Bazy danych

advertisement
Struktura informacji – bazy danych
III rok TiR
Zarządzanie informacją
• rubryki
• glosy
• indeksy
Kartoteka
Karta – fiszka – rekord
Płaska baza danych
Flat database
relacja (tabela)
Baza danych w formie listy
Coma Delimited File
Relacyjne bazy danych
E. F. Codd (IBM) – 1970
redundancja danych
PK = primary key
FK = foreign key
Relational Database Management
Systems (RDBMS) – np. MS Access
Diagramy związków encji
Entity Relationship Diagrams (ERD)
FIRMY
KLIENT
ID
imię
nazwisko
data ur.
FIRMY
ID
nazwa
miasto
adres
TRANSAKCJE
ID
KLIENCI
IMPREZY
IMPREZY
ID
nazwa
termin
cena
odwzorowanie
rzeczywistości
Bazy danych XML
<oferty>
<wycieczka n="1">
<nazwa>Riwiera Olimpijska</nazwa>
<grupa>Wycieczka Oblicza Antycznej <kraj reg=„Grecja”>Grecji</kraj></grupa>
<czas unit="day"><liczba>8</liczba> dni</czas>
<slogan>Serdecznie zapraszamy do wycieczki poprzez najbardziej malownicze krajobrazy
do miejsc, w których czuć jeszcze siłę mitycznych bogów i widać ślady dawnej świetności
Grecji.</slogan>
<plan>
<day1><tytul>Dzień 1:</tytul>
Transfer z lotniska w Salonikach do Katerini. Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Nocleg.
</day1>
<day2> ... </day2>
....
</plan>
</wycieczka>
</oferty>
• XML można przekształcić na bazę relacyjną i odwrotnie
• XML nie rozróżnia tablic i rekordów - przekształcenie nie
jest jednoznaczne
Mocne strony
XML
• wszystkie dane w jednym pliku tekstowym
• różne pola w takich samych rekordach
• rekordy wewnątrz rekordów
• brak ograniczeń w długości pól
• wygodna transmisja danych
RDBMS
• łatwa edycja i przetwarzanie
• wielodostęp („record locking”)
• sprawdzone rozwiązania techniczne
• szybkość dostępu
• wygodne korzystanie z danych
Download