Karta pracy – ćwiczenie 9 Zad. 1 Na zdjęciu przedstawiono migrację

advertisement
Karta pracy – ćwiczenie 9
Zad. 1
Na zdjęciu przedstawiono migrację w żelu agarozowym: A – plazmidu izolowanego z bakterii
~8000pz; B – tego samego plazmidu przeciętego w 1 miejscu restrykcyjnym BamHI.
- Wskaż prążki odpowiadające określonym cząsteczkom DNA
- Wyjaśnij dlaczego migrują w ten sposób w żelu agarozowym
Karta pracy – ćwiczenie 9
Zad. 2
Wykres przedstawiający krzywe topnienia z termocyklera do pracy w czasie rzeczywistym. Analizie
poddano 3 fragmenty DNA o długości dokładnie 100 pz.
- podaj temperatury topnienia produktów
- wyjaśnij mechanizm różnic pomiędzy fragmentami
Download