunków radziecko-niemieckich
w okresie międzywojennym / Karol Grunberg, Jerzy Serczyk.
Czwarty rozbiór Polski : z dziejów stosunków radziecko-niemieckich w okresie
międzywojennym / Karol Grunberg, Jerzy Serczyk.- Warszawa : Instytut Wydaw.
Związków Zawodowych, 1990.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza, Polska - polityka
międzynarodowa - historia - 1918-1939 r., Niemcy - polityka - ZSRR, ZSRR polityka - historia - Niemcy
Sygnatura: 163/II
53. Czy mamy coś nowego do powiedzenia? : II wojna światowa
w badaniach młodych historyków / pod red. Małgorzaty Krupeckiej
i Katarzyny Utrackiej ; [Instytut Nauk Historycznych UKSW].
Czy mamy coś nowego do powiedzenia? : II wojna światowa w badaniach
młodych historyków / pod red. Małgorzaty Krupeckiej i Katarzyny Utrackiej ;
[Instytut Nauk Historycznych UKSW].- Warszawa : Muzeum Powstania
Warszawskiego : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
2014.
(W Służbie Niepodległej.)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Materiały konferencyjne
Sygnatura: 21839/III
54. D-Day : 6 czerwca 1944 : przełomowa bitwa II [drugiej] wojny
światowej / Stephen E. Ambrose ; przekł. [z ang.] Magdalena Słysz, Krzysztof
Obłucki.
D-Day : 6 czerwca 1944 : przełomowa bitwa II [drugiej] wojny światowej /
Stephen E. Ambrose ; przekł. [z ang.] Magdalena Słysz, Krzysztof Obłucki.Warszawa : "Magnum", cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Normandia (Francja) - bitwy - 1939-1945 r., Operacja
wojenna 1944 r. normandzka, Wojna 1939-1945 r. - bitwy
Sygnatura: 7725/P
14
55. Desert warfare : German experiences in. World War II / Alfred Toppe ;
U.S. [United States] Army Command and General Staff College. Combat
Studies Institute.
Desert warfare : German experiences in. World War II / Alfred Toppe ; U.S.
[United States] Army Command and General Staff College. Combat Studies
Institute.- Fort Leavenworth (Kansas) : CSI,, 1991.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Afryka, Działania na
stepach i pustyniach
Sygnatura: 377/III
56. Disaster at D-Day : the Germans defeat the Allies, June 1944 / Peter
Tsouras.
Disaster at D-Day : the Germans defeat the Allies, June 1944 / Peter Tsouras.London : Greenhill Books; Pennsylvania: Stackpole Books, cop. 1994.
Hasła przedmiotowe: Operacja wojenna 1944 r. normandzka, Wojna 19391945 r. - bitwy - Francja
Sygnatura: 7921/III
57. Doświadczenia lat wojny 1939-1945 : fakty, postawy, refleksje / wybór,
red., słowo wstępne Władysław Bartoszewski.
Doświadczenia lat wojny 1939-1945 : fakty, postawy, refleksje / wybór, red.,
słowo wstępne Władysław Bartoszewski.- Kraków : "Znak", 1980.
(Teksty z "Tygodnika Powszechnego")
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Publicystyka polska - 20 w.
Sygnatura: 80682/2
58. Dowodzenie i sztaby. [T. 4]. II wojna światowa i współczesność / Jan
Orzechowski.
Dowodzenie i sztaby. [T. 4]. II wojna światowa i współczesność / Jan
Orzechowski.- Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1986.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Dowodzenie (wojsk.) - historia, Sztaby wojskowe historia, Sztuka wojenna - 20 w., Wojna 1939-1945 r. - dowodzenie
Sygnatura: P/3317 t.4, 11943/W t.4
59. Druga wojna światowa / Antony Beevor ; przekł. Grzegorz Siwek.
Druga wojna światowa / Antony Beevor ; przekł. Grzegorz Siwek.- Kraków :
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2013.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 21829/III
15
60. Druga Wojna Światowa / red. wyd. pol. Eugeniusz Kozłowski,
Kazimierz Sobczak, Tadeusz Tarnogrodzki ; międzynarodowy kom. red.
Jewgienij M. Żukow [i in.].
Druga Wojna Światowa / red. wyd. pol. Eugeniusz Kozłowski, Kazimierz
Sobczak, Tadeusz Tarnogrodzki ; międzynarodowy kom. red. Jewgienij M. Żukow
[i in.].- Warszawa : Książka i Wiedza, 1987.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: P/4032
61. Druga wojna światowa 1939-1945 / J.F.C. Fuller ; tł. z ang. Ignacy
Bukowski.
Druga wojna światowa 1939-1945 / J.F.C. Fuller ; tł. z ang. Ignacy Bukowski.Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1958.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: P/520, 4159/W
62. Druga wojna światowa 1939-1945. Cz. 1 . Geneza konfliktu i działania
wojenne do 1942 r[oku] / Antoni Czubiński.
Druga wojna światowa 1939-1945. Cz. 1 . Geneza konfliktu i działania wojenne
do 1942 r[oku] / Antoni Czubiński.- Poznań : "Kurpisz", cop. 1999.
(Dzieje Powszechne XX Wieku ; 3)
Hasła przedmiotowe: Historia - 20 w., Historia - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r.
Sygnatura: 1183/IV cz.1, 7549/P cz.1
63. Druga wojna światowa 1939-1945. Cz. 2. Kontrofensywa państw
antyfaszystowskich / Antoni Czubiński.
Druga wojna światowa 1939-1945. Cz. 2. Kontrofensywa państw
antyfaszystowskich / Antoni Czubiński.- Poznań : "Kurpisz", cop. 1999.
(Dzieje Powszechne XX Wieku ; 4)
Hasła przedmiotowe: Historia - 20 w., Historia - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r., Sztuka wojenna - 1939-1945 r.
Sygnatura: 1244/IV cz.2, 7548/P cz.2
64. Druga wojna światowa : chronologiczne zestawienie zdarzeń od
Monachium do Poczdamu : 28.XI.1938 - 2.VIII 1945 / Jerzy Płażewski.
Druga wojna światowa : chronologiczne zestawienie zdarzeń od Monachium do
Poczdamu : 28.XI.1938 - 2.VIII 1945 / Jerzy Płażewski.- Łódź : "Poligrafika",
1947.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 146/II, 24010/2
16
65. Druga wojna światowa : krótka historia [...] : materiał zaczerpnięty ze
źródeł Wywiadu Wojskowego Departamentu Wojny w Waszyngtonie / United
States Information Service = Biuro Informacyjne Stanów Zjednoczonych ; tł.
z ang.
Druga wojna światowa : krótka historia [...] : materiał zaczerpnięty ze źródeł
Wywiadu Wojskowego Departamentu Wojny w Waszyngtonie / United States
Information Service = Biuro Informacyjne Stanów Zjednoczonych ; tł. z ang.[Wyd. 2].- Lublin : "Krajowa Agencja Wydawnicza", 1990.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 2288/II
66. Druga wojna światowa : osądy, bilanse, refleksje / wstęp i red. Zygmunt
Mańkowski.
Druga wojna światowa : osądy, bilanse, refleksje / wstęp i red. Zygmunt
Mańkowski.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 3397/III, 3398/III, 3944/III, 8034/P
67. Druga wojna światowa : [...materiał z raportów wywiadu wojskowego
USA] / przypisy, uzupełnienia, komentarze Andrzej Ajnenkiel, Tadeusz
Panecki ; tł. z ang.
Druga wojna światowa : [...materiał z raportów wywiadu wojskowego USA] /
przypisy, uzupełnienia, komentarze Andrzej Ajnenkiel, Tadeusz Panecki ; tł.
z ang.- Warszawa : "Bellona" : "Ypsylon", 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wywiad wojskowy - historia Stany Zjednoczone - 1939-1945 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: 2434/II, 2807/II, 6952/P
68. Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje :
międzynarodowa konferencja naukowa, Dukla, 27 kwietnia 2005 / red. nauk.
Wiesław Wróblewski ; zespół aut. Andrzej Aksamitowski [i in.] ; Muzeum
Historyczne - Pałac w Dukli.
Druga wojna światowa w 60 lat po zakończeniu i jej konsekwencje :
międzynarodowa konferencja naukowa, Dukla, 27 kwietnia 2005 / red. nauk.
Wiesław Wróblewski ; zespół aut. Andrzej Aksamitowski [i in.] ; Muzeum
Historyczne - Pałac w Dukli.- Krosno : "Ruthenus", 2006.
Hasła przedmiotowe: ONZ - operacje pokojowe - udział Polski - materiały
konferencyjne, NATO- operacje pokojowe - udział Polski - materiały
konferencyjne, Wojna 1939-1945 r. - materiały konferencyjne, Wojsko - ZSRR 1945-1985 r. - materiały konferencyjne, Polska - polityka wojskowa - materiały
konferencyjne, ZSRR - polityka - Polska - 1945-1985 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: 14123/III, 14124/III
17
69. Druga wojna światowa. T. 1. Nadciągająca burza. Ks. 1. Od wojny do
wojny : 1919-1939 / Winston Spencer Churchill ; przeł. z ang. Krzysztof Filip
Rudolf.
Druga wojna światowa. T. 1. Nadciągająca burza. Ks. 1. Od wojny do wojny :
1919-1939 / Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Krzysztof Filip Rudolf.Gdańsk : Refren : Non Stop Press, 1994.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 1918/II ks.1, 1919/II ks.1
70. Druga wojna światowa. T. 1. Nadciągająca burza. Ks. 2. Nierealna
wojna : 3 września 1939 - 10 maja 1940 / Winston Spencer Churchill ; przeł.
z ang. Krzysztof Filip Rudolf.
Druga wojna światowa. T. 1. Nadciągająca burza. Ks. 2. Nierealna wojna :
3 września 1939 - 10 maja 1940 / Winston Spencer Churchill; przeł. z ang.
Krzysztof Filip Rudolf.- Gdańsk : Refren : Non Stop Press, 1994.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 1859/II ks.2, 1917/II ks.2
71. Druga wojna światowa. T. 2. Ich najwspanialsza chwila. Ks. 1. Upadek
Francji / Winston Spencer Churchill ; przeł. z ang. Katarzyna Mostowska.
Druga wojna światowa. T. 2. Ich najwspanialsza chwila. Ks. 1. Upadek Francji /
Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Katarzyna Mostowska.- Gdańsk : Refren
: Non Stop Press, 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2180/II ks.1, 2509/II ks.1
72. Druga wojna światowa. T. 2. Ich najwspanialsza chwila. Ks. 2.
Osamotnieni / Winston Spencer Churchill ; przeł. z ang. Katarzyna
Mostowska.
Druga wojna światowa. T. 2. Ich najwspanialsza chwila. Ks. 2. Osamotnieni /
Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Katarzyna Mostowska.- Gdańsk : Refren
: Non Stop Press, 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2132/II ks.2, 2179/II ks.2
18
73. Druga wojna światowa. T. 3. Wielka Koalicja. Ks. 2. Wojna przychodzi
do Ameryki / Winston Spencer Churchill ; przeł. z ang. Krzysztof Filip
Rudolf.
Druga wojna światowa. T. 3. Wielka Koalicja. Ks. 2. Wojna przychodzi do
Ameryki / Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Krzysztof Filip Rudolf.Gdańsk : Refren : Non Stop Press, 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2510/II ks.2, 2511/II ks.2
74. Druga wojna światowa. T. 4. Huśtawka losu. Ks. 1. Japonia atakuje /
Winston Spencer Churchill ; przeł. z ang. Elżbieta Katkowska.
Druga wojna światowa. T. 4. Huśtawka losu. Ks. 1. Japonia atakuje / Winston
Spencer Churchill; przeł. z ang. Elżbieta Katkowska.- Gdańsk : Refren : Non Stop
Press, 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2496/II ks.1, 2497/II ks.1
75. Druga wojna światowa. T. 4. Huśtawka losu. Ks. 2. Wyzwolenie Afryki /
Winston Spencer Churchill ; przeł. z ang. Elżbieta Katkowska.
Druga wojna światowa. T. 4. Huśtawka losu. Ks. 2. Wyzwolenie Afryki /
Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Elżbieta Katkowska.- Gdańsk : Refren :
Non Stop Press, 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2512/II ks.2, 2513/II ks.2
76. Druga wojna światowa. T. 5. Zaciśnięcie pierścienia. Ks. 1. Włochy
pokonane / Winston Spencer Churchill ; przeł. z ang. Krzysztof Filip Rudolf.
Druga wojna światowa. T. 5. Zaciśnięcie pierścienia. Ks. 1. Włochy pokonane /
Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Krzysztof Filip Rudolf.- Gdańsk : Refren
: Non Stop Press, 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2609/II ks.1, 2610/II ks.1
19
77. Druga wojna światowa. T. 5. Zaciśnięcie pierścienia. Ks. 2.
Od Teheranu do Rzymu / Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Krzysztof
Filip Rudolf.
Druga wojna światowa. T. 5. Zaciśnięcie pierścienia. Ks. 2. Od Teheranu do
Rzymu / Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Krzysztof Filip Rudolf.- Gdańsk
: Refren : Non Stop Press, 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2674/II ks.2, 2675/II ks.2
78. Druga wojna światowa. T. 6. Triumf i tragedia. Ks. 1. Zwycięstwo
nadchodzi / Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Kazimierz Mosiewicz.
Druga wojna światowa. T. 6. Triumf i tragedia. Ks. 1. Zwycięstwo nadchodzi /
Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Kazimierz Mosiewicz.- Gdańsk : Refren :
Non Stop Press, 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2937/IIt.6 ks.1, 2938/IIt.6 ks.1
79. Druga wojna światowa. T. 6. Triumf i tragedia. Ks. 2. Żelazna kurtyna /
Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Kazimierz Mosiewicz.
Druga wojna światowa. T. 6. Triumf i tragedia. Ks. 2. Żelazna kurtyna /
Winston Spencer Churchill; przeł. z ang. Kazimierz Mosiewicz.- Gdańsk : Refren :
Non Stop Press, 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2940/IIt.6 ks.2, 2939/IIt.6 ks.2
80. Druga wojna światowa : 1939-1945 : fakty, zdarzenia, okoliczności,
przeżycia / Zbigniew Nowakowski.
Druga wojna światowa : 1939-1945 : fakty, zdarzenia, okoliczności, przeżycia /
Zbigniew Nowakowski.- Kraków : Wydaw. Zakonu Pijarów,
cop.
1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska - pamiętniki, Pamiętniki
polskie - historia - 1939-1945 r.
Sygnatura: 3165/II, 3534/II, 3765/II
81. Druga wojna światowa : encyklopedia uzbrojenia / oprac. red. Andrzej
Zasieczny ; przekł. [z ang.] Tomasz Blechman [i in.].
Druga wojna światowa : encyklopedia uzbrojenia / oprac. red. Andrzej
Zasieczny ; przekł. [z ang.] Tomasz Blechman [i in.].- Warszawa : "Muza", 2000.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - uzbrojenie - encyklopedia
Sygnatura: 1670/IV
20
82. Druga wojna światowa i jej następstwa : praca zbiorowa / red. Antoni
Czubiński.
Druga wojna światowa i jej następstwa : praca zbiorowa / red. Antoni
Czubiński.- Poznań : Wielkopolska Agencja Wydawnicza, 1996.
Hasła przedmiotowe: Historia - zagadnienia - od 1945 r. - materiały
konferencyjne, Polityka międzynarodowa - od 1945 r. - materiały konferencyjne,
Wojna 1939-1945 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: 3429/III, 3989/III, 3430/III
83. Drugi Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino : z perspektywy
półwiecza / red. nauk. Tadeusz Panecki.
Drugi Korpus Polski w bitwie o Monte Cassino : z perspektywy półwiecza / red.
nauk. Tadeusz Panecki.- Warszawa : WIH [Wojskowy Instytut Historyczny] :
"Bellona", 1994.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino, Wojna 1939-1945 r. bitwy - Włochy, Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojna 1939-1945 r. jednostki wojskowe
Sygnatura: 1579/II + mapy, 3654/II
84. Dunkierka : użyteczny mit / Nicholas Harman ; tł. z ang. Adam
Budzyński, Jan Okopień.
Dunkierka : użyteczny mit / Nicholas Harman ; tł. z ang. Adam Budzyński,
Jan Okopień.- Warszawa : "Czytelnik", 1993.
(Wojny XX Wieku)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1940 r. pod Dunkierką, Wojna 1939-1945 r. bitwy - Francja
Sygnatura: 991/II
85. Dwa tajne biura 2 korpusu [Biuro Dokumentów i Biuro Studiów] /
Kazimierz Zamorski.
Dwa tajne biura 2 korpusu [Biuro Dokumentów i Biuro Studiów] / Kazimierz
Zamorski.- Londyn : Poets and Painters, 1990.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Wojsko - Polska 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Polska
Sygnatura: 671/III, 1266/III
86. Dzieje II wojny światowej : kompletny przewodnik po największym
konflikcie zbrojnym XX wieku / David Jordan ; przekł. [z ang.] Janusz
Winiarski.
Dzieje II wojny światowej : kompletny przewodnik po największym konflikcie
zbrojnym XX wieku / David Jordan ; przekł. [z ang.] Janusz Winiarski.- Warszawa
: "Bellona", cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - wydawnictwa popularne
Sygnatura: 16288/III
21
87. Dzieje wojen i wojskowości polskiej ("Delta"). T. 6. 1939-1945. Cz. 2 /
red. nauk. Andrzej Ajnenkiel ; Departament Polityki Zbrojeniowej MON
[Ministerstwa Obrony Narodowej], Akademia Obrony Narodowej. Wojskowy
Instytut Historyczny, Wojskowe Biuro Badań Historycznych; red. nauk.
Tadeusz Panecki ; zespół aut.: Mieczysław Filar [i in.].
Dzieje wojen i wojskowości polskiej ("Delta"). T. 6. 1939-1945. Cz. 2 / red.
nauk. Andrzej Ajnenkiel ; Departament Polityki Zbrojeniowej MON [Ministerstwa
Obrony Narodowej], Akademia Obrony Narodowej. Wojskowy Instytut
Historyczny, Wojskowe Biuro Badań Historycznych; red. nauk. Tadeusz Panecki ;
zespół aut.: Mieczysław Filar [i in.].- Warszawa : MON, 2002.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska na
Wschodzie, Historia wojskowa - Polska - 20 w., Wojna 1939-1945 r. - jednostki
wojskowe - Polska, Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945)
Sygnatura: 2054/IV
88. Dziennik wojenny : codzienne zapisy szefa Sztabu Generalnego Wojsk
Lądowych 1939-1942. T. 1, Od kampanii polskiej do zakończenia ofensywy na
Zachodzie (14.8.1939-30.6.1940) / Franz Halder ; oprac. Hans Adolf Jacobsen,
przy współpr. Alfreda Philippiego ; [tł. Bernard Woźniecki].
Dziennik wojenny : codzienne zapisy szefa Sztabu Generalnego Wojsk
Lądowych 1939-1942. T. 1, Od kampanii polskiej do zakończenia ofensywy na
Zachodzie (14.8.1939-30.6.1940) / Franz Halder ; oprac. Hans Adolf Jacobsen,
przy współpr. Alfreda Philippiego ; [tł. Bernard Woźniecki].- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1971.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej.)
Hasła przedmiotowe: Halder, Franz (1884-1972), Wojska lądowe - Niemcy 1933-1945 r., Wojna 1939-1945 r., Pamiętniki niemieckie - 1933-1945 r.
Sygnatura: P/3044 t.1+zał.
89. Dziennik wojenny : codzienne zapisy szefa Sztabu Generalnego Wojsk
Lądowych 1939-1942. T. 2, Od planów inwazji na Anglię do początku
Kampanii na Wschodzie (1.7.1940-21.6.1941) / Franz Halder ; oprac. Hans
Adolf Jacobsen ; [tł. Władysław Kozaczuk].
Dziennik wojenny : codzienne zapisy szefa Sztabu Generalnego Wojsk
Lądowych 1939-1942. T. 2, Od planów inwazji na Anglię do początku Kampanii
na Wschodzie (1.7.1940-21.6.1941) / Franz Halder ; oprac. Hans Adolf Jacobsen ;
[tł. Władysław Kozaczuk].- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1973.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej.)
Hasła przedmiotowe: Halder, Franz (1884-1972), Wojna 1939-1945 r., Wojska
lądowe - Niemcy - 1933-1945 r., Pamiętniki niemieckie - 1933-1945 r.
Sygnatura: P/3044 t.2+zał.
22
90. Dziewczynka z listy Schindlera : wspomnienia z dzieciństwa w getcie
i obozach koncentracyjnych / Stella Muller-Madej.
Dziewczynka z listy Schindlera : wspomnienia z dzieciństwa w getcie i obozach
koncentracyjnych / Stella Muller-Madej.- Londyn : Polska Fundacja Kulturalna,
1998.
Hasła przedmiotowe: Dziecko - Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki, Wojna
1939-1945 r. - martyrologia - Polska, Żydzi - Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki,
Pamiętniki polskie - 20 w.
Sygnatura: 4749/II
91. El Alamein / Tomasz Koch, Wojciech Zalewski.
El Alamein / Tomasz Koch, Wojciech Zalewski.- Warszawa : Wydawnictwo
Altair, 1993.
(Największe Bitwy XX Wieku ; t. 2)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1942 r. pod Al-Alamajn, Wojna 1939-1945 r. bitwy - Afryka
Sygnatura: 3132/III, 20874/III
92. El Alamein 1942 / Stefan Czmur.
El Alamein 1942 / Stefan Czmur.- Warszawa : Bellona, 1997.
(Historyczne Bitwy)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1942 r. pod Al-Alamajn, Wojna 1939-1945 r. bitwy - Egipt
Sygnatura: 5021/II, 10118/II, 10290/II
93. Enigma : tajemnica drugiej wojny światowej / Józef Garliński [tł.
z ang.].
Enigma : tajemnica drugiej wojny światowej / Józef Garliński [tł. z ang.].Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1999.
Hasła przedmiotowe: Szyfry - historia - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.,
Wywiad - 1939-1945 r., Wywiad - Niemcy - 1939-1945 r.
Sygnatura: 7660/P
94. Europa w przededniu wojny : sytuacja militarna w latach 1938-1939 /
Marian Zgórniak.
Europa w przededniu wojny : sytuacja militarna w latach 1938-1939 / Marian
Zgórniak.- Kraków : "Księgarnia Akademicka", 1993.
(Wydawnictwa "Księgarni Akademickiej" ; nr 7)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza, Zbrojenia - Europa - 19181939 r., Europa - historia - 1918-1939 r.
Sygnatura: 978/III, 1036/III, 1037/III, 1038/III, 1297/III, 979/III
23
95. Europa wojen 1914-1945 / Jerzy Holzer.
Europa wojen 1914-1945 / Jerzy Holzer.- Warszawa : "Świat Książki", 2008.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r., Wojna 1939-1945 r., Europa polityka - 20 w.
Sygnatura: 15654/III
96. Europe at war 1939-1945 : no simple victory / Norman Davies.
Europe at war 1939-1945 : no simple victory / Norman Davies.- London [et al.] :
Macmillan an impr. of Pan Macmillan, 2006.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Europa
Sygnatura: 16531/III
97. European land battles 1939-1943 / Trevor Nevitt Dupuy.
European land battles 1939-1943 / Trevor Nevitt Dupuy.- New York : F. Watts,
cop. 1962.
(The Military History of World War II ; Vol. 1)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Europa, Bitwy lądowe Europa - 1939-1945 r.
Sygnatura: 12664/III
98. Ewakuacja Wojska Polskiego do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 r. /
Józef Smoliński.
Ewakuacja Wojska Polskiego do Wielkiej Brytanii w czerwcu 1940 r. / Józef
Smoliński.- Warszawa : "Egross", 1996.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Armia Polska we
Francji - ewakuacja, Wojna 1939-1945 r. - Polska, Ewakuacja (wojsk.) - Polska 1939-1945 r.
Sygnatura: 2953/II, 3367/II, 6953/P
99. Finał dziwnej wojny : studium o kampanii francuskiej 1940 / Witold
Biegański.
Finał dziwnej wojny : studium o kampanii francuskiej 1940 / Witold Biegański.Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej.)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Francja
Sygnatura: P/2947
100. Finał wielkiej wojny / red. Wojciech Wrzesiński.
Finał wielkiej wojny / red. Wojciech Wrzesiński.- Toruń : Wydaw. Adam
Marszałek, cop. 2007.
(Polska Myśl Polityczna XIX i XX Wieku ISSN 0208-4090 ; t. 12)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1914-1918 r., Wojna 1939-1945 r., Polska 20 w., Polska - polityka - 20 w.
Sygnatura: 14772/III
24
101. Flak : German anti-aircraft defenses 1914-1945 / Edward B.
Westermann.
Flak : German anti-aircraft defenses 1914-1945 / Edward B. Westermann.Lawrence : University Press of Kansas, 2001.
(Modern War Studies)
Hasła przedmiotowe: Artyleria przeciwlotnicza - Niemcy - 1939-1945 r.,
Obrona przeciwlotnicza - Niemcy - 20 w., Wojna 1939-1945 r. - obrona
przeciwlotnicza - Niemcy
Sygnatura: 17817/III
102. Front w Normandii : od Dnia D do Saint-Lô - weterani frontu
wschodniego w obronie Twierdzy Europa/ Vince Milano, Bruce Conner ;
przeł. Jan Szkudliński.
Front w Normandii : od Dnia D do Saint-Lô - weterani frontu wschodniego
w obronie Twierdzy Europa / Vince Milano, Bruce Conner ; przeł. Jan
Szkudliński.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013.
(Historia)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Francja, Normandia
(Francja) - bitwy - 1939-1945 r.
Sygnatura: 19438/III
103. Gdy byliśmy literą "P" : wspomnienia wywiezionych na przymusowe
roboty do III Rzeszy / wybór i oprac. Zofia Bigorajska, Władysława
Pietruczuk-Kurkiewiczowa.
Gdy byliśmy literą "P" : wspomnienia wywiezionych na przymusowe roboty do
III Rzeszy / wybór i oprac. Zofia Bigorajska, Władysława PietruczukKurkiewiczowa.- Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968.
Hasła przedmiotowe: Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r., Praca
przymusowa - Niemcy - 1933-1945 r., Wojna 1939-1945 r., Antologie, Pamiętniki
polskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: 54136/2, 54309/2
104. General Anders and the soldiers of the Second Polish Corps / Harvey
Sarner.
General Anders and the soldiers of the Second Polish Corps / Harvey Sarner.[5th ed.].- Cathedral City (US) : Brunswick Press, 1997.
Hasła przedmiotowe: Anders, Władysław (1892-1970), Drugi Korpus Polski historia - 1942-1947 r., Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojsko - Polska 1939-1945 r., Polska - polityka - ZSRR - 1939-1945 r., ZSRR - polityka - Polska 1939-1945 r.
Sygnatura: 6365/III
25
105. Generał Anders i żołnierze II Korpusu Polskiego / Harvey Sarmer ;
przekł. [z ang.] Piotr K. Domaradzki.
Generał Anders i żołnierze II Korpusu Polskiego / Harvey Sarmer ; przekł.
[z ang.] Piotr K. Domaradzki.- Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2002.
Hasła przedmiotowe: Anders, Władysław (1892-1970) - biografia, Polskie Siły
Zbrojne na Zachodzie. 2 Korpus Polski, Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe
- Polska
Sygnatura: 9719/III
106. Generał Maczek i żołnierze 1 [Pierwszej] Dywizji Pancernej / Juliusz
Ludwik Englert, Krzysztof Barbarski.
Generał Maczek i żołnierze 1 [Pierwszej] Dywizji Pancernej / Juliusz Ludwik
Englert, Krzysztof Barbarski.- Londyn : Instytut Polski : Muzeum im. gen.
Sikorskiego : Polska Fundacja Kulturalna, 1992.
Hasła przedmiotowe: Wojsko - Polska - 1939-1945 r., Dowódcy - biografie,
Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe
Sygnatura: 409/IV
107. Generał Sikorski : żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej / Marian
Kukiel.
Generał Sikorski : żołnierz i mąż stanu Polski Walczącej / Marian Kukiel.[Wyd. 2].- Londyn : Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 1981.
Hasła przedmiotowe: Sikorski, Władysław (1881-1943) - biografia, Wojna
1939-1945 r. - Polska, Wojsko - biografie - Polska - 20 w., Polska - polityka biografie - 20 w.
Sygnatura: 2002/III, 3630/Z
108. Generał Stanisław Maczek : stal i honor - życie i służba dowódcy
1. Dywizji Pancernej / Evan McGilvray ; przeł. Katarzyna BażyńskaChojnacka i Piotr Chojnacki.
Generał Stanisław Maczek : stal i honor - życie i służba dowódcy 1. Dywizji
Pancernej / Evan McGilvray ; przeł. Katarzyna Bażyńska-Chojnacka i Piotr
Chojnacki.- Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2014.
(Historia)
Hasła przedmiotowe: Maczek, Stanisław (1892-1994), Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie. 1 Dywizja Pancerna, Generałowie - Polska - 1939-1945 r., Wojna
1939-1945 r. - udział Polaków, Wojska pancerne - Polska - 1939-1945 r., Biografie
Sygnatura: 20320/III
26
109. Generał Władysław Sikorski : żołnierz, mąż stanu, naczelny wódz :
1939-1943 / Piotr Żaroń.
Generał Władysław Sikorski : żołnierz, mąż stanu, naczelny wódz : 1939-1943 /
Piotr Żaroń.- Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, cop. 2002.
Hasła przedmiotowe: Sikorski, Władysław (1881-1943) - biografia, Polskie
Siły Zbrojne na Zachodzie, Generałowie - biografie - Polska - 20 w., Rząd
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Wojna 1939-1945 r. - Polska - źródła,
Polska - polityka - 1939-1945 r. - źródła
Sygnatura: 9248/III
110. Geneza II wojny światowej : zaskakujące rozważania / Dariusz Otto.
Geneza II wojny światowej : zaskakujące rozważania / Dariusz Otto.- Warszawa
: "BelStudio", 2005.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza
Sygnatura: 8177/II
111. Gladiator Hitlera : życie i czasy SS-Oberstgruppenfuhrera i generała
pułkownika Waffen-SS Josefa Dietricha / Charles Messenger ; przeł. [z niem.]
Paweł Żurkowski.
Gladiator Hitlera : życie i czasy SS-Oberstgruppenfuhrera i generała pułkownika
Waffen-SS Josefa Dietricha / Charles Messenger ; przeł. [z niem.] Paweł
Żurkowski.- Warszawa : "Oskar", cop. 2001.
Hasła przedmiotowe: Dietrich, Josef (1892-1966) - biografia, SS - biografie,
Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Niemcy, Wojska pancerne - Niemcy 1933-1945 r.
Sygnatura: 8046/III
112. Goebbels : mózg Trzeciej Rzeszy / David Irving ; przeł. [z ang.]
Bartłomiej Zborowski.
Goebbels : mózg Trzeciej Rzeszy / David Irving ; przeł. [z ang.] Bartłomiej
Zborowski.- Gdynia : "Galion", cop. 1998.
Hasła przedmiotowe: Goebbels, Joseph (1897-1945) - biografia, Propaganda i
agitacja - biografie - Niemcy - 1933-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - Niemcy,
Niemcy - polityka - biografie - 1933-1945 r.
Sygnatura: 6416/III, 6518/III, 8043/P
113. Historie pisane przez wojnę / Mariusz Solecki.
Historie pisane przez wojnę / Mariusz Solecki.- Łomianki : Wydawnictwo
LTW, 2015.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Podziemie polityczne i
zbrojne (1944-1956) - Polska, Ruch oporu - Polska
Sygnatura: 10723/II
27
114. Hitler's airwaves : the inside story of Nazi radio broadcasting and
propaganda swing / Horst J.P. Bergmeier, Rainer E. Lotz.
Hitler's airwaves : the inside story of Nazi radio broadcasting and propaganda
swing / Horst J.P. Bergmeier, Rainer E. Lotz.- New Haven ; London : Yale
University Press, cop. 1997.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Propaganda - historia - Niemcy 1939-1945 r., Propaganda w radiofonii - Niemcy - 1939-1945 r.
Sygnatura: 5365/III+CD-ROM
115. Hitler's last weapons : the underground war against the V1 and V2 /
Józef Garliński.
Hitler's last weapons : the underground war against the V1 and V2 / Józef
Garliński.- London : Magnum Books, cop. 1978.
Hasła przedmiotowe: Broń rakietowa - Niemcy - 1933-1945 r., Budownictwo
podziemne - Niemcy - 1933-1945 r., Przemysł wojenny - Niemcy - 1933-1945 r.,
Technika rakietowa - historia - Niemcy - 1933-1945 r., Wojna 1939-1945 r. Niemcy
Sygnatura: 7782/II
116. Insygnia i odznaki II wojny światowej / Leslie McDonnell ; przekł.
[z ang.] Sławomir Kędzierski.
Insygnia i odznaki II wojny światowej / Leslie McDonnell ; przekł. [z ang.]
Sławomir Kędzierski.- Warszawa : "Bellona", 2000.
Hasła przedmiotowe: Odznaki wojskowe - 1939-1945 r. - ikonografia - album,
Ordery i odznaczenia wojskowe - 1939-1945 r. - ikonografia - album, Symbole
wojskowe - 1939-1945 r. - ikonografia - album, Wojna 1939-1945 r. - odznaki ikonografia - album
Sygnatura: 1789/IV
117. Intercept : the Enigma war / Józef Garliński.
Intercept : the Enigma war / Józef Garliński.- London [et al.] : J.M. Dent &
Sons, 1979.
Hasła przedmiotowe: Szyfry - historia - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.,
Wywiad - 1939-1945 r., Wywiad - Niemcy - 1939-1945 r.
Sygnatura: 6369/III
28
118. Jałta, 4 lutego 1945 - druga wojna światowa i dwubiegunowy podział
świata / Jost Dulffer ; przeł. [z niem.] Małgorzata Zaborska.
Jałta, 4 lutego 1945 - druga wojna światowa i dwubiegunowy podział świata /
Jost Dulffer ; przeł. [z niem.] Małgorzata Zaborska.- Warszawa : "Adamantan",
2000.
(Najważniejsze Dni XX wieku)
Hasła przedmiotowe: Historia - 20 w., Konferencja jałtańska (1945), Polityka
międzynarodowa - od 1945 r., Wojna 1939-1945 r., Zimna wojna - geneza - 19451956 r.
Sygnatura: 8189/P
119. Jednostki elitarne II wojny światowej : encyklopedia / Michael E.
Haskew ; przekł. z ang. Mateusz Wawrzyniuk.
Jednostki elitarne II wojny światowej : encyklopedia / Michael E. Haskew ;
przekł. z ang. Mateusz Wawrzyniuk.- Warszawa : "Muza", 2009.
Hasła przedmiotowe: Siły specjalne - 1939-1945 r. - encyklopedia, Wojna
1939-1945 r. - jednostki wojskowe - encyklopedia
Sygnatura: 17110/III
120. Jeszcze raz o Sztabie Generalnym w latach wojny / Siergiej Sztemienko
; [przeł. z ros. Piotr Marciniszyn].
Jeszcze raz o Sztabie Generalnym w latach wojny / Siergiej Sztemienko ; [przeł.
z ros. Piotr Marciniszyn].- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1976.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Strategia - ZSRR - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.,
Wojsko - ZSRR
Sygnatura: P/3405
121. Kampferlebnisse aus dem Feldzuge in Polen 1939 / hrsg. Generalstab
des Heeres (Kriegswissenschaftliche Abteilung).
Kampferlebnisse aus dem Feldzuge in Polen 1939 / hrsg. Generalstab des
Heeres (Kriegswissenschaftliche Abteilung).- Berlin : E. S. Mittler und Sohn,
1941.
Hasła przedmiotowe: Kampania wrześniowa, Wojna 1939-1945 r. - Niemcy
Sygnatura: 11019/III
29
122. Katakumba : ostatnie dni w bunkrze Hitlera / Uwe Bahnsen, James
O'Donnel ; przeł. z niem. Krzysztof Znamierowski.
Katakumba : ostatnie dni w bunkrze Hitlera / Uwe Bahnsen, James O'Donnel ;
przeł. z niem. Krzysztof Znamierowski.- Warszawa : "Rytm" : "Volumen", 1995.
(Podróże po Historii)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Niemcy, Bitwa 1945 r. o Berlin,
Schrony - historia - Niemcy
Sygnatura: 2494/III
123. Katyń - zbrodnia bez sądu i kary / Józef Mackiewicz ; zebrał i oprac.
Jacek Trznadel.
Katyń - zbrodnia bez sądu i kary / Józef Mackiewicz ; zebrał i oprac. Jacek
Trznadel.- Warszawa : Polska Fundacja Katyńska : "Antyk", 1997.
(Zeszyty Katyńskie ISSN 1426-4064 ; nr 7)
Hasła przedmiotowe: Egzekucja polskich oficerów w Katyniu - publicystyka,
Ludobójstwo - ZSRR - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Polska,
Wojsko - martyrologia - Polska - 1939-1945 r., Katyń (Rosja) - publicystyka
Sygnatura: 4293/III, 4590/III, 5001/III
124. Katyń : Stalin's massacre and the seeds of Polish resurrection / Allen
Paul.
Katyń : Stalin's massacre and the seeds of Polish resurrection / Allen Paul.Annapolis, Maryland : Naval Institute Press, 1996.
Hasła przedmiotowe: Ludobójstwo - historia - ZSRR - 1939-1945 r., Wojna
1939-1945 r. - martyrologia - Polska, Katyń (Rosja) - martyrologia polskich
oficerów
Sygnatura: 6625/III
125. Klęska Hitlera w Rosji : 1941 - 1945 / Władysław Anders.
Klęska Hitlera w Rosji : 1941 - 1945 / Władysław Anders.- Wyd. 3 popr.Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1997.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - ZSRR, Niemcy - polityka - ZSRR
- 1939-1945 r.
Sygnatura: 3614/III, 3986/III, 4849/III
126. Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 1.
Plany i bitwy graniczne / Marian Porwit.
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 1. Plany
i bitwy graniczne / Marian Porwit.- Wyd. 2 dop.- Warszawa : Czytelnik, 1983.
Hasła przedmiotowe: Kampania wrześniowa, Wojna 1939-1945 r. - Polska,
Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3828 cz.1 + zał., 11310/W cz.1 + zał., 82710/2 cz.1 + zał.
30
127. Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 2.
Odwrót i kontrofensywa / Marian Porwit.
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 2. Odwrót
i kontrofensywa / Marian Porwit.- Wyd. 2 dop.- Warszawa : Czytelnik, 1983.
Hasła przedmiotowe: Kampania wrześniowa, Wojna 1939-1945 r. - Polska,
Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3828 cz.2 + zał., 11311/W cz.2 + zał., 82710/2 cz.2 + zał.
128. Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 3.
Bitwy przebojowe i obrona bastionów / Marian Porwit.
Komentarze do historii polskich działań obronnych 1939 roku. Cz. 3. Bitwy
przebojowe i obrona bastionów / Marian Porwit.- Warszawa : "Czytelnik", 1978.
Hasła przedmiotowe: Kampania wrześniowa, Wojna 1939-1945 r. - Polska,
Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 29307 cz.3, 21523 cz.3 + zał., 21524 cz.3, 21525 cz.3, 29351 cz.3,
10051/W cz.3
129. Konflikty polsko-sowieckie 1942-1944 / dokumenty oprac. oraz
opatrzył przypisami i wstępem Wojciech Roszkowski ; tł. dokumentów [z ros.]
Wojciech Materski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
Konflikty polsko-sowieckie 1942-1944 / dokumenty oprac. oraz opatrzył
przypisami i wstępem Wojciech Roszkowski ; tł. dokumentów [z ros.] Wojciech
Materski ; Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa :
ISP PAN, 1993.
(Z Archiwów Sowieckich ; t. 3)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska - źródła, ZSRR - polityka Polska - 1939-1945 r. - źródła
Sygnatura: 5075/III, 5076/III
130. Koniec Trzeciej Rzeszy / Wasilij Czujkow ; przeł. [z ros.] Franciszek
Czuchrowski.
Koniec Trzeciej Rzeszy / Wasilij Czujkow ; przeł. [z ros.] Franciszek
Czuchrowski.- [Wyd. 2].- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1982.
Hasła przedmiotowe: Čujkov, Vasilij Ivanovič (1900-1982), Wojna 19391945 r., Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r., Pamiętniki rosyjskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: 50101/1
31
131. Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej / Stanisław
Barański, Józef Falkowski.
Korespondencja obozowa w okresie II wojny światowej / Stanisław Barański,
Józef Falkowski.- Warszawa : Polski Związek Filatelistów Okręgu
Warszawskiego, 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - korespondencja,
Listy - 1939-1945 r. - martyrologia
Sygnatura: 314/IV
132. Krach "Blitzkriegu" / Wiktor Anfiłow ; [tł. z ros. Edward Barszcz].
Krach "Blitzkriegu" / Wiktor Anfiłow ; [tł. z ros. Edward Barszcz].- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1978.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wojsko - organizacja - Niemcy 1933-1945 r., Wojsko - organizacja - ZSRR - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3515
133. Kresy w czerwieni : agresja Związku Radzieckiego na Polskę w 1939
roku / Czesław K. Grzelak.
Kresy w czerwieni : agresja Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku /
Czesław K. Grzelak.- Warszawa : "Neriton", 1998.
Hasła przedmiotowe: Kampania wrześniowa, Wojna 1939-1945 r. - Polska,
ZSRR - polityka - historia - Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 6996/P
134. Kronika II [drugiej] wojny światowej / Donald Sommerville ; tł. z ang.
Małgorzata Sągin-Urbaniak.
Kronika II [drugiej] wojny światowej / Donald Sommerville ; tł. z ang.
Małgorzata Sągin-Urbaniak.- Kraków : Art Books, cop. 1992.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - historiografia
Sygnatura: 266/IV
135. Kronika II [drugiej] wojny światowej / Donald Sommerville ; tł. z ang.
Małgorzata Sągin-Urbanik [i in.] ; oprac. spraw polskich Andrzej Nowak.
Kronika II [drugiej] wojny światowej / Donald Sommerville ; tł. z ang.
Małgorzata Sągin-Urbanik [i in.] ; oprac. spraw polskich Andrzej Nowak.- Kraków
: R. Kluszczyński, cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - historiografia
Sygnatura: 1334/IV
32
136. Krucjata w Europie / Dwight David Eisenhower ; przeł. [z ang.]
Aleksander Sudak.
Krucjata w Europie / Dwight David Eisenhower ; przeł. [z ang.] Aleksander
Sudak.- Warszawa : Bellona, 1998.
Hasła przedmiotowe: Eisenhower, Dwight D. (1890-1969), Wojna 1939-1945
r., Wojsko - Stany Zjednoczone - 1939-1945 r., Pamiętniki amerykańskie - 19391945 r.
Sygnatura: 9312/III, 20596/III
137. Księga najważniejszych postaci II wojny światowej / Howard J. Langer
; przekł. [z ang.] Marek Rudowski.
Księga najważniejszych postaci II wojny światowej / Howard J. Langer ; przekł.
[z ang.] Marek Rudowski.- Warszawa : "Bellona", cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - biografie
Sygnatura: 15749/III
138. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 1 [w 2 wol.]. Żołnierze września. [Wol. 1]. A - M / kom. red.
Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward Pawłowski; oprac.
Barbara Affek-Bujalska [i in.].
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 1 [w 2 wol.]. Żołnierze września. [Wol. 1]. A - M / kom. red.
Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward Pawłowski; oprac.
Barbara Affek-Bujalska [i in.].- Pruszków : "Ajaks", 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - straty wojenne,
Straty wojenne - Polska - 1939-1945 r. - spis, Wojsko - Polska - 1939-1945 r. straty wojenne, Cmentarze wojenne - Polska, Straty wojenne - Polska - 1939-1945
r., Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków
Sygnatura: 1039/III wol.1, 1093/III wol.1, 1632/III wol.1, 2043/III wol.1
139. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 1 [w 2 wol.]. Żołnierze września. [Wol. 2]. N - Z / kom. red.
Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward Pawłowski; oprac.
Barbara Affek-Bujalska [i in.].
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 1 [w 2 wol.]. Żołnierze września. [Wol. 2]. N - Z / kom. red. Barbara
Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward Pawłowski; oprac. Barbara
Affek-Bujalska [i in.].- Pruszków : "Ajaks", 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - straty wojenne,
Straty wojenne - Polska - 1939-1945 r. - spis, Wojsko - Polska - 1939-1945 r. straty wojenne, Cmentarze wojenne - Polska, Straty wojenne - Polska - 1939-1945
r., Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków
Sygnatura: 1040/III wol.2, 1094/III wol.2, 1633/III wol.2, 2044/III wol.2
33
140. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 3. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / kom. red.
Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward Pawłowski.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 3. Żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie / kom. red.
Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward Pawłowski.- Pruszków :
"Ajaks", 1994.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - straty wojenne,
Straty wojenne - Polska - 1939-1945 r. - spis, Wojsko - Polska - 1939-1945 r. straty wojenne, Cmentarze wojenne - Polska
Sygnatura: 1634/III t.3, 2045/III t.3
141. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 4 [w 2 wol.]. Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie. [Vol. 1].
A-M / kom. red. Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward
Pawłowski; oprac. Barbara Affek-Bujalska, Leszek Lewandowicz, Edward
Pawłowski.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 4 [w 2 wol.]. Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie. [Vol. 1].
A-M / kom. red. Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward
Pawłowski; oprac. Barbara Affek-Bujalska, Leszek Lewandowicz, Edward
Pawłowski.- Pruszków : "Ajaks", 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - straty wojenne,
Straty wojenne - Polska - 1939-1945 r. - spis, Wojsko - Polska - 1939-1945 r. straty wojenne, Cmentarze wojenne - Polska
Sygnatura: 3247/IIIt.4cz.1, 3442/IIIt.4cz.1
142. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 4 [w 2 wol.]. Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie. [Vol. 2].
N-Z / kom. red. Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward
Pawłowski; oprac. Barbara Affek-Bujalska, Leszek Lewandowicz, Edward
Pawłowski.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 4 [w 2 wol.]. Żołnierze Wojska Polskiego na Wschodzie. [Vol. 2].
N-Z / kom. red. Barbara Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward
Pawłowski; oprac. Barbara Affek-Bujalska, Leszek Lewandowicz, Edward
Pawłowski.- Pruszków : "Ajaks", 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - straty wojenne,
Straty wojenne - Polska - 1939-1945 r. - spis, Wojsko - Polska - 1939-1945 r. straty wojenne, Cmentarze wojenne - Polska
Sygnatura: 3248/IIIt.4cz.2, 3443/IIIt.4cz.2
34
143. Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 5. Polscy jeńcy wojenni i internowani / kom. red. Barbara
Affek-Bujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward Pawłowski.
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II [drugiej] wojnie
światowej. T. 5. Polscy jeńcy wojenni i internowani / kom. red. Barbara AffekBujalska [i in.] ; wstęp i red. nauk. Edward Pawłowski.- Pruszków : "Ajaks", 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - straty wojenne,
Straty wojenne - Polska - 1939-1945 r. - spis, Wojsko - Polska - 1939-1945 r. straty wojenne, Cmentarze wojenne - Polska
Sygnatura: 3249/III t.5, 3368/III t.5
144. Kulisy superszpiega : Gryf / Arnold Kramish ; przeł. [z ang.] Marian
Leon Kalinowski.
Kulisy superszpiega : Gryf / Arnold Kramish ; przeł. [z ang.] Marian Leon
Kalinowski.- Warszawa : "Bellona" : "Gryf", 1994.
(Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu)
Hasła przedmiotowe: Broń jądrowa - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.,
Wywiad - Wielka Brytania - 1939-1945 r., Wielka Brytania - biografie - 20 w.
Sygnatura: 1728/III, 1955/III
145. Kurlandia 1945 : ostatni bastion Hitlera / Franz Kurowski ; przeł. [z
niem.] Adam Maliszewski.
Kurlandia 1945 : ostatni bastion Hitlera / Franz Kurowski ; przeł. [z niem.]
Adam Maliszewski.- Warszawa : "Bellona", cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Kurlandia (Łotwa) - bitwy - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r. - bitwy - Łotwa, Wojsko - Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 16229/III
146. Kwatery wojenne Hitlera / przeł. [z ang.] i oprac. aut. Apoloniusz Z.
Siekański.
Kwatery wojenne Hitlera / przeł. [z ang.] i oprac. aut. Apoloniusz Z. Siekański.Poznań : Zysk i S-ka. Wydaw., cop. 2007.
Hasła przedmiotowe: Kwatera główna - Niemcy - 1939-1945 r., Stanowiska i
punkty dowodzenia - Niemcy - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - dowodzenie Niemcy
Sygnatura: 14451/III
35
147. Labirynt dezinformacji w drugiej wojnie światowej : od Compiegne 22
czerwca 1940 roku do hasła "Dortmund" 22 czerwca 1941 roku / Tadeusz
Konecki.
Labirynt dezinformacji w drugiej wojnie światowej : od Compiegne 22 czerwca
1940 roku do hasła "Dortmund" 22 czerwca 1941 roku / Tadeusz Konecki.Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2007.
Hasła przedmiotowe: Działania informacyjne - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r. - dezinformacja, Służby specjalne - 1939-1945 r.
Sygnatura: 15367/III
148. La liberation de la France : actes du collogue international tenu a Paris
du 28 au 31 octobre 1974.
La liberation de la France : actes du collogue international tenu a Paris du 28 au
31 octobre 1974.- Paris : CNRS, 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Francja - materiały konferencyjne,
Francja - historia - 1939-1945 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: 552/III, 553/III
149. Linia Maginota : nie przejdzie nikt / J.E. Kaufmann, H.W. Kaufmann
; przeł. z ang. Sławomir Kędzierski.
Linia Maginota : nie przejdzie nikt / J.E. Kaufmann, H.W. Kaufmann ; przeł. z
ang. Sławomir Kędzierski.- Warszawa : "Bellona", cop. 2002.
(Budowle Obronne)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Francja, Linia Maginota
Sygnatura: 9308/III
150. Luftwaffe nad Ameryką : tajne plany zbombardowania USA w II
wojnie światowej / Manfred Griehl ; przeł. z ang. Kazimierz Szarski.
Luftwaffe nad Ameryką : tajne plany zbombardowania USA w II wojnie
światowej / Manfred Griehl ; przeł. z ang. Kazimierz Szarski.- Warszawa :
"Bellona", cop. 2005.
Hasła przedmiotowe: Samoloty bombowe - Niemcy - 1933-1945 r., Wojna
powietrzna - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - działania powietrzne - Niemcy
Sygnatura: 13134/III
151. Marsz Czarnych Diabłów : odyseja Dywizji Pancernej generała
Maczka / Evan McGilvray ; przekł. [z ang.] Jarosław Kotarski.
Marsz Czarnych Diabłów : odyseja Dywizji Pancernej generała Maczka / Evan
McGilvray ; przekł. [z ang.] Jarosław Kotarski.- Poznań : "Rebis", 2006.
Hasła przedmiotowe: Maczek, Stanisław (1892-1994), Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie. 1 Dywizja Pancerna, Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków
Sygnatura: 13691/III
36
152. Meeting at Potsdam / Charles L. jr. Mee.
Meeting at Potsdam / Charles L. jr. Mee.- New York : M. Evans, cop. 1975.
Hasła przedmiotowe: Konferencja poczdamska (1945), Polityka
międzynarodowa - 1945-1989 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 12671/III
153. Metody kształtowania morale wojennego na podstawie tekstów
przemówień Ministra Propagandy III Rzeszy Josepha Goebbelsa z okresu
drugiej wojny światowej (1939-1945) : aspekt argumentacyjno-psychologiczny
/ Piotr Kołtunowski.
Metody kształtowania morale wojennego na podstawie tekstów przemówień
Ministra Propagandy III Rzeszy Josepha Goebbelsa z okresu drugiej wojny
światowej (1939-1945) : aspekt argumentacyjno-psychologiczny / Piotr
Kołtunowski.- Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1995.
(Rozprawy Wydziału Humanistycznego / [Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej]. Rozprawy Habilitacyjne ; 68)
Hasła przedmiotowe: Propaganda i agitacja - metody - Niemcy - 1939-1945 r.,
Retoryka - historia - zagadnienia - Niemcy - 1939-1945 r., Socjotechnika - metody
- Niemcy - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - Niemcy - zagadnienia, Niemcy socjologia - 1939-1945 r.
Sygnatura: 3169/III
154. Miasto, które nie zginęło : ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i
pomniki jej poświęcone / Halina Taborska.
Miasto, które nie zginęło : ludność cywilna Warszawy 1939-1945 i pomniki jej
poświęcone / Halina Taborska.- Warszawa : Bellona, cop. 2014.
Hasła przedmiotowe: Pomniki - Polska - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. pomniki - Polska, Warszawa - pomniki, Warszawa - ludność - 1939-1945 r.
Sygnatura: 21600/III
155. The military history of World War II / consultant ed. Barrie Pitt.
The military history of World War II / consultant ed. Barrie Pitt.- [Wyd.3].New York : The Military Press, 1989.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - historia, Historia wojskowa 20 w., Sztuka wojenna - 1939-1945 r.
Sygnatura: 27/IV
37
156. Mimo wszystko / Władysław Bartoszewski w rozmowie z Michałem
Komarem.
Mimo wszystko / Władysław Bartoszewski w rozmowie z Michałem Komarem.Warszawa : Dom Wydawniczy PWN : Agora, 2013.
(Biblioteka Gazety Wyborczej)
Hasła przedmiotowe: Bartoszewski, Władysław (1922- ), Politycy - Polska od 1989 r., Wojna 1939-1945 r. - Polska, Polska - polityka - 1944-1989 r.,
Wywiady
Sygnatura: 19957/III
157. Mniejszości narodowe w Europie a wybuch drugiej wojny światowej /
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego ; red. nauk.
Joachim Benyskiewicz.
Mniejszości narodowe w Europie a wybuch drugiej wojny światowej / Wyższa
Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego ; red. nauk. Joachim
Benyskiewicz.- Zielona Góra : WSP, 1998.
Hasła przedmiotowe: Mniejszości narodowe - Europa - 20 w., Polityka
międzynarodowa - historia - 20 w., Wojna 1939-1945 r. - geneza
Sygnatura: 6124/III
158. Moja wojna : zapiski i zdjęcia z sześciu lat w hitlerowskim
Wehrmachcie / Joe J. Heydecker ; przeł. z niem. Barbara Ostrowska ; wstęp
Władysław Bartoszewski.
Moja wojna : zapiski i zdjęcia z sześciu lat w hitlerowskim Wehrmachcie / Joe
J. Heydecker ; przeł. z niem. Barbara Ostrowska ; wstęp Władysław
Bartoszewski.- Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2009.
Hasła przedmiotowe: Heydecker, Joe J. (1916-1997) - pamiętniki, Wojna
1939-1945 r. - Europa - pamiętniki, Wojsko - Niemcy - 1933-1945 r. - pamiętniki,
Pamiętniki niemieckie - 1933-1945 r.
Sygnatura: 16658/III
159. Monte Cassino : 50 lat po bitwie / Maciej Roman Bombicki.
Monte Cassino : 50 lat po bitwie / Maciej Roman Bombicki.- Poznań :
"Ławica", 1994.
(Korzenie Polskiej Tożsamości)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino, Wojna 1939-1945 r. bitwy, Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków
Sygnatura: 1700/III
38
160. Monte Cassino : szkice perspektywiczne terenu walk 2 Korpusu : maj
1944.
Monte Cassino : szkice perspektywiczne terenu walk 2 Korpusu : maj 1944.Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1944 r. pod Monte Cassino - mapy, Wojna 19391945 r. - bitwy - Włochy - mapy
Sygnatura: 547/III
161.The month-by-month atlas of World War II / Barrie Pitt, Frances Pitt.
The month-by-month atlas of World War II / Barrie Pitt, Frances Pitt.- New
York : SUMMIT Books, 1989.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 136/IV
162. Mord w Katyniu : Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk : lista ofiar /
Jędrzej Tucholski.
Mord w Katyniu : Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk : lista ofiar / Jędrzej
Tucholski.- Warszawa : "Pax", 1991.
(Biblioteka Katyńska)
Hasła przedmiotowe: Jeńcy wojenni - Polska - 1939-1945 r. - spis, Wojna
1939-1945 r. - martyrologia - Polska, Katyń - martyrologia polskich oficerów
Sygnatura: 270/III
163. Na tyłach wroga : oddziały do zadań specjalnych w II [drugiej] wojnie
światowej / John Laffin ; przekł. [z ang.] Sławomir Kędzierski.
Na tyłach wroga : oddziały do zadań specjalnych w II [drugiej] wojnie
światowej / John Laffin ; przekł. [z ang.] Sławomir Kędzierski.- Warszawa :
"Sensacje XX Wieku", cop. 2000.
(Sensacje XX Wieku)
Hasła przedmiotowe: Działania rajdowe - 1939-1945 r., Działania specjalne
(wojsk.) - 1939-1945 r., Komandosi - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. jednostki specjalne - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - działania specjalne
Sygnatura: 7996/P
164. Najkrwawsze walki II wojny światowej : historia bezpośrednich starć
żołnierskich / David Lee ; przeł. z ang. Paweł Dobrosielski.
Najkrwawsze walki II wojny światowej : historia bezpośrednich starć
żołnierskich / David Lee ; przeł. z ang. Paweł Dobrosielski.- Warszawa : Bellona,
2008.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy, Pamiętniki angielskie 1939-1945 r., Antologie
Sygnatura: 15382/III, 20757/III
39
165. Największa bitwa : Moskwa 1941-1942 : Stalin, Hitler i rozpaczliwa
walka o Moskwę, która zmieniła bieg drugiej wojny światowej / Andrew
Nagorski ; przekł. [z ang.] Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki.
Największa bitwa : Moskwa 1941-1942 : Stalin, Hitler i rozpaczliwa walka o
Moskwę, która zmieniła bieg drugiej wojny światowej / Andrew Nagorski ; przekł.
[z ang.] Katarzyna Bażyńska-Chojnacka, Piotr Chojnacki.- Poznań : "Rebis", 2008.
(Historia)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1941 r. pod Moskwą, Wojna 1939-1945 r. - ZSRR
Sygnatura: 15671/III
166. Największe błędy dowódców w II wojnie światowej / Kenneth Macksey
; przekł. [z ang.] Władysław Jeżewski.
Największe błędy dowódców w II wojnie światowej / Kenneth Macksey ;
przekł. [z ang.] Władysław Jeżewski.- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwo Amber,
2012.
Hasła przedmiotowe: Sztuka wojenna - błędy - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r.
Sygnatura: 9954/P
167. Największe błędy dowódców w II wojnie światowej / Kenneth Macksey
; przekł. [z ang.] Władysław Jeżewski.
Największe błędy dowódców w II wojnie światowej / Kenneth Macksey ;
przekł. [z ang.] Władysław Jeżewski.- Wyd. 2.- Warszawa : "Amber", 2005.
(Wojna i Militaria)
Hasła przedmiotowe: Sztuka wojenna - błędy - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r.
Sygnatura: 9127/P
168. Narodowe Siły Zbrojne : dokumenty, struktury, personalia / zebrał,
oprac. i wstępem opatrzył Leszek Żebrowski.
Narodowe Siły Zbrojne : dokumenty, struktury, personalia / zebrał, oprac. i
wstępem opatrzył Leszek Żebrowski.- Warszawa : Burchard Edition, 1994.
Hasła przedmiotowe: Narodowe Siły Zbrojne - źródła, Wojna 1939-1945 r. Polska
Sygnatura: 1951/II, 1952/II
40
169. Narodowe Siły Zbrojne : dokumenty, struktury, personalia. T. 3. NSZONR [Narodowe Siły Zbrojne - Obóz Narodowo-Radykalny] / zebrał, oprac. i
wstępem opatrzył Leszek Żebrowski.
Narodowe Siły Zbrojne : dokumenty, struktury, personalia. T. 3. NSZ-ONR
[Narodowe Siły Zbrojne - Obóz Narodowo-Radykalny] / zebrał, oprac. i wstępem
opatrzył Leszek Żebrowski.- Warszawa : Burchard Edition, 1996.
Hasła przedmiotowe: Narodowe Siły Zbrojne - źródła, Wojna 1939-1945 r. Polska
Sygnatura: 2943/II
170. Niemcy prą na wschód.
Niemcy prą na wschód.- Gdańsk : Refren : Non Stop Press, 1995.
(Druga wojna światowa / Winston Spencer Churchill. Wielka Koalicja / przeł.
z ang. Krzysztof Filip Rudolf ; Ks. 1)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - pamiętniki, Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki angielskie - 20 w.
Sygnatura: 2181/II ks.1, 2182/II ks.1
171. Niemiecki ekwipunek bojowy 1939-45 / Gordon L. Rottman, Ron
Volstad ; tł. z ang. Romuald Ratajczak.
Niemiecki ekwipunek bojowy 1939-45 / Gordon L. Rottman, Ron Volstad ; tł.
z ang. Romuald Ratajczak.- Warszawa : Editions Spotkania : "Bellona", cop.1991.
(Żołnierz i Broń ; 3)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Niemcy, Oporządzenie żołnierskie
- Niemcy - 1939-1945 r.
Sygnatura: 1860/III
172. Niemiecki północny teatr działań wojennych 1940-1945 / Earl F.
Ziemke ; [tł. Katarzyna Mróz-Mazur].
Niemiecki północny teatr działań wojennych 1940-1945 / Earl F. Ziemke ;
[tł. Katarzyna Mróz-Mazur].- Oświęcim : Napoleon V, 2014.
(DWŚ)
Hasła przedmiotowe: Kampania 1940 r. w Norwegii, Wojna 1939-1945 r. bitwy - Finlandia, Wojna 1939-1945 r. - Dania
Sygnatura: 21111/III
41
173. Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich
naczelnych władz wojskowych w latach 19331939 / Aleksander Woźny.
Niemieckie przygotowania do wojny z Polską w ocenach polskich naczelnych
władz wojskowych w latach 19331939 / Aleksander Woźny.- Warszawa :
"Neriton", 2000.
Hasła przedmiotowe: Strategia wojenna - Niemcy - 1933-1945 r., Obronność
państwa - Polska - 1918-1939 r., Planowanie obronne - Polska - 1918-1939 r.,
Wojna 1939-1945 r. - planowanie - Niemcy, Polska - polityka militarna - Niemcy 1918-1939 r., Niemcy - polityka militarna - Polska - 1933-1945 r.
Sygnatura: 8088/P
174. Niewidzialna wojna w Europie : szpiegostwo i konspiracja w latach
1939-1945 / John H. Waller ; z ang. przeł. Bohdan Drozdowski.
Niewidzialna wojna w Europie : szpiegostwo i konspiracja w latach 1939-1945 /
John H. Waller ; z ang. przeł. Bohdan Drozdowski.- Warszawa : "Książka
i Wiedza", 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wywiad - 1939-1945 r.
Sygnatura: 7657/P
175. Nieznana wojna : [moje operacje specjalne] / Otto Skorzeny ; przeł.
[z fr.] Andrzej Nieuważny.
Nieznana wojna : [moje operacje specjalne] / Otto Skorzeny ; przeł. [z fr.]
Andrzej Nieuważny.- Warszawa : "Oskar", cop. 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Niemcy pamiętniki, Działania specjalne (wojsk.) - Niemcy - 1939-1945 r. - pamiętniki,
Wojsko - Niemcy - 1939-1945 r. - pamiętniki, Wojska specjalnego przeznaczenia Niemcy - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki niemieckie - 20 w.
Sygnatura: 6522/III, 6523/III
176. Niszczycielska broń / Robert A. Slayton, Sławomir Kędzierski.
Niszczycielska broń / Robert A. Slayton, Sławomir Kędzierski.- Warszawa :
"Amber", cop. 2005.
(Wojna i Militaria)
Hasła przedmiotowe: Wojska lądowe - uzbrojenie - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r. - uzbrojenie
Sygnatura: 13228/III
42
177. Noc hieny i szakala : Hitler - Stalin : kontrakt stulecia / Jacek
Wilamowski.
Noc hieny i szakala : Hitler - Stalin : kontrakt stulecia / Jacek Wilamowski.Warszawa : "Cinderella Books", 2000.
(Tajemnice II Wojny Światowej)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - polityka, Niemcy - polityka ZSRR - 1939-1945 r., ZSRR - polityka - Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 7194/III
178. Noc i mgła : Niemcy w okresie hitlerowskim / Franciszek Ryszka.
Noc i mgła : Niemcy w okresie hitlerowskim / Franciszek Ryszka.- [Wyd. 3 zm.
i uzup.].- Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 1997.
Hasła przedmiotowe: Hitleryzm, Noc i mgła (akcja hitler.), Wojna 1939-1945
r., Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 4718/III
179. O czym nie wiedzieli Beck i Rydz-Śmigły / Lech Wyszczelski.
O czym nie wiedzieli Beck i Rydz-Śmigły / Lech Wyszczelski.- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza, Wielka Brytania - polityka
- Polska - 20 w., Francja - polityka - Polska - 20 w., Polska - polityka - 1918-1939
r.
Sygnatura: 55908/1, 35249, 35569, 12292/W
180. O sztuce wojennej na północno-zachodnim teatrze działań wojennych :
1944-1945 / Franciszek Skibiński.
O sztuce wojennej na północno-zachodnim teatrze działań wojennych : 19441945 / Franciszek Skibiński.- Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1977.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Sztuka wojenna - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. bitwy
Sygnatura: 630/II, 9555/W, 71975/2, P/3455, P/3738
181. Obrona Polski 1939 : życiorysy dowódców jednostek polskich w wojnie
obronnej 1939 r. / Tadeusz Jurga ; oprac. Waldemar Strzałkowski.
Obrona Polski 1939 : życiorysy dowódców jednostek polskich w wojnie
obronnej 1939 r. / Tadeusz Jurga ; oprac. Waldemar Strzałkowski.- Warszawa :
"Pax", 1990.
Hasła przedmiotowe: Kampania wrześniowa - jednostki wojskowe, Wojna
1939-1945 r. - Polska, Wojsko - biografie - Polska - 20 w.
Sygnatura: 8/III
43
182. Obrona powietrzna stolic 1914-1945 : [Warszawa, Moskwa, Berlin,
Londyn, Paryż] / Wiesław Wróblewski.
Obrona powietrzna stolic 1914-1945 : [Warszawa, Moskwa, Berlin, Londyn,
Paryż] / Wiesław Wróblewski.- Warszawa : "Comandor" : Wojskowy Instytut
Historyczny Akademii Obrony Narodowej, 2000.
Hasła przedmiotowe: Miasta - obrona powietrzna - 20 w., Obrona powietrzna 20 w., Moskwa (Rosja) - obrona powietrzna - 1939-1945 r., Wojna 1914-1918 r.obrona powietrzna, Wojna 1939-1945 r. - obrona powietrzna, Berlin (Niemcy) obrona powietrzna - 1939-1945 r., Londyn (Wielka Brytania) - obrona powietrzna
- 1939-1945 r., Paryż (Francja) - obrona powietrzna - 1939-1945 r., Warszawa obrona powietrzna - 1939-1945 r.
Sygnatura: 8116/P
183. Od kampanii w Polsce do klęski Rzeszy : wspomnienia niemieckiego
grenadiera pancernego / Richard W. Byrd ; przeł. z ang. Sławomir
Kędzierski.
Od kampanii w Polsce do klęski Rzeszy : wspomnienia niemieckiego grenadiera
pancernego / Richard W. Byrd ; przeł. z ang. Sławomir Kędzierski.- Warszawa :
"Bellona", cop. 2010.
(Wspomnienia Frontowe)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Niemcy,
Wojska pancerne - Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 9284/II
184. Od pierwszej do ostatniej godziny drugiej wojny światowej : dzieje
Polski i Polaków / Czesław Łuczak.
Od pierwszej do ostatniej godziny drugiej wojny światowej : dzieje Polski i
Polaków / Czesław Łuczak.- Poznań : PSO, 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Wojna 1939-1945 r. udział Polaków, Wojna 1939-1945 r. - historiografia
Sygnatura: 2314/III
185. Od powody do czołga : wspomnienia wojenne 1918-1945 / Stanisław
Maczek.
Od powody do czołga : wspomnienia wojenne 1918-1945 / Stanisław Maczek.[Wyd. 2].- Londyn : "Orbis", 1984.
Hasła przedmiotowe: Maczek, Stanisław (1892-1994), Polskie Siły Zbrojne na
Zachodzie. 1 Dywizja Pancerna - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. - udział
Polaków, Wojska pancerne - Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki
polskie - 20 w.
Sygnatura: 2003/III
44
186. Od Wisłoka do Czarnej Elstery / Jerzy Łyżwa.
Od Wisłoka do Czarnej Elstery / Jerzy Łyżwa.- Wyd. 3 popr.- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.
Hasła przedmiotowe: Łyżwa, Jerzy, Piechota - Polska - 1939-1945 r., Wojna
1939-1945 r., Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: 16681
187. Od własnej kuli : tajna wojna między aliantami / Lynn Picknett, Clive
Prince, Stephen Prior ; przeł. z ang. Sławomir Kędzierski.
Od własnej kuli : tajna wojna między aliantami / Lynn Picknett, Clive Prince,
Stephen Prior ; przeł. z ang. Sławomir Kędzierski.- Warszawa : "Bellona", cop.
2007.
Hasła przedmiotowe: Churchill, Winston Spencer (1874-1965), Roosevelt,
Franklin Delano (1882-1945), Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r., Wojna
1939-1945 r., Stany Zjednoczone - polityka - 1939-1945 r., Wielka Brytania polityka - 1939-1945 r.
Sygnatura: 15991/III
188. Oddziały specjalne Hitlera (Einsatzgruppen) / Michel Moracchini ;
przeł. [z fr.] Paweł Sembrat.
Oddziały specjalne Hitlera (Einsatzgruppen) / Michel Moracchini ; przeł. [z fr.]
Paweł Sembrat.- Warszawa : "Bellona", 2004.
(Brunatna Seria : narodziny zła : militaria)
Hasła przedmiotowe: Einsatzgruppen, Wojna 1939-1945 r. - jednostki
specjalne - Niemcy, Ludobójstwo - Niemcy - 1933-1945 r., Procesy norymberskie
1946-1949 r. - źródła
Sygnatura: 7545/II
189. Okinawa 1945 / Antoni Wolny.
Okinawa 1945 / Antoni Wolny.- Wyd. 2.- Warszawa : "Bellona", cop. 2004.
(Historyczne Bitwy)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1945 r. o Okinawę, Wojna 1939-1945 r. - bitwy Japonia, Wojsko - Japonia - 1939-1945 r., Wojsko - Stany Zjednoczone - 19391945 r.
Sygnatura: 7581/II
190. Operacja "Cytadela" / Robin Cross ; przeł. [z ang.] Robert Miernicki.
Operacja "Cytadela" / Robin Cross ; przeł. [z ang.] Robert Miernicki.Warszawa : "Bellona", 2001.
(Wielkie Bitwy - Wielcy Dowódcy)
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1943 r. pod Kurskiem, Cytadela (operacja
wojenna ; 1943), Wojna 1939-1945 r. - bitwy - ZSRR, Wojska pancerne - 19391945 r.
Sygnatura: 7763/III, 7898/III, 7899/III
45
191. Operacja "Cytadela" : największa bitwa w dziejach / Tadeusz
Konecki.
Operacja "Cytadela" : największa bitwa w dziejach / Tadeusz Konecki.Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2005.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1943 r. pod Kurskiem, Cytadela (operacja
wojenna ; 1943), Wojna 1939-1945 r. - bitwy - ZSRR, Wojska pancerne - 19391945 r.
Sygnatura: 8161/II
192. Operacja "Odra" : działania bojowe 65. armii w operacji berlińskiej,
kwiecień - maj 1945 / Paweł Iwanowicz Batow ; [przekł. z ros. Jan
Ćwierdziński].
Operacja "Odra" : działania bojowe 65. armii w operacji berlińskiej, kwiecień maj 1945 / Paweł Iwanowicz Batow ; [przekł. z ros. Jan Ćwierdziński].- Warszawa
: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/2349, 22576/1, 16439
193. Operacja "Wisła" : fakty, fikcje, refleksje / Edward Prus ; przedsłowie
Henryk Jankowski.
Operacja "Wisła" : fakty, fikcje, refleksje / Edward Prus ; przedsłowie Henryk
Jankowski.- Wrocław : "Nortom", 1994.
Hasła przedmiotowe: Ukrains'ka Povstans'ka Armia, Wojna 1939-1945 r. martyrologia - Polska, Operacja "Wisła", Polska - 1944-1956 r.
Sygnatura: 1324/II
194. Operacje okrążające II wojny światowej na europejskim TDW :
studium wojskowo-historyczne / Wincenty Iwanowski ; Wojskowy Instytut
Historyczny. Zakład Studiów Doświadczeń Wojennych.
Operacje okrążające II wojny światowej na europejskim TDW : studium
wojskowo-historyczne / Wincenty Iwanowski ; Wojskowy Instytut Historyczny.
Zakład Studiów Doświadczeń Wojennych.- Warszawa : Wydawnictwo
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1973.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - strategia i taktyka
Sygnatura: 25462, P/3188
46
195. Oskarżałem kata Zawiercia : proces Rudolfa Emanuela Schneidera /
Jan Pietrzykowski.
Oskarżałem kata Zawiercia : proces Rudolfa Emanuela Schneidera / Jan
Pietrzykowski.- Katowice : Śląski Instytut Naukowy, 1987.
(Śląskie Epizody Historyczne)
Hasła przedmiotowe: Schneider, Rudolf Emanuel (1910-1948), Ludobójstwo Niemcy - 1933-1945 r., Procesy przestępców wojennych - 1945-1989 r., Wojna
1939-1945 r. - martyrologia - Polska, Zawiercie (woj. śląskie) - 1939-1945 r.
Sygnatura: 54777/1
196. Ostatni rok Europy : (1939) / Włodzimierz T. Kowalski.
Ostatni rok Europy : (1939) / Włodzimierz T. Kowalski.- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 1918-1939 r., Wojna 19391945 r. - geneza, Kampania wrześniowa
Sygnatura: 91592/2
197. Ostatni tydzień pokoju / Henryk Batowski.
Ostatni tydzień pokoju / Henryk Batowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie,
1964.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 1918-1939 r., Wojna 19391945 r. - geneza, Polska - polityka międzynarodowa - 1918-1939 r.
Sygnatura: 26048/1
198. Ostatnia bitwa / Cornelius Ryan ; przekł. [z ang.] Tadeusz Wójcik.
Ostatnia bitwa / Cornelius Ryan ; przekł. [z ang.] Tadeusz Wójcik.- Wyd. 2
popr.- Warszawa : "Rebis", 2008.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Niemcy, Bitwa 1945 r. o
Berlin
Sygnatura: 15995/III
199. Ostatnia broń Hitlera V-1 - V-2 / Józef Garliński.
Ostatnia broń Hitlera V-1 - V-2 / Józef Garliński.- Londyn : "Odnowa", 1977.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Broń jądrowa - Niemcy - 19391945 r., Wojna 1939-1945 r. - uzbrojenie
Sygnatura: 607/III, 3513/Z
47
200. Ostatnie dni Europy : podróż dyplomatyczna w 1939 roku / Grigore
Gafencu ; przeł. [z fr.] Stanisław Rembek ; przedm. i posłowiem opatrz. oraz
przypisy oprac. Stanisław Zabiełło.
Ostatnie dni Europy : podróż dyplomatyczna w 1939 roku / Grigore Gafencu ;
przeł. [z fr.] Stanisław Rembek ; przedm. i posłowiem opatrz. oraz przypisy oprac.
Stanisław Zabiełło.- Warszawa : "Pax", 1984.
Hasła przedmiotowe: Gafencu, Grigore (1892-1957) - pamiętniki, Polityka
międzynarodowa - pamiętniki - 20 w., Wojna 1939-1945 r. - geneza - pamiętniki,
Pamiętniki rumuńskie - 20 w.
Sygnatura: 8854/III
201. Ostatnie dni Hitlera / H.R Trevor-Roper ; przeł. [z ang.] Kazimierz
Fudakowski.
Ostatnie dni Hitlera / H.R Trevor-Roper ; przeł. [z ang.] Kazimierz
Fudakowski.- [Wyd. 2].- Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1963.
Hasła przedmiotowe: Hitler, Adolf (1889-1945) - biografia, Wojna 1939-1945
r. - Niemcy, Niemcy - polityka - biografie - 1933-1945 r.
Sygnatura: 5938/II, 17469/1
202. Pamiętniki oficerów / wybór i oprac. Stanisław Reperowicz.
Pamiętniki oficerów / wybór i oprac. Stanisław Reperowicz.- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1967.
Hasła przedmiotowe: Ruch oporu - Polska, Wojna 1939-1945 r., Wojsko Polska - 1939-1945 r., Wojsko - Polska - 1944-1989 r., Pamiętniki polskie - 20 w.,
Antologie
Sygnatura: P/2597, 18361
203. Pamiętniki znalezione w Katyniu / przedm. Janusz Zawodny ; przygot.
do dr. Jan A. Stepek.
Pamiętniki znalezione w Katyniu / przedm. Janusz Zawodny ; przygot. do dr.
Jan A. Stepek.- Wyd 2 rozsz.- Paris : Editions Spotkania, 1990.
Hasła przedmiotowe: Jeńcy wojenni - historia - Polska - 1939-1945 r. pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Polska - pamiętniki, Katyń martyrologia polskich oficerów - pamiętniki, Pamiętniki polskie - 20 w.
Sygnatura: 29/II
48
204. Pancernym szlakiem : wspomnienia dowódcy armii / Dmitrij
Leluszenko ; przeł. [z ros.] Piotr Marciniszyn.
Pancernym szlakiem : wspomnienia dowódcy armii / Dmitrij Leluszenko ; przeł.
[z ros.] Piotr Marciniszyn.- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1983.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Lelušenko, Dmitrij Danilovič (1901-1987), Wojna 19391945 r., Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r., Pamiętniki rosyjskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: 83167/2, P/3840
205. Piechota w II wojnie światowej / Tadeusz Rawski.
Piechota w II wojnie światowej / Tadeusz Rawski.- Warszawa : Wydawnictwo
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1984.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej. Rodzaje Wojsk i Sił Zbrojnych)
Hasła przedmiotowe: Piechota - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3863, 84337/2
206. Piekło na froncie wschodnim : dzienniki niemieckiego żołnierza 19411943 / [Hans Roth] ; oprac. Christine Alexander, Mason Kunze ; [tł. Grzegorz
Siwek, Olga Knopińska].
Piekło na froncie wschodnim : dzienniki niemieckiego żołnierza 1941-1943 /
[Hans Roth] ; oprac. Christine Alexander, Mason Kunze ; [tł. Grzegorz Siwek,
Olga Knopińska].- Warszawa : Wydawnictwo RM, 2012.
(Świadkowie : zapomniane głosy)
Hasła przedmiotowe: Roth, Hans (1912-1944), Wojna 1939-1945 r. - ZSRR,
Wojsko - Niemcy - 1933-1945 r., Pamiętniki niemieckie - 1933-1945 r.
Sygnatura: 20737/III
207. Pierwsza Polska Dywizja Pancerna : 1939-1947 : geneza i dzieje /
Tadeusz A. Wysocki.
Pierwsza Polska Dywizja Pancerna : 1939-1947 : geneza i dzieje / Tadeusz A.
Wysocki.- [Wyd. 2].- Warszawa : "Bellona", 1994.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe, Wojsko Polska - 1939-1945 r., Dywizja pancerna - historia, Wojska pancerne - Polska 1939-1945 r.
Sygnatura: 1415/II
208. Pierwsze tygodnie wojny : dyplomacja zachodnia do połowy września
1939 r. / Henryk Batowski.
Pierwsze tygodnie wojny : dyplomacja zachodnia do połowy września 1939 r. /
Henryk Batowski.- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967.
Hasła przedmiotowe: Dyplomacja - 1939-1945 r., Polityka międzynarodowa 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 6414/W
49
209. Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II
[drugiej] wojny światowej. [Z.] 1. Baza w Budapeszcie / Leonidas A. B.
Kliszewicz.
Placówki wojskowej łączności kraju z centralą w Londynie podczas II [drugiej]
wojny światowej. [Z.] 1. Baza w Budapeszcie / Leonidas A. B. Kliszewicz.Warszawa ; Londyn : "Adiutor", 1998-.
(Biblioteka "Marsa" ; t. 10 (z.) 1)
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - łączność - historia,
Łączność wojskowa - historia - Polska - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. Polska
Sygnatura: 4671/II z.1
210. Początek jutra : wrzesień 1939 oczami dowódcy Dywizjonu 303 /
Witold Urbanowicz.
Początek jutra : wrzesień 1939 oczami dowódcy Dywizjonu 303 / Witold
Urbanowicz.- Kraków : "Znak", 2008.
Hasła przedmiotowe: Lotnictwo wojskowe - Polska - 1939-1945 r. pamiętniki, Urbanowicz, Witold (1908-1996) - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. kampania wrześniowa - pamiętniki, Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: 8892/II
211. Podziemne zbrojownie polskie 1939-1944 / Kazimierz Satora.
Podziemne zbrojownie polskie 1939-1944 / Kazimierz Satora.- Warszawa :
"Bellona", 2001.
Hasła przedmiotowe: Broń strzelecka - produkcja - Polska - 1939-1945 r.,
Przemysł zbrojeniowy - historia - Polska - 1939-1945 r., Ruch oporu - uzbrojenie historia - Polska, Wojna 1939-1945 r. - Polska
Sygnatura: 7832/III
212. Polacy i Ukraińcy : sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na
terenie II Rzeczypospolitej / Ryszard Torzecki.
Polacy i Ukraińcy : sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II
Rzeczypospolitej / Ryszard Torzecki.- Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Wojna 1939-1945 r. Ukraina, Polityka narodowościowa - historia - Polska - 20 w., Polska - ludność Ukraina - 1939-1945 r.
Sygnatura: 869/II
50
213. Polacy w bitwie o Atlantyk / Wacław Król ; Rada Ochrony Pomników
Walki i Męczeństwa.
Polacy w bitwie o Atlantyk / Wacław Król ; Rada Ochrony Pomników Walki i
Męczeństwa.- Warszawa : Interpress, 1974.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojna morska 1939-1945 r.
Sygnatura: 66485/2
214. Polacy w operacji normandzkiej : 1944 / Wiktor Cygan, Jacek Skalski
; il. barwne Jakub Czarnecki.
Polacy w operacji normandzkiej : 1944 / Wiktor Cygan, Jacek Skalski ; il.
barwne Jakub Czarnecki.- Warszawa : "Feniks", 1994.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Normandia
(Francja) - bitwy - 1939-1945 r., Bitwy 1939-1945 r. - Normandia, Wojna 19391945 r. - bitwy - Normandia, Operacja wojenna 1944 r. normandzka
Sygnatura: 1730/III
215. Polegli na polu chwały : 1939-1945 : [album] / tekst apelu poległych
[oprac.] Zbigniew Załuski ; fot. Adam Kaczkowski.
Polegli na polu chwały : 1939-1945 : [album] / tekst apelu poległych [oprac.]
Zbigniew Załuski ; fot. Adam Kaczkowski.- Wyd. 2 popr. i uzup.- Warszawa :
Krajowa Agencja Wydawnicza RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1974.
Hasła przedmiotowe: Cmentarze wojenne - Polska - 1944-1989 r., Miejsca
pamięci narodowej - Polska, Pomniki - Polska - 1944-1989 r., Wojna 1939-1945 r.
- miejsca pamięci - Polska, Albumy, Fotografia polska - 1944-1989 r.
Sygnatura: 5142/3, 76514
216. Polegli na polu chwały : 1939-1945 : [album] / [oprac. graf. Maciej
Hibner ; fot. Adam Kaczkowski] ; Rada Ochrony Pomników Walki i
Męczeństwa.
Polegli na polu chwały : 1939-1945 : [album] / [oprac. graf. Maciej Hibner ; fot.
Adam Kaczkowski] ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.- Warszawa :
Wydawnictwo "Ruch", 1970.
Hasła przedmiotowe: Cmentarze wojenne - Polska - 1939-1945 r., Miejsca
pamięci narodowej - Polska, Pomniki - Polska - 1944-1989 r., Wojna 1939-1945 r.
- miejsca pamięci - Polska, Albumy, Fotografia polska - 1944-1989 r.
Sygnatura: 76296 + zał., 4732/3 + zał.
51
217. Polish aces of World War 2 / Robert Gretzyngier, Wojtek Matusiak.
Polish aces of World War 2 / Robert Gretzyngier, Wojtek Matusiak.- London :
Osprey Publ., 1998.
(Osprey Aircraft of the Aces ; 21)
Hasła przedmiotowe: Lotnictwo wojskowe - Polska - 1939-1945 r., Lotnictwo
wojskowe - mundury - Polska - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - udział
Polaków
Sygnatura: 6446/III
218. Polish Army 1939-45 / text by Steven J. Zaloga ; col. plates by Richard
Hook.
The Polish Army 1939-45 / text by Steven J. Zaloga ; col. plates by Richard
Hook.- London : Osprey Publ., 1998.
(Men-At-Arms Series ; 117)
Hasła przedmiotowe: Mundury wojskowe - Polska - 1939-1945 r., Wojna
1939-1945 r. - udział Polaków, Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 6444/III
219. Polish campaign 1939 / Steven Zaloga, Victor Madej.
The Polish campaign 1939 / Steven Zaloga, Victor Madej.- New York :
Hippocrene Books, 1991.
Hasła przedmiotowe: Kampania wrześniowa, Wojna 1939-1945 r. - bitwy Polska, Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 3519/III
220. Polscy spadochroniarze w II [drugiej] wojnie światowej : barwa i broń.
Cz. 1. Wrzesień 1939 / Adam Jońca.
Polscy spadochroniarze w II [drugiej] wojnie światowej : barwa i broń. Cz. 1.
Wrzesień 1939 / Adam Jońca.- Warszawa : "Bellona", 1994.
Hasła przedmiotowe: Desant - Polska - 1918-1939 r., Wojna 1939-1945 r. uzbrojenie, Lotnictwo wojskowe - Polska - 1918-1939 r., Wojska
powietrznodesantowe - wyposażenie - Polska - 1939-1945 r., Wojsko - uzbrojenie
- Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 419/IV
52
221. Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow : problem
zbliżenia niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej /
Marek Kornat.
Polska 1939 roku wobec paktu Ribbentrop-Mołotow : problem zbliżenia
niemiecko-sowieckiego w polityce zagranicznej II Rzeczypospolitej / Marek
Kornat.- Warszawa : PISM, 2002.
(Monografie / Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)
Hasła przedmiotowe: Pakt Ribbentrop-Mołotow (1939), Wojna 1939-1945 r. geneza, Polska - polityka międzynarodowa - 1918-1939 r., Niemcy - polityka Polska - 1933-1945 r., Niemcy - polityka - ZSRR - 1933-1945 r., ZSRR - polityka
- Niemcy - 1917-1941 r, ZSRR - polityka - Polska - 1917-1941 r
Sygnatura: 8830/III
222. Polska historiografia wojskowa w Wielkiej Brytanii w latach 19391990 : instytucje, ludzie, publikacje / Janusz Zuziak.
Polska historiografia wojskowa w Wielkiej Brytanii w latach 1939-1990 :
instytucje, ludzie, publikacje / Janusz Zuziak.- Warszawa : "Ulmak", 2001.
Hasła przedmiotowe: Historiografia - organizacje - Polska - 20 w.,
Historiografia wojskowa - historia - Polska - 20 w., Organizacje polonijne - Wielka
Brytania - 20 w., Wojna 1939-1945 r. - historiografia
Sygnatura: 6015/II
223. Polski ruch oporu 1939-1945 / aut. Andrzej Chmielarz [i in.] ; red.
nauk. Bogdan Kobuszewski, Piotr Matusak, Tadeusz Rawski ; Wojskowy
Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej.
Polski ruch oporu 1939-1945 / aut. Andrzej Chmielarz [i in.] ; red. nauk.
Bogdan Kobuszewski, Piotr Matusak, Tadeusz Rawski ; Wojskowy Instytut
Historyczny im. Wandy Wasilewskiej.- Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1988.
(Polski Czyn Zbrojny w II Wojnie Światowej ; [t. 3 cz. 2])
Hasła przedmiotowe: Ruch oporu - Polska, Wojna 1939-1945 r. - Polska,
Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3183 t.3 cz.2, 90732/2 t.3 cz.2
224. Polskie fronty 1918-1945. T. 1 / Apoloniusz Zawilski.
Polskie fronty 1918-1945. T. 1 / Apoloniusz Zawilski.- [Wyd. 2].- Warszawa :
"Volumen" : "Bellona", 1997.
Hasła przedmiotowe: Wojsko - Polska - 1918-1939 r., Wojsko - Polska - 19391945 r., Wojna 1914-1918 r. - Polska, Wojna 1939-1945 r. - Polska, Polska - 19181939 r., Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 3879/III t.1, 4284/III t.1, 4569/III t.1, 4571/III t.1, 4845/III t.1,
4847/III t.1
53
225. Polskie fronty 1918-1945. T. 2 / Apoloniusz Zawilski.
Polskie fronty 1918-1945. T. 2 / Apoloniusz Zawilski.- [Wyd. 2].- Warszawa :
"Volumen" : "Bellona", 1997.
Hasła przedmiotowe: Wojsko - Polska - 1918-1939 r., Wojsko - Polska - 19391945 r., Wojna 1914-1918 r.- Polska, Wojna 1939-1945 r. - Polska, Polska - 19181939 r., Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 3880/III t.2, 4285/III t.2, 4570/III t.2, 4572/III t.2, 4846/III t.2,
4848/III t.2
226. Polskie jednostki pancerne : 1939 - 1995 / Michał Wasilewski ; wstęp,
rozdział "Polskie wojska pancerne po drugiej wojnie światowej", zakończenie
oraz załączniki Julian Babula.
Polskie jednostki pancerne : 1939 - 1995 / Michał Wasilewski ; wstęp, rozdział
"Polskie wojska pancerne po drugiej wojnie światowej", zakończenie oraz
załączniki Julian Babula.- Warszawa : "Bellona" : Zarząd OświatowoWychowawczy Sztabu Generalnego WP [Wojska Polskiego], 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe, Wojska
pancerne - Polska - 20 w., Wojsko - Polska - 20 w.
Sygnatura: 2459/II
227. Polskie oddziały specjalne w II wojnie światowej / Grzegorz
Korczyński.
Polskie oddziały specjalne w II wojnie światowej / Grzegorz Korczyński.Warszawa : "Bellona", 2006.
Hasła przedmiotowe: Jednostki specjalne - Polska - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r. - działania specjalne - Polska
Sygnatura: 13477/III
228. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 2 : Kampanie na
obczyźnie. Cz. 1 : Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / Komisja Historyczna
Polskiego Sztabu Głównego w Londynie.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 2 : Kampanie na obczyźnie.
Cz. 1 : Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / Komisja Historyczna Polskiego Sztabu
Głównego w Londynie.- Londyn : Inst. Historyczny im. gen. Sikorskiego, 1959.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojsko - Polska 1939-1945 r., Polska - polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.
Sygnatura: 48595 t.2 cz.1, 47832 t.2 cz.1, 8900 t.2 cz.1, 46590 t.2 cz.1, 8901
t.2 cz.1, 8902 t.2 cz.1, 25077/2 t.2 cz.1, 50018/2 t.2 cz.1, 50019/2 t.2 cz.1, 50020/2
t.2 cz.1, 4625/W t.2 cz.1, 65358/2 t.2 cz.1
54
229. Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 2 : Kampanie na
obczyźnie. Cz. 2 / Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w
Londynie.
Polskie Siły Zbrojne w drugiej wojnie światowej. T. 2 : Kampanie na obczyźnie.
Cz. 2 / Komisja Historyczna Polskiego Sztabu Głównego w Londynie.- Londyn :
Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, 1975.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojsko - Polska 1939-1945 r., Polska - polityka międzynarodowa - 1939-1945 r.
Sygnatura: 48595 t.2 cz.2
230. Polskie wojska spadochronowe w II wojnie światowej : w 120. rocznicę
urodzin generała brygady Stanisława Sosabowskiego / red. nauk. Janusz
Zuziak.
Polskie wojska spadochronowe w II wojnie światowej : w 120. rocznicę urodzin
generała brygady Stanisława Sosabowskiego / red. nauk. Janusz Zuziak.Warszawa : Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych, 2012.
Hasła przedmiotowe: Sosabowski, Stanisław (1892-1967), Polskie Siły
Zbrojne na Zachodzie. 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa, Spadochroniarze Polska, Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojska powietrznodesantowe Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 19461/III, 19462/III
231. Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny
światowej : praca zbiorowa. T. 1. Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji
Historycznej / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie; red.
Tadeusz Dubicki, Daria Nałęcz, Tessa Stirling.
Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej : praca
zbiorowa. T. 1. Ustalenia Polsko-Brytyjskiej Komisji Historycznej / Naczelna
Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie; red. Tadeusz Dubicki, Daria
Nałęcz, Tessa Stirling.- Warszawa : NDAP, 2004.
Hasła przedmiotowe: Wywiad wojskowy - Polska - 1939-1945 r. - źródła,
Wywiad wojskowy - Wielka Brytania - 1939-1945 r. - źródła, Wojna 1939-1945 r.
- udział Polaków - źródła, Wojna 1939-1945 r. - udział Anglików - źródła
Sygnatura: 13059/III t.1
55
232. Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny
światowej : praca zbiorowa. T. 2. Wybór dokumentów / Naczelna Dyrekcja
Archiwów Państwowych w Warszawie; wybór i oprac. [oraz wstęp] Jan
Stanisław Ciechanowski.
Polsko-brytyjska współpraca wywiadowcza podczas II wojny światowej : praca
zbiorowa. T. 2. Wybór dokumentów / Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
w Warszawie; wybór i oprac. [oraz wstęp] Jan Stanisław Ciechanowski.Warszawa : NDAP, 2005.
Hasła przedmiotowe: Wywiad wojskowy - Polska - 1939-1945 r. - źródła,
Wywiad wojskowy - Wielka Brytania - 1939-1945 r. - źródła, Wojna 1939-1945 r.
- udział Polaków - źródła, Wojna 1939-1945 r. - udział Anglików - źródła
Sygnatura: 14101/III t.2 + CD-ROM
233. Powstanie i upadek Trzeciej Rzeszy : historia hitlerowskich Niemiec /
William L. Shirer ; przekł. z ang. Małgorzata Sągin-Urbanik, Lilla Nabielec.
Powstanie i upadek Trzeciej Rzeszy : historia hitlerowskich Niemiec / William
L. Shirer ; przekł. z ang. Małgorzata Sągin-Urbanik, Lilla Nabielec.- Kraków :
Wydaw. Kluszczyński, 1995.
Hasła przedmiotowe: Hitleryzm, Wojna 1939-1945 r. - Niemcy, Niemcy 1933-1945 r.
Sygnatura: 564/IV
234. Prawdziwa historia Polaków : ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945.
[T.] 1. 1939-1942 / oprac. Dariusz Baliszewski, Andrzej Krzysztof Kunert.
Prawdziwa historia Polaków : ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945. [T.] 1.
1939-1942 / oprac. Dariusz Baliszewski, Andrzej Krzysztof Kunert.- Warszawa :
"Rytm", 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska - źródła, Polska - 19391945 r. - źródła
Sygnatura: 7682/P t.1, 6521/III t.1
235. Prawdziwa historia Polaków : ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945.
[T.] 2. 1943-1944 / oprac. Dariusz Baliszewski, Andrzej Krzysztof Kunert.
Prawdziwa historia Polaków : ilustrowane wypisy źródłowe 1939-1945. [T.] 2.
1943-1944 / oprac. Dariusz Baliszewski, Andrzej Krzysztof Kunert.- Warszawa :
"Rytm", 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska - źródła, Polska - 19391945 r. - źródła
Sygnatura: 8026/P t.2, 8390/III t.2
56
236. Proces Hansa Franka i dowody polskie przeciw SS / Stanisław
Piotrowski.
Proces Hansa Franka i dowody polskie przeciw SS / Stanisław Piotrowski.Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1970.
(Sprawy polskie przed Międzynarodowym Trybunałem Wojennym w
Norymberdze / Stanisław Piotrowski ; t. 2.)
Hasła przedmiotowe: Frank, Hans (1900-1946), Procesy norymberskie (19451949), Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r., Wojna 1939-1945 r. Polska
Sygnatura: P/5056 t.2, 22595/2 t.2, 22596/2 t.2, 46315 t.2
237. Programme colloque polono-belge "La Premiere Division Blindee du
General Maczek dans le cadre de la Liberation de la Belgique en 1944",
Zagan 25 Juin 1994 / organisateurs Institut d'Histoire Militaire de l'Armee
Polonaise, Centre de Documentation Historique des Forces Armees Belges.
Programme colloque polono-belge "La Premiere Division Blindee du General
Maczek dans le cadre de la Liberation de la Belgique en 1944", Zagan 25 Juin
1994 / organisateurs Institut d'Histoire Militaire de l'Armee Polonaise, Centre de
Documentation Historique des Forces Armees Belges.- Zagan (Żagań) : IHMAP :
CDHFAB, 1994.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - materiały
konferencyjne, Wojna 1939-1945 r. - Belgia - materiały konferencyjne, Wojska
pancerne - Polska - 1939-1945 r. - materiały konferencyjne, Dywizja pancerna historia - 20 w.
Sygnatura: 1503/II, 1504/II
238. Przechodniu, powiedz Polsce ... : wspomnienia z lat 1941-1945
rozpoczęte w Ahwazie, 150 km od Zatoki Perskiej / Marian Łoziński ;
[przedm. Olgierd Terlecki].
Przechodniu, powiedz Polsce ... : wspomnienia z lat 1941-1945 rozpoczęte w
Ahwazie, 150 km od Zatoki Perskiej / Marian Łoziński ; [przedm. Olgierd
Terlecki].- [Wyd. 3].- Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1985.
Hasła przedmiotowe: Łoziński, Marian (1913-1998), Wojna 1939-1945 r.,
Wojsko - Polska - 1939-1945 r., Pamiętniki polskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: 32914, 52685/1
57
239. Przełamanie : na podstawie radzieckich doświadczeń wojennych z lat
1941-1945 / Aleksiej Radzijewski ; przeł. [z ros.] Piotr Marciniszyn.
Przełamanie : na podstawie radzieckich doświadczeń wojennych z lat 19411945 / Aleksiej Radzijewski ; przeł. [z ros.] Piotr Marciniszyn.- Warszawa :
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Przełamanie obrony, Wojna 1939-1945 r., Wojsko ZSRR - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3743
240. Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa : lata
wojny 1939-1945 / Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.
Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa : lata wojny 19391945 / Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.- Warszawa : Wydawnictwo
"Sport i Turystyka", 1964.
Hasła przedmiotowe: Cmentarze wojenne - Polska - 1939-1945 r., Pomniki z
Polska - 1944-1989 r., Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - pamiątki - Polska,
Wojna 1939-1945 r. - miejsca pamięci - Polska
Sygnatura: P/2344+zał., 20124/1, 15324
241. Przyczółki warszawskie : analiza i ocena działań 1 [Pierwszej] Armii
Wojska Polskiego w rejonie Warszawy we wrześniu 1944 r. / Józef Margules ;
Wojskowy Instytut Historyczny.
Przyczółki warszawskie : analiza i ocena działań 1 [Pierwszej] Armii Wojska
Polskiego w rejonie Warszawy we wrześniu 1944 r. / Józef Margules ; Wojskowy
Instytut Historyczny.- Warszawa : Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej,
1962.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Polska, Bitwa 1944 r. pod
Warszawą
Sygnatura: 107/II, 12229, 16305
242. Purpurowy kod / Rafał Brzeski.
Purpurowy kod / Rafał Brzeski.- Warszawa : "Bellona", 1995.
(Kulisy Wywiadu i Kontrwywiadu)
Hasła przedmiotowe: Wywiad - Stany Zjednoczone - 1939-1945 r., Wojna
1939-1945 r. - historia
Sygnatura: 2890/III
58
243. Pustynna wojna Rommla : II wojna światowa w Afryce Północnej
1941-1943 / Martin Kitchen ; z ang. przeł. Andrzej Czarnocki.
Pustynna wojna Rommla : II wojna światowa w Afryce Północnej 1941-1943 /
Martin Kitchen ; z ang. przeł. Andrzej Czarnocki.- Warszawa : Wydawnictwo
"Książka i Wiedza", cop. 2014.
Hasła przedmiotowe: Afrika Korps, Wojna 1939-1945 r. - Afryka Północna,
Wojska pancerne - Niemcy - 1933-1945 r.
Sygnatura: 21223/III
244. Raporty Ludwiga Fischera gubernatora Dystryktu Warszawskiego
1939-1944 / [wybór i oprac. Krzysztof Dunin-Wąsowicz et al. ; z niem. przetł.
Maryla Borkowicz, Władysław Czepulis, Jan Kosim] ; Archiwum Państwowe
m. st. Warszawy, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.
Raporty Ludwiga Fischera gubernatora Dystryktu Warszawskiego 1939-1944 /
[wybór i oprac. Krzysztof Dunin-Wąsowicz et al. ; z niem. przetł. Maryla
Borkowicz, Władysław Czepulis, Jan Kosim] ; Archiwum Państwowe m. st.
Warszawy, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk.- Warszawa : "Książka i
Wiedza", 1987.
Hasła przedmiotowe: Fischer, Ludwig (1905-1947), Wojna 1939-1945 r. Polska, Warszawa - 1939-1945 r., Źródła historyczne
Sygnatura: 87922/2, 88206/2, 88375/2
245. Razgrom nemecko-fasistskich vojsk v Polse : Vislo - Oderskaja
operacija (janvar 1945 goda) : ucebnoe posobie / P. G. Rak ; Voennaja
Akademija im. M.V. Frunze. Kafedra Istorii Voennogo Iskusstva.
Razgrom nemecko-fasistskich vojsk v Polse : Vislo - Oderskaja operacija
(janvar 1945 goda) : ucebnoe posobie / P. G. Rak ; Voennaja Akademija im. M.V.
Frunze. Kafedra Istorii Voennogo Iskusstva.- [Moskva] : VAF, 1954.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Polska, Operacja wojenna
1945 r. wiślańsko-odrzańska, Bitwa 1945 r. o Warszawę, Sztuka wojenna - historia
- ZSRR - 1939-1945 r.
Sygnatura: 385/III
246. Red phoenix rising : the Soviet Air Force in World War II / Von
Hardesty, Ilya Grinberg.
Red phoenix rising : the Soviet Air Force in World War II / Von Hardesty, Ilya
Grinberg.- Lawrence : University Press of Kansas, 2012.
(Modern War Studies)
Hasła przedmiotowe: Operacje powietrzne - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.
- działania powietrzne, Lotnictwo wojskowe - ZSRR - 1939-1945 r., Siły
powietrzne - ZSRR - 1939-1945 r.
Sygnatura: 18993/III
59
247. Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 :
krótki informator historyczny. Cz. 1, [Formowanie regularnych jednostek
Ludowych Sił Zbrojnych i ważniejsze działania bojowe] / Stanisław
Komornicki.
Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 : krótki
informator historyczny. Cz. 1, [Formowanie regularnych jednostek Ludowych Sił
Zbrojnych i ważniejsze działania bojowe] / Stanisław Komornicki.- Warszawa :
[b.w.], 1962.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojsko - Polska 1939-1945 r.
Sygnatura: P/1924 cz.1
248. Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 :
krótki informator historyczny. Cz. 2, [Piechota : struktura organizacyjna,
uzbrojenie, metryki ważniejszych jednostek i oddziałów] / Stanisław
Komornicki.
Regularne jednostki ludowego Wojska Polskiego w latach 1943-1945 : krótki
informator historyczny. Cz. 2, [Piechota : struktura organizacyjna, uzbrojenie,
metryki ważniejszych jednostek i odziałów] / Stanisław Komornicki.- Warszawa :
[b.w.], 1964.
Hasła przedmiotowe: Piechota - Polska - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. udział Polaków
Sygnatura: P/1924 cz.2
249. Rommel : tajna służba w Północnej Afryce : 1941-1943 / Janusz
Piekałkiewicz ; tł. z niem. Tomasz Kozłowski.
Rommel : tajna służba w Północnej Afryce : 1941-1943 / Janusz Piekałkiewicz ;
tł. z niem. Tomasz Kozłowski.- Warszawa : "Morex", 1996.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Afryka Północna, Wywiad
wojskowy - Wielka Brytania - 1939-1945 r., Wywiad wojskowy - Niemcy - 19331945 r., Rommel, Erwin (1891-1944) - biografia
Sygnatura: 3534/III
250. Roosevelt a sprawa polska : [1939-1945] / Longin Pastusiak.
Roosevelt a sprawa polska : [1939-1945] / Longin Pastusiak.- Wyd. 3.Warszawa : "Książka i Wiedza", 1983.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Polityka międzynarodowa
- historia - 1939-1945 r., Stany Zjednoczone - polityka - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 31761, 31827
60
251. Rzeczpospolita Polska czasu wojny : rozkazy Naczelnego Wodza do
żołnierzy 1939-1945 / słowo wstępne Ryszard Kaczorowski, Henryk Szumski ;
przedm. Tadeusz Wilecki ; red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert.
Rzeczpospolita Polska czasu wojny : rozkazy Naczelnego Wodza do żołnierzy
1939-1945 / słowo wstępne Ryszard Kaczorowski, Henryk Szumski ; przedm.
Tadeusz Wilecki ; red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert.- Warszawa : "Kopia",
1997.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska - źródła, Rozkazy
wojskowe - Polska - 1939-1945 r. - źródła, Wojsko - Polska - 1939-1945 r. źródła, Polska - 1939-1945 r. - źródła
Sygnatura: 840/IV
252. Samobójcze oddziały : broń specjalnego ataku państw "osi" i państw
alianckich w II wojnie światowej : konstrukcje i misje bojowe / Richard
O'Neill ; przeł. z ang. Aleksandra Misztal-Kania.
Samobójcze oddziały : broń specjalnego ataku państw "osi" i państw alianckich
w II wojnie światowej : konstrukcje i misje bojowe / Richard O'Neill ; przeł. z ang.
Aleksandra Misztal-Kania.- Warszawa : "Sensacje XX Wieku", 1996.
(Sensacje XX Wieku)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Kamikaze, Wojska specjalnego
przeznaczenia - 1939-1945 r.
Sygnatura: 3140/III
253. Samoloty bombowe września 1939 / Andrzej Glass [et al.].
Samoloty bombowe września 1939 / Andrzej Glass [et al.].- Warszawa : Sigma
Not, 1991.
(Aerohobby)
Hasła przedmiotowe: Lotnictwo wojskowe - Polska - 1939-1945 r., Samoloty
bombowe - technika - historia - 1939-1945 r., Lotnictwo wojskowe - 1939-1945 r.,
Wojna 1939-1945 r. - samoloty bombowe
Sygnatura: 237/IV
254. Sekrety drugiej wojny światowej : wojna mózgów : tajne badania
naukowe i ich zastosowanie w czasie drugiej wojny światowej / Brian Johnson
; przekł. [z ang.] Marek Wasilewski.
Sekrety drugiej wojny światowej : wojna mózgów : tajne badania naukowe i ich
zastosowanie w czasie drugiej wojny światowej / Brian Johnson ; przekł. [z ang.]
Marek Wasilewski.- Poznań : Zysk i S-ka, 1997.
Hasła przedmiotowe: Technika wojskowa - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r.
- badania naukowe, Wywiad - 1939-1945 r.
Sygnatura: 4300/III, 4301/III, 10193/II
61
255. Sensacyjne wspomnienia szefa wywiadu / Reinhard Gehlen ; tł. z niem.
Stefan Zielicz.
Sensacyjne wspomnienia szefa wywiadu / Reinhard Gehlen ; tł. z niem. Stefan
Zielicz.- Warszawa : Warszawski Dom Wydawniczy : Atena, 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Niemcy, Wywiad - Niemcy (RFN)
- 20 w., Wywiad wojskowy niemiecki - historia - 1933-1945 r., Pamiętniki
niemieckie - 20 w.
Sygnatura: 1062/II, 9989/II
256. Siepacze Hitlera : oddziały specjalne SS do zwalczania partyzantki /
Philip W. Blood ; przetł. [z ang.] Sławomir Patlewicz.
Siepacze Hitlera : oddziały specjalne SS do zwalczania partyzantki / Philip W.
Blood ; przetł. [z ang.] Sławomir Patlewicz.- Warszawa : "Bellona", cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Przestępstwo wojenne - Niemcy - 1933-1945 r., WaffenSS, Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Europa, Wojna partyzancka - Europa 1939-1945 r.
Sygnatura: 16333/III
251. Six years of struggle for independence : (report on the Polish fighting
forces in the Second World War) / by M. Kukiel.
Six years of struggle for independence : (report on the Polish fighting forces in
the Second World War) / by M. Kukiel. - Newtown : Montgomeryshire Printing
Company, 1947.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Wojna 1939-1945 r. udział Polaków
Sygnatura: 34766/2
258. Smiersz - tajna broń Stalina : sowiecki kontrwywiad wojskowy
podczas II wojny światowej / Vadim J. Birstein ; przeł. Tomasz Fiedorek.
Smiersz - tajna broń Stalina : sowiecki kontrwywiad wojskowy podczas II
wojny światowej / Vadim J. Birstein ; przeł. Tomasz Fiedorek.- Kraków ;
Międzyzdroje : Wydawnictwo Arkadiusz Wingert, 2013.
(Zdarzyło się w XX Wieku)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - ZSRR, Wywiad radziecki - 19391945 r.
Sygnatura: 20107/III
62
259. Soldiers blue : how bomber command and area bombing helped win
the Second World War / by David L. Bashow.
Soldiers blue : how bomber command and area bombing helped win the Second
World War / by David L. Bashow.- Kingston, Ontario : Canadian Defence
Academy Press, cop. 2011.
Hasła przedmiotowe: Operacje powietrzne - Wielka Brytania - 1939-1945 r.,
Wojna 1939-1945 r. - działania powietrzne - Wielka Brytania
Sygnatura: 9432/II
260. Sprawa honoru : Dywizjon 303 Kościuszkowski : zapomniani
bohaterowie II wojny światowej / Lynne Olson, Stanley Cloud ; z ang. przeł.
Małgorzata Grabowska, Andrzej Grabowski ; przedm. Norman Davies.
Sprawa honoru : Dywizjon 303 Kościuszkowski : zapomniani bohaterowie II
wojny światowej / Lynne Olson, Stanley Cloud ; z ang. przeł. Małgorzata
Grabowska, Andrzej Grabowski ; przedm. Norman Davies.- Warszawa : A.M.F.
Plus Group : przy współpr. Albatros, 2004.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 303 Dywizjon
Myśliwski im. Tadeusza Kościuszki, Lotnictwo wojskowe - Polska - 1939-1945 r.,
Lotnictwo wojskowe - Wielka Brytania - 1939-1945 r., Polityka międzynarodowa 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków
Sygnatura: 12434/III, 20434/III
261. Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie
międzynarodowej : zbiór dokumentów / [red. nauk. Stefania Stanisławska] ;
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Sprawa polska w czasie drugiej wojny światowej na arenie międzynarodowej :
zbiór dokumentów / [red. nauk. Stefania Stanisławska] ; Polski Instytut Spraw
Międzynarodowych.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 20 w., Wojna 1939-1945 r. Polska, Źródła historyczne
Sygnatura: P/2265, 5712/W
262. Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii : dokumenty komisji
badawczych władz polskich na emigracji / wybór i oprac. Mieczysław
Adamczyk, Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w
Warszawie, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.
Sprawcy klęski wrześniowej przed sądem historii : dokumenty komisji
badawczych władz polskich na emigracji / wybór i oprac. Mieczysław Adamczyk,
Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie,
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach.- Warszawa : "Aspra-Jr" : MHPRL;
Kielce: WŚ, 2005.
Hasła przedmiotowe: Kampania wojenna 1939 r. wrześniowa - źródła, Wojna
1939-1945 r. - Polska - źródła, Polska - polityka - 1918-1939 r. - źródła
Sygnatura: 8046/II
63
263. SS : gwardia Adolfa Hitlera : pełna historia Schutzstaffel od ulicznych
bojówek do Waffen-SS / Gordon Williamson ; przekł. [z ang.] Leszek
Erenfeicht, Hubert J. Kuberski.
SS : gwardia Adolfa Hitlera : pełna historia Schutzstaffel od ulicznych bojówek
do Waffen-SS / Gordon Williamson ; przekł. [z ang.] Leszek Erenfeicht, Hubert J.
Kuberski.- Warszawa : "Espadon", 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Niemcy, SS
- historia, Niemcy - 1939-1945 r. - ikonografia
Sygnatura: 510/IV
264. SS : roll of infamy / Christopher Ailsby.
SS : roll of infamy / Christopher Ailsby.- London : Brown Packaging Books,
cop. 1997.
Hasła przedmiotowe: SS - historia, SS - biografie, Wojna 1939-1945 r. biografie - Niemcy, Niemcy - biografie - 20 w.
Sygnatura: 4076/III
265. Stalingrad : anatomia bitwy / Janusz Piekałkiewicz ; z niem przeł.
Ryszard Turczyn.
Stalingrad : anatomia bitwy / Janusz Piekałkiewicz ; z niem przeł. Ryszard
Turczyn.- Warszawa : "Morex", 1995.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1942-1943 r. stalingradzka, Wojna 1939-1945 r. bitwy - ZSRR
Sygnatura: 6554/P
266. Stosunki polsko-niemieckie 1937-1939 : prawdziwy charakter polityki
zagranicznej Józefa Becka : geneza wybuchu II wojny światowej / Peter
Raina.
Stosunki polsko-niemieckie 1937-1939 : prawdziwy charakter polityki
zagranicznej Józefa Becka : geneza wybuchu II wojny światowej / Peter Raina.[Wyd. 2].- Warszawa : "von borowiecky", 1999.
Hasła przedmiotowe: Beck, Józef (1894-1944), Wojna 1939-1945 r. - geneza,
Polska - polityka - Niemcy - 1918-1939 r., Niemcy - polityka - Polska - 19331945 r.
Sygnatura: 7689/P
64
267. Straceni na ulicach miasta : egzekucje w Warszawie 16 X 1943 - 26 VII
1944 / Władysław Bartoszewski ; Rada Ochrony Pomników Walki
i Męczeństwa.
Straceni na ulicach miasta : egzekucje w Warszawie 16 X 1943 - 26 VII 1944 /
Władysław Bartoszewski ; Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa.Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970.
(Biblioteka Pamięci Pokoleń)
Hasła przedmiotowe: Ludobójstwo - Niemcy - 1933-1945 r., Wojna 1939-1945
r. - martyrologia - Polska, Warszawa - martyrologia - 1939-1945 r.
Sygnatura: 7582/W, 22571
268. strategic air war against Germany and Japan : a memoir / Haywood S.
Hansell.
The strategic air war against Germany and Japan : a memoir / Haywood S.
Hansell.- Washington : Office of Air Force History United States Air Force, 1986.
(USAF Warrior Studies)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wojna powietrzna - 1939-1945 r.
Sygnatura: 113/III
269. Strategy and tactics of the great commaders of World War II and their
battles / ed. by John Westwood, Patrick Jennings, Judith Steehngs.
Strategy and tactics of the great commaders of World War II and their battles /
ed. by John Westwood, Patrick Jennings, Judith Steehngs.- Greenwich : Dorset
Press, 1990.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy, Sztuka wojenna - 19391945 r., Dowódcy - biografie
Sygnatura: 46/IV
270. Strącony orzeł : ostatnie dni Trzeciej Rzeszy / Robin Cross ; przeł.
[z ang.] Sławomir Kędzierski.
Strącony orzeł : ostatnie dni Trzeciej Rzeszy / Robin Cross ; przeł. [z ang.]
Sławomir Kędzierski.- Warszawa : BEJ Service, 1997.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - historia - Niemcy, Wojsko Niemcy - 1933-1945 r., Niemcy - polityka - 1933-1945 r.
Sygnatura: 4275/III
271. Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r. /
Marian Zgórniak.
Sytuacja militarna Europy w okresie kryzysu politycznego 1938 r. / Marian
Zgórniak.- Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza, Europa - 1918-1939 r.
Sygnatura: P/3628 + zał.
65
272. Sztuka wojenna wojsk lądowych armii amerykańskiej i brytyjskiej na
zachodnioeuropejskim teatrze działań wojennych w latach 1944-1945 /
Zygmunt Matuszak ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Nauk
Humanistycznych.
Sztuka wojenna wojsk lądowych armii amerykańskiej i brytyjskiej na
zachodnioeuropejskim teatrze działań wojennych w latach 1944-1945 / Zygmunt
Matuszak ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Nauk Humanistycznych.Warszawa : AON, 1995.
Hasła przedmiotowe: Sztuka wojenna - Stany Zjednoczone - 1939-1945 r.,
Wojska lądowe - sztuka wojenna - Stany Zjednoczone - 1939-1945 r., Wojska
lądowe - Wielka Brytania - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - Europa Zachodnia
Sygnatura: S/3026
273. Śmiertelny sojusz Hitler-Mussolini : niewola i zagłada jeńców włoskich
w niemieckich obozach jenieckich na ziemiach polskich : wrzesień 1943 - maj
1945 / Jacek E. Wilczur.
Śmiertelny sojusz Hitler-Mussolini : niewola i zagłada jeńców włoskich
w niemieckich obozach jenieckich na ziemiach polskich : wrzesień 1943 - maj
1945 / Jacek E. Wilczur.- Warszawa : Agencja Wydawnicza CB, 2001.
(Tajemnice II Wojny Światowej)
Hasła przedmiotowe: Jeńcy wojenni włoscy - historia - 1939-1945 r., Obozy
jenieckie - Niemcy - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - Polska, Wojna 19391945 r. - Włochy, Niemcy a Włochy - 1939-1945 r., Włochy a Niemcy - historia 1939-1945 r.
Sygnatura: 7855/III, 17081/III
274. Świat i Polacy : 1939-1945 / project ed. Selina Wood ; general ed. Peter
Darman ; tł. Miłosz Młynarz ; red. merytor. Janusz Sap.
Świat i Polacy : 1939-1945 / project ed. Selina Wood ; general ed. Peter Darman
; tł. Miłosz Młynarz ; red. merytor. Janusz Sap.- Warszawa : Buchmann, cop.
2009.
(Historia II Wojny Światowej)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 2998/IV
275. Świat w wojnie : historia drugiej wojny światowej / Michael C. Tagg
[i in.] ; przeł. z ang. Maciej Zakrzewski.
Świat w wojnie : historia drugiej wojny światowej / Michael C. Tagg [i in.] ;
przeł. z ang. Maciej Zakrzewski.- Łódż : "Galaktyka", 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy
Sygnatura: 598/IV
66
276. Taktyka wojsk lądowych w latach 1939-1945 : wybrane problemy /
Zygmunt Matuszak ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Nauk
Humanistycznych. Katedra Historii Sztuki Wojennej.
Taktyka wojsk lądowych w latach 1939-1945 : wybrane problemy / Zygmunt
Matuszak ; Akademia Obrony Narodowej. Instytut Nauk Humanistycznych.
Katedra Historii Sztuki Wojennej.- Warszawa : AON, 1999.
Hasła przedmiotowe: Wojska lądowe - taktyka - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r. - zagadnienia
Sygnatura: S/3981
277. Tankiści : prawdziwa historia czterech pancernych / Kacper
Śledziński.
Tankiści : prawdziwa historia czterech pancernych / Kacper Śledziński.Kraków : Znak Horyzont - Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, 2014.
Hasła przedmiotowe: 1 Warszawska Brygada Pancerna im. Bohaterów
Westerplatte, Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojska pancerne - 19391945 r.
Sygnatura: 21503/III
278. Teczka Hitlera / Henrik Eberli, Matthias Uhl ; przedm. Horst Moller ;
przeł. z niem. Barbara Ostrowska.
Teczka Hitlera / Henrik Eberli, Matthias Uhl ; przedm. Horst Moller ; przeł.
z niem. Barbara Ostrowska.- Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media,
2005.
Hasła przedmiotowe: Hitler, Adolf (1889-1945), Wojna 1939-1945 r. Niemcy, Niemcy - polityka - 1933-1945 r.
Sygnatura: 13229/III, 20483/III
279. Tobruk / Peter FitzSimons ; przekł. [z ang.] Maciej Antosiewicz.
Tobruk / Peter FitzSimons ; przekł. [z ang.] Maciej Antosiewicz.- Warszawa :
"Magnum", cop. 2008.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1940-1942 r. pod Tobrukiem, Wojna 1939-1945 r.
- udział Australijczyków
Sygnatura: 15985/III
67
280. Tobruk 1941-1996 : w 55 rocznicę bitwy / Tadeusz Krząstek, Henryk
Stańczyk ; Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków
Społecznych. Biuro Edukacji Obywatelskiej.
Tobruk 1941-1996 : w 55 rocznicę bitwy / Tadeusz Krząstek, Henryk Stańczyk ;
Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych. Biuro
Edukacji Obywatelskiej.- Warszawa : "Egross", 1996.
(Tradycje Strzelców Karpackich)
Hasła przedmiotowe: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich, Bitwa
1940-1942 r. pod Tobrukiem, Tobruk - bitwa 1940-1942 r, Wojna 1939-1945 r. bitwy - Afryka, Wojsko - Polska - 20 w., Piechota górska - Polska, Wojna 19391945 r. - udział Polaków
Sygnatura: 6805/P
281. Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu
laty : poznaj werdykt historyków polskich i ukraińskich / Andrzej Żupański.
Tragiczne wydarzenia za Bugiem i Sanem przed ponad sześćdziesięciu laty :
poznaj werdykt historyków polskich i ukraińskich / Andrzej Żupański.- Warszawa
: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej : "Rytm", cop. 2007.
Hasła przedmiotowe: Organizacia Ukrains'kih Nacionalistiv - 1939-1945 r. materiały konferencyjne, Ukrains'ka Povstans'ka Armia - 1939-1945 r. - materiały
konferencyjne, Ludobójstwo - Ukraina - 1939-1945 r. - materiały konferencyjne,
Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Polska - materiały konferencyjne, Polacy za
granicą - Ukraina - 1939-1945 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: 8646/II, 8617/II
282. Trudne sąsiedztwa : Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. T. 3, Druga
Wojna Światowa / Janusz Zajączkowski.
Trudne sąsiedztwa : Polska i Ukraina a Rosja i Niemcy. T. 3, Druga Wojna
Światowa / Janusz Zajączkowski.- Lublin : Wydawnictwo Werset, 2013.
Hasła przedmiotowe: Niemcy - a Ukraina - 1939-1945 r., Polska - a Ukraina 1939-1945 r., Rosja - a Ukraina - 1939-1945 r., Ukraina - a Niemcy - 1939-1945 r.,
Ukraina - a Polska - 1939-1945 r., Ukraina - a Rosja - 1939-1945 r.
Sygnatura: 19477/III
283. Uchodźcy wojenni i polscy żołnierze internowani na Litwie w czasie II
Wojny Światowej / Gintautas Surgailis ; [tł. Ona Vaičiulyté-Romančuk].
Uchodźcy wojenni i polscy żołnierze internowani na Litwie w czasie II Wojny
Światowej / Gintautas Surgailis ; [tł. Ona Vaičiulyté-Romančuk]. - [Warszawa] :
Wydawnictwo Tetragon : Instytut Wydawniczy Erica, 2013.
Hasła przedmiotowe: Jeńcy wojenni polscy - Litwa - 1939-1945 r., Wojna
1939-1945 r. - uchodźcy
Sygnatura: 19451/III
68
284. Uderzenie za uderzeniem 1943-45 / Kiryłł Moskalenko ; [przeł.
Czesław Czarnogórski].
Uderzenie za uderzeniem 1943-45 / Kiryłł Moskalenko ; [przeł. Czesław
Czarnogórski].- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
1974.
Hasła przedmiotowe: Moskalenko, Kirill Semënovič (1902-1985), Wojna
1939-1945 r., Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r., Pamiętniki ukraińskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3271, 66799/2
285. Udział Polaków na frontach II [drugiej] wojny światowej : katalog
zbiorów wydany z okazji 50 [pięćdziesiątej] rocznicy zakończenia II wojny
światowej / red. Ewa Stachowska-Musiał ; oprac.
Zakład Zbiorów
Specjalnych ; w składzie: Anna Danusiewicz [i in.] ; Centralna Biblioteka
Wojskowa.
Udział Polaków na frontach II [drugiej] wojny światowej : katalog zbiorów
wydany z okazji 50 [pięćdziesiątej] rocznicy zakończenia II wojny światowej / red.
Ewa Stachowska-Musiał ; oprac. Zakład Zbiorów Specjalnych ; w składzie: Anna
Danusiewicz [i in.] ; Centralna Biblioteka Wojskowa.- Warszawa : CBW, 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - źródła - katalog,
Zbiory specjalne - Polska - katalog, Warszawa - Centralna Biblioteka Wojskowa zbiory - katalog
Sygnatura: 755/IV
286. Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku / Igor Baka ;
[tł. Joanna Bakalarz] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.
Udział Słowacji w agresji na Polskę w 1939 roku / Igor Baka ; [tł. Joanna
Bakalarz] ; Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.- 1. wyd. pol., zm. i uzup.Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Wojna 1939-1945 r. Słowacja, Wojsko - Słowacja - 1938-1945 r., Polska - polityka - Słowacja - 19391945 r., Słowacja - polityka - 1938-1945 r., Słowacja - polityka - Polska - 19381945 r.
Sygnatura: 17906/III
287. Udział żołnierza polskiego w zakończeniu II Wojny Światowej :
bibliografia selektywna / oprac. Monika Biedrzycka [i in.] ; Ministerstwo
Obrony Narodowej, Centralna Biblioteka Wojskowa.
Udział żołnierza polskiego w zakończeniu II wojny światowej : bibliografia
selektywna / oprac. Monika Biedrzycka [i in.] ; Ministerstwo Obrony Narodowej,
Centralna Biblioteka Wojskowa.- Warszawa : CBW, 2005.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - bibliografia
Sygnatura: 13340/III
69
288. The ultra secret / F. W. Winterbotham.
The ultra secret / F. W. Winterbotham.- 8th print.- New York : Dell Publ., 1979.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wywiad - Niemcy - 1939-1945 r.,
Wywiad - Wielka Brytania - 1939-1945 r., Enigma (maszyna szyfrująca)
Sygnatura: 7781/II
289. United States strategic bombing surveys : (European War), (Pacific
War).
The United States strategic bombing surveys : (European War), (Pacific War).Maxwell Air Force Base, Alabama : Air University Press, 1987.
Hasła przedmiotowe: Bombardowanie lotnicze - historia - Stany Zjednoczone 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - działania powietrzne - Stany Zjednoczone,
Wojna powietrzna - 1939-1945 r.
Sygnatura: 7575/III
290. Voennoe iskusstvo kapitalistićeskich gosudarstv (1939-1945) / Anatolij
Dmitrević Bagreev.
Voennoe iskusstvo kapitalistićeskich gosudarstv (1939-1945) / Anatolij
Dmitrević Bagreev.- Moskva : Voenizdat, 1960.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Sztuka wojenna - 1939-1945 r.
Sygnatura: 179/III
291. W bojach przez Łużyce : na drezdeńskim kierunku operacyjnym /
Kazimierz Kaczmarek ; red. nauk. Emil Jadziak ; Wojskowy Instytut
Historyczny.
W bojach przez Łużyce : na drezdeńskim kierunku operacyjnym / Kazimierz
Kaczmarek ; red. nauk. Emil Jadziak ; Wojskowy Instytut Historyczny.- Warszawa
: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1965.
(Wojna Wyzwoleńcza Narodu Polskiego)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Niemcy, Wojsko - Polska 1939-1945 r., Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/2230, 51405, 51406
292. W Kwaterze Głównej Wehrmachtu / Walter Warlimont.
W Kwaterze Głównej Wehrmachtu / Walter Warlimont.- Warszawa : [s.n],
1965. [Drukarnia Sztabu Generalnego].
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Niemcy, Wojsko - Niemcy - 19331945 r.
Sygnatura: P/3520
70
293. W marszu i w boju / Paweł Batow ; [przeł. z ros. Jadwiga Laskowska,
Czesław Czarnogórski].
W marszu i w boju / Paweł Batow ; [przeł. z ros. Jadwiga Laskowska, Czesław
Czarnogórski].- Wyd. 3.- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony
Narodowej, 1978.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Batov, Pavel Ivanovič (1897-1985), Wojna 1939-1945 r.,
Wojsko - ZSRR, Pamiętniki rosyjskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3525
294. W obliczu wojny : z prasy polskiej 1939 roku / wybór i oprac. red.
mies. "Znak".
W obliczu wojny : z prasy polskiej 1939 roku / wybór i oprac. red. mies.
"Znak".- Kraków : Znak, 1984.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 1918-1939 r., Wojna 19391945 r. - geneza, Niemcy - polityka - 1933-1945 r., Polska - polityka - 1918-1939
r., Publicystyka polska - 1918-1939 r.
Sygnatura: 51254/1, 51447/1
295. W służbie aż do klęski : wspomnienia feldmarszałka Hitlera i szefa
Naczelnego Dowództwa Wehrmachtu / Wilhelm Keitel ; red. Werner Maser ;
przekł. [z niem.] Barbara Lulińska, Daniel Luliński.
W służbie aż do klęski : wspomnienia feldmarszałka Hitlera i szefa Naczelnego
Dowództwa Wehrmachtu / Wilhelm Keitel ; red. Werner Maser ; przekł. [z niem.]
Barbara Lulińska, Daniel Luliński.- Warszawa : Bellona, 2001.
Hasła przedmiotowe: Keitel, Wilhelm (1882-1946), Hitleryzm, Wojna 19391945 r., Wojsko - Niemcy - 1933-1945 r., Niemcy - polityka - 1933-1945 r.,
Pamiętniki niemieckie - 1933-1945 r.
Sygnatura: 5916/II, 10150/II
296. W sojuszniczym Londynie : dziennik ambasadora Edwarda
Raczyńskiego 1939-1945 / Edward Raczyński.
W sojuszniczym Londynie : dziennik ambasadora Edwarda Raczyńskiego 19391945 / Edward Raczyński.- 3. wyd.- Londyn : Polska Fundacja Kulturalna, 1997.
(Biblioteka Autorów Emigracyjnych ; 8)
Hasła przedmiotowe: Raczyński, Edward (1891-1993) - pamiętniki, Służba
zagraniczna - historia - Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. historia - pamiętniki, Wielka Brytania - polityka - Polska - 1939-1945 r. pamiętniki, Pamiętniki polskie - 20 w.
Sygnatura: 5888/II
71
297. W sztabie armii / Iwan Katyszkin ; przeł. [z ros.] Ludwik Hofman.
W sztabie armii / Iwan Katyszkin ; przeł. [z ros.] Ludwik Hofman.- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1982.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej)
Hasła przedmiotowe: Katyškin, Ivan Sergeevič, Wojna 1939-1945 r., Wojsko ZSRR - 1939-1945 r., Pamiętniki rosyjskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3746, 80604/2
298. W tajnej służbie = In secret service : (the Polish contribution for
victory in the Second World War) / M.Z. Rygor [pseud.], Mieczysław Z.
[nazwa] Słowikowski.
W tajnej służbie = In secret service : (the Polish contribution for victory in the
Second World War) / M.Z. Rygor [pseud.], Mieczysław Z. [nazwa] Słowikowski.Londyn : Mizyg Press, 1977.
Hasła przedmiotowe: Wywiad - Polska - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. Polska
Sygnatura: 311/II
299. Waffen SS: an illustrated history / Adrian Gilbert.
Waffen SS: an illustrated history / Adrian Gilbert.- New York : Gallery Books,
1989.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Niemcy, SS
- historia, Niemcy - historia - ikonografia
Sygnatura: 307/IV
300. Walczyliśmy w piekle : raporty niemieckich generałów z frontu
wschodniego / pod red. Petera G. Tsourasa ; [tł. Katarzyna Skawran].
Walczyliśmy w piekle : raporty niemieckich generałów z frontu wschodniego /
pod red. Petera G. Tsourasa ; [tł. Katarzyna Skawran].- Warszawa : Wydawnictwo
RM, 2014.
(Świadkowie : zapomniane głosy)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy - ZSRR, Wojsko - Niemcy 1933-1945 r.
Sygnatura: 20736/III
301. Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie : (1939-1945) /
Włodzimierz T. Kowalski.
Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie : (1939-1945) / Włodzimierz
T. Kowalski.- Wyd. 3.- Warszawa : "Książka i Wiedza", 1970.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Polska - polityka
międzynarodowa - 1939-1945 r.
Sygnatura: 9380/II
72
302. Walka i zwycięstwo : wkład narodu polskiego w zwycięstwo nad
hitlerowskimi Niemcami 1939-1945 / [oprac. tekstów Wojskowy Instytut
Historyczny].
Walka i zwycięstwo : wkład narodu polskiego w zwycięstwo nad hitlerowskimi
Niemcami 1939-1945 / [oprac. tekstów Wojskowy Instytut Historyczny].Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Polska, Wojsko - Polska - 19391945 r.
Sygnatura: 85943/2, P/3900
303. Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 : wybrane miejsca
bitew, walk i akcji bojowych / Bolesław Dolata, Tadeusz Jurga.
Walki zbrojne na ziemiach polskich 1939-1945 : wybrane miejsca bitew, walk
i akcji bojowych / Bolesław Dolata, Tadeusz Jurga.- Wyd. 2 popr. i rozsz.Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1970.
Hasła przedmiotowe: Wojna partyzancka - Polska - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r. - bitwy - Polska
Sygnatura: P/2859
304. Wargaming World War Two / Stuart Asquith.
Wargaming World War Two / Stuart Asquith.- England : Argus Books, 1989.
Hasła przedmiotowe: Gry wojenne, Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 719/III
305. Warszawski dowcip w walce : 1939-1944 / wybór i oprac. Leszek
Bubel.
Warszawski dowcip w walce : 1939-1944 / wybór i oprac. Leszek Bubel.Warszawa : "Zamek", 1994.
(Klub Wesołej Książki ; 2)
Hasła przedmiotowe: Humor rysunkowy polski - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r. - beletrystyka, Anegdoty polskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: 2233/II
306. Warto być przyzwoitym : teksty osobiste i nieosobiste / Władysław
Bartoszewski.
Warto być przyzwoitym : teksty osobiste i nieosobiste / Władysław
Bartoszewski.- Wyd. 2 zm.- Poznań : "W Drodze", 2005.
Hasła przedmiotowe: Bartoszewski, Władysław (1922- ), Wojna 1939-1945 r. Polska - pamiętniki, Polska - polityka wewnętrzna - od 1944 r. - pamiętniki,
Pamiętniki polskie - 20 w.
Sygnatura: 13082/III
73
307. Wehrmacht w kampanii wrześniowej 1939 : umundurowanie i oznaki
= The Wehrmacht in the Polisch Campaign of 1939 : uniforms and badges /
Jarosław Krzywania ; il. kolor. Michał Adamczyk, Jan Żabko-Potopowicz.
Wehrmacht w kampanii wrześniowej 1939 : umundurowanie i oznaki = The
Wehrmacht in the Polisch Campaign of 1939 : uniforms and badges / Jarosław
Krzywania ; il. kolor. Michał Adamczyk, Jan Żabko-Potopowicz.- Warszawa :
"Fenix", 1991.
(Barwa i Broń ; 1)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Niemcy, Mundury wojskowa Niemcy - 1918-1939 r., Odznaki wojskowe - Niemcy, Kampania wrześniowa,
Wojsko - Niemcy - 1939-1945 r.
Sygnatura: 1858/III
308. Wicher wojny : nowa historia drugiej wojny światowej / Andrew
Roberts ; przekł. [z ang.] Grzegorz Woźniak, Władysław Jeżewski.
Wicher wojny : nowa historia drugiej wojny światowej / Andrew Roberts ;
przekł. [z ang.] Grzegorz Woźniak, Władysław Jeżewski.- Warszawa :
Wydawnictwo Magnum, cop. 2010.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 17848/III
309. Wielka koalicja 1941-1945. T. 1, (1941-1943) / Włodzimierz T.
Kowalski.
Wielka koalicja 1941-1945. T. 1, (1941-1943) / Włodzimierz T. Kowalski.Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1972.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r.
Sygnatura: P/3078 t.1
310. Wielka koalicja 1941-1945. T. 2, Rok 1944 / Włodzimierz T. Kowalski.
Wielka koalicja 1941-1945. T. 2, Rok 1944 / Włodzimierz T. Kowalski.Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1975.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r.
Sygnatura: P/3078 t.2
311. Wielka Koalicja 1941-1945. T. 3, Rok 1945 / Włodzimierz T. Kowalski.
Wielka Koalicja 1941-1945. T. 3, Rok 1945 / Włodzimierz T. Kowalski.Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1977.
Hasła przedmiotowe: Polityka międzynarodowa - 1939-1945 r., Wojna 19391945 r.
Sygnatura: P/3078 t.3
74
312. Wielkie bitwy i wielkie postaci drugiej wojny światowej / Winston
Spencer Churchill ; wstęp John Keegan ; z ang. przeł. Barbara Gadomska.
Wielkie bitwy i wielkie postaci drugiej wojny światowej / Winston Spencer
Churchill ; wstęp John Keegan ; z ang. przeł. Barbara Gadomska.- Warszawa :
"Świat Książki" : "Politeja", 1999.
Hasła przedmiotowe: Przywódcy i głowy państw - historia - 1939-1945 r.,
Wojna 1939-1945 r. - biografie, Wojna 1939-1945 r. - bitwy
Sygnatura: 1284/IV
313. Wielkie bitwy II wojny światowej / John Macdonald ; przekł. z ang.
Karol Walczyna ; przedm. John Hackett.
Wielkie bitwy II wojny światowej / John Macdonald ; przekł. z ang. Karol
Walczyna ; przedm. John Hackett.- Warszawa : Morex, 1994.
(Wojny, Bitwy, Dowódcy ; 2)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - bitwy
Sygnatura: 360/IV, 3162/IV
314. Wojenne wspomnienia chirurga / Eugeniusz Mierczyński.
Wojenne wspomnienia chirurga / Eugeniusz Mierczyński.- Warszawa :
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1983.
Hasła przedmiotowe: Mierczyński, Eugeniusz (1893-1986), Chirurdzy - Polska
- 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r., Pamiętniki polskie - 20 w.
Sygnatura: 50668/1, 3771
315. Wojna bez walnej bitwy / Tadeusz Kutrzeba.
Wojna bez walnej bitwy / Tadeusz Kutrzeba.- Warszawa : "Volumen" :
"Bellona", 1998.
(O Wolność i Niepodległość)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza, Wojna 1939-1945 r. Polska, Kampania wrześniowa - jednostki wojskowe, Bitwa 1939 r. nad Bzurą,
Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 6982/P
316. Wojna jak ją poznałem / George S. Patton ; [tł. z ang. Emilia
Niemirska].
Wojna jak ją poznałem / George S. Patton ; [tł. z ang. Emilia Niemirska].Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1964.
(Biblioteka Wiedzy Wojskowej. Seria 7.)
Hasła przedmiotowe: Patton, George Smith (1885-1945), Wojna 1939-1945 r.,
Wojsko - Stany Zjednoczone - 20 w.
Sygnatura: 5495/W, P/2089
75
317. Wojna jak ją poznałem / George Smith Patton ; tł. z ang. Emilia
Niemirska.
Wojna jak ją poznałem / George Smith Patton ; tł. z ang. Emilia Niemirska.[Wyd. 3].- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.
Hasła przedmiotowe: Patton, George Smith (1885-1945), Wojna 1939-1945 r. bitwy, Wojsko - Stany Zjednoczone - 1939-1945 r., Pamiętniki amerykańskie 20 w.
Sygnatura: 2994/II, 343/II, 10289/II
318. Wojna pancerna 1939-1945 / Janusz Piekałkiewicz ; tł. [z niem.] Paweł
Seydak.
Wojna pancerna 1939-1945 / Janusz Piekałkiewicz ; tł. [z niem.] Paweł Seydak.Warszawa : AWM "Morex", 1997.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wojska pancerne - 1939-1945 r.,
Wozy bojowe - historia - 1939-1945 r.
Sygnatura: 7055/P, 1023/IV, 3159/IV
319. Wojna polsko-sowiecka 1939 : tło polityczne, prawnomiędzynarodowe
i psychologiczne, agresja sowiecka i polska obrona, sowieckie zbrodnie
wojenne i przeciw ludzkości oraz zbrodnie ukraińskie. T. 1. Monografia /
Szawłowski [nazwa] Ryszard, Karol [pseud.] Liszewski.
Wojna polsko-sowiecka 1939 : tło polityczne, prawnomiędzynarodowe i
psychologiczne, agresja sowiecka i polska obrona, sowieckie zbrodnie wojenne i
przeciw ludzkości oraz zbrodnie ukraińskie. T. 1. Monografia / Szawłowski
[nazwa] Ryszard, Karol [pseud.] Liszewski.- Warszawa : "Neriton", 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza, Kampania wrześniowa,
Polityka międzynarodowa - historia - 20 w., Przestępstwo wojenne - historia ZSRR - 1939-1945 r., Polska - polityka - ZSRR - 1918-1939 r., ZSRR - polityka Polska - 1917-1941 r.
Sygnatura: 2671/III t.1
320. Wojna polsko-sowiecka 1939 : tło polityczne, prawnomiędzynarodowe
i psychologiczne, agresja sowiecka i polska obrona, sowieckie zbrodnie
wojenne i przeciw ludzkości oraz zbrodnie ukraińskie. T. 2. Dokumenty /
Szawłowski [nazwa] Ryszard, Karol [pseud.] Liszewski.
Wojna polsko-sowiecka 1939 : tło polityczne, prawnomiędzynarodowe
i psychologiczne, agresja sowiecka i polska obrona, sowieckie zbrodnie wojenne
i przeciw ludzkości oraz zbrodnie ukraińskie. T. 2. Dokumenty / Szawłowski
[nazwa] Ryszard, Karol [pseud.] Liszewski.- Warszawa : "Neriton", 1995.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - geneza, Kampania wrześniowa,
Polityka międzynarodowa - historia - 20 w., Przestępstwo wojenne - historia ZSRR - 1939-1945 r., Polska - polityka - ZSRR - 1918-1939 r., ZSRR - polityka Polska - 1917-1941 r.
Sygnatura: 2672/III t. 2
76
321. Wojna w Europie 1939-1941 / D. M. Proektor ; [tł. z ros. Czesław
Waluk].
Wojna w Europie 1939-1941 / D. M. Proektor ; [tł. z ros. Czesław Waluk].Warszawa : Książka i Wiedza, 1966.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: P/2475
322. Wojna w Europie : wspomnienia niemieckiego dowódcy obrony Monte
Cassino / Frido von Senger und Etterlin ; wprow. Matthew Parker ; przeł.
Michał Górny.
Wojna w Europie : wspomnienia niemieckiego dowódcy obrony Monte Cassino
/ Frido von Senger und Etterlin ; wprow. Matthew Parker ; przeł. Michał Górny.Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2013.
(Historia )
Hasła przedmiotowe: Senger und Etterlin, Fridolin von (1891-1963),
Generałowie - Niemcy - 1933-1945 r., Wojna 1939-1945 r., Wojsko - Niemcy 1933-1945 r., Pamiętniki niemieckie - 1933-1945 r.
Sygnatura: 19424/III
323. Wojska NKWD na froncie wschodnim / Rupert Butler ; przeł. z ang.
Sławomir Kędzierski.
Wojska NKWD na froncie wschodnim / Rupert Butler ; przeł. z ang. Sławomir
Kędzierski.- Warszawa : Bellona, 2013.
Hasła przedmiotowe: Stalin, Iosif Vissarionovič (1878-1953), NKWD, Służba
bezpieczeństwa - ZSRR - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - ZSRR, Wywiad
radziecki - 1939-1945 r.
Sygnatura: 19845/III
324. Wojsko Polskie 1939-1945 : barwa i broń.
Wojsko Polskie 1939-1945 : barwa i broń.- Pruszków : "Interpress", cop. 1990.
Hasła przedmiotowe: Wojsko - Polska - 1939-1945 r., Broń - Polska - 19391945 r., Sztandary wojskowe - Polska - 1939-1945 r., Ordery i odznaczenia
wojskowe - Polska - 1939-1945 r., Mundury wojskowe - Polska - 1939-1945 r.,
Wojna 1939-1945 r.
Sygnatura: 705/III
77
325. Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943-1945 : materiały
z konferencji naukowej zorganizowanej przez WIH [Wojskowy Instytut
Historyczny] i dowództwo I [Pierwszej] Warszawskiej Dywizji
Zmechanizowanej / red. nauk. Henryk Stańczyk.
Wojsko Polskie na froncie wschodnim 1943-1945 : materiały z konferencji
naukowej zorganizowanej przez WIH [Wojskowy Instytut Historyczny]
i dowództwo I [Pierwszej] Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej / red. nauk.
Henryk Stańczyk.- Warszawa : "Gryf" : WIH, 1994.
Hasła przedmiotowe: Bitwa 1943 r. pod Lenino, Lenino - bitwa 1943 r, Wojna
1939-1945 r. - bitwy - ZSRR - materiały konferencyjne, Wojsko - Polska - 19391945 r. - materiały konferencyjne
Sygnatura: 1434/II, 1561/II, 3663/II, 3664/II
326. Wojsko Polskie w kampanii francuskiej 1940 roku / Józef Smoliński ;
Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych.
Wojsko Polskie w kampanii francuskiej 1940 roku / Józef Smoliński ;
Ministerstwo Obrony Narodowej. Departament Stosunków Społecznych.Warszawa : "Egross", 1995.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Wojsko - Polska 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - Francja - udział Polaków
Sygnatura: 2204/II
327. Wojsko Polskie we Francji 1939-1940 : organizacja i działania bojowe /
Janusz Zuziak.
Wojsko Polskie we Francji 1939-1940 : organizacja i działania bojowe / Janusz
Zuziak. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2013.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. Wojsko Polskie we
Francji, Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków - Francja, Polacy za granicą Francja - 1939-1945 r.
Sygnatura: 19371/III
328. Wozy bojowe polskich Sił Zbrojnych : 1940-1946 / Janusz Magnuski.
Wozy bojowe polskich Sił Zbrojnych : 1940-1946 / Janusz Magnuski.Warszawa : "Lampart", 1998.
(Ilustrowana Encyklopedia Techniki Wojskowej ; 11)
Hasła przedmiotowe: Wojska pancerne - Polska - 1939-1945 r., Wozy bojowe
- historia - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r., Wojsko - wyposażenie - Polska 1939-1945 r.
Sygnatura: 1090/IV
78
329. Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach / Śmigły Edward Rydz
[i in.] ; wybór i oprac. Mieczysław Cieplewicz, Eugeniusz Kozłowski.
Wrzesień 1939 w relacjach i wspomnieniach / - Śmigły Edward Rydz [i in.] ;
wybór i oprac. Mieczysław Cieplewicz, Eugeniusz Kozłowski.- Warszawa :
Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1989.
Hasła przedmiotowe: Kampania wojenna 1939 r. wrześniowa - pamiętniki,
Wojsko - Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. - Polska pamiętniki
Sygnatura: P/4104
330. Wspomnienia i dokumenty. T. 1 / Władysław Siła-Nowicki ; do
dr. przygot. Maria Nowicka-Marusczyk.
Wspomnienia i dokumenty. T. 1 / Władysław Siła-Nowicki ; do dr. przygot.
Maria Nowicka-Marusczyk.- Wrocław : Zarząd Główny Stowarzyszenia
Społeczno-Kombatanckiego "Wolność i Niezawisłość", 2002.
(Biblioteka Zeszytów Historycznych WiN-u ISSN 1426-1014)
Hasła przedmiotowe: Siła-Nowicki, Władysław (1913-1994) - biografia, SiłaNowicki, Władysław (1913-1994) - korespondencja, Wojna 1939-1945 r. - Polska
- pamiętniki, Polska - polityka wewnętrzna - od 1944 r. - pamiętniki, Pamiętniki
polskie - 20 w.
Sygnatura: 11216/III t.1
331. Wspomnienia i dokumenty. T. 2 / Władysław Siła-Nowicki ; do
dr. przygot. Maria Nowicka-Marusczyk.
Wspomnienia i dokumenty. T. 2 / Władysław Siła-Nowicki ; do dr. przygot.
Maria Nowicka-Marusczyk.- Wrocław : Zarząd Główny Stowarzyszenia
Społeczno-Kombatanckiego "Wolność i Niezawisłość", 2002.
(Biblioteka Zeszytów Historycznych WiN-u ISSN 1426-1014)
Hasła przedmiotowe: Siła-Nowicki, Władysław (1913-1994) - biografia, SiłaNowicki, Władysław (1913-1994) - korespondencja, Wojna 1939-1945 r. - Polska
- pamiętniki, Polska - polityka wewnętrzna - od 1944 r. - pamiętniki, Pamiętniki
polskie - 20 w.
Sygnatura: 11217/III t.2
332. Wspomnienia żołnierza / Heinz Guderian ; tł. z niem. Jerzy Nowacki.
Wspomnienia żołnierza / Heinz Guderian ; tł. z niem. Jerzy Nowacki.[Wyd. 2].- Warszawa : "Bellona", 1991.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - Niemcy - pamiętniki, Wojska
pancerne - Niemcy - 1939-1945 r. - pamiętniki, Guderian, Heinz (1888-1954) pamiętniki, Pamiętniki niemieckie - 20 w.
Sygnatura: 6673/P
79
333. Wspomnienia. T. 1. Z łagrów do Andersa / Zygmunt Berling ;
posł. Maria Berling.
Wspomnienia. T. 1. Z łagrów do Andersa / Zygmunt Berling ; posł. Maria
Berling.- Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1990.
Hasła przedmiotowe: Berling, Zygmunt (1896-1980) - biografia, Berling,
Zygmunt (1896-1980), Związek Patriotów Polskich - pamiętniki, Wojsko - Polska
- 1939-1945 r. - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. - ZSRR - pamiętniki,
Więziennictwo - ZSRR - 1939-1945 r. - pamiętniki, Jeńcy wojenni - Polska - 19391945 r. - pamiętniki, Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) - pamiętniki,
Wojna 1939-1945 r. - Polska - pamiętniki, ZSRR - polityka - historia - Polska 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki polskie - wojsko - 20 w., Pamiętniki Berling Zygmunt
Sygnatura: 35508 t.1, 898/II t.1
334. Wspomnienia. T. 2. Przeciw 17 Republice / Zygmunt Berling ;
posł. Maria Berling.
Wspomnienia. T. 2. Przeciw 17 Republice / Zygmunt Berling ; posł. Maria
Berling.- Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1991.
Hasła przedmiotowe: Berling, Zygmunt (1896-1980) - biografia, Berling,
Zygmunt (1896-1980), Związek Patriotów Polskich - pamiętniki, Wojsko - Polska
- 1939-1945 r. - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. - ZSRR - pamiętniki,
Więziennictwo - ZSRR - 1939-1945 r. - pamiętniki, Jeńcy wojenni - Polska - 19391945 r. - pamiętniki, Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) - pamiętniki,
Wojna 1939-1945 r. - Polska - pamiętniki, ZSRR - polityka - historia - Polska 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki polskie - wojsko - 20 w., Pamiętniki Berling Zygmunt
Sygnatura: 381/II t.2, 899/II t.2
335. Wspomnienia. T. 3. Wolność na przetarg / Zygmunt Berling ;
posł. Maria Berling.
Wspomnienia. T. 3. Wolność na przetarg / Zygmunt Berling ; posł. Maria
Berling.- Warszawa : Polski Dom Wydawniczy, 1991.
Hasła przedmiotowe: Berling, Zygmunt (1896-1980) - biografia, Berling,
Zygmunt (1896-1980), Związek Patriotów Polskich - pamiętniki, Wojsko - Polska
- 1939-1945 r. - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. - ZSRR - pamiętniki,
Więziennictwo - ZSRR - 1939-1945 r. - pamiętniki, Jeńcy wojenni - Polska - 19391945 r. - pamiętniki, Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945) - pamiętniki,
Wojna 1939-1945 r. - Polska - pamiętniki, ZSRR - polityka - historia - Polska 1939-1945 r. - pamiętniki, Pamiętniki polskie - wojsko - 20 w., Pamiętniki Berling Zygmunt
Sygnatura: 900/II t.3, 901/II t.3
80
336. Wybrane operacje i walki Ludowego Wojska Polskiego : zbiór
artykułów / [red. Zdzisław Stąpor].
Wybrane operacje i walki Ludowego Wojska Polskiego : zbiór artykułów / [red.
Zdzisław Stąpor].- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej,
1957.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wojsko - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/5119
337. Wykaz łagrów sowieckich, miejsc przymusowej pracy obywateli
polskich w latach 1939-1943. Cz. 1 / Sławomir Kalbarczyk ; Główna Komisja
Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci
Narodowej.
Wykaz łagrów sowieckich, miejsc przymusowej pracy obywateli polskich w
latach 1939-1943. Cz. 1 / Sławomir Kalbarczyk ; Główna Komisja Badania
Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej.- Warszawa
: GKBZPNP.IPN, 1993.
Hasła przedmiotowe: Obozy pracy - ZSRR - 1939-1945 r. - spis, Wojna 19391945 r. - martyrologia - Polska, Polska - ludność - ZSRR - 1939-1945 r.
Sygnatura: 935/III
338. Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach
II wojny światowej? / Witalij Masłowśkyj ; przekł. z ukr. Zbigniew
Małyszczycki ; tł. weryfikował Aleksander Korman.
Z kim i przeciw komu walczyli nacjonaliści ukraińscy w latach II wojny
światowej? / Witalij Masłowśkyj ; przekł. z ukr. Zbigniew Małyszczycki ;
tł. weryfikował Aleksander Korman.- Wrocław : "Nortom", cop. 2001.
Hasła przedmiotowe: Waffen-SS.14 Waffen-Grenadier-Division, Ludobójstwo
- Ukraina - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Ukraina,
Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Polska, Kresy wschodnie Rzeczypospolitej 1939-1945 r.
Sygnatura: 6183/II
339. Z piastowskim orłem : wspomnienia współtwórców i dowódców
ludowego Wojska Polskiego / wybór Witold Biegański, Eugeniusz Kozłowski,
Zbigniew Święcicki ; przedm. Kazimierz Sobczak.
Z piastowskim orłem : wspomnienia współtwórców i dowódców ludowego
Wojska Polskiego / wybór Witold Biegański, Eugeniusz Kozłowski, Zbigniew
Święcicki ; przedm. Kazimierz Sobczak.- Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa
Obrony Narodowej, 1984.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Wojsko - Polska - 1939-1945 r.,
Pamiętniki polskie - 1939-1945 r., Antologie
Sygnatura: 58371, P/3878
81
340. Z saperami generała Maczka / Mieczysław Borchólski.
Z saperami generała Maczka / Mieczysław Borchólski.- Warszawa : Wydaw.
Ministerstwa Obrony Narodowej, 1990.
Hasła przedmiotowe: Saperzy - Polska - 1939-1945 r. - pamiętniki, Wojna
1939-1945 r. - Francja - udział Polaków - pamiętniki, Wojska pancerne - Polska 1939-1945 r. - pamiętniki
Sygnatura: 2/II
341. Z ziemi obcej do Polski : losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy
powrócili do kraju po II wojnie światowej. T. 1 / Krzysztof A. Tochman.
Z ziemi obcej do Polski : losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, którzy
powrócili do kraju po II wojnie światowej. T. 1 / Krzysztof A. Tochman.Zwierzyniec [i in.] : na zlec. Obywatelskiego Stowarzyszenia "Ostoja" : AWR
"Atrium", 2006.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, Wojna 1939-1945 r. udział Polaków, Wojsko - biografie - Polska - 20 w., Polska - polityka wewnętrzna
- 1944-1989 r.
Sygnatura: 13806/III t.1
342. Zagadki i tajemnice kampanii wrześniowej : plany Hitlera wobec
Polski, mity i fantazje wokół prowokacji gliwickiej, nieznane szczegóły obrony
Warszawy / Eugeniusz Guz.
Zagadki i tajemnice kampanii wrześniowej : plany Hitlera wobec Polski, mity
i fantazje wokół prowokacji gliwickiej, nieznane szczegóły obrony Warszawy /
Eugeniusz Guz.- Warszawa : "Bellona", cop. 2009.
Hasła przedmiotowe: Kampania wrześniowa - wydawnictwa popularne, Wojna
1939-1945 r. - geneza - wydawnictwa popularne, Niemcy - polityka - Polska 1933-1945 r. - wydawnictwa popularne
Sygnatura: 17243/III
343. Zagraniczne formacje SS : zagraniczni ochotnicy w Waffen-SS
w latach 1940-1945 / Chris Bishop ; tł. z ang. Grzegorz Siwek.
Zagraniczne formacje SS : zagraniczni ochotnicy w Waffen-SS w latach 19401945 / Chris Bishop ; tł. z ang. Grzegorz Siwek.- Warszawa : "Muza", 2006.
Hasła przedmiotowe: Waffen-SS - wydawnictwa popularne, Cudzoziemcy wojsko - Niemcy - 1933-1945 r. - wydawnictwa popularne, Wojna 1939-1945 r. jednostki wojskowe - Niemcy - wydawnictwa popularne, Wojska pancerne Niemcy - 1933-1945 r. - wydawnictwa popularne
Sygnatura: 13883/III
82
344. Zapomniane dywizjony : losy lotników polskich / Adam Zamoyski ;
tł. z ang. Tomasz Kubikowski.
Zapomniane dywizjony : losy lotników polskich / Adam Zamoyski ; tł. z ang.
Tomasz Kubikowski.- Londyn : "Puls", 1995.
Hasła przedmiotowe: Lotnictwo wojskowe - Polska - 1939-1945 r., Bitwa
1940 r. o Wielką Brytanię - pamiętniki, Wojna 1939-1945 r. - bitwy - Wielka
Brytania - pamiętniki, Dywizjon lotniczy - historia, Wojsko - Polska - 20 w. pamiętniki, Bitwy powietrzne - 1939-1945 r., Lotnicy - pamiętniki - Polska
Sygnatura: 2430/II
345. Zatoka Gdańska 1945 : dokumentacja dramatu / Egbert Kieser ;
przekł. z niem.
Zatoka Gdańska 1945 : dokumentacja dramatu / Egbert Kieser ; przekł. z niem.Gdańsk : "L&L"; Inowrocław: "Pozkal", 2003.
Hasła przedmiotowe: Ewakuacja morska - Niemcy - 1939-1945 r., Gdańska,
Zatoka - działania ewakuacyjne - Niemcy - 1939-1945 r., Wojna 1939-1945 r. działania ewakuacyjne - Niemcy
Sygnatura: 10964/III
346. Zbiór przykładów taktycznych z walk oddziałów i pododdziałów
1 Armii Wojska Polskiego o miejscowości / Ministerstwo Obrony Narodowej.
Sztab Generalny Wojska Polskiego.
Zbiór przykładów taktycznych z walk oddziałów i pododdziałów 1 Armii
Wojska Polskiego o miejscowości / Ministerstwo Obrony Narodowej. Sztab
Generalny Wojska Polskiego.- Warszawa : MON, 1953.
Hasła przedmiotowe: Taktyka - nauczanie - metody, Wojna 1939-1945 r. bitwy, Wojsko Polskie na Wschodzie (1943-1945). 1 Armia
Sygnatura: R/264
347. Zew przestworzy : najsłynniejsze samoloty II [drugiej] wojny
światowej / Martin Bowman, Patrick Bunce ; przekł. z ang. Krzysztof
Adamski, Marek Drewniak.
Zew przestworzy : najsłynniejsze samoloty II [drugiej] wojny światowej /
Martin Bowman, Patrick Bunce ; przekł. z ang. Krzysztof Adamski, Marek
Drewniak.- Warszawa : "Espadon", 1993.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - samoloty, Samoloty - historia 1939-1945 r.
Sygnatura: 268/IV
83
348. Zielone Diabły" : niemieckie wojska spadochronowe : 1935-1945 /
Janusz Ledwoch.
"Zielone Diabły" : niemieckie wojska spadochronowe : 1935-1945 / Janusz
Ledwoch.- Warszawa : "Militaria", 1993.
(Militaria ; 5)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Niemcy,
Wojsko - Niemcy - 1939-1945 r., Wojska powietrznodesantowe - 1939-1945 r.
Sygnatura: 1924/III, 2272/III
349. zweite Waltkrieg : Dokumente / wybór Gerhard Forster, Olaf
Groehler.
Der zweite Waltkrieg : Dokumente / wybór Gerhard Forster, Olaf Groehler.Berlin : Militarverlag der Deutschen Demokratischen Republik, 1972.
(Kleine Militargeschichte Krige)
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r. - źródła
Sygnatura: 395/II
350. Der zweite Weltkrieg im Bild. Bd. 1, Von Nürnberg bis Stalingrad /
Hrsg. Franz Burda ; red. und Texte Hanns Adam Faerber ; Militärischer
Berater Martin Ronicke.
Der zweite Weltkrieg im Bild. Bd. 1, Von Nürnberg bis Stalingrad / Hrsg. Franz
Burda ; red. und Texte Hanns Adam Faerber ; Militärischer Berater Martin
Ronicke.- Offenburg : Burda Druck und Verlag, 1952.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Albumy
Sygnatura: 3226/3 t.1
351. Der zweite Weltkrieg im Bild. Bd. 2, Von Stalingrad bis Nürnberg /
Hrsg. Franz Burda ; red. und Texte Hanns Adam Faerber ; Militärischer
Berater Martin Ronicke.
Der zweite Weltkrieg im Bild. Bd. 2, Von Stalingrad bis Nürnberg / Hrsg. Franz
Burda ; red. und Texte Hanns Adam Faerber ; Militärischer Berater Martin
Ronicke.- Offenburg : Burda Druck und Verlag, 1952.
Hasła przedmiotowe: Wojna 1939-1945 r., Albumy
Sygnatura: 3226/3 t.2
352. Zwycięska wojna Hitlera : wrzesień 1939 / Nicholas Bethell ; przeł.
[z ang.] Zygmunt Bielski.
Zwycięska wojna Hitlera : wrzesień 1939 / Nicholas Bethell ; przeł. [z ang.]
Zygmunt Bielski.- Warszawa : "Pax", 1997.
Hasła przedmiotowe: Dyplomacja - 1939-1945 r., Polityka międzynarodowa 1939-1945 r., Kampania wrześniowa, Wojna 1939-1945 r. - geneza
Sygnatura: 4545/III
84
353. Żołnierski obowiązek / Konstanty Rokossowski ; [przeł. z ros. Piotr
Marciniszyn, Franciszek Czuchrowski ; wstęp Paweł Batow].
Żołnierski obowiązek / Konstanty Rokossowski ; [przeł. z ros. Piotr
Marciniszyn, Franciszek Czuchrowski ; wstęp Paweł Batow].- Wyd. 2.- Warszawa
: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1976.
Hasła przedmiotowe: Rokossowski, Konstanty (1896-1968), Wojna 1939-1945
r., Wojsko - ZSRR - 1939-1945 r., Pamiętniki rosyjskie - 1939-1945 r.
Sygnatura: P/3467
354. Żołnierze generała Maczka / oprac. i red. Zbigniew Mieczkowski ;
współpr. Stanisław Wyganowski, Władysław Żakowski ; Fundacja
Upamiętnienia Pierwszej Polskiej Dywizji Pancernej Generała Stanisława
Maczka.
Żołnierze generała Maczka / oprac. i red. Zbigniew Mieczkowski ; współpr.
Stanisław Wyganowski, Władysław Żakowski ; Fundacja Upamiętnienia Pierwszej
Polskiej Dywizji Pancernej Generała Stanisława Maczka.- Warszawa :
[Uniwersytet Warszawski. Wydział Geografii i Studiów]; Londyn: FUPPDPGSM,
2003.
Hasła przedmiotowe: Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie. 1 Dywizja Pancerna,
Wojna 1939-1945 r. - udział Polaków, Wojska pancerne - Polska - 1939-1945 r.
Sygnatura: 2293/IV
355. Żołnierze widma : zapomniana historia jednej z najbardziej
dramatycznych akcji w czasie II wojny światowej / Hampton Sides ; przekł.
[z ang.] Jerzy Kozłowski.
Żołnierze widma : zapomniana historia jednej z najbardziej dramatycznych akcji
w czasie II wojny światowej / Hampton Sides ; przekł. [z ang.] Jerzy Kozłowski.Warszawa : "Magnum", cop. 2002.
Hasła przedmiotowe: Jeńcy wojenni - Stany Zjednoczone - 1939-1945 r.,
Komandosi - Stany Zjednoczone - 1939-1945 r., Obozy jenieckie - Japonia - 19391945 r., Wojna 1939-1945 r. - Filipiny, Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe Stany Zjednoczone, Cabanatuan (Filipiny) - historia - 1939-1945 r.
Sygnatura: 9917/III
356. Żołnierze zagłady : dywizja SS "Totenkopf" 1933-1945 / Charles W.
Sydnor ; przeł. [z ang.] Paweł Żurkowski.
Żołnierze zagłady : dywizja SS "Totenkopf" 1933-1945 / Charles W. Sydnor ;
przeł. [z ang.] Paweł Żurkowski.- Warszawa : "Oskar", cop. 1998.
Hasła przedmiotowe: SS - historia, Przestępstwo wojenne - Niemcy - 19391945 r., Wojna 1939-1945 r. - martyrologia - Europa Środkowo-Wschodnia,
Wojna 1939-1945 r. - jednostki wojskowe - Niemcy, Niemcy - polityka - Europa
Środkowo-Wschodnia - 1933-1945 r.
Sygnatura: 5425/III
85
POLECANE STRONY INTERNETOWE
 Muzeum II Wojny Światowej http://www.muzeum1939.pl/
 Centrum Informacji o Ofiarach II Wojny Światowej
http://ipn.gov.pl/data/assets/pdf_file/0009/127935/Centrum-Informacji-oOfiarach-II-Ws24-04-2014.pdf
 http://ciekawostkihistoryczne.pl/tag/1939-1945/
 Polskie Siły Powietrzne w II Wojnie Światowej
http://www.polishairforce.pl
86
Download