System wartości

advertisement
System wartości
Wraz z przemianami społeczno-ekonomicznymi. rozwojem nauki, techniki, kultury
przeobraża się również świadomość społeczna ludzi Każdy z nas ma określone potrzeby,
oczekiwania, pragnienia i dążenia. To one są wyznacznikami naszej aktywności. Kierunek zaś
naszych dążeń wyznaczają wartości, które dla jednych są bardziej ważne, a dla drugich mniej
ważne. Trudno mówić o występowaniu pojedynczych wartości. Tworzą one hierarchie. Dla
jednych wartością nadrzędną jest zdrowie i życie ludzkie, które uważane są za wartości
ponadczasowe, dla innych władza i chęć posiadania. Dla każdej jednostki ludzkiej jest to
swoisty układ nazywany hierarchią wartości. Postępowanie człowieka zgodne z własnymi
przekonaniami, kierowanie się własnymi celami i wartościami tworzą określony pogląd na
świat. Interesujący charakter nadaje wartościom A. Gurycka, stwierdzając „wartości są
obiektem postaw i wywołują określone emocje, powodują, iż człowiek zmierza do obcowania
z nimi, działa na rzecz ich pomnażania lub je odrzuca, unika ich przeciwdziała im "Wartości
jednostki powinny być zgodne z systemem wartości przyjętym przez społeczeństwo.
W przeciwnym razie może dojść konfliktu wartości, a w efekcie tego do utraty celów
życiowych czy poczucia bezpieczeństwa.”
Mówiąc o systemie wartości M. Szamański wyjaśnia „Na ogół wartości łączą się w określone
układy, co pozwala mówić o istnieniu systemu wartości". Te zaś nie występują
indywidualnie, lecz zgodnie z kryterium ważności, tworzą hierarchie. Socjologowie
zakładają, że określonym wartościom przypisywana jest niższa lub wyższa pozycja.
W praktyce zdarzyć się może, że kilka wartości traktowanych jest równorzędnie.
Wartość może być przyjmowana jako główny cel życia lub może służyć do osiągnięcia
określonych potrzeb. Posiadanie przez niektóre wartości wyższej hierarchii, a przez inne
niższej jest uzależnione od warunków społeczno - ekonomicznych, stosunków
międzyludzkich, tradycji czy przeszłości historycznej.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards