quiz

advertisement
Czym się zajmuje teoria produkcji?
a) Zajmuje się wyznacznikami zmian wielkości produkcji oraz związkami między nakładami a
rozmiarami wytwarzanego produktu
b) Zajmuje się wyznacznikami środków produkcyjnych oraz cenami produkowanych towarów.
c) Opracowywaniem instrukcji
Produkcja to:
a) Przekształcanie nakładów w produkty
b) Przekształcanie dóbr przyrody w produkty gotowe do sprzedaży
c) Przekształcanie zużytych produktów w inne
Kiedy działa prawo malejących przychodów?
a) Przynajmniej jeden czynnik jest stały
b) Przynajmniej jeden czynnik jest zmienny
c) Gdy zmienna jest technologia
Download