Pobierz plik

advertisement
Copyright: WOKÓŁ HISTORII – RAFAŁ HARAŃCZYK
PRADZIEJE ZIEM POLSKICH
PRADAWNE KULTURY - ok. 200 tys. lat p.n.e. (homo erectus) a ok. 48 tys. lat temu
człowiek neandertalski (jaskinie pod Ojcowem). Górny paelolit ► osadnictwo ludów
zbieracko-łowieckich. Obszary tundry (kultura świderska)
Ocieplenie klimatu ► napływ znad Dunaju ludów rolniczych (kultura ceramiki wstęgowej
rytej). Ok. 1700 r. p.n.e. (trwała ok. 1200-1300 l.) - wytop brązu (kultura łużycka) ► gród w
Biskupinie Celtowie - IV w. p.n.e. (epoka żelaza od 250 lat p.n.e., do poł. V wieku n.e.)
wpływy rzymskie i szlak bursztynowy nad Bałtyk
I i II w. przeszły szczepy gockie (osadnictwo germańskie) – Wenedowie = Słowianie
V/VI w. plemiona słowiańskie przekroczyły Wisłę rozlewając się po Europie środk.-wsch.
MITY I LEGENDY
okolice Pomorza ► lud Lagunów (Xochścisko i 3 synów: Legn, Xoch, Russ)
- Legn-Lech założył Kruszwicę i przyjął obyczaje ludów słowiańskich (imię Lech)
Klaudiusz Ptolemeusz pisze o prowincji rzymskiej – Dacji
Grakch-Krak i córka Wanda oraz konflikt z germańskimi Lemanami
Wiślica i jego syn Tatra
Małopolska i Państwo Wielkomorawskie
W Wielkopolsce w 700 r. do władzy doszedł Goplanin (Słowianin) a po nim władzę objął
jego syn Lestek I ► Lestek II, protoplasta dynastii Popielidów (książe Popiel)
Piastowie: Siemomysł ► Lestek ► Siemowit ► Mieszko I
FAKTY HISTORYCZNE
Słowianie - ludy Indoeuropejskie (Aryjskie) - ich najstarsze siedziby to środk. Ukrainy
(wokół Dniepru). Tacyt widział ich pod nazwą Wenedów. Jordanes VI w., podział na
Sklawenów i Antów. Najazd Hunów w V w. i migracje Germanów ► upadek imperium
zachodniorzymskiego. Słowianie wspólnie z Awarami zagrozili Konstantynopolowi
Pierwsze państwa: 1) Państwo Somona , 2) Wielkomorawskie do 906 r., 3) Ruś Kijowska
4) Polska
Kultura słowiańska = rolnicza
Budulcem drewno i ziemia
Religia politeistyczna ► główne bóstwa to: Perun, Swarożyc, Światowid, kult duchów,
skrzatów i demonów. Święta słowiańskie zaadoptowało chrześcijaństwo i folklor
Ustrój polityczny ► demokracja wojenna: wiec i starszyzna w czasie pokoju a w czasie
wojny – książe. ok. 5 V n.e. - grody, np. gród książęcy na Ostrowiu Lednickim
CIEKAWOSTKI
Słowianie:
Chmiel do piwa
Marzanna = boginii zimy
dbali o higienę (łaźnie)
piece, wewnątrz chat
postać wampira
w centrum świata jest potężne drzewo życia
Copyright: WOKÓŁ HISTORII – RAFAŁ HARAŃCZYK
Copyright: WOKÓŁ HISTORII – RAFAŁ HARAŃCZYK
zmarłym zostawiano w ustach monety na opłacenie podróży w zaświaty
jeziorze Teterow w Niemczech – most dł. 3 m szer. i 750 m dł.
Wiara w Mamuny
zwyczaj „karmienia dusz”
zwyczaj spożywania jaj wielkanocnych (pisanki)
święto zesłania ducha świętego tj . Święto „Kupały” – święto rolników i pasterzy
Chrzest
KAMIENNE KRĘGI W ODRACH NA POMORZU
Ustawione na przesilenie letnie, astronomiczne oraz zimowe
kamień z wyrytym znakiem ► znak płomienia
odwzorowanie Hiad w gwiazdozbiorze Byka
Dlaczego?
POLSKI OLIMP TJ. GÓRA ŚLĘŻA - ośrodek pogańskiego kultu solarnego plemion
(epoka brązu - 1200 l. pne) celtyckich Bojów fragmenty kamiennych wałów
zagadkowe posągi z charakterystycznym symbolem ukośnego krzyża „garbo”
wierzchołek Raduni ► „ moce księżyca”
HUTNICTWO NA ZIEMIACH POLSKICH
I w. n.e. i Góry Świętokrzyskie ► największe zagłębie hutnicze Europy Środk.-Wsch
700 tys. pieców dymarskich. - temp. pow. 1200 st. C
- zastosowanie „poduszki” węglowej umożliwia powolne spływanie płynnego żużla do
kotlinki redukcja bezpośrednia (współczesny proces wielkopiecowy to tzw. redukcja
pośrednia)
Copyright: WOKÓŁ HISTORII – RAFAŁ HARAŃCZYK
Download