Piątek 12

advertisement
Piątek 12.04.2013r.
KORZYSTAJMY Z ALGORYTMÓW
SESJA 1: ALGORYTMY: ODDECHOWE OBJAWY KLINICZNE – DIAGNOSTYKA
RÓŻNICOWA
10.00 – 10.05
Otwarcie konferencji
10.05 – 10.30
Krwioplucie
prof. Jerzy Kozielski (Zabrze)
10.30 – 10.55
Kaszel
prof. Ewa Jassem (Gdańsk)
10.55 – 11.20
Duszność
dr med. Tomasz Piorunek (Poznań)
11.20 – 11.45
Ból w klatce piersiowej
dr med. Beata Brajer-Luftmann (Poznań)
11.45 – 11.50
Dyskusja
11.50 – 12.10
Przerwa kawowa
SESJA 2 ALGORYTMY: O ASTMIE I POChP INACZEJ
12.10 – 12.35
O co walczymy w terapii POChP?
prof. Paweł Śliwiński (Warszawa)
12.35 – 13.00
GINA – indywidualizacja leczenia step-up step-down
dr hab. Maciej Kupczyk (Łódź)
13.00 – 13.25
Czy dobrze rozpoznajemy zaostrzenia chorób obturacyjnych?
prof. Dariusz Ziora (Zabrze)
13.25 – 13.30
Dyskusja
SESJA 3 ALGORYTMY: CHOROBY PŁUC VARIA
z okazji 190-lecia Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu i 10-lecia Repetytorium
Pulmonologicznego w Poznaniu
13.30 – 13.45
Krótki rys historyczny z dziejów Szpitala
13.45 –14.10
Rak płuc- trudna diagnoza
prof. Halina Batura-Gabryel (Poznań)
14.10 – 14.35
Obturacyjny bezdech śródsenny
dr med. Szczepan Cofta (Poznań)
14.35 – 15.00
Zatorowość płucna
dr med. Marcin Grabicki (Poznań)
15.00 – 15.05
Dyskusja
15.05 – 15.50
Przerwa na posiłek
WYKŁAD SPECJALNY
z okazji 190-lecia Szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu i 10-lecia Repetytorium
Pulmonologicznego w Poznaniu
15.50 – 16.15
Jak cywilizacja zmienia nasze funkcjonowanie?
prof. Bartosz Łoza (Warszawa)
16.15 – 16.20
Dyskusja
SESJA 4: DIAGNOSTYKA W CHOROBACH PŁUC
16.20 – 16.45
Powysiłkowy skurcz oskrzeli – diagnostyka i różnicowanie
dr hab. Ziemowit Ziętkowski (Białystok)
16.45 – 17.10
Nowe normy spirometryczne GLI2012 - rewolucja w interpretacji wyników
spirometrii?
prof. Waldemar Tomalak (Rabka)
17.10 – 17.35
Nowoczesna diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy
dr n. biol. Paweł Gruszczyński (Poznań)
17.35 – 18.00
Ocena serca w chorobach płuc
prof. Olga Trojnarska (Poznań)
18.00 – 18.25
Cień okrągły w płucach jako problem radiologiczny
dr med. Katarzyna Karmelita-Katulska (Poznań)
18.25 - 18.30
Dyskusja
19.00 – 21.00
SPOTKANIE Z OKAZJI 10-LECIA REPETYTORIUM
PULMONOLOGICZNEGO W POZNANIU
Sobota 13. 04. 2013r.
CHOROBY PŁUC - TERAPIA
SESJA 5 CIĄŻA A CHOROBY PŁUC
8.30 – 8.50
Ciąża i poród u pacjentki z astmą
dr hab. med. Ziemowit Ziętkowski (Białystok)
8.50 – 9.10
Jak leczyć infekcje oddechowe w ciąży?
prof. Marzena Dworacka (Poznań)
9.10 – 9.15
Dyskusja
SESJA 6 STATE OF THE ART I : ALERGOLOGIA, ASTMA
9.15– 9.45
Perspektywy diagnostyczne i terapeutyczne astmy
prof. Anna Bodzenta-Łukaszyk (Białystok)
9.45– 10.05
Fenotypy astmy – czy zmienią koncepcje leczenia?
prof. Marek Kowalski (Łódź)
10.05 – 10.25
Nadwrażliwość na jad owadów błonkoskrzydłych
prof. Marita Nittner-Marszalska (Wrocław)
10.25– 10.45
Leki antyhistaminowe: czy są istotne w leczeniu chorób alergicznych?
prof. Jacek Szepietowski (Wrocław)
10.45 – 10.50
Dyskusja
10.50 – 11.10
Przerwa kawowa
SESJA 7 STATE OF THE ART II: ZAKAŻENIA ODDECHOWE
11. 10 – 11.30
Przydatność znajomości cech farmakokinetycznych antybiotyków w doborze
ambulatoryjnego leczenia infekcji oddechowych
prof. Tadeusz Płusa (Warszawa)
11.30 – 11.50
Leczenie immunomodulacyjne i szczepienia w chorobach obturacyjnych dróg
oddechowych
prof. Tadeusz Płusa (Warszawa)
11.50 – 12.10
Jak zmniejszyć ryzyko gruźlicy u chorych leczonych antagonistami TNFα?
prof. Maria Korzeniewska-Koseła (Warszawa)
12.10 – 12.15
Dyskusja
SESJA 8 STATE OF THE ART III: VARIA
12.15 – 12.35
Trudności diagnostyczne w chorobach śródmiąższowych płuc
prof. Elżbieta Wiatr (Warszawa)
12.35 – 12.55
Rak niedrobnokomórkowy płuc - postęp czy stagnacja?
prof. Rodryg Ramlau (Poznań)
12.55 – 13.15
Leczenie tlenem w niewydolności oddychania przewlekłej
dr med. Agata Nowicka (Poznań)
13.15 – 13.20
Dyskusja
13.20 – 14.00
Przerwa na posiłek
SESJA 9 STATE OF THE ART IV: POChP
14.00 – 14.20
Bliższe i dalsze perspektywy leczenia POChP
dr med. Paweł Kuca (Warszawa)
14.20 -14.40
POCHP a przewlekła niewydolność serca – implikacje diagnostycznoterapeutyczne
prof. Jerzy Głuszek (Poznań)
14.40 – 15.00
POChP
15.00 – 15.05
Dyskusja
SESJA 10 MEDYCYNA PODRÓŻY
15.05 – 15.25
15.25 – 15.45
15.45 - 16.05
Układ oddechowy a nurkowanie
dr hab. med. Zdzisław Sićko (Gdańsk)
Układ oddechowy w wybranych chorobach
tropikalnych i pasożytniczych
dr med. Wacław Nahorski (Gdańsk)
Dyskusja
Zakończenie Repetytorium
Odbiór certyfikatów z punktami edukacyjnymi
Download