Na tle innych państw Polska wypada bardzo

advertisement
Termometr Inwestycyjny 16 października 2014 r.
Na polskich papierach dłużnych da się jeszcze zarobić – o trendach
na rynkach obligacji rozmawiamy z Dariuszem Laskiem, Dyrektorem
Inwestycyjnym ds. Papierów Dłużnych w Union Investment TFI.
Na tle innych państw Polska
wypada bardzo dobrze,
stąd szczególnie pozytywne
nastawienie inwestorów
zagranicznych do polskich
papierów skarbowych.
Jednak tak naprawdę mało
kto zwraca uwagę, czy na
polskich obligacjach da się
zarobić w długim terminie.
Dariusz Lasek
Dyrektor Inwestycyjny
ds. Papierów Dłużnych
Analitycy mówią o powrocie hossy na rynek obligacji. Widać to także po wynikach
funduszy. Czy to oznacza, że na obligacjach można zarabiać?
Jeszcze do niedawna wydawało się, że znajdujemy się już na końcu obligacyjnej hossy. Ostatnia decyzja Rady
Polityki Pieniężnej o obniżce stóp procentowych pobudziła jednak oczekiwania rynku i ceny polskich papierów
dłużnych znów rosną. Nie nazwałbym jednak tego trendu klasyczną hossą, jako że rentowności oderwały się
już od fundamentów. Niemniej chwilowo pojawiła się okazja, żeby na obligacjach zarobić.
Jak długo potrwa ta okazja?
Rajd wzrostowy na rynku obligacji może potrwać nawet do końca roku, bo oczekiwania rynku są spore. Nawet
jeśli RPP nie będzie już kontynuowała obniżek stóp procentowych, i tak pojawią się spekulacje, że cięcia
nastąpią. Również wyprzedaż polskich papierów przez zagranicznych inwestorów jak dotąd raczej nam nie
grozi, jako że sentyment do naszego rynku jest bardzo dobry. W krótkim terminie możemy się więc spodziewać
całkiem niezłej koniunktury na polskim rynku długu.
Czy tymczasowe pozytywne nastawienie dotyczy również obligacji zagranicznych?
Sytuacja na rynku obligacji europejskich kształtowana jest przez politykę Europejskiego Banku Centralnego,
a ta jest bardzo łagodna. Czeka nas dwuletni okres niskich stóp procentowych, dlatego właściwie wszystkie
obligacje w Europie dają dzisiaj zarobić, nawet węgierskie i tureckie. Na tle innych państw Polska wypada
bardzo dobrze, stąd szczególnie pozytywne nastawienie inwestorów zagranicznych do polskich papierów
skarbowych. Jednak tak naprawdę mało kto zwraca uwagę, czy na polskich obligacjach da się zarobić
w długim terminie.
Czy zatem warto jeszcze lokować swoje środki w polskich papierach?
Dopóki pociąg jedzie, dopóty da się zarabiać. Warto zatem wykorzystać trwający trend, mając z tyłu głowy, że
trzeba zachować wzmożoną ostrożność.
Masz pytania?
☎
800 567 662
(22) 449 03 33 (od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 18.00) [email protected]
@ www.doradcy.unionklub.pl
Download