Topnienie i krzepniecie teoria i zadania. (temat 29) 1 . Zmiany stanu

advertisement
Topnienie i krzepniecie teoria i zadania. (temat 29)
1 . Zmiany stanu skupienia :
Gaz
parowanie
resublimacja
skraplanie
sublimacja
ciało stałe topnienie
ciecz
krzepnięcie
2.Topnienie zachodzi w ściśle określonej temperaturze zwanej temperaturą topnienia
,jest ona stała dla danej substancji.
3. Temperatura topnienia dla ciał o budowie krystalicznej jest jednocześnie jej
temperaturą krzepnięcia.
4 . Przykłady :
Rtęć - - 390C
Woda--00 C
Cyna—2320C
5. wartości temperatur topnienia i jednocześnie krzepnięcia można odczytać z tablic
matematyczno przyrodniczych , lub odpowiednich tabel .
Zadania :
1.Ciała bezpostaciowe ( amorficzne ) nie mają określonej temperatury topnienia , podaj
3 przykłady takich ciał:
a) -------------------------- b) ------------------------ c)--------------------------2. Naczynia z cyną i naftalenem ustawiono w piecu. W jakim stanie skupienia jest każda
substancja z tych substancji , gdy temperatura w piecu ma wartość 90 0C?
3. Jak można wytłumaczyć fakt , że wniesiony do ciepłego pomieszczenia kawałek lodu
nie zaczyna natychmiast się topić?
4 . Mamy kawałek lodu o masie 1 kg i temperaturze 00C. Ile energii w postaci ciepła
trzeba dostarczyć , aby stopić ten kawałek lodu i otrzymać wodę o temperaturze 00C.
(przyjmij , że temperatura topnienia lodu wynosi 00C , a ciepło topnienia lodu
ct=335000J/kg.
5 . W jaki sposób morza wpływają na kształtowanie klimatu krajów nadmorskich?
Powodzenia!
Download