Kwerendy

advertisement
Kwerendy
Microsoft Office Access
Co to jest Kwerenda?
To obiekt bazy danych zawierających grupę
rekordów po selekcji. Jest to żądanie okazania
określonego zbioru danych.
Kwerendy można podzielić na:


Wybierające
Funkcjonalne
Kwerendy wybierające:
Najczęściej używane. Po wybraniu danych
spełniających określone warunki, można na
grupach rekordów wykonywać obliczenia
i przedstawiać wyniki działania kwerendy
w żądanym porządku.
Kwerendy Funkcjonalne
Poprawniej Transakcje. Kwerendy tego typu
umożliwiają dokonywanie zmian w wielu
rekordach tablic źródłowych. Zmiany te są
nieodwracalne, dlatego kwerendy te należy
stosować ostrożnie (Np. utworzyć kopię
opracowywanej bazy danych).
Rodzaje Kwerend:






Krzyżowa
Modyfikująca
Usuwająca
Aktualizacyjna
Dołączająca
Tworząca Tabele
Kwerenda Krzyżowa

Wyświetla zliczone wartości z pola i
porządkuje wartości w wiersze i kolumny.
Łączy analizy zliczania oraz sumowania. Ma
budowę zbliżoną do tabeli, gdyż składa się z
wierszy i kolumn. Każdy wiersz to oddzielny
rekord, a kolumna to pole w danym rekordzie.
Kwerenda Modyfikująca
Pozwala na wprowadzenie zmian w wielu
rekordach. Istnieją cztery rodzaje kwerend
modyfikujących: usuwająca, aktualizująca,
dołączająca i tworząca tabele.
Kwerenda Usuwająca

Usuwa grupę rekordów z jednej lub kilku
tabel. Użycie kwerendy usuwającej powoduje
usunięcie całych rekordów, nie zaś wybranych
pól w rekordach.
Kwerenda Aktualizacyjna

Dokonuje globalnych zmian w grupie
rekordów w tabeli lub kilku tabelach. Za
pomocą kwerend aktualizujących można
zmienić dane w istniejących tabelach.
Kwerenda Dołączająca

Dodaje grupę rekordów z tabeli lub tabel na
końcu innej tabeli lub tabel.
Kwerenda Tworząca Tabele
Tworzy nowa tabelę z wszystkich lub części
danych znajdujących się w jednej lub kilku
tabelach. Kwerendy tworzące tabelę są
przydatne w następujących sytuacjach:
Kwerenda SQL
tworzona w oparciu o instrukcje języka SQL
(Structured Query Language) .
Każda kwerenda, którą do tej pory
utworzyliśmy de facto jest reprezentowana
poprzez instrukcje SQL.
Kwerenda Składająca
Kwerenda składająca łączy pola (kolumny) z
jednej lub kilku tabel lub kwerend w jedno pole
lub kolumnę w wynikach kwerendy.
Biografia

http://uriasz.am.szczecin.pl/dydaktyka/Access/
Download