PRZED PIERWSZYM KLAPSEM - OKRES PRZYGOTOWAWCZY

advertisement
PRZED PIERWSZYM KLAPSEM - OKRES PRZYGOTOWAWCZY
(filmu przyrodniczego)
Zajęcia zaznajomią uczestników z wiedzą niezbędną do rozpoczęcia pracy nad filmem przed okresem
zdjęciowym. Od powstania scenariusza filmowego, przez wizje lokalne, dokumentacje i sporządzanie
teczki obiektów, czy kalendarzowego planu zdjęć (w odniesieniu do produkcji filmu przyrodniczego).
Część teoretyczna:
Wprowadzone pojęcia:
- preprodukcja, okres zdjęciowy, postprodukcja
- scenariusz, scenopis, storyboard
- harmonogram produkcji filmowej (plan produkcji, teczki obiektów,kalendarzowyplan zdjęć, rezerwa
plenerowa, kosztorys)
- wykazy obiektów, scenografia, dekoracja
- dokumentacja/research/, wizja lokalna
- okres rozwojowy, development filmu
- treatment, eksplikacja reżyserska/operatorska
- casting, umowy aktorskie
- przykłady dokumentów
Ćwiczenia analityczno-praktyczne:
- rozpisanie harmonogramu prac dla konkretnej sceny filmowej
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards