Wymagania na sprawność „ ARTYSTA”

advertisement
191 Warszawska Gromada Zuchowa
„Krasnoludki z Leśnej Budki”
II cykl sprawnościowy (6.XI-27.XI.2003r. ) - „W Krainie Sztuki”
Wymagania na sprawność „ ARTYSTA”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Urządziliśmy spotkanie z muzami.
Odwiedziliśmy twórcę, rozmawialiśmy z nim o jego twórczości.
Byliśmy za kulisami teatru, w pracowni twórcy.
Występowaliśmy w ulicznym teatrze lub nakręciliśmy krótki film.
Zorganizowaliśmy pokaz sztuk cyrkowych.
Urządziliśmy pracownię plastyczną, w której wymyślaliśmy nowe techniki. Wykonane prace wystawiliśmy
w zorganizowanej przez siebie galerii.
W „pracowni łamania głów” rozwiązywaliśmy różne problemy i zagadki.
Założyliśmy „Klub wynalazków i niesamowitych doświadczeń”.
Zorganizowaliśmy wyprawę do świata muzyki.
Zorganizowaliśmy happening.
Wydaliśmy katalog z naszymi pracami.
Uwagi metodyczne do cyklu:
Cele i założenia
Sprawność „artysta” ma za zadanie rozwinąć w dzieciach wrażliwość na sztukę a także zapoznać z różnymi
dziedzinami sztuki takimi jak: malarstwo, teatr, muzyka, film...
Na każdej kolejnej zbiórce zuchy będą odkrywać poszczególne rodzaje współczesnej sztuki. Cykl
sprawnościowy „ artysta” ma również zachęcić dzieci do twórczego myślenia i pomóc im odnaleźć ich własne
ukryte talenty i zainteresowania.
Fabuła cyklu
W planie pracy naszej gromady przewidzieliśmy 4 zbiórki na zdobycie sprawności „artysta”. Jeśli zajdzie taka
potrzeba ilość zbiórek zostanie zwiększona.
Przewodnikiem dzieci po Krainie Sztuki będą kolejne muzy: malarstwa, aktorstwa, filmu i muzyki.
Na każdej ze zbiórek jedna muza będzie zapoznawać zuchy z dana dziedziną sztuki. By uatrakcyjnić zbiórki
planujemy odwiedzenie z zuchami takich miejsc jak: teatr, pracownia plastyczna, sala projekcyjna i inne.
Chcemy także zorganizować spotkanie z osobami, które na co dzień obcują ze sztuką by opowiedziały dzieciom
o swojej pracy. Za obecność na każdej zbiórce cyklu zuchy dostaną określony przedmiot kojarzący się z
omawianą na zbiórce dziedziną sztuki, ma to zachęcić dzieci do późniejszego, samodzielnego odkrywania
swoich zainteresowań. Na ostatniej zbiórce zuchy, które uczestniczyły we wszystkich zbiórkach cyklu
otrzymają sprawność a także koralik do przyszycia na mundur.
Sprawności indywidualne
Podczas realizacji sprawności zespołowej „Artysta” zuchy będą mogły zdobyć także sprawności indywidualne.
Spośród wielu takich sprawności przeznaczonych do samodzielnego zaliczania wybrałam te, najbardziej
podstawowe i stosunkowo łatwe, których wymagania nie będą stanowiły trudności dla naszych zuchów.
Sprawności indywidualne do cyklu „Artysta”:
- Fotoamator
- Miłośnik sztuk plastycznych
- Miłośnik filmu
- Miłośnik muzyki
- Plastyk
Na pierwszej zbiórce cyklu, zuchy dowiedzą się jakie będą mogły zdobyć sprawności indywidualne. Ze
względu na duże zainteresowanie i chęć zdobywania sprawności przez dzieci w naszej gromadzie, każdy zuch
będzie mógł wskazać sprawność, która mu najbardziej odpowiada, wybrać opiekuna próby na daną sprawność oraz
wspólnie z nim omówić zadania do realizacji. Tak samo będzie w przypadku pozostałych cykli sprawnościowych.
191 WGZ „Krasnoludki z Leśnej Budki”
Cykl sprawnościowy „ARTYSTA”
Zbiórka 1
Zuchowe Formy Opis
Pracy
Czas
1. ORZ
Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady
Piosenka Obrzędowa- „Jestem sobie krasnal mały”
5 min
2. Gawęda
Gawęda sytuacyjna- „Legenda o czterech Muzach”
7-10 min
Dawno, dawno temu w naszej krainie krasnoludków żyła sobie Władczyni Sztuki.
Razem z nią w lesie mieszkały cztery Muzy. Nie były to jednak zwyczajne muzy lecz
istoty magiczne obdarzone niezwykłymi zdolnościami. Posiadały one tajemniczy
kryształ, w którym zgromadzona była cała ich magiczna moc. Pierwsza z Muz to
Muza wszystkich malarzy. Jej atrybutami jest paleta malarska i pędzel. To ona nadała
krasnoludkowej krainie takie piękne kolory. Druga Muza posiada dar cudownego głosu
dlatego została Muzą muzyki. Jej symbolem jest flet. Trzecia z nich potrafi naśladować
inne, leśne istoty, została Muzą aktorów. Ostatnia z nich to Muza pisarzy i poetów.
Ma ona magiczne łabędzie pióro, którym zapisywała historię krasnoludków żyjących w
naszym lesie dawno zanim my tu zamieszkaliśmy.
Całkiem niedawno zdarzyła się straszna rzecz. Czy pamiętacie srokę, która czasem
pojawia się w lesie i chce nam dokuczyć? Otóż ta sroka skradła magiczny kryształ
Władczyni Sztuki.a tym samym wszystkie Muzy utraciły swoją moc! Stało się to
przyczyną dziwnych i bardzo niedobrych zdarzeń w lesie krasnoludków. A co
dokładnie działo się w sąsiednich krainach i dlaczego tylko my, krasnoludki z „ Leśnej
Budki” możemy pomóc Władczyni Sztuki i jej Muzom dowiecie się za chwilę...
3. Zwiad
Zuchy podzielone na cztery grupy szukają różnych przedmiotów
poukrywanych na terenie szkoły oraz na boisku ( są to rzeczy
należące do Muz np. pędzle, flet, pióro itp.) Po odnalezieniu
przedmiotów zuchy siadają w kręgu i wspólnie z kadrą
przyporządkowują przedmioty do danej Muzy.
10-15 min
4. Ćwiczenie
Przychodzi Muza malarstwa i mówi dzieciom, że jeśli chcą pomóc w
odzyskaniu kryształu muszą poznać różne dziedziny sztuki bo tylko
wtedy gdy posiądą tą wiedzę będą mogły odgadnąć zaszyfrowaną
wiadomość dotyczącą miejsca ukrycia kryształu.
10 min
5. Pląs
Ćwiczenie c.d.
„Bawiły się zuszki paluszkami” - w ramach przygotowania do
ćwiczenia
Muza opowiada zuchom o różnych technikach malowania i prosi
dzieci żeby w grupach narysowały portrety 3 Muz tak jak sobie je
wyobrażają(przy rysowaniu mogą pomóc odnalezione przedmioty).
Po skończonej pracy zuchy robią wystawę w harcówce.
3 min
20 min
6. Krąg Rady
Muza dziękuje zuchom za wspaniałe portrety. Każdy zuch dostaje
pędzelek na znak, że był na zbiórce i poznał sztukę malowania.
Potem właściwy Krąg Rady- zuchy mówią wrażenia ze zbiórki.
5-10 min
7. OZZ
Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady
Piosenka „ Słoneczko” i pożegnanie w kręgu.
3-5 min
191 WGZ „Krasnoludki z Leśnej Budki”
Cykl sprawnościowy „ARTYSTA”
Zbiórka 2
Zuchowe
Formy Pracy
Opis
Czas
1. ORZ
Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady
Piosenka Obrzędowa- „Jestem sobie krasnal mały”
5 min
2. Gawęda
Przypomnienie historii o Muzach, którą poznaliśmy na poprzedniej 5-7 min
zbiórce. Dzisiaj będziemy poznawać kolejną Muzę, tym razem Muzę
Muzyki.
3. Ćwiczenie
Każda szóstka szuka w zuchówce jednej koperty. Po znalezieniu
szóstki siadają osobno i otwierają koperty. W środku są karteczki z
nazwami instrumentów muzycznych. Zuchy czytają w szóstkach
razem z opiekunami nazwy instrumentów. Następnie drużynowy
rozdaje szóstkom plansze z tabelka podzieloną na 3 części:
instrumenty dęte, strunowe i perkusyjne. Po skończonym zadaniu
jeden zuch z każdej szóstki odczytuje to co dopasował wspólnie z
innymi. Na koniec drużynowy czyta nazwę instrumentu jaka
pojawiła się w tabelce a dana szóstka musi pokazać jak się gra na
tym instrumencie.
Każda szóstka dostaje zadanie by przygotować krótki występ
taneczny. Szóstka dziewczynek ma zatańczyć krótką scenkę
baletową, natomiast chłopcy mają przygotować taniec zbójnicki a
druga szóstka chłopców taniec krakowski. Szóstkom pomagają
opiekunowie, wykonują zadanie razem z zuchami.
10-15 min
6. Ćwiczenie
Jest to ćwiczenie mające na celu zapoznanie zuchów z
najwybitniejszymi kompozytorami europejskimi. Szóstki dostają
zestawy obrazków, w skład których wchodzi rysunek flagi danego
kraju, z którego pochodzi kompozytor, symbol instrumentu, na
którym tworzył oraz coś związanego z dziełem artysty. Zuchy
razem z opiekunami zastanawiają się co to może być za
kompozytor, opiekunowie podpowiadają. Po wykonaniu zadania
zbieramy się w kręgu, następnie każda szóstka opowiada jaki miała
zestaw rysunków i ostatecznie jakiego miała kompozytora. Jeśli
szóstka poprawnie zgadła, wybrany zuch mógł przeczytać kilka
zdań na temat danego kompozytora.
10 min
7. Wielki Teatr
Zuchowy
Próba do Jasełek
20 min
7. Krąg Rady
Podsumowanie zbiórki
5 min
7. OZZ
Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady
Piosenka „ Słoneczko” i pożegnanie w kręgu.
3 min
5. Teatr zuchowyteatr samorodny
15 min
191 WGZ „Krasnoludki z Leśnej Budki”
Cykl sprawnościowy „ARTYSTA”
Zbiórka 3
Zuchowe
Formy Pracy
Opis
Czas
1. ORZ
Obrzędowe Rozpoczęcie Zbiórki- tradycyjne dla gromady
Piosenka Obrzędowa- „Jestem sobie krasnal mały”
5 min
2. Gawęda
Dziś poznajemy kolejną Muzę, Muzę filmowo-teatralną. Jest to ostatnia z
3 Muz zamieszkujących Słoneczny Las więc może uda nam się odnaleźć
Magiczny Kryształ Władczyni Sztuki skradziony przez złą srokę.
Przypominamy sobie dlaczego ten Kryształ jest tak ważny dla Władczyni
Sztuki, Muz i dla nas.
5-7 min
3. Ćwiczenie
Na ścianie wiszą 3 plansze, dla każdej szóstki taka sama. Na planszy są
napisane trzy nazwy osób, których zawody związane są z tworzeniem
filmów i przedstawień teatralnych (reżyser, scenarzysta, scenograf).
Zadaniem szóstek jest napisanie jak największej liczby słów kojarzących
się z tymi osobami, dotyczących ich pracy (np.: reżyser-kamera, tuba...)
Szóstki razem z opiekunami zastanawiają się najpierw co to mogą być za
słowa. Jeśli ktoś nie wie wcale co to są za osoby, opiekun wyjaśnia.
Szóstki mają określony czas na namyślenie się. Następnie szóstki
ustawiają się w rzędach naprzeciwko swoich tablic i na znak
prowadzącego po kolei każda osoba z szóstki dobiega do planszy i
dopisuje swoje skojarzenie. Uwaga: każda osoba z szóstki musi napisać
min. jedno skojarzenie do każdej z podanych postaci. Prowadzący
wylicza czas przeznaczony na realizację zadania. Wygrywa ta szóstka,
która napisała w danym czasie najwięcej skojarzeń.
Po zadaniu siadamy w kręgu i omawiamy to co napisaliśmy.
10-15 min
4. Zwiad
Nadszedł długo oczekiwany moment!!! By dostąpić zaszczytu
20 min
odnalezienia Magicznego Kryształu musimy przejść ostatnią próbę swych
umiejętności i wiedzy nabytej podczas ostatnich zbiórek! Szóstki z
opiekunami wyruszają na mini zwiad ( 5 punktów rozmieszczonych na
korytarzu) dotyczący sztuk artystycznych. Na kolejnych punktach zuchy
będę wspólnie w szóstkach rozwiązywać proste zadania, niektóre
elementy zadań będą podobne do tych, które były na zbiórkach. Po
zwiadzie szóstki chwalą się tym co zapamiętały (albo nie) ze zbiórek i tym
czego się nauczyły o sztuce.
Bravo! Teraz jesteśmy gotowi by pomóc Władczyni Sztuki odnaleźć
10 min
Kryształ. Ale jak to zrobimy, przecież nie mamy wskazówki gdzie on jest?
Zaraz! Dzisiaj rano dostałam dziwny list z jeszcze bardziej dziwną
informacją! Co to może być? Zamiast słów niezrozumiane znaczki.
Prowadzący pyta się zuchów czy może one wiedzą co to za pismo? Zuchy
nie wiedzą...(mam nadzieję). Ktoś z kadry śmieje się i mówi, że to jest
szyfr, wszyscy robią dziwną minę, nawet opiekunowie Zuchy oglądają
list. Ta sama osoba, która mówiła, że zna szyfr pokazuje wszystkim
rozwiązanie szyfru. Teraz zuchy w szóstkach patrząc na list i ściągę
próbują rozwiązać zagadkę...
5. Szyfr
6. Zwiad
Po rozwiązaniu szyfru idziemy szukać Kryształu. Wskazówką do miejsca 10 min
ukrycia są wstążeczki przywiązane do różnych miejsc. Idziemy tropem
wstążeczek i... jest!!! Odnaleźliśmy Kryształ! Zanosimy go do harcówki,
delikatnie i ostrożnie żeby się nie rozbił...Na miejscu otwieramy a tam w
środku są... sprawności dla zuchów! Drużynowy mówi, że
wypełniliśmy świetnie zadania i Muzy znowu mają swoją magiczną moc!
W nagrodę otrzymujemy odznakę Strażnika Sztuki!!!
7. Apel
Komenda: w szyku apelowym zbiórka!
3 min
Czy chcecie być Strażnikami Sztuki otrzymać te piękne odznaki?
Zuchy: TAAAK! Zuchy składają przysięgę:
Obiecuję być dobrym Strażnikiem Sztuki, zawsze o niej pamiętać i szanować!
Szóstkowi do mnie wystąp!—szóstkowi otrzymują sprawności dla siebie i
swojej szóstki.
8. OZZ
Obrzędowe Zakończenie Zbiórki-tradycyjne dla gromady
Piosenka „ Słoneczko” i pożegnanie w kręgu.
Cykl napisała: och. Joanna Czopowicz
3 min
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards