Przywództwo w kierowaniu zespołem

advertisement
TECHNIKI PRZYWÓDCZE W
PRACY ZESPOŁOWEJ
Krzysztof Podstawka
2014
Etapy tworzenia zespołu
• Formowanie – grupa niezależnych dotąd jednostek
skupia się wokół wspólnego celu lub przywódcy
• Docieranie – faza burzliwa – etap otwartej lub
niejawnej konfrontacji osobowości, interesów etc.,
walka o pozycję
• Normowanie – tworzenie się wzorców
postępowania, utrwalanie struktury grupy
• Działanie – etap harmonijnej pracy zespołu
Role w zespole
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lider
Kontestator (challenger)
Ambasador
Kontroler jakości/rewident
Cementujący relacje w zespole
Sędzia
Innowator
Zorientowany na wyniki
Ekspert
Dojrzałość postaw Twoich
współpracowników
Twój zespół składa się z osób o różnych osobowościach i postawach. O
funkcjonowaniu człowieka w zorganizowanej grupie i jego dojrzałości
decydują dwa aspekty:
Dojrzałość = Zaangażowanie + Umiejętności
Opierając się na praktycznym doświadczeniu, członków zespołu podzielić
można na trzy kategorie:
Grupa+20 Odsetek pracowników, którzy w ramach grupy wykazują postawę
pozytywnie krytyczną. Mają odpowiedni charakter i zaangażowanie oraz
potrzebną wiedzę i umiejętności. Nie boją się przejmowania inicjatywy, mają
wiarę w siebie, potrafią słuchać, współpracować z innymi i są kreatywni.
Grupa 60 Ci członkowie grupy mają wprawdzie odpowiednie
zaangażowanie i charakter, lecz brak im umiejętności. Jednak starają się i
raczej nie wywierają negatywnego wpływu na innych w zespole.
Grupa -20 Ta grupa działa hamująco. Brak im właściwego zaangażowania
lub umiejętności, albo obojga naraz. Często mają obiekcje, źle rozumieją
innych, nie chcą brać na siebie ryzyka i łatwo ich urazić.
Rozpoznawanie postawy +20 i -20
+20
-20
Ma zawsze czas
Nigdy nie ma czasu
Akceptuje błędy
Usprawiedliwia się
Stawia czoła problemom
Ucieka przed problemami
Poszukuje rozwiązań
Wszędzie widzi problemy
Przejmuje inicjatywę
Nigdy nie przejmuje inicjatywy
Chętnie się uczy
Zawsze wie wszystko
Szybko podejmuje decyzje
Unika podejmowania decyzji
Ma pozytywny wpływ na kolegów
Ma negatywny wpływ
Lubi pracę
Pracuje rutynowo/ nawykowo
Styl kierowania dostosowany do postawy
podwładnego
DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI
ZAANGAŻOWANIE
I CHĘCI
Wysokie
Niskie
Niskie
Wysokie
STYL TRENERSKI
(LIDER TRENER)
STYL DEMOKRATYCZNY
(LIDER DELEGUJĄCY)
STYL DYREKTYWNY
(LIDER INSTRUKTOR)
STYL WSPIERAJĄCY
(LIDER MOTYWATOR)
STYLE
OPIS
ZALETY
WADY
DYREKTYWNY
* wydajesz krótkie, konkretne polecenia
* dajesz gotowe rozwiązanie
* dajesz materiały lub szczegółowe informacje do
wykorzystania przy realizacji zadania
* jasno określasz oczekiwania i sposób realizacji zadania
* ściśle kontrolujesz przebieg zadania
* jasny i konkretny
* oszczędność czasu
* szczególnie skuteczny w
nagłych i trudnych sytuacjach
*pracownik niewiele
się uczy
*może mieć poczucie,
że jest maszyną do
wykonywania poleceń
* wydajesz polecenia, ale wcześniej dokładnie wyjaśniasz,
skąd one się biorą
* dajesz gotowe rozwiązanie badając rozumienie
* chcesz, aby osoba realizująca zadanie dokładnie wiedziała,
dlaczego akurat takie rozwiązanie jest najlepsze
* dajesz materiały lub szczegółowe informacje do
wykorzystania przy realizacji zadania
* zadajesz pytania, czy wszystko jest jasne, co jeszcze
wytłumaczyć
* ściśle kontrolujesz przebieg zadania
* bierze pod uwagę chęci
pracownika, dzięki czemu może
on się rozwijać
*wymaga z Twojej
strony dużego
poświęcenia, czasu i
zaangażowania
* zlecając zadanie, pytasz pracownika o zdanie, opinię i nowe
spojrzenie
* dajesz materiały i prosisz o propozycje
* podkreślasz wiedzę, doświadczenie i fachowość pracownika
* dzięki pytaniom o propozycje
pracownik czuje się
odpowiedzialny za zadanie i
bardziej zmotywowany
* wykorzystujesz kompetencje
pracownika
* pojawiają się zwykle nowe,
ciekawe rozwiązania i propozycje
* wymaga od Ciebie
poświęcenia więcej
czasu na rozmowy,
dyskusje i
motywowanie
* precyzyjnie określasz zadanie do wykonania
* określasz granice uprawnień pracownika
* dajesz pracownikowi wolną rękę w zakresie
poszukiwania rozwiązań
*wzbudzasz w pracowniku
poczucia odpowiedzialności
* pojawiają się zwykle nowe,
ciekawe rozwiązania i propozycje
* oszczędzasz swój czas i
zaangażowanie w realizację
zadania
* brak; ale uważaj na
prawidłowe określenie
granic kompetencji
lider instruktor
TRENERSKI
lider trener
WSPIERAJĄCY
Lider motywator
DEMOKRATYCZNY
lider delegujący
Styl dyrektywny
Proszę zadzwonić do gazet X, Y, Z i zebrać aktualne ceny reklam w zależności od wielkości
modułu. Oto nowy tekst reklamy, proszę wziąć dokładne dane techniczne i ceny od pana
Romana i uzupełnić ten projekt. Po wprowadzeniu danych proszę dać mi go do akceptacji.
Chcę to otrzymać gotowe w piątek.
Styl trenerski
Najczęściej reklamujemy się w gazetach: X, Y, Z . Pierwszą rzeczą do zrobienia będzie
pozyskanie aktualnych cen reklam w zależności od wielkości modułu. Mamy pełną
dokumentację dotyczącą poprzednich reklam, proszę w wolnej chwili je przejrzeć, jak
wyglądały i co przede wszystkim prezentowały. Oto wstępny projekt nowej reklamy - jak pan
widzi, najważniejsze w nim są trzy elementy: dane techniczne, zalety i promocyjne ceny.
Proszę zwrócić uwagę, aby reklama była w kolorach: czerwonym, niebieskim i czarnym, pod
takimi kolorami jesteśmy już rozpoznawalni. Ważne są również zdjęcia nowego produktu,
proszę wziąć dokładne dane techniczne i ceny od pana Romana i uzupełnić ten projekt. Po
wprowadzeniu danych, proszę dać mi go do akceptacji. Gdyby miał pan jakieś pytania,
proszę skorzystać z pomocy pani Magdy. Proszę zrobić to do piątku.
Styl wspierający
Jak panu się wydaje, co powinniśmy powtórzyć, a co zmienić w stosunku do poprzednich
reklam? Pracował pan przy każdej z nich, więc ma pan najlepsze wyczucie, czym trafimy do
klienta. Czy myśli pan, że te kolory są dobre - może należałoby zmienić trochę układ, może
inne zdjęcia? Niezbędne dane otrzyma pan od pana Romana. Proszę przygotować mi kilka
wersji - porozmawiamy w piątek i wybierzemy jedną z nich.
Styl demokratyczny (delegujący)
Proszę przygotować nowy projekt reklamy naszego nowego suplementu diety. Niezbędne
dane otrzyma pan od pana Romana. Proszę przynieść mi projekt do wglądu najpóźniej w
piątek..
4 główne czynności motywacyjne kierownika
(Asertywne):
• Stawianie zadań
• Rozliczanie z zadań
• Chwalenie
• Reprymendy
Skuteczne określanie i rozliczanie
celów/zadań
1. Jasno określić cele (wg. formuły SMART).
2. Ustalić, na czym polega celowo poprawne
postępowanie.
3. Zapisać i zwizualizować każdy z celów na kartce
papieru, używając nie więcej niż 250 słów.
4. Przeczytać i omówić z podwładnym opis każdego celu.
5. Każdego dnia poświęcić minutę na ocenę wyników.
6. Sprawdzić, czy wyniki zgadzają się z wytyczonym celem.
Delegowanie
Zalety:
•
•
•
pomaga w wykorzystaniu ich umiejętności i doświadczenia oraz rozwijaniu
inicjatywy i samodzielności
ma pozytywny wpływ na ich motywację i zadowolenie
odciąża lidera i daje mu czas na najważniejsze zadania
Zasady delegowania:
•
•
•
•
Przedmiotem delegowania są zawsze: odpowiedzialność i uprawnienia
Zadania nakładamy na najniższy kompetentny szczebel organizacji
Unikamy nakładania odpowiedzialności za to samo zadanie na więcej niż
jedną osobę
Nie delegujemy:
– Ważniejszych kwestii personalnych: oceny, selekcji, premiowania
– Spraw wymagających dyskrecji, rozwiązywania konfliktów
– Zadań, które zostały nam powierzone osobiście do wykonania
Wymiary delegowania
•
•
•
•
•
Co trzeba zrobić ? (meritum)
Kto ma to zrobić? (osoba)
Dlaczego akurat ona? (motywacja, cel)
Jak ma to zrobić? (zakres, szczegóły)
Do kiedy ma to być gotowe? (termin)
Chwalenie
1. Z góry uprzedzasz podwładnych, że zamierzasz ich
informować, jak oceniasz ich pracę.
2. Chwalisz ich natychmiast.
3. Mówisz ludziom, co zrobili właściwie - bądź konkretny.
4. Mówisz ludziom, jak bardzo cieszy cię fakt, że coś zrobili
dobrze, jak bardzo jest to pożyteczne dla instytucji i jej
pracowników.
5. Milkniesz na chwilę - niech w tej chwili ciszy poczują, jak
bardzo jesteś zadowolony.
6. Zachęcasz ich, by dalej pracowali w ten sposób.
7. Wymieniasz z nimi uścisk dłoni w taki sposób, by
wyraźnie odczuli, iż cieszą się twoim poparciem.
Przykład pochwały z nagrodą
1. Fakty i uczucia szefa -informacja zwrotna (co wiem, widzę i jak się z
tym czuję)
Zauważam Twoje zaangażowanie w nowe zadania przed jakimi staje
firma. Szczególnie pracą jaką wykonałeś w związku z
wprowadzeniem na rynek nowego produktu. Dziękuję ci za to.
2. Wartość – konsekwencja tego co zrobił pracownik
Popieram i nagradzam takie postawy. Twoje zaangażowanie daje mi
duże wsparcie i pomoc w osiąganiu celów.
3. Nagroda
W związku z tym proponuję ....... (skonsultuj z pracownikiem na czym
mu zależy, aby nie osiągnąć odwrotnego niż zamierzony efektu)
np.:
wyjazd na wybrane przez Ciebie szkolenie.
Udzielanie reprymend
1. Zawczasu uprzedzasz pracowników, że zamierzasz otwarcie ich
informować, jak oceniasz ich pracę.
Pierwsza polowa reprymendy:
2. Udzielaj ludziom reprymendy natychmiast.
3. Mów ludziom, co zrobili źle - bądź konkretny.
4. Mów ludziom o swoich uczuciach związanych z ich pomyłką używaj jednoznacznych słów.
5. Zamilknij na chwilę, aby odczuli wagę, tego co czujesz.
Druga polowa reprymendy:
6. Uściśnij im dłoń w taki sposób, by poczuli, że naprawdę jesteś po ich
stronie.
7. Przypomnij im, jak bardzo ich cenisz.
8. Zapewnij, że masz o nich dobre zdanie, lecz jesteś niezadowolony z
tego, co zrobili w tej konkretnej sytuacji.
9. Pamiętaj, by po udzieleniu reprymendy nie wracać już do sprawy.
Przykład reprymendy
• Informacja zwrotna:
• „Znowu spóźniłeś się do pracy. Chcę, żebyś wiedział, że czuję
się lekceważony i dezorganizuje pracę całego zespołu.
•
Granica
• „Nie życzę sobie więcej spóźnień. Nie będę tego tolerował.”
•
Zapowiedź sankcji
• „Jeszcze raz się spóźnisz, a dostaniesz urlop w mało
atrakcyjnym okresie”.
• Jeżeli jednak zapowiedź sankcji nie odniosła pożądanego
rezultatu należy zastosować zapowiedzianą karę. Dlatego też
wprowadzenie sankcji w życie należy zakomunikować
pracownikowi tak, aby pracownik nie miał najmniejszych
wątpliwości, za co kara go spotyka.
Cechy i kompetencje lidera
Lider to przełożony, który ma
zwolenników skuteczności swojego
przewodzenia
Lider jest odpowiedzialny z 3 główne
obszary:
• Realizacja celów firmy;
• Skuteczność zespołu jako całości
• Rozwój ludzi w zespole
14 kompetencji przywódcy - 1
•
•
•
•
•
•
•
Wizja
Elastyczne zmiany dla realizacji wizji
Szybkie reakcje na potrzeby klientów
Wspieranie pracowników
Wspieranie działań zespołowych
Dzielenie się umiejętnościami i informacjami
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie
decyzji
14 kompetencji przywódcy - 2
• Doskonalenie umiejętności technicznych
• Zarządzanie projektami i czasem
• Inicjatywność i odpowiedzialność za siebie i
zespół
• Zarządzanie emocjami
• Przestrzeganie etyki społecznej i zawodowej
• Empatia i asertywność
• Skuteczne komunikowanie, prezentowanie i
przekonywanie
Piramida 5 poziomów przywództwa
wg.Maxwella’1994
Poziom przywództwa
Przyczyny przewodzenia
Rezultaty przewodzenia
Osobistość
Szacunek do lidera
Wieloletnie sukcesy w
przewodzeniu
Przekształcanie ludzi
Osobista wdzięczność dla
lidera
Podwładni potrafią
przewodzić
Skuteczność
Docenianie efektów
przysporzonych firmie
Podwładni potrafią
powtarzać swoje sukcesy
Zgoda na przewodzenie
Związki interpersonalne
Podwładni podążają ponad
formalne konieczności
podległości
Stanowisko kierownicze
Formalne uprawnienia
władcze
Sprawność na poziomie
uprawnień
Dlaczego dla przywódcy ważny jest
coaching?
Bo zapamiętujemy i uczymy się na podstawie:
• 10 % tego, co czytamy
• 20 % tego, co słyszymy
• 30 % tego, co widzimy
• 50 % tego, co widzimy i słyszymy
• 80 % tego, czego nauczyliśmy się przez
doświadczenie
• 90 % tych doświadczeń, które komentujemy
COACHING:
• sposób doskonalenia przez prowadzenie kogoś do
obranych celów,
• wymiana doświadczeń i poglądów w celu osiągnięcia
wspólnie zaplanowanych wyników,
• oraz inspirowanie i wspieranie drugiej osoby.
CZYNNOŚCI COACHA:
•
•
•
•
•
•
obserwuje bez dokonywania ocen,
aktywnie słucha,
zadaje pytania (dowiaduje się),
uzasadnia swoje poglądy,
udziela i przyjmuje informację zwrotną
Zapewnia zrozumienie i buduje porozumienie.
Dziękuję za uwagę i współpracę!
Wymiana myśli i opinii z autorem – jest możliwa
poprzez adres:
[email protected]
Download