egzamin-z-OZ

advertisement
egzamin-z-OZ (1).doc
(225 KB) Pobierz
1. Mechanizm poruszania się plazmodiów oraz rodzaj taksji przez nie wykazywanej.
Skupienia systemów rurek, w których odbywa się bardzo intensywny ruch plazmy dzięki
czemu nastepuje przetaczanie śluźni. Wystepuje fototaksja ujemna oraz hydrotaksja.
2. Wymień i scharakteryzuj każdą formę organizacji morfologicznej glonów
wielokomórkowych, przykłady
- heterotrychalna – rozgałęzione nici zróżnicowane na system płożących się po podłożu i
swobodnie sterczących odgałęzień, np. brunatnice
- syfonalny - plecha wielojądrowa, w postaci dużych nitkowatych lub rurkowatych lub kulistych
komórczaków, np. Vaucheria, Botrydium (różnowiciowce)
- trychalny – nitkowata forma złożona z jednojardowych komórek, np. krasnorosty
- kapsalna – 4 lub wiecej komórek zespolonych ze soba galareta lub błona, np. zielenice
3. Swoiste cechy budowy torfowców.
Nieograniczony wzrost na długość. Liście zbudowane z dwóch komórek: k. asymilacyjnej i k.
wodonośnej (martwej), które gromadza wode w duzych ilościach. Główka na szczycie,
rozgałęzione gałązki przylegające i odstające, plechowaty splątek, krótka seta, zarodnia
wyniesiona na pseudopodium, brak ozębni.
4. Do jakiej gromady/gromad należą porosty? Większa część do workowców a reszta do
podstawczaków.
5. Ściana głównie z algulozy, brak form jednokomórkowych, występują garbniki - napisać
czyja to charakterystyka. Brunatnice
6. Różnica między Uredinales a Ustilaginales - jaka gromada
Podstawczaki – u Uredinales teliospory są dwukomórkowe – u Ustilaginales jednokomórkowe
7. Wymień 5 gatunków objętych ochroną gatunkową wśród roślin zarodnikowych.
Długosz królewski, Skrzyp olbrzymi, Skrzyp pstry, Nasięźrzał popolity, Podejźrzon księżycowy
8. U jakich grup grzybów występuje zoochoria?
Grzyby workowe i podstawkowe rozprzestrzeniające zarodniki za pośrednictwem zwierząt.
9. Przynajmniej 1 gatunek paproci u których występują sporofile niezależnie od trofofili.
Podrzeń żebrowiec
10. Wymień co najmniej 3 cechy odróżniające gatunki z grupy Rhodophyta od innych
eukariotycznych glonów.
Chlorofil a i d, skrobia krasnorostowa, galaktazy znajdujące się między warstwami
11. Gdzie rozwijają się przedrośla u paproci różnozarodnikowych?
Nie opuszczają ścianek zarodnika, rozwijaja się wewnątrz.
12. Na czym polega i u jakich organizmów występuje spermatyzacja.
Występuje u wielu przedstawicieli gromady Ascomycota(workowce). Nastpuje skupienie
spermacjów na trzonku przedstawiciela Ascomycota -> spermatyzacja receptora -> wchłonięcie jądra
spermacjum przez receptor
13. Jakie główne typy budowy anatomicznej plech występują u porostów?
Heteromeryczna – widoczny podział warstw na glonowa i miąższową; Homeomeryczna –
niewarstwowana;
14. U których roślin zarodnikowych gametofity rozwijają się w symbiozie z grzybami?
Psyloty, widłaki
15. Co to jest forma pseudoparenchymatyczna? Gromady glonów u których występuje.
Struktura przypominająca tkankę zbudowaną z wielu nici połączonych ze sobą – krasnorosty
16. Objaśnij i narysuj budowę wewnętrzną i zewnętrzną zarodni u mchów.
-czepek (okrywa na zewnątrz)
-ozębnia(pod wieczkiem)
-trzonek sety (brzmi bardziej poprawnie)
17. Spężyce – Co to? Po co to? U kogo to?
Wystepuja u wątrobowców i skrzypów. Rozsiewaja zarodniki.
18. Plechowaty splątek jest charakterystyczny dla mchów z klasy - torfowców
19. Co to jest mikoryza? Kto z kim ją tworzy.
Współżycie organizmu w części korzenia z grzybem, w którym oboje czerpia korzyści
nieszkodząc sobie nawzajem.
20. Wymień formy organizacji morfologicznej występujące u okrzemek.
Kokoidalna (kokalna) – pozbawiona wici
21. Trychalne. Aerofityczne. Tworzą ceglaste naloty na murach i drzewach. Wchodzą w
skład porostów. - Gromada i rząd pasujące do opisu.
Trentepohlia (zielenice)
22. Co to są tallokonidia i u jakich organizmów występują?
Występuja u workowców; zarodniki konidialne, powstające na szczycie strzępki przez
pączkowanie
23. Jakie jest znaczenie porostów w przyrodzie? (3 zdania)
Porosty są ważnym elementem życia wielu gatunków bezkręgowców, dają im schronienie oraz
stanowią dla nich źródło pożywienia. porosty regulują wilgotność środowiska, w istotny sposób
kształtując jego mikroklimat. -Produkują specyficzne substancje, które mają właściwości
bakteriobójcze lub trujące
24. W której grupie grzybów występuje koniugacja i na czym ona polega?
Sprzężniaki. Proces rozmnażania płciowego, polega na zlaniu się dwóch ameboidalnych
protoplastów komórek. Protoplast z jednej kom. Przechodzi do drugiej, zachodzi wymiana
całego materiału genetycznego i powstaje zygota.
25. Splątek w ontogenezie występuje u glonów i roślin lądowych. Podaj nazwy taksonów
wytwarzających splątki. Prątniki, płonniki, ramienice (glony)
26. Na jakiej podstawie wyróżniamy tak zwane grzyby niedoskonałe.
Utraciły zdolność do rozmnażania płciowego
27. Która gromada glonów może osiedlać się na największych głębokościach? Dzięki czemu
jest to możliwe? Krasnorosty fikobyliny
28. W których gromadach glonów występują substancje zapasowe:
-skrobia –zielenice, ramienice
-mannitol - brunatnice
-laminaryna - brunatnice
-chrysolaminaryna – okrzemki, złotowiciowce
29. Jakie typy owocników wytwarzają workowce?
Klejstotecja, perytecja, apotecja
30. Rysunek i opis – Poryblin jeziorny.
-szydlaste liście, zgrubiała nasada łodygi, korzenie przybyszowe
31. Soralia – Miejsce wystepowania sorediów służące porostom do rozmnażania
wegetatywnego.
32. Do jakiej gromady należą i jaki typ owocników wytwarzają Penicillum oraz Aspergillus
Należą do gromady workowców, wytwrzaja klejstotecja.
33. Podaj co najmniej 3 gromady glonów w których występują:
-monada – tobołki, eugleniny, chryzofity
-forma kokalna – okrzemki, sinice, kryptofity
-forma plektenchymatyczna – krasnorosty, brunatnice(niektóre)
34. Wymień sposoby pomnażania się porostów (przynajmniej 3)
Rozmnażanie przez fragmentacje: -izydia – drobne wyrostki na plesze zawierające wew. glony i
strzępki, odkruszone tworza nowy organizm; soredia – występuja w soraliach, sa to komórki
glonu oplecione strzępkami; Rozmnażanie przez zarodniki (tylko grzyb) wytwarzanie
owocników w formie apotecjum rzadziej w perytecjum.
35. Cechy swoiste glewików.
Rozwój endogeniczny rodni i plemni, Najczęściej jeden duży chloroplast, Pirenoid dobrze
wykształcony. Brak splątka, plechowaty gametofit, jednokom. chwytniki, sporofit zielony,
trwały o nieograniczonym wzroście. Zarodnie z kolumienka otwierane 2 klapami, elater brak.
36. Hyeniopsida i Sphaenophyllopsida to taksony leżące w szeregu ewolucyjnym gromady skrzypów
37. Napisz 5 prostych zdań na temat znaczenia cyanobakterii dla człowieka i w przyrodzie.
Są zdolne do wiązania azotu. Wykorzystuje się je do wzbogacania gleby w związki azotowe.
Niektóre szczepy wydzielające substancje trujące. Powoduja zawkity w zbiornikach. Blokują
aparatów filtracyjnych wioślarek. Tworza symbiozy grzybami.
38. Narysuj i opisz przekrój poprzeczny przez liść torfowca Sphagnum .
komórka asymilacyjna
komórka wodonośna
39. Z jakimi organizmami grzyby tworzą symbiozy? (3 taksony przynajmniej)
Sinice, psyloty, widłaki
40. Jakiego typu wiązka przewodząca występuje u skrzypów? Aktynostela
41. Jaki jest mechanizm wrastania strzępek grzybów porostowych w podłoże skalne lub w
metal?
42. Co to jest askostroma? Forma owocnika; worki wewnątrz istniejącej stromy; skupienia
worków otoczone jedynie strzępkami podkładki, nie wytwarzające własnej ścianki.
43. Co oznacza, że plecha porostu jest wielopostaciowa? Na formie skorupiastej lub
listkowatej wyrastaja podecja tworząc dwupostaciową strukturę.
44. Sporokarpium – Co to? U kogo to? Wystepuje u paprotników, struktura która okrywa kupki
zarodni i decyduje o ich uwalnianiu.
45. Rysunek i opis perytecjum.
Ściana owocnika
parafizy
worki z zarodnikami
46. Czym się rożni zarodnia mchów właściwych od zarodni torfowców?
Torfowce- bardzo krótka seta, zrodnia duza, kulista, wyniesiona na pseudopodium, brak ozębni;
Mchy wł.- długa seta, brak pseudopodium, wystepuje ozębnia z zewnatrz otoczona czepkiem;
47. Jakie znaczenie mają grzyby dla człowieka? (5 prostych zdań)
Stosowane w gorzelnictwie, produkcja serów pleśniowych, pieczywa (fermentacja).
Zastosowanie w medycynie jako środki antybiotyków (penicylina). Zastosowanie chemiczne do
wytwarzania barwników, kwasu cytrynowego. Biologiczne, metody walki ze szkodnikami.
Inżynieria genetyczna, sztuczna rekombinacja DNA dla otrzymania zw. Biologicznych
(hormony)
48. Co oznacza, że porost jest:
-epifityczny- rosnący na innej roślinie ale nie pasożytuje, wspiera swój rozwój ale odżywia się
samodzielnie.
-endofityczny- żyjące wewnątrz innych organizmów w charakterze pasożytów lub symbiontów.
-kosmopolityczny- występujące na różnych kontynentach i w rozmaitych strefach klimatycznych
jest bioindykatorem.
49. Do czego należy i czego jest pasożytem Buławinka czerwona? Workowce, pasożyt traw i
zbóż.
50. Wymień taksony grzybów (przynajmniej po 2) różnej rangi, które są pasożytami:
-roślin kwiatowych- ziarnoskórnik purpurowy, opieńka miodowa Rhizopus, Mucor...
Plik z chomika:
BiolsrUWr
Inne pliki z tego folderu:
Chrzęstnoszk przegląd.pdf (7928 KB)
Cwiczenie nr 11 - uklady moczoplciowy i pokarmowy kregowcow.pdf (5262 KB)
 Promieniopłetwe przegląd.pdf (5683 KB)
 Cwiczenie nr 5 - gady.pdf (964 KB)



ZOOLOGIA KRĘGOWCÓW wykład 5.docx (1131 KB)
Inne foldery tego chomika:

Fizyka uwr
Galeria
 Genetyka
 Muzyka
 Prywatne

Zgłoś jeśli naruszono regulamin





Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dział Pomocy
Opinie


Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download