Szczegółowe informacje

advertisement
Seminarium naukowe pt.:
Innowacje w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
a rozwiązania systemowe – ocena dostępności w Polsce
(Warszawa, 30 czerwca 2015 r.)
Zaproszenie
do uczestnictwa w Seminarium Edukacyjnym pt.:
„Innowacje w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, a rozwiązania systemowe – ocena dostępności w Polsce”
W imieniu Fundacji Watch Health Care zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym Seminarium, które odbędzie się 30 czerwca
2015 r. (o godz. 10:00) w Związku Rzemiosła Polskiego (sala im. Kilińskiego), przy ul. Miodowej 14 w Warszawie.
Wydarzenie poświęcone będzie możliwościom poprawy dostępu do leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).
Do udziału w Seminarium szczególnie zapraszamy lekarzy specjalistów różnych dziedzin, zarówno klinicystów, jak i pracowników
naukowych zainteresowanych problematyką Seminarium. Wydarzenie jest również dedykowane przedstawicielom Ministerstwa
Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych, samorządów lokalnych, urzędów centralnych,
mediów oraz przedstawicielom organizacji pacjentów, organizacji branżowych oraz kadrze akademickiej.
Seminarium będzie się składać z 2 części:
 Część I – wystąpienia prelegentów.
 Część II – debata systemowa z konferencją prasową. Dyskusja ukierunkowana będzie na możliwości zniesienia barier dostępu
do świadczeń, wykorzystywanych w leczeniu POChP, w ramach ograniczonych środków finansowych. Do debaty zaproszeni
zostaną przedstawiciele: MZ, NFZ, AOTM, organizacji pacjentów, eksperci medyczni. Panel dyskutantów będzie odnosił się do
najważniejszych problemów poruszonych w prezentacjach.
Przewodnictwo nad Komitetem Naukowym Seminarium zgodziła się objąć prof. dr hab. n. med. Ryszarda Chazan – Katedra
i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pulmonologii i Alergologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; specjalista chorób
wewnętrznych, kardiologii, chorób płuc i alergologii; v-ce Przewodnicząca Komitetu Nauk Klinicznych Polskiej Akademii Nauk.
Do komitetu Naukowego Seminarium przystąpili:
 Prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk – Kierownik Zakładu Immunologii i Alergologii Klinicznej Wojskowego Instytutu
Medycznego CSK MON w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych, chorób płuc, alergologii, immunologii klinicznej;
 Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała – Klinika Pneumonologii - Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny
im. prof. Kornela Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach; specjalista chorób wewnętrznych i chorób
płuc; Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc;
 Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – etyk i filozof medycyny, przewodniczący Rady Naukowej Fundacji WHC; przewodniczący
Komitetu Bioetyki PAN; członek Rady Przejrzystości;
 Lek. med. Krzysztof Łanda – Fundator Watch Health Care.
TERMIN: 30 czerwca 2015 r. (rozpoczęcie o godz. 10:00)
MIEJSCE: Związek Rzemiosła Polskiego (sala im. Kilińskiego), ul. Miodowa 14 w Warszawie
KONTAKT: Fundacja Watch Health Care – 516 901 190; [email protected]
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo
Organizator Seminarium:
Fundacja Watch Health Care
im. Prof. Jacka Ruszkowskiego
Ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków
Tel. +48 504 741 313 Fax. +48 12 362 45 46
[email protected]
www.korektorzdrowia.pl
www.watchhealthcare.eu
Patronat honorowy
Patronat medialny
Seminarium naukowe pt.:
Innowacje w leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc,
a rozwiązania systemowe – ocena dostępności w Polsce
(Warszawa, 30 czerwca 2015 r.)
RAMOWY PROGRAM SEMINARIUM
10:00-10:15
Lek. med. Krzysztof Łanda – Otwarcie: przedstawienie Komitetu Naukowego oraz uczestników debaty, powitanie
gości
10:15-10:35
Prof. dr hab. med. Ryszarda Chazan – Aktualne wytyczne i standardy postępowania w leczeniu POChP w Polsce
10:35-10:50
Wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej*
10:50-11:05
Prof. dr hab. med. Maria Korzeniewska-Koseła – Epidemiologia POChP w Polsce
11:05-11:20
Prof. dr hab. med. Karina Jahnz-Różyk – Analiza ekonomiczna i koszty leczenia POChP
11:20-11:35
Prof. dr hab. med. Władysław Pierzchała – Konsekwencje nieleczenia POChP
11:35-11:50
Dr n med. Małgorzata Czajkowska-Malinowska – Znaczenie programów profilaktycznych w leczeniu POChP
11:50-12:05
Dr n med. Piotr Dąbrowiecki – Leczenie POChP z perspektywy pacjenta
12:05-12:25
Przerwa kawowa
12:25-12:40
Dr n med. Wojciech Wysoczański – Rola AOTMiT w kształtowaniu dostępności do leków stosowanych w POChP
12:40-12:55
Lek. med. Krzysztof Łanda – Leki w POChP co nadciąga zza horyzontu
12:55-13:10
Magdalena Ciupak-Zarzycka – Monitorowanie sprawności zarządzania koszykiem gwarantowanym w Polsce;
Barometr WHC; działalność Fundacji WHC; PATtube
13:10-14:10
Dyskusja dotycząca poprawy dostępności do leczenia POChP w Polsce (prowadzenie dyskusji: Prezes Fundacji
WHC Krzysztof Łanda)
14:10-14:30
Poczęstunek i dyskusje nieformalne w foyer
* W oczekiwaniu na potwierdzenie wystąpienia/tytułu wystąpienia
TERMIN: 30 czerwca 2015 r. (rozpoczęcie o godz. 10:00)
MIEJSCE: Związek Rzemiosła Polskiego (sala im. Kilińskiego), ul. Miodowa 14 w Warszawie
KONTAKT: Fundacja Watch Health Care – 516 901 190; [email protected]
REJESTRACJA UCZESTNIKÓW: prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie lub mailowo
Organizator Seminarium:
Fundacja Watch Health Care
im. Prof. Jacka Ruszkowskiego
Ul. Starowiślna 8/2, 31-032 Kraków
Tel. +48 504 741 313 Fax. +48 12 362 45 46
[email protected]
www.korektorzdrowia.pl
www.watchhealthcare.eu
Patronat honorowy:
Patronat medialny:
Download