przegląd kwasów 1

advertisement
PRZEGLĄD
KWASÓW
1. KWASY W GOSPODARSTWIE
DOMOWYM
a)
b)
c)
CYTRYNA – ZAWIERA KWAS CYTRYNOWY
OCET – KWAS OCTOWY
KWASZONE OGÓRKI, KAPUSTA, ZEPSUTE
MLEKO – KWAS MLEKOWY
JEST ON WYTWARZANY PODCZAS WYSIŁKU W
MIĘŚNIACH TZW. ZAKWASY
d) POKRZYWA – KWAS MRÓWKOWY,
WYTWARZAJĄ GO PSZCZOŁY, MRÓWKI
e) SZCZAW – KWAS SZCZAWIOWY
f) WITAMINA C I POLOPIRYNA
NALEŻĄ TAKŻE DO KWASÓW
2. RODZINA KWASÓW:
DO KWASÓW ORGANICZNYCH,
BĄDŹ TEŻ NIEORGANICZNYCH
NALEŻY WIELE KWASÓW. MY
ZAINTERESUJEMY SIĘ TYLKO
KILKOMA.
KWAS
CHLOROWODOROWY HCl
Najważniejszym kwasem beztlenowym jest
kwas chlorowodorowy HCl nazywany również
kwasem solnym. Cząsteczka kwasu
chlorowodorowego składa się z jednego
atomu wodoru i jednego atomu
Kwas chlorowodorowy występuje w soku żołądkowym człowieka i
pozostałych ssaków, odgrywając ważną rolę w procesach
trawiennych. Jest substancją o nieprzyjemnym zapachu,
żrącą.
Kwas chlorowodorowy otrzymujemy w reakcji spalania
wodoru w chlorze a następnie rozpuszczenie otrzymanego
gazowego HCl w wodzie.
H2 + Cl2 ---> 2HCl
ZASTOSOWANIE:
KWAS SIARKOWODOROWY
H2S
Kwas siarkowodorowy w postaci gazowej
jest bezbarwnym gazem o
nieprzyjemnym zapachu zgniłych jaj.
Wchłaniany drogami oddechowymi jest
bardzo niebezpieczny dla zdrowia. Sam
siarkowodór można otrzymać w reakcji
spalania wodoru w oparach siarki:
H2 + S ---> H2S
KWAS SIARKOWY (IV)
H2SO3
Istnieje jedynie w roztworze wodnym.
Tworzy sole o nazwie siarczany (IV).
Ogrzewany ulega rozkładowi zgodnie
z reakcją.
H2SO3 <=> H2O + SO2
POWSTAWANIE KWASU:
S
SO2
+
+
O2
H2 O
=
SO2
=
H2SO3
KWAS SIARKOWY (VI)
H2SO4
Kwas siarkowy jest bezbarwną, żrącą, oleistą
cieczą, miesza się z wodą we wszystkich
stosunkach. Stężony kwas siarkowy jest silnie
higroskopijny (dlatego jest stosowany jako
środek suszący i odciągający wodę), powoduje
zwęglanie substancji organicznych
zawierających tlen i wodór. Stężony kwas
siarkowy działa utleniająco, zwłaszcza w
podwyższonej temperaturze.
SO3
+
H 2O
=
H2SO4
ZASTOSOWANIE:
KWAS AZOTOWY (V)
HNO3
Bezbarwna ciecz, silnie dymiąca na wilgotnym
powietrzu. Występuje w znikomych ilościach w
powietrzu. Miesza się z wodą we wszystkich
stosunkach. Służy do wykrywania białka
(metoda ksantoproteinowa).
N2O5 + H2O ---> 2 HNO3
ZASTOSOWANIE:
KWAS FOSFOROWY (V)
H3PO4
Inna nazwa to kwas ortofosforowy, lub
barwnik E338. Kwas fosforowy jest w
odróżnieniu od wcześniej opisanych
kwasów znacznie słabszy. W
warunkach normalnych jest
substancją krystaliczną rozpływającą
się na powietrzu.
P2O5
+ 3 H2O ---> 2 H33PO4
Zastosowanie:
Przede wszystkim w produkcji ?????????????????
KWAS WĘGLOWY (IV)
H2CO3
Kiedy dwutlenek węgla rozpuszcza sie w
wodzie, część jego reaguje z
wytworzeniem kwasu węglowego.
CO2 + H2O ---> H2CO3
W taki sam sposób otrzymuje się wody
gazowane dostępne w handlu, czyli możemy
wnioskować, że woda gazowana jest
kwasem węglowym, bo tak faktycznie jest.
CYJANOWODÓR
HCN
Nazwa zwyczajowa kwas pruski, jest
bezbarwną, łatwo parującą. Ciecz o
intensywnym zapachu gorzkich
migdałów. Cyjanowodór jest silną
trucizną.
DNA
Kwas deoksyrybonukleinowy (od ang.
deoxyribonucleic acid), dawniej
używano w Polsce nazwy kwas
dezoksyrybonukleinowy - w skrócie
DNA - występujący w chromosomach
nośnik informacji genetycznej.
Autorami modelu podwójnej helisy
DNA są James Watson i Francis
Crick
PAMIĘTAJ !!!!!
ZAD. DOM.
ĆW. 8, 9, 16, 20
STR. 81 – 87
ĆWICZENIA
Download