Elektroniczny obieg pieniądza

advertisement
W jaki sposób faktura
elektroniczna usprawni obieg
dokumentów finansowych w
systemie gospodarczym?
dr Władysław Binkowski
Krajowa Rada Gospodarki Elektronicznej
Związek Banków Polskich
Warszawa 29.11.2004
W jaki sposób faktura elektroniczna usprawni obieg
dokumentów finansowych w systemie gospodarczym?
Obieg dokumentów w obecnym systemie
Gdzie są „punkty nieciągłości”
Załóżmy, że można
Rola banków
Kto i co z tego ma?
Podsumowanie
Obieg dokumentów w obecnym systemie
Założenia:
Firmy
posiadają:
ERP
HomeBanking
/ poczta
elektroniczna
Dostawca
e-Zamówienie
Dostawa
Fax/e-mail (faktura)
Faktura
papierowa
Odbiorca
Kurier
e-Wyciąg
e-Płatność
KIR
Bank Dostawcy
Bank Odbiorcy
Gdzie są „punkty nieciągłości”
e-Zamówienie
Dostawca
Wydruk
Podpis
Wysyłka
Archiwizacja
Dostawa
Fax/e-mail (faktura)
Faktura
papierowa
Kurier
Odbiór
Transport
Doręczenie
e-Wyciąg
Odbiorca
Odbiór
Dekretacja
Wprowadzenie
danych
Archiwizacja
e-Płatność
KIR
Bank Dostawcy
Bank Odbiorcy
Załóżmy, że można
e-Zamówienie
Dostawca
e-Wyciąg
e-Faktura
Dostawa
Okres od chwili powstania
zobowiązania Odbiorcy do
powiadomienia Dostawcy
o wpływie płatności
ograniczony jest czasem
na podjęcie decyzji przez
Odbiorcę i odstępem czasu
do najbliższej sesji KIR
Odbiorca
e-Faktura
e-Płatność
e-Faktura
KIR
e-Archiwum
Bank Dostawcy
Bank Odbiorcy
e-Archiwum
Rola banków
Co jest potrzebne do realizacji projektu faktury elektronicznej:
Jest/
będzie
Home
banking
Jest
e-podpis
Są
Zaufanie
dwóch
stron
Jest
Relacje z
Klientami
Systemy
gotowe
do użycia
TAK
Banki
już dzisiaj banków
są technologicznie
Pośrednictwo
podwyższaprzygotowane
zaufanie w
do świadczenia
usług
w obszarze
faktury
obiegu
dokumentów,
zwiększa
jego szybkość,
obniżaelektronicznej
koszt modernizacji.
Kto i co z tego ma?
Dostawca:
Oszczędza koszty wytwarzania i przesyłania faktur,
Skraca czas potrzebny na doręczenie faktury.
Oznacza unikalnie fakturę (robi to system ERP).
Zmniejsza możliwość popełnienia pomyłki przy wypełnianiu
dokumentu.
Nie ponosi kosztów i ryzyka utraty archiwum
Odbiorca:
Ogranicza do formalnej kontroli i dekretowania, koszty
przetwarzania faktury.
W jednoznaczny sposób jest powiadamiany o nadesłaniu
dokumentu.
Może zaufać prawdziwości dokumentu (niezaprzeczalność
autora i treści).
Bezbłędnie wiąże płatności z fakturą.
Nie ponosi kosztów i ryzyka utraty archiwum.
Pośrednik (np. bank):
Wykorzystuje już posiadaną infrastrukturę
do rozwoju więzi pomiędzy bankiem, a Klientami.
Spełnia swoją misję wobec Klientów.
Zwiększa swoje dochody.
Podsumowanie
W każdym procesie należy usunąć „wąskie gardła”,
które go hamują i czynią nieefektywnym. Takim
„gardłem” jest faktura papierowa.
Banki dysponują technologią i organizacją zdolną
do przyjęcia funkcji „elektronicznego listonosza” i
depozytariusza faktur elektronicznych.
Rośnie rola podpisu elektronicznego ze względu na
jego uniwersalność.
Zwiększa się wiarygodność obiegu dokumentów.
Wszyscy uczestnicy oszczędzają:
czas,
pieniądze,
lasy.
Dziękuję za uwagę!
dr Władysław Binkowski Sekretarz Krajowej RADY Gospodarki Elektronicznej
Związek Banków Polskich
[email protected]
Download