Odważnik ze szczeliną 1g, 1 szt.

advertisement
Zał. nr 3 do SIWZ
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa aparatury
naukowo badawczej w Regionalnym Centrum Dydaktyczno
Konferencyjnym i Biblioteczno - Administracyjnym Politechniki
Rzeszowskiej.”
Zamawiający oświadcza, że zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z
dnia 5 kwietnia 2004 r.), będzie ubiegał sie o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0%
dla wybranych urządzeń zaznaczonych kolorem żółtym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(zał. nr 3 do SIWZ). W związku z tym dla tych pozycji należy przyjąć w ofercie stawkę 0% podatku VAT
tj. kwota netto = kwocie brutto) - dotyczy Wykonawców polskich.
UWAGA w przypadku sprzętu komputerowego!
Do niniejszego formularza należy dołączyć szczegółową wycenę dla zadania częściowego (dot. sprzętu
komputerowego), szczegółowa wycena musi zawierać minimum ceny jednostkowe netto dla
poszczególnych elementów składających się na całość zadania częściowego oraz wartości netto i brutto, W
ofercie należy podać parametry techniczne oferowanych urządzeń w odniesieniu do opisu
przedstawionego przez zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 3 do
SIWZ) oraz nazwy oferowanych produktów (marka, model).
Zadanie
Nazwa zadania
Opis zadania
Dostawa wyposażenia
Studenckiego i
naukowego
laboratorium
zastosowań
czujników
światłowodowych w
nauce i technice
1. Stanowisko do pomiarów temperatury drewna
2. Stanowisko do pomiarów naprężeń konstrukcji
stalowych
3. Stanowisko do badania współczynnika załamania i
ciśnienia cieczy
4. Stanowisko do badań HERO (pomiar temperatury
szybkozmiennej)
nr
1
Warunki Specyfikacji Przetargowej
System ProPublico © DataComp
Strona: 1/32
1. Stanowisko do pomiaru temperatury drewna podgrzewanego urządzeniem mikrofalowym
Pomiar temperatury w zakresie -400C- +2500C z rozdzielczością 0,10C i dokładnością
±10C oraz czasem odpowiedzi nie większym niż 1,5 sekundy i konektorem ST. Pomiar
temperatury musi być niezależny od zakłóceń elektromagnetycznych, w tym promieniowania
mikrofalowego. Wynik powinien być wyświetlany, kolekcjonowany do 50000 punktów
pomiarowych, jak również przesyłany poprzez port RS-232 lub USB do komputera. Obsługą
powinna odbywać się poprzez przyciski na panelu wyświetlacza. Stanowisko powinno
posiadać dwa zestawy pomiarowe temperatury.
Stanowisko powinno być dodatkowo wyposażone w
modele belek: różny rodzaj drewna, przekrój prostokątny i kwadratowy
agregat mikrofalowy -min 5kW,
zestaw komputerowy z oprogramowaniem:
monitor LCD 24”; obudowa Midi Tower; procesor wynik testu PCMark Vantage nie gorszy
niż 5700 pkt.; pamięć DDR3 16GB; złącze RS-232; dysk twardy 2TB, 64MB, 7200rpm;
nagrywarka DVD; dwie karty sieciowe; karta graficzna - DirectX 11, DVI-I, wynik testu
3DMark Vantage (1.0.2) Extreme nie gorszy niż 2600 pkt.; głośniki; klawiatura, mysz
laserowa; Windows 7 Professional 64bit lub równoważny*; listwa zabezpieczająca; zasilacz
awaryjny UPS 700VA;
- urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa kolorowa , skaner).
stół laboratoryjny i 6 krzeseł.
2. Stanowisko do pomiaru naprężeń konstrukcji stalowej
Pomiar naprężeń w zakresie ±1000με, ±2000με, ±5000με z rozdzielczością 0,01% dla
całej skali, czułość poprzeczna mniejsza niż 0,1% dla całej skali z konektorem ST i
możliwością pracy w zakresie temperatury -400C do +2500C. Praca w systemie
czterokanałowym (cztery sondy pomiarowe).
Stanowisko powinno być dodatkowo wyposażone w :
model konstrukcji stalowej z ruchomym obciążeniem belek,
zakres zmian siły 0-1000N
interferometr laserowy minimalna długość osi pomiarowej 5 m
kamerę liniową CCD min 4000pixeli
oscyloskop 2 sztuki:
Pasmo: 100MHz; Max. częstotliwość próbkowania: 1.25 GS/s; Czułość wejścia: 1mV do
10V/dz.; Zakres podstawy czasu: 4ns/dz. do 10s/dz.; Wejścia: 4, wyzwalanie zewnętrzne
(BNC); Interfejsy: RJ-45 10Base-T, port USB, port GPIB, wyjście VGA DB-15
zestaw komputerowy z oprogramowaniem:
monitor LCD 24”; obudowa Midi Tower; procesor wynik testu PCMark Vantage nie gorszy
niż 5700 pkt; pamięć DDR3 16GB; złącze RS-232; dysk twardy 2TB, 64MB, 7200rpm;
nagrywarka DVD; dwie karty sieciowe; karta graficzna - DirectX 11, DVI-I, wynik testu
3DMark Vantage (1.0.2) Extreme nie gorszy niż 2600 pkt; głośniki; klawiatura, mysz
laserowa; Windows 7 Professional 64bit lub równoważny*; listwa zabezpieczająca; zasilacz
awaryjny UPS 700VA;
 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa kolorowa , skaner).
stół laboratoryjny i 6 krzeseł.
3. Stanowisko do badania współczynnika załamania i ciśnienia cieczy
System ProPublico © DataComp
Strona: 2/32
Pomiar współczynnika załamania w zakresie od 1,0000 do 1,7000 RI z rozdzielczością
0,0001 RI i dokładnością ±0,0005 RI i konektorem ST, w zakresie temperatur od 00C do
1000C. Wynik powinien być wyświetlany, kolekcjonowany do 50000 punktów pomiarowych,
jak również przesyłany poprzez port RS-232 lub USB do komputera. Obsługą powinna
odbywać się poprzez przyciski na panelu wyświetlacza. Stanowisko powinno posiadać dwa
zestawy pomiarowe współczynnika załamania.
Pomiar ciśnienia w zakresie 0-5 psi, 0-50 psi, 0-1000 psi z rozdzielczością mniejszą
niż 0,2% dla całej skali i dokładnością ±0,5% dla całej skali z konektorem ST i pracą w
zakresie temperatur od -200C do 1500C.
Stanowisko powinno być dodatkowo wyposażone w :
zbiornik pomiarowy do wytwarzania ciśnienia od 0 do 1000 psi
zestaw komputerowy z oprogramowaniem:
monitor LCD 24”; obudowa Midi Tower; procesor wynik testu PCMark Vantage nie gorszy
niż 5700 pkt; pamięć DDR3 16GB; złącze RS-232; dysk twardy 2TB, 64MB, 7200rpm;
nagrywarka DVD; dwie karty sieciowe; karta graficzna - DirectX 11, DVI-I, wynik testu
3DMark Vantage (1.0.2) Extreme nie gorszy niż 2600 pkt; głośniki; klawiatura, mysz
laserowa; Windows 7 Professional 64bit lub równoważny*; listwa zabezpieczająca; zasilacz
awaryjny UPS 700VA;
 urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa kolorowa , skaner).
stół laboratoryjny i 6 krzeseł.
4. Stanowisko do badań HERO (pomiar temperatury szybkozmiennej)
Pomiar temperatury w zakresie 00C do1200C z rozdzielczością 0,030C, czasem
odpowiedzi mniejszym niż 1 milisekunda i ze złączem ST. Stanowisko powinno posiadać
dwa systemy pomiarowe współpracujące z dwukanałowym układem monitorującym z
okresem próbkowania 200 kHz czasem uśredniania 0,005 do 100ms, precyzją 0,30C i
rozdzielczością 0,030C, a także złączem RS-232 lub USB
Stanowisko powinno być dodatkowo wyposażone w :
miernik cyfrowy małych oporności o zakresie 0,3-200 mΏ
oscyloskop 2 sztuki:
Pasmo: 100MHz; Max. częstotliwość próbkowania: 1.25 GS/s; Czułość wejścia: 1mV do
10V/dz.; Zakres podstawy czasu: 4ns/dz. do 10s/dz.; Wejścia: 4, wyzwalanie zewnętrzne
(BNC); Interfejsy: RJ-45 10Base-T, port USB, port GPIB, wyjście VGA DB-15
zestaw komputerowy z oprogramowaniem:
monitor LCD 24”; obudowa Midi Tower; procesor wynik testu PCMark Vantage nie gorszy
niż 5700 pkt; pamięć DDR3 16GB; złącze RS-232; dysk twardy 2TB, 64MB, 7200rpm;
nagrywarka DVD; dwie karty sieciowe; karta graficzna - DirectX 11, DVI-I, wynik testu
3DMark Vantage (1.0.2) Extreme nie gorszy niż 2600 pkt; głośniki; klawiatura, mysz
laserowa; Windows 7 Professional 64bit lub równoważny*; listwa zabezpieczająca; zasilacz
awaryjny UPS 700VA; drukarka laserowa kolorowa sieciowa z dupleksem sprzętowym
1200x600 dpi; przełącznik sieciowy 8 portów.
stół laboratoryjny i 7 krzeseł.
*przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie takie oprogramowanie, które pozwala na
współpracę z już posiadanym pakietem oprogramowania Corel Draw x5. W przypadku zaproponowania
innego oprogramowania niż wskazane koniecznym jest jego wdrożenie i przeszkolenie z obsługi min. 50
godzinne.
System ProPublico © DataComp
Strona: 3/32
2
Dostawa urządzenia
do montażu
elementów dla
Laboratorium
Demonstracji
Współczesnej
Awioniki
Urządzenie przeznaczone do ręcznego montażu
elementów elektronicznych w technologii
przewlekanej i SMD zgodnie z normami IPC.
Urządzenie do montażu elementów
Urządzenie przeznaczone do ręcznego montażu elementów elektronicznych
w technologii przewlekanej i SMD zgodnie z normami IPC
Urządzenie powinno posiadać przynajmniej trzy kanały: lutownicę, rozlutownicę i rączkę
pęsetową. Elementy grzejne powinny być zintegrowane z grotami. Zestaw grotów powinien
umożliwiać montaż wszystkich typowych komponentów SMD. Powinno posiadać możliwość
zastosowania grotów „mikrofala”. Powinno być dodatkowo wyposażone w system wizyjny
umożliwiający obserwację pracy na żywo na ekranie monitora w rozdzielczości HD
z możliwością powiększeń do co najmniej 90 razy. Stół roboczy do urządzenia powinien być
wykonany w wersji ESD i posiadać zintegrowane oświetlenie oraz system filtracji dymu.
Powinien posiadać możliwość zamontowania komputera. Urządzenie powinno zapewniać
zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem elektryczności statycznej na montowane
elementy i posiadać pełne wyposażenie niezbędne do poprawnego przeprowadzenia całego
procesu montażu.
3
Dostawa stanowiska Zestaw pozwalający na montaż i kontrolę
do montażu
poprawności montażu precyzyjnych układów MEMS
precyzyjnych
w obudowach BGA
elektromechanicznyc
h układów awioniki
cz. I dla
Laboratorium
Demonstracji
Współczesnej
Awioniki
Urządzenie do wykonywania precyzyjnych układów elektromechanicznych
Urządzenie przeznaczone do wykonywania prototypowych precyzyjnych układów
elektromechanicznych awioniki opartych na układach MEMS w obudowach BGA. Powinno
pozwalać na przeprowadzanie procesu montażu i kontroli jego poprawności oraz wykonania
całościowego procesu kontroli poprawności zaprojektowania i wykonania układu ze względu
na wartości pól rozproszonych oraz zakłóceń elektromagnetycznych.
W skład urządzenia wchodzą:
System ProPublico © DataComp
Strona: 4/32
Zestaw pozwalający na montaż i kontrolę poprawności montażu precyzyjnych układów
MEMS w obudowach BGA
Zestaw montażu i kontroli poprawności montażu powinien pozwalać na wykonanie procesu
montażu zgodnie z normami IPC. Kontrola powinna pozwalać na optyczną ocenę jakości
wykonania procesu montażu.
Zestaw powinien zapewniać dokładność posadowienia elementu montowanego nie mniejszą
niż 30um z optyczną kontrolą tego procesu na monitorze i umożliwiać montowanie
elementów w obudowach BGA, uBGA, PLCC, QFP, o wymiarach w zakresie od 5mm x
5mm do 60mm x 60mm (lub szerszym) na płytkach o wymiarach w zakresie od 30mm x
30mm do 300mm x 300 mm (lub szerszym). Oprogramowanie powinno pozwalać na
tekstowe i graficzne przedstawienie procesu lutowania obejmującego zadawanie profili
temperaturowych i tworzenie biblioteki profili w dowolnej ilości, oraz możliwość edycji
każdego parametru procesu. Sterownik urządzenia powinien umożliwiać precyzyjne
ustawienie elementów podczas ich posadawiania oraz obserwację dopasowania położenia
elementu do pól lutowniczych a następnie sterowanie procesem lutowania zgodnie
z wybranym profilem.
System kontroli jakości przeprowadzania procesu montażu powinien pozwalać na obserwację
przekrojów posadowionych elementów w płaszczyźnie lutowania - dedykowany aparat
rentgenowski z komputerem i oprogramowaniem do przechwytywania obrazu. Wymagane
jest, aby oprogramowanie umożliwiało zapis obrazu dla celów dokumentacyjnych. W cenie
urządzeń powinny być zawarte szkolenia w zakresie obsługi oferowanego sprzętu.
4
Dostawa stanowiska Zestaw pozwalający na pomiary porównawcze emisji
do montażu
zaburzeń pochodzących od komponentów układów
precyzyjnych
elektromechanicznych.
elektromechanicznyc
h układów awioniki
cz. II dla
Laboratorium
Demonstracji
Współczesnej
Awioniki
Zestaw pozwalający na pomiary porównawcze emisji zaburzeń pochodzących
od komponentów układów elektromechanicznych.
Zestaw powinien umożliwiać badanie rozkładu pól elektromagnetycznych w trzech osiach
dla układów i urządzeń o wymiarach mieszczących się w prostopadłościanie 150x100x50mm
(lub większym) z rozdzielczością skanowania nie gorszą niż 0,03 mm. Zestaw powinien
zawierać również analizator widma o zakresie częstotliwości nie mniejszym niż 5 GHz.
Oprogramowanie powinno: Dysponować automatycznym mechanizmem nawiązywania
komunikacji z analizatorem widma. Umożliwiać definiowanie konfiguracji sprzętowej
skanera obejmującą zastosowany rodzaj sond pola bliskiego. Dysponować automatycznym
mechanizmem nawiązywania komunikacji ze Skanerem za pośrednictwem łącza cyfrowego.
System ProPublico © DataComp
Strona: 5/32
Umożliwiać jego pozycjonowanie oraz automatyczne skanowanie zgodnie z zadanym
kształtem lub na zadanej wysokości.
Umożliwiać nałożenie zdjęcia badanego obiektu na wyniki pomiarów oraz płynną regulację
jego przejrzystości.
Umożliwiać wizualizację wyników w postaci kolorowych map obrazujących natężenie pól
na tle obrazu obiektu badanego. Skanowanie pól elektromagnetycznych powinno obejmować
analizę dla wybranej częstotliwości oraz analizę wybranego zakresu częstotliwości.
Powinno posiadać zapis wyników skanowania i możliwość dokonywania pomiarów
porównawczych.
Skaner powinien zawierać komputer o konfiguracji (obejmującej interfejsy komunikacyjne)
pozwalającej na realizację procesu skanowania poprzez wykorzystanie wszystkich
możliwości oprogramowania.
Analizator widma wchodzący w skład zestawu powinien być wyposażony w GPIB oraz
w pełni współpracować z pozostałą częścią zestawu.
5
Dostawa stanowiska
do symulacji pracy i
testowania
wyposażenia
pokładowego dla
Laboratorium
Demonstracji
Współczesnej
Awioniki
Stanowisko powinno umożliwiać wykonanie co
najmniej następujących prac odpowiadających
obsłudze rzeczywistych urządzeń pokładowych:
- Sprawdzenie instalacji odbioru ciśnień powietrza,
- Testowanie ciśnieniowych przyrządów pilotażowo nawigacyjnych (w tym centrali areometrycznej),
- Testowanie systemów nawigacyjnych
VOR/ILS/DME,
- Test transpondera,
- Kompensację dewiacji systemów nawigacyjnych,
- Test autopilota,
- Kalibrację paliwomierzy.
Stanowisko powinno umożliwiać wykonanie co najmniej następujących prac
odpowiadających obsłudze rzeczywistych urządzeń pokładowych:
- Sprawdzenie instalacji odbioru ciśnień powietrza,
- Testowanie ciśnieniowych przyrządów pilotażowo - nawigacyjnych (w tym centrali
areometrycznej),
- Testowanie systemów nawigacyjnych VOR/ILS/DME,
- Test transpondera,
- Kompensację dewiacji systemów nawigacyjnych,
- Test autopilota,
- Kalibrację paliwomierzy.
Stanowisko powinno być wyposażone w zestaw urządzeń oraz elektronicznych przyrządów
pokładowych (EFIS) odpowiadający co najmniej wyposażeniu posiadanego już samolotu
Piper Seneca V.
System ProPublico © DataComp
Strona: 6/32
Stanowisko powinno umożliwiać symulację usterek i zapewnić możliwość ich identyfikacji
(usunięcia) a także umożliwić wykonanie innych typowych prac obsługowych, np.
wprowadzanie danych i przeprogramowania urządzeń pokładowych.
Stanowisko powinno być wyposażone w stosowną dokumentację użytkową (dla osób
wykonujących
testy)
oraz
dokumentację
obsługową
(dla
personelu
technicznego
nadzorującego eksploatację stanowiska)
6
Dostawa symulatora
glass-cockpit wraz z
akcesoriami dla
Laboratorium
Demonstracji
Współczesnej
Awioniki
Dostawa symulatora glass-cockpit wraz z
akcesoriami. Stanowisko musi zawierać:
1. Dwa stanowiska do symulacji działania już
posiadanego urządzenia Garmin G1000 PFD i MFD,
2. Możliwość symulacji autopilotów GFC700,
3. Środowiska X-Plane do modelowania dynamiki i
symulacji zachowań statku powietrznego,
4. Platformy sprzętowe do obsługi modelu
symulacyjnego,
5. Modele symulacyjne następujacych samolotów,
Cessna 172, Cesna 182, Cessna 206,
6. Fotele operatorów
7. Stanowiska instruktorów,
8. Sterownice wraz z pedałami do zadawania zmian
orientacji przestrzennej samolotu oraz przepustnicę
9. Zestaw do symulacji działania przełączników i
dźwigni;
Przedmiot zamówienia:
Symulator Glass-cockpit wraz z akcesoriami
Specyfikacja urządzenia:
Stoisko musi zawierać:
1) Dwa stanowiska do symulacji działania już posiadanego urządzenia Garmin G1000
PFD i MFD,
2) możliwość symulacji autopilotów GFC700
3) Środowiska X-Plane do modelowania dynamiki i symulacji zachowań statku
powietrznego
4) Platformy sprzętowe do obsługi modelu symulacyjnego
5) Modele symulacyjne następujących samolotów, Cessna 172, Cessna 182, Cessna
206.
6) Fotele operatorów
7) Stanowiska instruktorów
8) Sterownice wraz z pedałami do zadawania zmian orientacji przestrzennej samolotu
oraz przepustnicę
9) Zestawy do symulacji działania następujących przełączników i dźwigni:
- Wskaźnik kursu magnetycznego,
System ProPublico © DataComp
Strona: 7/32
- Szyny awionicznej,
- Testu akumulatora pokładowego,
- Przyciski magneto,
- Trymer pochylania,
- Przycisk załączenia pomp paliwa,
- Przycisk załączenia/wyłączenia autopilota,
- Ogrzewanie rurki pitota,
- Dźwignie klap,
- Dźwignie hamulców ręcznych,
- Włącznik następujących świateł:
- nawigacyjnych,
- strobo,
- podejścia,
- kołowania,
10) Bazę danych nawigacyjnych tak by można było sprawdzać zadania nawigacyjne
przyrządów PFD i MFD
11) Możliwość wizualizacji obrazu orientacji przestrzennej, tak by można było
przeprowadzać próby zgodnie z VFR i IFR
Urządzenie musi posiadać co najmniej certyfikację FAA AATD lub równoważną w
następujących zakresach:
1) Logged Flight Experience - 61.51(b)(3)
2) Instrument Experience - 61.57(c)(1)
3) Instrument Proficiency Check - 61.57(d)(1)(ii)
4) Instrument Rating: Practical Test - 61.65(a)(8)
5) Instrument Rating: Maximum 20 Hours - 61.65(e)(2)
6) Private Pilot Certificate: Maximum 2.5 Hours - 61.109(i)(1)
7) Commercial Certificate: Maximum 50 Hours - 61.129(i)(1)
8) Airline Transport Pilot Certificate: Maximum 25 Hours - 61.159(a)(3)(i)
9) Approved for use as Limited by Part 141 Appendices - 141.41(b)
10) Approved for use as to the extent as allowed within FAA-approved special
training curricula
7
Dostawa
demonstratora
układów
nawigacyjnych dla
Laboratorium
Demonstracji
Współczesnej
Awioniki
1. Tester ILS/VOR/MB/Comm
2. Symulator GPS - 3D
3. Wskaźnik do radaru pogodowego z
oprzyrządowaniem
4. Tester transponderów DME, TCAS
5. Tester radarów pogodowych
6. Transpondery 3 szt.
7. System antykolizyjny TAS z oprzyrządowaniem i
zasilaniem
1) Tester ILS/VOR/MB/Comm
Specyfikacja urządzenia:
Zespół pomiarowy do testowania ILS, VOR, Marker Beacon (radiolatarni znacznikowej), i
System ProPublico © DataComp
Strona: 8/32
systemów komunikacji VHF/UHF (NAV/COMM)
funkcje:
* Dokładany pomiar częstotliwości, mocy wyjściowej, modulacji (AM i FM) nadajnika
VHF/UHF oraz czułości odbiornika)
* Generowanie selektywnych tonów wywoławczych ARINC 596
* Dokładny pomiar anteny VHF/ UHF oraz SWR fidera (współczynnika fali stojącej w kablu
zasilającym w.cz).
* Symulacja sygnałów Localizer i Glideslope (CAT I, II i III), przy zmiennych ustawieniach
DDM.
* Swept Localizer DDM (Lokalzator przemiatania DDM) dla sprzężonego testowania Auto
Pilota (jednoczesne sygnały Localizera, Glideslope i Markera).
* Symuluje radiolatarnię VOR ze zmiennym położeniem (bearing).
* Symuluje Marker Beacon, Selectable Airways (Z) (wybieralne korytarze powietrzne), tony
markera: zewnętrzne i środkowe.
* Funkcja wspomagania testu zmniejsza czas testowania.
* Duży wyświetlacz LCD, z możliwością ustawiania podświetlenia oraz kontrastu przez
użytkownika.
* Bateria wewnętrzna umożliwia działanie przyrządu przez 8 godzin, bez konieczności
doładowania.
* Automatyczne wyłączanie po 5 do 20 minut (czas wybierany) przy zasilaniu bateryjnym
* Kompaktowa i lekka budowa pozwala na jednoosobową obsługę.
* Mobilny
2) Symulator GPS - 3D
Specyfikacja urządzenia:
Symulator sygnału GPS/Galileo - z możliwością symulacji położenia w przestrzeni 3D
funkcje:
* Możliwość symulacji położenia w 3D
* Symulowanych sygnałów GPS: L1, L1C, L2C, L5
* Symulowanych sygnałów Galileo: E1, E5, E5a, E5b, E6
* Jednoczesne symulowanie sygnałów GPS / Galileo
* Symulacja satelitów SBAS
* WAAS / EGNOS L1, L5
* MSAS (2011)
* Gagan (2011)
* Statyczna lub dynamiczna symulacja pozycji przez system wejścia waypoint
* 6 lub 12 kanałów (obsługa RAIM)
* Bezpośrednie połączenia z odbiornikiem lub za pomocą anteny
* Duży ekran dotykowy
* Pilot zdalnego sterowania interfejsem USB / LAN
* NMEA 0183
* Mobilny
3) Wskaźnik do radaru pogodowego z oprzyrządowaniem
Specyfikacja urządzenia:
System ProPublico © DataComp
Strona: 9/32
Wymiary: 8.08cm × 8.08cm × 18.69cm
Waga: 0.85kg
zgodność:
TSO-C110a Pokładowy, pasywny detektor burzy
TSO-C113 Wyświetlacze wielofunkcyjne
TSO-C118 TCAS I
TSO-C147 System zobrazowania ruchu lotniczego
Kompatybilny z NVG
Panel w kolorze czarnym
4) Tester transponderów, DME, TCAS
Specyfikacja urządzenia:
Zespół pomiarowy do testowania: transponderów, DME, TCAS
Funkcje:
* Testy transpondera mody A/C/S TCAS I i II i DME
* Tryby pracy : XPDR ( ADS-B RX, ADS-B TX & GICB); DME; TCAS 1,2 (TIS & TIS-B)
* Mode S level 1-4, FAR Part 43 appendix F, (włączając proponowane rozszerzenia),
European Enhanced Surveillance, ADS-B TX/RX & TIS-B
* Szybkie i proste pomiary częstotliwości, mocy i czułości odbiornika
* Predefiniowane konfiguracje do testowania transponderów różnych typów
* Symulacja otoczenia lotniska niezbędne do weryfikacji / certyfikacji prawidłowego
działania instalacji TCAS I i II
* Duży wyświetlacz 5,7''
* Niewielka waga max. 3,6 kg
* Mobilny
5) Testery radarów pogodowych
Specyfikacja urządzenia:
Symulatorem przeznaczonym do testowania lotniczego radaru pogodowego.
Funkcje:
* Automatycznie wychwytuje i śledzi częstotliwość nadajnika radaru oraz zapewnia jej
odczyt cyfrowy.
* Zapewnia wewnętrzną modulację amplitudy lub akceptuje zewnętrzną modulację amplitudy
dla symulacji drżenia celu, przy radarach wykrywania turbulencji.
* Odpowiada na impulsy nadajnika radarowego o długościach od 50 ns do 30 m s, w paśmie
częstotliwości od 9295 do 9500 MHz.
* Mierzy moc impulsu nadajnika radarowego w szczycie.
* Wyświetla szczytową moc skuteczną (EFF), pokazując ilościowo wpływ modulacji fazy i
przeciągania częstotliwości w magnetronie.
* Zapewnia dokładne sprawdzenie automatycznej kontroli częstotliwości (AFC), środkując
ustawienie częstotliwości w odbiorniku radarowym
System ProPublico © DataComp
Strona: 10/32
* Testuje czułość radaru UUT dla określenia minimalnego rozróżnialnego sygnału.
(Minimum Discernable Signal -MDS).
* Zapewnia dodatkowe zwiększenie amplitudy sygnału, od 0 do 20dB ponad wybrany poziom
wyjściowy, dla sprawdzenia obwodów progów konturu radaru, koloru odbiornika i
odpowiedzi intensywności.
* Posiada generator przemiatania IF, w zakresie od 20 do 70MHz oraz generator markera do
testowania IF i AFC.
6) Transpondery - 3 sztuki
Małogabarytowy transponder do pracy w środowisku ATCRBS1 o niskim poborze mocy z
wbudowanym en koderem.
Specyfikacja urządzenia:
*tryby pracy A, A/C i S z funkcją GPS squitter
*zintegrowany enkoder (do 15000ft)
*przystosowany do data link COMM A i COMM B
*port RS232 do podłączenia GPS
*4 wierszowy wyświetlacz: aktywny i stand-by, wysokość z krokiem 100ft, status i tryb pracy
*aircraft-adapter dla 24 bitowego adresu ICAO i flight ID
*Otwór montażowy 2-1/4” (57mm) ; głębokość 160mm
*Masa 700g
7)system antykolizyjny TAS z oprzyrządowaniem i zasilaniem
Specyfikacja urządzenia:
*Zasięg 7 mil
*Pionowy zasięg (stopy)- ± 3500
*Pułap (stopy)- 18500
*Liczba wyświetlanych obiektów- 9
*Liczba śledzonych obiektów- 50
*Zapytania transponderów
*Powiadomienia głosowe
*Funkcja Heads Up Audible Position Alerting™
- powiadomienie o namiarze
- powiadomienie o różnicy wysokości
- powiadomienie o odległości
*Cicha aktualizacja
*Górna i dolna antena kierunkowa
*Interfejs ARINC 429
*Ostrzeganie o wysokości
*Dynamiczne osłony
*Wyciszanie przyciskiem na wolancie
*Tryb naziemny
*Czujnik obciążenia podwozia
*Identyfikacja kodu transpondera
*Wejście danych kursu ARINC 429
*Współpraca z wyświetlaczem MHD300
System ProPublico © DataComp
Strona: 11/32
parametry techniczne:
Stosowane standardy (TSO) FAA
• TSO-C147
• System antykolizyjny (TAS)
Zasilanie
• 2.90 A przy 14 V (prąd stały)
• 1.55 A przy 28 V (prąd stały)
8
Dostawa
demonstratora
systemów
teletransmisji dla
Laboratorium
Demonstracji
Współczesnej
Awioniki
1. Przenośny analizator widma
2. Zintegrowana platforma pomiarowa zbudowana w
architekturze PXI
3. Radiomodemy i anteny
1) przenośny analizator widma
Specyfikacja urządzenia:
* ręczne urządzenie do analizy widma
* Wejścia czujników LF i RF.
* pozłacane złącze.
* technologia wektorowego skanowania i przetwarzania sygnałów.
* procesor sygnałowy.
* port USB 2.0 (do połączenia z komputerem )
* Funkcja data logger.
* Wbudowany głośnik.
* zestaw baterii 4 i 7 godzin nieprzerwanej pracy.
* możliwość podłączenia anteny HyperLOG EMC lub czujników Aaronia TCO lub 3D.
* wyświetlacz LCD.
* możliwość podłączenia zewnętrznego zasilacza oraz ładowania wbudowanej baterii
* wyjście audio.
* zintegrowana ładowarka
* oprogramowanie komputerowe do analizy
funkcje:
SPECYFIKACJA jednostki:
* Zakres częstotliwości (Min) 1MHz
* Zakres częstotliwości (Max) 7GHz
* Opcja: Pomiar mocy szczytowej (max. częstotliwość użyt.) 10GHz
* Poziom [dBm] zakresu (typical) Min -90dBm
* Poziom [dBm] zakresu (typical) Max 30dBm
System ProPublico © DataComp
Strona: 12/32
* Gęstość przepływu mocy [W/m2] zakres Min 10fW/m2
* Gęstość przepływu mocy [W/m2] zakres Max 100W/m2
* Przepustowość filtra (Min) RBW 100kHz
* Przepustowość filtra (Max) RBW 50MHz
* Dokładność jednostki (typical) +/-3dB
2) Zintegrowana platforma pomiarowa zbudowana w architekturze PXI
a) Możliwości pomiarowe zintegrowanego zestawu pomiarowego opartego na PXI
Zintegrowany zestaw będzie umożliwiał wykonywanie pomiarów nadajników i odbiorników
sygnałów radiowych w paśmie do 3 GHz , w szczególności nadajniki i odbiorniki radiostacji
pokładowych, odbiorniki VOR, ILS, MKR, ADF. Zapewni możliwość generacji właściwie
dowolnego sygnału radiowego a także analizę różnych sygnałów, w tym zmodulowanych
analogowo i cyfrowo, pod kątem parametrów modulacji, mocy sygnału i widma
częstotliwości. Umożliwia również pomiar podstawowych parametrów elektrycznych jak
napięcie stałe i zmienne prąd stały i zmienny, częstotliwość i moc sygnałów bardzo wysokiej
częstotliwości.
Dzięki zastosowaniu technologii PXI umożliwia archiwizację pomiarów oraz tworzenie
procedur pomiarowych. Dostępne oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane przez
producentów, dzięki czemu znacząco obniżony został koszt dostosowania sprzętu do
wymagań rozwijających się nowych technologii.
b) Skompletowanie zestawu PXI
* Obudowa PXI
Obudowa PXI umożliwiająca instalację do 12 kart PXI (o szerokości 1 unit)
* Kontroler PXI
Kontroler systemu PXI umożliwiający zainstalowania oprogramowania sterującego
pomiarami.
- procesor minimum 2,5 GHz
- minimum 1,5GB pamięci RAM,
- twardy dysk min. 80 GB
- oprogramowanie Windows XPT lub równoważne
- szerokość 1 unit
* generator sygnałowy RF do 3 GHz.
Generator wektorowym (VSG) umożliwiający generację właściwie dowolnych modulacji
przy zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania.
Generowanie sygnałów do testowania awioniki. Generator ten powinien posiadać także
wbudowany generator funkcyjny, którego wyjścia są dostępne na panelu czołowym.
Podstawowe parametry :
System ProPublico © DataComp
Strona: 13/32
- zakres częstotliwości pracy 0,1 MHz do 3 GHz
- zakres mocy -121 dBm do +14 dBm w całym zakresie pracy
- modulacje analogowe, cyfrowe i wektorowe
- pasmo modulacji do 90 MHz
- szerokość 4 sloty
* Syntetyzer
Jest niezbędny do pracy generatora
Podstawowe parametry :
- rozdzielczość częstotliwości 1 Hz
-szumy fazowe typowo -116dbc/Hz przy offsecie 20 kHz
- szerokość 1 unit
* Syntetyzer
Jest niezbędny do pracy digitizera.
Podstawowe parametry :
- rozdzielczość częstotliwości 1 Hz
-szumy fazowe typowo -116dbc/Hz przy offsecie 20 kHz
- szerokość 1 unit
- długoterminowa (jednoroczna) stabilność częstotliwości : nie gorzej niż 1x10-7
* Digitizer
Służy do konwersji sygnałów RF do danych I i Q. Wraz z dedykowanym oprogramowaniem
tworzy wektorowy analizator sygnałów (VSA) i analizator widma. Umożliwia pomiar mocy i
częstotliwości sygnałów, analizę harmonicznych i sygnałów pasożytniczych.
- zakres częstotliwości 250 kHz do 6 GHz
- maksymalny poziom sygnału wejściowego +30 dBm
- szerokość 2 sloty
* Oprogramowanie umożliwiające generowanie sygnałów systemów awioniki.
Podstawowe możliwości to :
- generator ADF,
- generator ILS,
- generator VOR,
- generator do testowania radiostacji VHF (włącznie z SELCAL)
- generator MKR
* Oprogramowanie umożliwiające analizowanie sygnałów systemów awioniki.
Podstawowe możliwości to :
- analizator VDLM2 (VHF Digital Link Mode)
System ProPublico © DataComp
Strona: 14/32
- analizator VDB (VHF Data Broadcast)
- analizator DME (Distance Measuring Equipment)
3) Radiomodemy i anteny
a) Radiomodem o parametrach: (2 sztuki)
• Zakres częstotliwości 400…470 MHz
• Programowana zmiana częstotliwości pracy +- 2 MHz (od częstotliwości środkowej)
• Odstęp sąsiedniokanałowy 12.5/25 kHz
• Dwa odbiorniki (możliwość podłączenia drugiej anteny, mechanizm porównawczy sygnału)
• Ilość kanałów 160/80
• Tryb transmisji Half-duplex
• Możliwość kontroli parametrów pracy poszczególnych radiomodemów pracujących w
systemie
• opcja zdalnego programowania radiomodemów
• Moc wyjściowa 1W…10W – ustawiana programowo
• Czułość - 116... –110 dBm (BER < 10 E-3)
• Tłumienie zakłóceń międzykanałowych > - 12 dB
• Port RS-232/422/485 – ustawiany programowo
• Złącze portu D15, żeńskie
• Prędkość transmisji na porcie szeregowym 1200 - 38400 bps – ustawiana programowo
• Prędkość transmisji w powietrzu 19200 bps (kanał 25 kHz), 9600 bps (kanał 12.5 kHz)
• Format danych Asynchroniczny
• Złącze antenowe TNC, 50 ohm, żeńskie
• Napięcie zasilania + 11.8 ... +30 VDC
• Temperatura pracy -25 °C ... +55 °C (testy zg. ze stand. ETSI));
• Gwarancja 30 miesięcy
b) Radiomodem o parametrach: (2 sztuki)
• moc nadajnika – od 10 mW do 500 mW
• Zasięg transmisji do 15 km praca w paśmie wolnym 869-870 MHz
• asynchronicznej transmisji danych w trybie half-duplex (przesyłanie danych z szybkim
przełączaniem kierunku)
• Port komunikacyjny RS232, RS422 oraz RS485
• Odstęp sąsiedniokanałowy - 25 kHz
• Czułość odbiornika od -108 ÷ -110 dBm
• Prędkość transmisji 19200 B/s
• Zakres temperatur pracy -25 ÷ +55°C
• może pracować jako "repeater"
• Model 3ASd dodatkowo posiada wyświetlacz LCD (możliwość programowania
radiomodemu)
• wyposażony jest w mechanizm korekcji błędów
c) Urządzenie do komunikacji GPRS i sterownik PLC z panelem
*Sterownik:
System ProPublico © DataComp
Strona: 15/32
• 12 wej
• 24VDC
• 6 wyj. przekaź.
• 4 wej. anal. (0-10;4-20; 10bit.)
• porty RS232 i RS485
• port kart MicroSD
• współpraca z modułem komunikacji GPRS
*Moduł komunikacji GPRS do sterownika PLC:
• Wodoodporny przedni panel 128 x 64 pikseli oraz 20
klawiszy (funkcyjne i numeryczne).
• 256 KB pamięci programu 1 MB pamięci graficznej
• 32 KB pamięci rejestrowej
• 1.2 ms/kB skan programu
• Port pamięci MicroSD
• Zmienny przecinek, PID
• HSC, PWM
• 2 porty szeregowe RS232 i RS422/485
• Port sieci CsCAN
• Rozbudowa przy po sieci CS-CAN - SmartStix lub sieci Modbus (SmartMod)
• DuSy kontrast
• Skalowana czcionka
• Do 1023 ekranów oraz 50 obiektów na ekran
• Obsługa Unicode – import czcionek z Windowsa
• protokoły Modbus RTU Master, Slave, ASCII.
• Dostępny opcjonalny moduł Ethernet, GSM/GPRS
• Obsługa RTD, Termopar (J,K,N,T,E,R,S,B), PT100
• Możliwość stosowania własnych paneli czołowych
• Możliwość bezprzewodowej komunikacji oraz programowania w sieci GSM
• Moduł pasujący do sterowników Horner serii XL
9
Dostawa wyposażenia Dostawa i uruchomienie generatora wraz z
specjalistycznego cz. wyposażeniem do badań awioniki lotniczej zgodnie z
I dla Laboratorium
normą DO – 160 lub równoważną
Przeciwnapięciowych
Badań Awioniki
Lotniczej
Dostawa i uruchomienie generatora wraz z wyposażeniem do badania awioniki lotniczej
zgodnie z normą DO-160
Specyfikacja
Generator dedykowany do badań zgodnie z normą DO-160 (ED-14 indirect lightning)
lub równoważną do wykonywania testów awioniki lotniczej w zakresie znormalizowanych
System ProPublico © DataComp
Strona: 16/32
udarów wielokrotnych i wielokrotnych ciągów impulsów Burst, wprowadzanych do wiązek
kablowych: WF3 (1 MHz i 10 MHz) i WF2 (0,1/6,4 μs).
Wymagane amplitudy przebiegów probierczych
Udary wielokrotne:
A1: 80..3200 V (1 MHz i 10 MHz), A2 = 50% lub 100% z przebiegu A1
A1: 80..1600 V (0,1/6,4 μs), A2 = 50% lub 100% z przebiegu A1
Wielokrotne ciągi impulsów Burst:
A1: 80..3200 V (1 MHz i 10 MHz), A2 = 50% lub 100% z przebiegu A1
A1: 80..1600 V (0,1/6,4 μs), A2 = 50% lub 100% z przebiegu A1
Elektromagnetyczne środowisko pracy generatora powinno być monitorowane w zakresie
pola magnetycznego i elektrycznego wokół obiektu badanego w przedziale częstotliwości od
5 Hz do 400 kHz, za pomocą miernika o zakresie pomiarowym: 1 nT...20 mT (pole
magnetyczne) i 0,1 V/m...100 kV/m (pole elektryczne). Monitorowanie powinno być ciągłe z
możliwością rejestracji, wizualizacji i exportu danych poprzez komputer klasy PC
wyposażony w oprogramowanie dedykowane do miernika pola. Wymagana jest
akredytowana dokumentacja kalibracyjna urządzenia monitorującego.
Wyposażenie zintegrowane z generatorem:
1) Transformator sprzęgający do wprowadzania zaburzeń do wiązek kablowych i do masy.
Wymiary (4 x 5 cm) odpowiednie do sprzęgania przebiegów o kształtach: WF1, WF5A,
WF5B. Maksymalne napięcie wejściowe: 6 kV. Zgodność z wymaganiami norm: IEC 61010,
VDE 0104. Zgodność z dyrektywami: LVD 73/23/EEC.
2) Transformator sprzęgający napięciowo do sprzęgania przebiegów napięciowych:
WF4 i WF5A - sprzęganie do poziomu 5: pojedyncze i wielokrotne udary, WF5B sprzęganie do poziomu 3: pojedyncze i wielokrotne udary. Maksymalne napięcie wejściowe:
6 kV. Zgodność z wymaganiami norm: IEC 61010, VDE 0104. Zgodność z dyrektywami:
LVD 73/23/EEC.
3) Transformator sprzęgający do wiązek kablowych, poziom maksymalny 2600 V. Wymiary:
8 x 8 cm; z bocznikiem kalibrującym 0,1 . Pasmo przenoszenia (3 dB): fmin = 100 kHz 20
%, fmax = 10 MHz  20 %. Maksymalne napięcie wejściowe (uzwojenie pierwotne): 4 kV.
Maksymalny prąd wejściowy (uzwojenie pierwotne): 2 kA.
4) Transformator sprzęgający do wiązek kablowych do wstrzykiwania przebiegów w zakresie
10 kHz...10 MHz. Do zastosowań wg norm: MIL-STD-461, CS116 oraz DO-160 - WF2,
WF3 (zakres od 1 do 10 MHz) do poziomu 3. Maksymalne napięcie wejściowe: 4 kV.
Maksymalny prąd wejściowy (uzwojenie pierwotne): 100 A. Pasmo przenoszenia (3 dB):
fmin = 10 kHz  20 %, fmax = 10 MHz  20 %.
5) Szerokopasmowy przetwornik prądowy o otwartym obwodzie do monitorowania prądu
w kablach o średnicy do 5 cm. Do kalibracji systemów testowych awioniki: WF2, WF3. Prąd
szczytowy 5 kA, czułość 0,1 V/A (1 M). Maksymalna częstotliwość 15 MHz (3 dB),
minimalna częstotliwość 5 Hz (3 dB). Dokładność odczytu 1 %. Prąd maksymalny (rms):
100 A. Graniczny czas narastania przenoszonego impulsu: 25 ns. Zależność I/f = 3,5 A/Hz.
6) Moduł koncentryczny do wstrzykiwania do PIN-ów przebiegów: 0,1/6,4 s, 0,1 MHz,
1 MHz). Do współpracy z generatorem dedykowanym do badań wg normy DO-160. Pasmo
przenoszenia (3 dB): fmin = 100 kHz  20 %, fmax = 10 MHz  20 %. Maksymalne napięcie
wejściowe (uzwojenie pierwotne): 4 kV. Maksymalny prąd wejściowy (uzwojenie
pierwotne): 2 kA.
Wymagania dotyczące eksploatacji:
System ProPublico © DataComp
Strona: 17/32
- instrukcja eksploatacji generatora i poszczególnych urządzeń wyposażenia,
- gwarancja – minimum 24 miesiące na generator i poszczególne urządzenia wyposażenia.
10
Dostawa wyposażenia Dostawa sześciu komputerów z monitorami i
specjalistycznego cz. urządzeń multimedialnych.
II dla Laboratorium
Przeciwnapięciowych
Badań Awioniki
Lotniczej
Studenckie i naukowe laboratorium przeciwprzepięciowych
badań awioniki lotniczej
Dostawa sześciu komputerów z monitorami oraz urządzeń multimedialnych
Specyfikacja komputerów, które będą wykorzystywane min. do programowania współbieżnego
1) Sześć komputerów PC z monitorami: 6 
Zestaw komputerowy
Obudowa: typ: Midi Tower, dostosowana do standardu wymiarów zastosowanej płyty
głównej; ilość kieszeni 5.25 wewn.: nie mniej niż: 4 szt.; ilość kieszeni 3.5 zewn.: nie mniej
niż: 1 szt.; ilość kieszeni 3.5 wewn.: nie mnij niż: 6 szt.; elementy kontrolne na przednim
panelu: Power LED, Reset; złącza na przednim panelu: 2x USB, audio; zainstalowane
komponenty: 1 wentylator 120 mm; dostępne opcje: 1 wentylator 120 mm, obsługa bez
śrubokręta.
Procesor: ilość rdzeni: 4 szt., dołączony wentylator. Wydajność nie mniejsza niż 6347 pkt. wg
PassMark CPU Mark.
Pamięć: pojemność: 3 x 2 GB (3 sztuki - łącznie 6 GB).
Dysk twardy, typ: magnetyczny, pojemność: 1000 GB; maks. transfer wewnętrzny: 140
MB/s; maks. transfer zewnętrzny: 300 MB/s; wytrzymałość w czasie pracy: 70 G;
wytrzymałość w czasie spoczynku: 300 G; niezawodność MTBF: 1200000 godz.;
Przystosowany do pracy 24 h na dobę.
Karta dźwiękowa: zintegrowana (standard 7.1).
Karta sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s
Karta grafiki: rodzaje wyjść/wejść: 2x wyjście DVI, Display Port, wyjście HDMI; typ
chłodzenia: wentylator; obsługiwane standardy: DirectX 10, DirectX 10.1, DirectX 11,
DirectX 9, HDCP, OpenGL 2.0, OpenGL 2.1, OpenGL 3.0, OpenGL 3.1. Wydajność nie
mniejsza niż 2690 pkt. wg Passmark G3D Mark.
Napęd optyczny: zapis DVD+/-R:16 x; zapis DVD+/-RW: 6 x; zapis DVD+/-R DL: 8 x; zapis
DVD-RAM: 12 x; zapis CD-R: 48 x; zapis CD-RW: 32 x; odczyt BD-ROM: 8 x; odczyt CDROM: 48 x; odczyt DVD-ROM: 16 x; czas dostępu dla BD: 250 ms; czas dostępu dla CD:150
ms; czas dostępu dla DVD: 150 ms; Technologia LightScribe. Oprogramowanie w zestawie.
Płyta Główna: dwukanałowa obsługa pamięci; ilość gniazd pamięci: 6 szt.; maks. pojemność
pamięci: 24576 MB; złącza PCI-E (liczba slotów): PCI-Express x16 (3), PCI-Express x1 (1);
ilość złączy PCI: 2 szt.; standard kontrolera (liczba kanałów): Serial ATA II (8); obsługa
Raid: RAID 0, 1, 5, 10; kontrolery: USB 3.0, USB 2.0, FireWire (IEEE-1394).
System ProPublico © DataComp
Strona: 18/32
Zasilacz sieciowy: moc, nie mniej niż: 500 W; funkcja PFC aktywny; filtry: zabezpieczenie
termiczne, przeciwzwarciowy, przeciwprzepięciowy, przeciwprzeciążeniowy; ilość
wentylatorów chłodzących: 1,
średnica wentylatora: 120 mm; poziom hałasu, nie więcej niż: 27 dB; regulacja obrotów
entylatorów: automatyczna.
Porty zewnętrzne (wymagania minimalne): 8x USB, 2x PS/2, 1x RJ45, Audio, FireWire,
SPDIF out, 2x USB3.0.
Porty panelu przedniego: audio, 2x USB.
Klawiatura: tradycyjna, płaska; komunikacja z klawiaturą: przewodowa; ergonomiczny
kształt; interfejs: PS/2; bardzo cicha praca klawiszy; sugerowany kolor: srebrno-czarny.
Mysz: optyczna; komunikacja z myszą: przewodowa; rozdzielczość pracy: 1000 dpi; profil
myszki: dla praworęcznych; ergonomiczny kształt; liczba przycisków: 3 szt.; rolka
przewijania: 1 szt.; Interfejs: USB, PS/2; sugerowany kolor: czarny.
Czytnik kart pamięci montowany w zatoce 3,5”.
System operacyjny: W7Prof - Microsoft Windows 7 Professional PL OEM 32Bit lub 64 bit
lub równoważny*
Pakiet oprogramowania biurowego: OFP - Microsoft Office Professional Plus 2010 MOLP
AE lub równoważny**.
*przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie takie oprogramowanie, które pozwala na
współpracę z już posiadanym pakietem oprogramowania Corel Draw x5. W przypadku zaproponowania
innego oprogramowania niż wskazane koniecznym jest jego wdrożenie i przeszkolenie z obsługi min. 50
godzinne.
**przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie takie oprogramowanie, które pozwala na
bezusterkową współpracę z posiadanymi dokumentami w formacie EXCEL i ACCESS
Monitor
Przekątna: 23 cale; technologia wykonania: TN; rodzaj podświetlenia: LED; rozdzielczość
nominalna: 1920 x 1080 pikseli; kontrast: 5000000:1 dynamiczny; jasność: 250 cd/m²;
wielkość plamki: 0.27 mm; czas reakcji plamki: 5 ms; kąt widzenia pion: 160°; ilość
wyświetlanych kolorów: 16.7 mln; analogowe złącze D-Sub 15-pin; cyfrowe złącze DVI.
Informacje dodatkowe: konstrukcja bez użycia ołowiu; oszczędzanie energii; certyfikat EMC;
jakość Full HD; podłączanie plug & play; system inteligentnej autokonfiguracji; DDC/CI;
sRGB; efekty zdjęciowe; sugerowany kolor: czarny. Kabel DVI w zestawie.
2) Dwie drukarki sieciowe
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, e-mail, faksowanie i faks sieciowy.
Kolor: do 12 str./min. Czerń: do 16 str./min. Łączność sieciowa. Maksymalny rozmiar
papieru: minimum 215 x 355 mm. Automatyczny podajnik dokumentów na minimum 35
arkuszy. Wydruki dwustronne w trybie ręcznym. Pojemność podajników: taca na minimum
250 arkuszy papieru i szczelina do ręcznego podawania pojedynczych arkuszy. Skanowanie
do poczty e-mail, skanowanie sieciowe za pośrednictwem serwera FTP i serwera lub
komputera SMB, a także skanowanie bezpośrednie za pomocą złącza USB. Rozdzielczość: do
minimum 600 x 600 dpi. Pojemność pamięci minimum 384 MB.
Oprogramowanie Scan to PC Desktop. Urządzenie zgodne z systemami Windows i Linux.
Maksymalna wydajność w cyklu roboczym: minimum 40 000 stron miesięcznie.
3) Projektor
Projektor dedykowany dla edukacji, wyposażony w: 6-segmentowe koło kolorów, 2 wejścia
komputerowe, 1 wyjście monitorowe, RS-232. Funkcja natychmiastowego wyłączenia. Menu
System ProPublico © DataComp
Strona: 19/32
w języku polskim. Technologia: DLP. Jasność: minimum 2300 ANSI lumen. Rozdzielczość:
XGA minimum 1024×768 pikseli. Kontrast: minimum 1250:1. Format obrazu: 4:3.
Żywotność lampy: minimum 3000 godz. Głośniki: minimum 2W mono. Uchwyt sufitowy.
4) Ekran elektryczny
Wymiar efektywny ekranu: 24001800 mm. Współczynnik odbicia 1.1. Obudowa metalowa.
Montaż na ścianie. Technologia plug&play. Zdalne sterowanie pilotem.
5) Tablica do pisania biała
Biała tablica magnetyczna o powierzchni ceramicznej. Wymiary: 1200900 mm. Elementy
do montażu na ścianie.
Wymagania dotyczące eksploatacji:
- instrukcje eksploatacji komputerów, monitorów i urządzeń multimedialnych,
- gwarancja – minimum 24 miesiące na komputery, monitory i urządzenia multimedialne.
11
Dostawa wyposażenia
specjalistycznego cz.
III dla Laboratorium
Przeciwnapięciowych
Badań Awioniki
Lotniczej
Dostawa i montaż mebli specjalistycznych.
Stoły szt. 16
Szafy metalowe szt. 10
Szafa ogniotrwała
Szafy laminowane szt. 4
Regały metalowe szt. 15
Biurka laboratoryjne szt. 3
Krzesła laboratoryjne szt. 10
Krzesła tapicerowane szt. 16
Studenckie i naukowe laboratorium przeciwprzepięciowych
badań awioniki lotniczej
Dostawa i montaż mebli specjalistycznych
Specyfikacja
1) Sześć stołów: wymiary (szer. x gł. x wys.) 1200 x 600 x 750 mm; stelaż typu A z profili
stalowych 30 x 30 x 2 mm, malowanych proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, na
stopach z regulacją do poziomowania stołu; blat z konglomeratu Aglodrom (kwarcowogranitowego z dodatkiem żywicy poliestrowej) o grubości minimum 20 mm; szafka
laminowana, podwieszana: szer. 400 mm z szufladą i drzwiczkami. Szafki z płyt obustronnie
laminowanych melaminą o grubości min. 18 mm z obrzeżem z twardego PCV o grubości
min. 2 mm. Tylna ściana szafek wykonana z płyty obustronnie laminowanej o grubości min.
10 mm. Każda szafka wyposażona w jedną półkę. Szuflady laminowane z frontami z płyty
wiórowej o grubości nie mniejszej niż 18 mm, obustronnie laminowanej. Spód szuflad z płyty
laminowanej o grubości 10 mm. Szuflady na prowadnicach zabezpieczające szafki przed
wypadaniem z funkcją samo domykania.
System ProPublico © DataComp
Strona: 20/32
2) Cztery stoły: wymiary (szer. x gł. x wys.) 1200 x 750 x 900 mm; stelaż typu A z profili
stalowych 30 x 30 x 2 mm, malowanych proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, na
stopach z regulacją do poziomowania stołu; blat z konglomeratu Aglodrom (kwarcowogranitowego z dodatkiem żywicy poliestrowej) o grubości minimum 20 mm.
3) Sześć stołów: wymiary (szer. x gł. x wys.) 900 x 600 x 750 mm; stelaż typu A z profili
stalowych 30 x 30 x 2 mm, malowanych proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi, na
stopach z regulacją do poziomowania stołu; blat z laminatu o grubości 25 mm, okleina PCV o
grubości 2 mm; półki: pod klawiaturę i pod komputer.
4) Dziesięć szaf metalowych: wymiary (szer. x gł. x wys.) 900 x 420 x 1920 mm;
malowanych proszkowo farbami poliestrowo-epoksydowymi; minimum 4 półki z regulowaną
wysokością; drzwi zamykane na klucz.
5) Szafa ogniotrwała: wymiary (szer. x gł. x wys.) 600 x 600 x 1970 mm; ognioodporność
ogniowa: 30 minut. Wnętrze nie mniejsze niż: 520 x 500 x 1700 mm; waga nie większa niż
205 kg; prześwit dolny minimum 100 mm); nóżki z możliwością wypoziomowania szafy;
minimum 3 półki o wymiarze nie mniejszym niż 460 x 490 x 38 mm z regulacją wysokości i
dopuszczalnym obciążeniem nie mniejszym niż 72 kg na jedną półkę. Wykonanie zgodne z
normą EN 14470-1.
6) Cztery szafy laminowane: wymiary (szer. x gł. x wys.) 800 x 500 x 1900 mm; wykonane z
płyt laminowanych o grubości min. 18 mm; zamykane na klucz; górne drzwi przeszklone;
min. 4 półki z regulowaną wysokością.
7) Piętnaście regałów metalowych: wymiary (szer. x gł. x wys.) 950 x 400 x 1850 mm; pięć
półek, nośność półki min. 80 kg.
8) Trzy biurka laboratoryjne: wymiary (szer. x gł. x wys.) 1200 x 600 x 750 mm; stelaż typu
A z profili stalowych 30 x 30 x 2 mm, malowanych proszkowo farbami poliestrowoepoksydowymi, na stopach z regulacją do poziomowania biurka; blat z laminatu o grubości
25 mm, okleina PCV o grubości 2 mm; półki: pod klawiaturę i pod komputer.
9) Dziesięć krzeseł laboratoryjnych obrotowych z podnóżkiem; z siedziskiem i oparciem z
poliuretanu.
10) Szesnaście krzeseł tapicerowanych obrotowych.
Dostawa i montaż mebli
- wszystkie meble i sprzęty powinny być dostarczone i zmontowane przez dostawcę w
pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego.
Wymagania dotyczące eksploatacji:
- instrukcje użytkowania mebli i sprzętów,
- gwarancja – minimum 24 miesiące na meble i sprzęty.
12
Dostawa wyposażenia
specjalistycznej sali
wykładowej fizyki
wraz z salą zbiorów,
System ProPublico © DataComp
Kompletny zestaw eksperymentalny I na tablicy
magnetycznej.
Kompletny zestaw eksperymentalny II na tablicy
magnetycznej
Strona: 21/32
przyrządów do
demonstracji i
pokazów zjawisk
fizycznych cz. I
Kompletny zestaw eksperymentalny na tablicy
magnetycznej
Zestaw do pokazów z fizyki przy wykorzystaniu ławy
optycznej z wyposażeniem
Wózek warsztatowy (lekarski)
Tor powietrzny z wyposażeniem
Model ferromagnetyka o strukturze heksagonalnej
Inklinatorium
Zestaw do pokazów rozkładu pola magnetycznego z
wyposażeniem
Zestaw do pokazów pomiaru prędkości światła
Kompletny zestaw eksperymentalny na tablicy magnetycznej I
Zestaw do pokazów doświadczeń z działu mechanika w skład którego wchodzą:
- Tablica demonstracyjna do fizyki, ze stojakiem, 1 szt.
- Zacisk na magnesie mocującym, 1 szt.
- Oś na magnesie mocującym, 1 szt.
- Hak na magnesie mocującym,1 szt.
- Fala na magnesie mocującym, 2 szt.
- Równia pochyła do tablicy dem., na magnesie, 1 szt.
- Przymiar do tablicy demonstracyjnej, 1 szt.
- Wskaźniki do tablicy demonstracyjnej, 4 szt. 1 kpt
- Zaczep do odważników ze szczeliną, 2 szt.
- Odważnik ze szczeliną 10g,czarny, 1 szt.
- Odważnik ze szczeliną 10g,posrebrzany, 1 szt.
- Odważnik ze szczeliną 50g,czarny, 2 szt.
- Odważnik ze szczeliną 50g,posrebrzany, 2 szt.
- Sprężyna spiralna 3N/m, 1 szt.
- Sprężyna spiralna,20N/m, 1 szt.
- Sprężyna płaska, 1 szt.
- Klocek do pomiaru tarcia, 1 szt.
- Rolka,luźna,d=65mm,na haku, 1 szt.
- Wspornik do rolki, 1 szt.
- Wielokrążek z 4 rolkami, 1 szt.
- Płyta do określania środka ciężkości, 1 szt.
- Koło zębate,z 20,m2, 1 szt.
- Koło zębate,z 40,m2, 1 szt.
- Koło stopniowane, 1 szt.
- Dynamometr obrotowy 2N/4N moc. magnet., 2 szt.
- Pręt przytrzymujący, 1 szt.
- Szalka do wagi, tw.sztuczne, 2 szt.
- Dźwignia, 1 szt.
- Wskaźnik do dźwigni demonstracyjnej, 1 szt.
- Rolka luźna z zaczepem, d=40 mm, 1 szt.
- Tarcza z kątomierzem, moc. magnetycznie, 1 szt.
System ProPublico © DataComp
Strona: 22/32
- Obciążenie 150g/do wózka, 1 szt.
- Rolki do równi pochyłej, 1 szt.
- Żyłka, d=0,5 mm, I= 100 m, 1 szt.
- Pierścień gumowy, 50 szt.,
Kompletny zestaw eksperymentalny na tablicy magnetycznej II
Zestaw uzupełniający zestaw I. W skład zestawu wchodzą:
- Zacisk na magnesie mocującym, 2 szt.
- Oś na magnesie mocującym, 1 szt.
- Przymiar do tablicy demonstracyjnej, 1 szt.
- Pręt przytrzymujący, 1 szt.
- Uchwyt toru jezdnego na magnesie, 2 szt.
- Znaczniki do tablicy dem., 24 szt., 1 szt.
- Wózek pomiarowy z napędem, 1 szt.
- Bateria 1,5V, R 14, 1 szt.
- Tor jezdny, l=900 mm, 1 szt.
- Licznik cyfrowy, 4-dekadowy, 1 szt.
- Przewód łączeniowy,100cm,32A,czerwony, 2 szt.
- Przewód łączeniowy,100cm,32A,żółty, 2 szt.
- Przewód łączeniowy,100cm,32A,niebieski, 2 szt.
- Rolka,luźna,d=65mm,na haku, 1 szt.
- Wspornik do rolki, 1 szt.
- Odważnik okrągły 1g, 1 szt.
- Odważnik ze szczeliną 1g, 1 szt.
- Wózek jezdny i pomiarowy, 1 szt.
- Żyłka, d=0,5 mm, I= 100 m, 1 szt.
- Uchwyt zaciskowy,d=0...13mm,na magnesie, 1 szt.
- Tarcza z kątomierzem, moc. magnetycznie, 1 szt.
- Naczynie przelewowe do tablicy demonstracyjnej, 1 szt.
- Becher 100 ml,niska,tw.szt., 1 szt.
- Cylinder pomrowy, 1l, z uchwytem, 1 szt.
- Pojemnik na sprzęt 413x120x100mm, 1 szt.
- Odważnik ze szczeliną 50g,czarny, 2 szt.
- Odważnik ze szczeliną 50g,posrebrzany, 2 szt.
- Odważnik ze szczeliną 1g, 1 szt.
- Tor elastyczny do tablicy demonstracyjnej, 1 szt.
- Hak na magnesie mocującym, 1 szt.
- Wskaźniki do tablicy demonstracyjnej,4 szt., 1 kpt
- Podstawka, mocowana magnetycznie, 1 szt.
- Dynamometr obrotowy 2N/4N moc.magnet., 2 szt.
- Sprężyna spiralna 3N/m, 1 szt.
- Zaczep do odważników ze szczeliną, 1 szt.
- Odważnik ze szczeliną 10g,czarny, 2 szt.
- Odważnik ze szczeliną 10g,posrebrzany, 2 szt.
- Uchwyt strzykawek gazowych do tablicy dem., 1 szt.
- Strzykawka gazowa 50 ml, 1 szt.
- Manometr rurkowy U, 1 szt.
- Przewód silikonowy, śr.wewn.-d=7mm, 1 szt.
- Lejek, u góry-d=50mm, PP, 1 szt.
- Mikrołyżeczka labor., stalowa,l=150, 1 szt.
System ProPublico © DataComp
Strona: 23/32
- Patentblau-V, 25 g, 1 szt.
- Sonda zanurzana, 1 szt.
- Zlewka 600 ml, wysoka, 1 szt.
- Gliceryna, 99%, 250 ml, 1 szt.
- Strzykawka gazowa 100 ml, 1 szt.
- Płyta do mocowania kolb, 2 szt.
- Odważnik 500 g, 1 szt.
- Odważnik 200 g, 1 szt.
- Ciało zanurzane, aluminium, 1 szt.
- Rura przepływowa, stały przekrój, 1 szt.
- Rura przepływowa, zmienny przekrój, 1 szt.
- Przewód gumowy, śr.wewn.-d=8mm 1 M
- Opaska zaciskowa, szer. 20mm, 1 szt.
- Pipeta z kapturkiem gumowym, długa, 1 szt.
- Zaślepki gumowe, 20 szt., 1 kpt
- Odważnik 1 kg, 1 szt.
Kompletny zestaw eksperymentalny na tablicy magnetycznej
Zestaw do pokazów doświadczeń z działu optyka przy użyciu tablicy magnetycznej”, zestaw
w skład którego wchodzą:
- Fizyka,dośw.demo Optyka na tablicy magnet.-GB, 1 szt.
- Ciało opt. Półkula, moc.magnetycznie, 1 szt.
- Ciało opt. Płasko-wypukłe, moc.magnetycznie, 2 szt.
- Ciało opt. Płasko-wklęsłe, moc.magnetycznie, 1 szt.
- Ciało opt. Trapez, moc.magnetycznie, 1 szt.
- Ciało opt.Trójkąt, moc.magnetycznie, 1 szt.
- Ciało opt. Ziemia/Księżyc, moc.magnet., 1 szt.
- Kuweta, moc.magnet.,23 x 7,5 cm, 1 szt.
- Tarcza z kątomierzem, moc.magneycznie, 1 szt.
- Przysłona z uchwytem, moc.magnetycznie, 2 szt.
- Model światłowodu, moc.magnetycznie, 1 szt.
- Zwierciadło wklęsło-wypukłe, moc.magnet., 2 szt.
- Zwierciadło płaskie, moc.magnet., 2 szt.
- Para zwierciadeł z przysłoną, 1 szt.
- Zestaw filtrów addytywnych, 1 szt.
- Zestaw filtrów substraktywnych, 1 szt.
- Źródło światła 12V/50W, halogen, moc.magnet., 1 szt.
- Halog.źródło światła, podstawka na magnesach, 1 szt.
- Transformator regulacyjny 14VAC/12VDC, 5A, 1 szt.
Zestaw do pokazów z fizyki przy wykorzystaniu ławy optycznej + wyposażenie
- Profilowana ława optyczna I=1000 mm, 1 szt.
- Stopka do ław optycznych profilowanych (potrzebne 2 sztuki na lawe), 2 szt.
- Suwak do profilowanych ław optycznych h=00mm, średnica 10mm, Z centralnym otworem,
bez kolumny, 2 szt.
- Suwak z kolumną h=30 mm do profilowanych ław optycznych, średnica 10mm, 5 szt.
- Suwak z kolumną h=80 mm do profilowanych ław optycznych, średnica 10mm, 5 szt.
- Suwak do ław optycznych z przesuwanym uchwytem na boki (prawo/lewo) + obroty, 1 szt.
- Źródło światła halogen, 50W, 1 szt.
- Uchwyt do mocowania źródła światła halogen 50W do ławy optycznej (suwak z kolumna
System ProPublico © DataComp
Strona: 24/32
h=30mm), 1 szt.
- Zasilanie źródła światła - halogen, 1 szt.
- Lampa Hg, 50W, b.wysokiego ciśnienia w obudowie, 1 szt.
- Zasilacz do lampy Hg/50W/230V/50Hz, 1 szt.
- Uchwyt do lampy Hg do lawy optycznej (suwak z kolumna h=30mm), 1 szt.
- Laser helowo-neonowy, 0,2/1,0mW, 1 szt.
- Uchwyt do lasera He-Ne do ławy optycznej, 1 szt.
- Kryształ kalcytu, 2 szt.
- Preparat polaryzacyjny, mika, 1/4 falowka , 1 szt.
- Filtr polaryzacyjny na wsporniku, 2 szt.
- Pryzmat 60stopni,l 45mm,h 45mm,szkło flintowe, 1 szt.
- Pryzmat wydrążony 60stopni,l 60mm,h 60mm, 1 szt.
- Stolik do pryzmatów z uchwytem, 1 szt.
- Pryzmat prostego widzenia 30mmx30mm, 1 szt.
- Uchwyt pryzmatu prostego widzenia, 1 szt.
- Uchwyt do przysłon, 1 szt.
- Przysłona z podwójną szczeliną, 1 szt.
- Przysłona z obiektami dyfrakcyjnymi, 1 szt.
- Szczelina, regulowana, 1 szt.
- Przysłona irysowa, 1 szt.
- Uchwyt soczewek na dwa zatrzaski, 2 szt.
- Uchwyt soczewek, filtrów, przysłon typu plug-in z średnicą oprawki 44mm, 2 szt.
- Soczewka w oprawce 44mm, f + 20mm, 1 szt.
- Soczewka w oprawce 44mm, f + 50mm, 1 szt.
- Soczewka w oprawce 44mm, f +100mm, 1 szt.
- Soczewka w oprawce 44mm, f +150mm, 1 szt.
- Soczewka w oprawce 44mm, f +200mm, 1 szt.
- Soczewka w oprawce 44mm, f +300mm, 1 szt.
- Soczewka w oprawce 44mm, f +300mm, achromatyczna, 1 szt.
- Uchwyt do przesłon, filtrów, dysków, siatek o rozmiarach 50x50mm, 1 szt.
- Soczewka średnica 100mm, f +150mm, na wsporniku, 1 szt.
- Stolik na pręcie do np. kuwet, rozmiary 185x120mm, 1 szt.
- Siatka dyfrakcyjna, 10 lines/mm, 1 szt.
- Ekran na stopce, rozm. ekranu 30x30 cm, 1 szt.
Uzupełnienie zestawów
- Wózek warsztatowy (lekarski) o sztywnej konstrukcji, dwie półki, rozmiary 105x70cm
(długość szerokość), wysokość około 1 metr, 2 szt.
Tor powietrzny z wyposażeniem
Kompletny zestaw eksperymentalny tor powietrzny do jakościowych i ilościowych pokazów
zasad zachowania, praw dynamiki itd.
- Tor powietrzny 1 szt.
- Dmuchawa 230V/50Hz 1 szt.
- Przew. powietrzny z końcówkami, l=1,5 m, 1 szt.
- Wózek do toru powietrznego, 2 szt.
- Przysłona z wtykiem, l=100 mm, 2 szt.
- Rurka z wtykiem, 2 szt.
- Igła z wtykiem, 1 szt.
- Widełki z wtykiem, 1 szt.
System ProPublico © DataComp
Strona: 25/32
- Taśma gumowa do widełek, 10 szt., 1 szt.
- Płytka z wtykiem, 1 szt.
- Wyzwalacz, 1 szt.
- Magnes mocujący z wtykiem, 1 szt.
- Uchwyt końcowy toru powietrznego, 1 szt.
- Kompaktowa fotobramka, 2 szt.
- Odważnik ze szczeliną 10g,czarny, 10 szt.
- Odważnik ze szczeliną 50g,czarny, 6 szt.
- Miernik czasu 4-4, 1 szt.
- Waga kieszonkowa, 1 szt.
- Stopka statywu typu PASS, okrągła, 2 szt.
- Drążek statywu typu PASS-,4KT, l=400mm, 2 szt.
- Zacisk podwójny typu PASS, 2 szt.
- Przewód łączeniowy, 100cm, 32A,czerwony 2 szt.
- Przewód łączeniowy,100cm,32A, żółty 2 szt.
- Przewód łączeniowy,100cm,32A, niebieski 2 szt.
- TESS expert CD-ROM Laboratory Experiments 1 szt.
Model ferromagnetyka o strukturze heksagonalnej
Przyrząd zbudowany z minimum 100 igieł magnetycznych. Igły umieszczone między dwiema
kwadratowymi płytkami o długości boku minimum 10 cm wykonanymi z przezroczystego
tworzywa sztucznego. Igły rozmieszczone w węzłach siatki o strukturze heksagonalnej.
Przyrząd przystosowany do projekcji obrazu linii pola za pomocą rzutników pisma.
Inklinatorium
Inklinatorium do wyznaczenia kierunku pola magnetycznego w dwóch płaszczyznach ze
skalą minimum co 2 stopnie. Długość igły minimum 85 mm. Wysokość przyrządu minimum
15 cm.
Zestaw do pokazów rozkładu pola magnetycznego z wyposażeniem
- Stopka trójnożna statywu typu PASS, 1 szt.
- Zacisk podwójny typu PASS, 2 szt.
- Drążek statywu typu PASS, I=630mm, 1 szt.
- Kolumna zaciskowa 1 szt.
- Włącznik krzyżowy 1 szt.
- Igły magnetyczne, małe, 10 szt. 1 szt.
- Rozpylacz sproszkowanego żelaza, 25 ml, 1 szt.
- Żelazo, gruby proszek 500 g, 1 szt.
- Transformator nastawny 25VAC/20VDC,12A, 1 szt.
- Przewód łączeniowy 32a,750mm, czerwony 2 szt.
- Przewód łączeniowy 32a,750mm, niebieski 2 szt.
- Przewód łączeniowy 32a,500mm, czerwony 2 szt.
Zestaw do pokazów pomiaru prędkości światła
Kompletny zestaw eksperymentalny „Pomiar prędkości światła” do pomiaru prędkości
światła w powietrzu, przeźroczystych cieczach i ciałach stałych składający się z:
1* Przyrząd do pomiaru prędkości światła
1* Zwierciadło odbijające na wsporniku
1* Zasilacz 12V/2A
1* Suwak do ławy optycznej
System ProPublico © DataComp
Strona: 26/32
1* Ława optyczna l = 1800 mm
1* Uchwyt do miernika prędkości światła
1* Cylinder z akrylu, na wsporniku
1* komora (ciemnia) z uchwytem
1* Cyfrowy oscyloskop z pamięcią, 25 MHz, 2-kanałowy,.
2* kabel ekran.BNC, l = 750 mm
1*Opisy doświadczeń (książeczka lub płyta CD)
Wbudowany w mierniku laser jest modulowany z wysoką częstotliwością. Po przebyciu
odcinka pomiarowego (0,3 - 2 m) promień lasera trafia na reflektor zwrotny i jest powtórnie
przesyłany do miernika. Z przesunięcia fazowego między sygnałem emitowanym a
odbieranym można określić prędkość światła z dokładnością 2 %. Wymiary (mm):
194x140x130. Napięcie zasilania: 12 V DC (zasilacz w dostawie): Wejście 100... 240 V~,
50... 60 Hz). Pobór mocy: 5 VA. Laser diodowy: Długość fali 635 nm, Laser Klasa 2 (spełnia
warunki BHP do używania w szkole). Wyświetlacz: 3-pozycyjny LED, wysokość cyfry 20
mm. Złącze USB. Reflektor zwrotny ( ze wspornikiem).
13
Dostawa wyposażenia
specjalistycznej sali
wykładowej fizyki
wraz z salą zbiorów,
przyrządów do
demonstracji i
pokazów zjawisk
fizycznych cz. II
System ProPublico © DataComp
Komplet różnych magnesów neodymowych
Model ferromagnetyka o strukturze kubicznej
Maszyna elektrostatyczna Wimshursta
Statyw laboratoryjny z wyposażeniem
Wahadło (koło) Maxwella
Kalorymetr (3 sztuki)
Naczynia połączone, 3 sztuki
Zestaw do demonstracji indukcji
elektromagnetycznej (równia pochyła)
Magnes podkowiasty, 6 sztuk
Detektor UV, 2 sztuki
Zestaw do demonstracji zjawiska konwekcji, 2 sztuki
Termometr o zakresie pomiarowym -10 ÷ 100°C, 20
sztuk
Silnik cieplny z drutem z pamięcią kształtu
Przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej
metali
Przyrząd do demonstrowania liniowej przewodności
cieplnej
Pierścień Gravesanda
Źródło światła na podstawie (halogen)
Komora do obserwacji linii pola magnetycznego
Zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół
przewodnika
Induktor Ruhmkorffa
Prądnica – silnik
Przewodniki równoległe
Kamertony rezonujące
Falownica
Ogniwo Paliwowe – Model Samochodu
Źródło (Cez + Bar), oraz Źródło Cez 137
Licznik Geigera
Stop niskotopliwy Edwardsa (Galzin 95.5), 500g
Strona: 27/32
Silnik Stirlinga
Urządzenie do napędzania bączka levitronu
Model samochodu zabawki
Komplet różnych magnesów neodymowych
Pierścieniowe magnesy neodymowe / średnica zew. x średnica wew. x wysokość) / materiał /
ilość
- 30 x 6 x 35 / N38 / kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 35 mm – wysokość, 2 szt.
- 41 x 15 x 10 / N38 / kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm - wysokość, 2 szt.
- 6,5 x 2 x 20 / N38 / kierunek namagnesowania wzdłuż wymiaru 20 mm - wysokość, 2 szt.
- 6,5 x 2 x 20 / N38 / kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 6,5 mm - średnica, 2 szt.
- 40 x 23 x 6 / N38 / kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 6 mm - wysokość, 2 szt.
Walcowe magnesy neodymowe / średnica x wysokość / materiał / ilość
- 5 X 1 / N38 / kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru 1 mm - wysokość, 10 szt.
- 5 x 2 / N38 / kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru 2 mm - wysokość, 10 szt.
- 5 x 3 / N38 / kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru 3 mm - wysokość, 10 szt.
- 5 x 5 / N38 / kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru 5 mm - wysokość, 10 szt.
- 5 x 7 / N38 / kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru 7 mm - wysokość, 10 szt.
- 5 x 10 / N38 / kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru 10 mm – wysokość, 10 szt.
- 5 x 15 / N35 / kierunek magnesowania wzdłuż wymiaru 15 mm – wysokość, 10szt.
- 12 x 10 / N38H / kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm – wysokość, 2 szt.
- 12 X 50 / N38 / kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 50 mm - wysokość, 2 szt.
- 38 x 12 / N38 / wzdłuż wymiaru 12 mm - wysokość, 2 szt.
Płytkowe magnesy neodymowe / szerokość x szerokość, wysokość / materiał / ilość
- 25 x 25 x 10 / N38 / kierunek magnesowania: wzdłuż wymiaru 10 mm - wysokość, 2 szt.
Model ferromagnetyka o strukturze kubicznej
Przyrząd zbudowany z minimum 100 igieł magnetycznych. Igły umieszczone między dwiema
kwadratowymi płytkami o długości boku minimum 10 cm wykonanymi z przezroczystego
tworzywa sztucznego. Igły rozmieszczone w węzłach siatki regularnej kwadratowej. Przyrząd
umożliwia demonstrację kształtu linii pola magnetycznego różnych magnesów, jest
przystosowany do projekcji obrazu linii pola za pomocą rzutników pisma.
Maszyna elektrostatyczna Wimshursta
Maszyna elektrostatyczna służąca do wytwarzania wysokiego napięcia. Średnica tarcz
minimum 20 cm. Maszyna umożliwia wykonanie wielu doświadczeń, takich jak:
demonstracja kształtu linii pola elektrostatycznego wokół przewodników o różnym kształcie,
badanie właściwości wyładowań iskrowych, pokaz emisji elektronów z przewodników
zakończonych ostrzem, pokaz jonizacyjnego działania płomienia, badanie wyładowania w
gazach itd.
Statyw laboratoryjny z wyposażeniem (6 sztuk)
W skład kompletu wchodzą elementy:
trójkątna podstawa statywu,
- kolumna statywu,
- przedłużenie kolumny statywu,
- uchwyt (imadło) do przedmiotów płaskich mogący pełnić rolę dodatkowej podstawy
statywu przykręcanej do krawędzi stołu,
System ProPublico © DataComp
Strona: 28/32
- łącznik krzyżowy - 4 szt.
- pręt z otworem na końcu - 2 szt.,
- uchwyt pierścieniowy,
- haczyk - 4szt.,
- podstawka stolikowa okrągła,
- łapa do kolb, probówek lub grubych prętów.
Elementy umożliwiają zestawienie jednego statywu o wysokości kolumny 120 cm lub dwóch
statywów (jeden mocowany do krawędzi stołu) o mniejszej wysokości.
Wahadło (koło) Maxwella
Przyrząd zwany kołem Maxwella. Ma on postać umieszczonej na podstawce ramy o
wysokości minimum 30 cm i szerokości minimum 20 cm. Na ramie zawieszone jest na dwóch
sznurkach ciężkie koło o średnicy minimum 10 cm. Rama, podstawka i koło wykonane są z
metalu. Przyrząd służy do demonstracji przemiany energii potencjalnej grawitacji w energię
kinetyczną ruchu postępowego i obrotowego.
Kalorymetr (3 sztuki)
Kalorymetr zbudowany z naczynia o wymiarach minimum: 10 cm średnica, 10 cm wysokość.
W naczyniu znajduje się drugie naczynie o pojemności minimum 150 cm3. Oba naczynia
przedzielone są styropianową izolacją termiczną lub próżniową. Kalorymetr posiada
plastikową przykrywkę z mieszadełkiem, otworem wlewowym i otworem przeznaczonym dla
termometru.
Naczynia połączone, 3 sztuki
Przyrząd stanowią minimum trzy szklane naczynia o różnych kształtach i średnicach,
połączone razem poziomą rurką. Całość znajduje się na podstawce. Za pomocą przyrządu
można na przykład pokazać, że poziom jednorodnej cieczy w naczyniach połączonych nie
zależy od ich kształtu i pola przekroju, omówić niezależność ciśnienia hydrostatycznego od
kształtu naczynia, a także wyjaśnić zasadę działania studni artezyjskich i wodociągów
miejskich.
Zestaw do demonstracji indukcji elektromagnetycznej (równia pochyła)
Zestaw składa się z minimum dwóch równi pochyłych wykonanych z różnych materiałów
(np. aluminium lub miedź oraz plastik), minimum trzech magnesów i metalowych walców.
Magnes podkowiasty, 6 sztuk
Wymiary magnesu to 50 mm x 60 mm x 12 mm lub większe.
Detektor UV, 2 sztuki
Detektor promieniowania UV np. w postaci przezroczystego pojemnika w kształcie rurki o
średnicy 2 cm i długości 15 cm, w którym znajdują się w nim plastikowe, białe koraliki, które
zmieniają kolor pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Może też być detektor w
postaci nasączonej luminoforem kartki papieru o rozmiarach minimum 10x10 cm.
Zestaw do demonstracji zjawiska konwekcji, 2 sztuki
Zestaw zawiera szklaną rurkę o średnicy około 15 mm wygiętą w kształt prostokąta o
szerokości 17 cm i wysokości 20 cm. Rurka posiada u góry wlew. Za pomocą zestawu można
zademonstrować zjawisko konwekcji w cieczy.
Termometr o zakresie pomiarowym -10 ÷ 100°C, 20 sztuk
System ProPublico © DataComp
Strona: 29/32
Szklany termometr o wymiarach w przybliżeniu równych 29 cm długość, 6 mm średnica.
Działka elementarna termometru wynosi 1°C. Termometr w górnej części posiada ucho
umożliwiające jego zawieszenie.
Silnik cieplny z drutem z pamięcią kształtu
Prosty silnik cieplny wykorzystujący właściwości drutu z pamięcią kształtu (Nitinol).
Zbudowany w oparciu o dwa koła zamocowane obrotowo w uchwycie oraz pętli z Nitinolu.
Zanurzenie w ciepłej wodzie mniejszego z kółek wprawia silniczek w ruch. Wymiary
minimum 15 cm x 25 cm lub większe.
Przyrząd do wykazania rozszerzalności liniowej metali
Przyrząd do pokazów rozszerzalności liniowej metali (np. stali i mosiądzu) pod wpływem
temperatury. Wydłużenie podgrzewanego pręta rejestrowane jest na mierniku ze skalą.
Wymiary około 100 x 115 x 425 mm.
Przyrząd do demonstrowania liniowej przewodności cieplnej
Przyrząd stanowi metalowe ramię zamocowane na statywie, do którego przykleja się
woskiem korki w różnych odstępach. Po podgrzaniu zakończenia metalowego ramienia korki,
kolejno w miarę ogrzewania odpadają. Wymiary minimum 280 x 15 mm.
Pierścień Gravesanda
Metalowy pierścień i kulka o średnicy nieco mniejszej od średnicy wewnętrznej pierścienia.
Minimalna średnica kulki to 20 mm. Kulka zamocowana na łańcuszku do rączki lub statywu.
Źródło światła na podstawie (halogen)
Lampa halogenowa o regulowanym nachyleniu i mocy 100-150 W na małym statywie
(podstawie) o wysokości minimum kilkunastu centymetrów.
Komora do obserwacji linii pola magnetycznego
Przyrząd w postaci komory cylindrycznej wypełnionej lepką cieczą i opiłkami żelaza. Posiada
otwory do wprowadzania magnesów stałych (prętowych i podkowiastych) oraz zawór do
napełniania pojemnika cieczą. Wymiary minimum120x120x160mm.
Zestaw do demonstracji pola magnetycznego wokół przewodnika
Zestaw służy do demonstracji za pomocą rzutnika pisma przebiegu pola magnetycznego
wokół magnesów trwałych i przewodników z prądem elektrycznym za pomocą igieł
magnetycznych lub opiłków żelaza. Skład zestawu:
- przewodnik kołowy na płytce z przezroczystego tworzywa sztucznego,
- przewodnik prosty na płytce z przezroczystego tworzywa sztucznego,
- zwojnica na płytce z przezroczystego tworzywa sztucznego,
- płytka z przezroczystego tworzywa sztucznego z nóżkami,
- nakładka,
- magnes izotopowy,
- pierścień stalowy,
- pudełko na opiłki,
- krążki z kolcami,
- igła magnetyczna.
Induktor Ruhmkorffa
System ProPublico © DataComp
Strona: 30/32
Induktor Ruhmkorffa na podstawie, z wyposażony w ostrze i tarczę. Napięcie zasilania (stałe)
około 6-8 V. Pobór prądu - 0,15-1,5 A Wymiary około - 400 x 210 x 200 mm.
Prądnica – silnik
Model dydaktyczny służący do objaśnienia budowy prądnicy i silnika na prąd stały oraz
wyjaśnienia zasady ich działania. Konstrukcja z dobrze widocznymi podzespołami, część
napędowa silnika/prądnicy połączona paskiem z kołem zamachowym z rączką, model
osadzony na drewnianej podstawie, wyposażony w przyłącza elektryczne do zasilania z
baterii i odbiornika prądu np. żarówki. Rozmiary około 355x160x210 mm.
Przewodniki równoległe
Dwa przewody miedziane umieszczone równolegle na izolacyjnej podstawie z możliwością
umieszczania na przewodach (prostopadle do nich) trzeciego, ruchomy przewodnika w formie
walca. Przewody zasilane poprzez gniazda bananowe prądem o wartości minimum 15A.
Wymiary - 260 x 90 x 50 mm.
Kamertony rezonujące
Dwa kamertony o bardzo zbliżonej częstotliwości drgań z możliwością jej regulacji oraz
młoteczkiem. Wymiary około 220 x 180 x 90 mm.
Falownica
Przyrząd do ilustracji fal poprzecznych. Zbudowany z minimum 35 metalowych prętów o
długości minimum 46cm, zawieszonych równolegle do siebie na metalowej lince. Pręty w
ciemnym kolorze z końcówkami w kolorze jaskrawym. Wymiary minimum:
900x460x300mm
Ogniwo Paliwowe – Model Samochodu
Model samochodu napędzany elektrycznie, źródło zasilania to odwracalne ogniwo paliwowe
z możliwością ładowania. Zestaw składa się minimum z:
- model samochodu wyposażony w ogniwo paliwowe
- butelka z wodą destylowaną
- instrukcja
Źródło (Cez + Bar), oraz Źródło Cez 137
Źródła wg. katalogu POLATOM-u oznaczone jako: SZCs-25 (cez-137) i SZBa -4 (Ba-133) o
aktywnościach po 40 kBq każde. Źródła nalezą do grupy źródeł zamkniętych służących do
kalibracji spektrometrów gamma.
Licznik Geigera
Licznik Geigera z wyjściem na PC i na sondę alfa, z wewnętrzną pamięcią na minimum
4.2tys. wyników pomiaru z oprogramowaniem przeznaczonym na komputer PC i interfejsem
do podłączenia. Zakresy pomiarowe: moc dawki: 0.01 do 1000 μSv/h,skażenie powierzchni:
0.1 do 10000 Bq/cm2, częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps. Zakres energetyczny pomiaru:
dla promieniowania X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, ±30% (w odniesieniu do Cs-137),
promieniowanie beta: powyżej 100keV, promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV.
Stop niskotopliwy Edwardsa (Galzin 95.5), 500g
Stop niskotopliwy Edwardsa (Galzin 95.5), minimum 500g. Czystość minimum 99%.
Silnik Stirlinga
System ProPublico © DataComp
Strona: 31/32
Model silnika Stirlinga, do którego działania wystarczy ilość ciepła oddawana przez ludzką
dłoń. Wymiary minimalne : wysokość 5.55 in (141mm), średnica podstawy: 3.75 in (95 mm),
wysokość podstawy 0.35 in (9 mm).
Urządzenie do napędzania bączka Levitronu.
Zasilane napięciem 230V, współpracujące z posiadanym modelem levitronu o nazwie
LEVITRON® Platinum Pro.
Model samochodu zabawki
Model samochodu zabawki, wykonany z tworzywa sztucznego, który wprawiany jest w ruch
za pomocą ruchów prawo – lewo kierownicą, na kółkach z możliwością używania przez
osoby dorosłe o wadze do 120 kg.
*przez oprogramowanie równoważne Zamawiający rozumie takie oprogramowanie, które pozwala na
współpracę z już posiadanym pakietem oprogramowania Corel Draw x5. W przypadku zaproponowania
innego oprogramowania niż wskazane koniecznym jest jego wdrożenie i przeszkolenie z obsługi min. 50
godzinne.
Zamawiający wskazując normy jakie powinny spełniać opisane urządzenia i certyfikaty
jakie powinny posiadać dopuszcza także inne równoważne podanym normy i certyfikaty.
System ProPublico © DataComp
Strona: 32/32
Download