neurobiota

advertisement
NEUROBIOTA
JAK JELITA ZMIENIAJĄ FUNKCJONOWANIE MÓZGU
WYZWANIA DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE
Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
Szczecin
19 listopada 2016, godz. 9.30
Aula im. Prof. Skoczowskiego ul. 26 Kwietnia 10
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Udział w konferencji jest bezpłatny.
Obowiązują zgłoszenia, które należy przesyłać na adres: [email protected]
Uczestnicy otrzymują punkty edukacyjne za uczestnictwo*
PROGRAM
9:00 – 9:30
9:30 – 9:40
Rejestracja uczestników
Powitanie uczestników
prof. dr hab. Ewa Stachowska, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
9:40 – 10:20
„Depresja i autyzm – okiem psychiatry”
dr hab. n. med. Justyna Pełka-Wysiecka, Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
10:20 – 10:30
Dyskusja
10:30 – 10:50
„Nowoczesne rolnictwo – zdrowa żywność?”
dr inż. Arleta Drozd, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
10:50 – 11:00
11:00 – 11:30
Dyskusja
„Bariera krew-mózg-jelito. Implikacje diagnostyczno-terapeutyczne”
dr n. med. Wojciech Marlicz, Katedra i Klinika Gastroenterologii, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
11:30 – 11:40
11:40 – 12:10
Dyskusja
„Wpływ mikrobioty na występowanie depresji – teoria zapalnej koncepcji depresji”
dr hab. n. med. Lucyna Ostrowska, Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznego, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
12:10 – 12:20
Dyskusja
12:20 – 12:40
Przerwa
12:40 – 13:10
„Zatrucie metalami ciężkimi a zaburzenia metabolizmu u dzieci ze spektrum autyzmu”
dr Anna Romaniuk – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
13:10 – 13:20
13:20 – 13:50
Dyskusja
„Zaawansowane terapie żywieniowe dla osób z zaburzeniami funkcjonowania mózgu”
prof. dr hab. n. med. Ewa Stachowska, Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
13:50 – 14:00
Dyskusja
14:00 – 14:30
„Zaburzenia zachowania u dzieci z autyzmem – praca z pacjentem w ośrodku niemieckim”
dr Agata Misera (Niemcy)
14:30 – 14:40
Dyskusja
14:40 – 15:10
Przerwa
15.10 – 17:30
PANEL EKSPERTÓW
cz I. Jak w praktyce dobrać i zastosować prebiotyki i probiotyki u pacjenta
z zburzeniami neurologicznymi.
Eksperci: dr n. med. Igor Łoniewki (SANPROBI); lek. med. Maciej Oppelen-Bronikowski (Genacitiv);
dr n. med. Leszek Marek Krześniak (entuzjasta ziołoterapii i naturalnych metod leczenia).
cz II. Kinezyterapia - nowe perspektywy w terapii autyzmu?
Prof. dr Igor Bondarenko MD, PhD, Professor in General and Clinical Biochemistry North West Research Centre
for Hygiene and Public Health St. St. Petersburg, Russia
Download