TEMAT: WYKORZYSTANIE BAZY DANYCH DO PRAC

advertisement
TEMAT: WYKORZYSTANIE BAZY DANYCH DO PRAC
BIUROWYCH – NA PRZYKŁADZIE FIRMY „AVON”
Prowadzący: dr Artur Popko
Wykonał: Dariusz Staniak gr. 7.4
Damian Szurek gr. 7.4
CEL
FUNKCJA
JAK ZBUDOWANA JEST BAZA
DANYCH???
TABELE
Faktura
Klient
Konsultant
Produkt
Switchboard Items
KWERENDY
Faktura kwerenda
Klient kwerenda
Konsultant kwerenda
Produkt kwerenda
wg_płci
wg_przeznaczenia
FORMULARZE
Faktura kwerenda
Klient kwerenda
Konsultant kwerenda
Produkt kwerenda
wg_płci
wg_przeznaczenia
Panel przełączania
RAPORTY
Faktura
JAK WYGLĄDA PRACA W
FIRMIE „AVON” PRZY
UśYCIU BAZY DANYCH???
W głównym panelu przełączania mamy moŜliwość wyboru
przycisku:
- Konsultant
- Produkty
- Produkt wg przeznaczenia
Klienci
- Faktury
Produkt wg płci
- Raport faktur
- Zamknij
-
-
W oknie „Konsultant” moŜna wprowadzać dane
konsultantów, a przy pomocy przycisków przegladać i
dodawać osoby
-
Imię
Nazwisko
Pesel
Miasto
Ulica
Kod Pocztowy
Telefon
Numer Personalny
Okno „Produkty” pozwala na przeglądanie i
wprowadzanie danych o kosmetykach oraz akcesoriach
„AVON”
-
Nazwa
Cena
-
-
Kobieta/MęŜczyzna
- Przeznaczenie
- Pojemność
- Zdjęcie
W oknie „Klienci” przeglądamy dane osób jak równieŜ
dodajemy nowych klientów „AVON”
-
Imię
Nazwisko
Miasto
Ulica
Kod Pocztowy
Telefon
Id Konsultanta
Okno „Faktura” daje moŜliwość szybkiego
wprowadzania danych, po wpisaniu numeru ID
wyświetlają się dane o kliencie, konsultancie, produkcie
jak równieŜ w tym widoku mamy przycisk drukowania
danej faktury
Ilość sztuk
- Suma
- Data zakupu
Termin zapłaty
-
-
W oknie „Wybierz produkt wg płci” po wpisaniu płci
wyświetlają nam się produkty dla danej grupy osób
W tym oknie „Wybierz produkt wg przeznaczenia”
wpisując przeznaczenie otrzymamy informacje jakie są
to produkty
Okno „Raport faktur” pozwala na przeglądanie
wszystkich faktur w estetycznej oprawie
WNIOSKI
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
☺
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards