Badanie wydzieliny z gruczołu mlekowego.

advertisement
Badanie wydzieliny z gruczołu mlekowego.
Zapalenia gruczołu mlekowego
są w dalszym ciągu przyczyną poważnych
strat ekonomicznych w stadach krów mlecznych, ale mogą być skutecznie
eliminowane
przez
utrzymywanie
zwierząt.
podawanie
właściwej
Stany
antybiotyków
higieny
zapalne
pomieszczeń
wymienia
w
i
powodowane
okresie
zasuszania,
odpowiednią
są
selekcję
najczęściej
przez
drobnoustroje warunkowo chorobotwórcze pochodzące ze środowiska oraz
bytujące na skórze strzyków, dlatego tak ważna jest higiena ograniczająca
ekspozycje strzyków na zakażenie. W przypadku wystąpienia klinicznych
objawów zapalenia, należy dostarczyć próbki mleka do laboratorium, celem
wykonania
badania
mikrobiologicznego
i
określenia
wrażliwości
na antybiotyki.
Zwiększona ilość komórek somatycznych w mleku nie musi świadczyć
o
bakteryjnym
zapaleniu
wymienia.
Na
zwiększoną
ilość
komórek
somatycznych mogą mieć wpływ:

urazy mechaniczne,
związane
z błędami doju, zwłaszcza dój ślepy
i pustodój,

czynniki stresogenne – transport,

czynniki farmakologiczne – aplikowanie poprzez kanał strzykowy
do wnętrza wymienia leków, powodujących miejscowe drażnienie
tkanek.
Zasady pobierania próbek:
Minimalna łączna objętość próbek powinna wynosić 10 ml.
Próbki mleka należy pobrać po uprzednim wymyciu strzyków wodą z mydłem
i zdezynfekowaniu alkoholem etylowym.
Mleko z każdego strzyku pobrać osobno do wygotowanego słoiczka lub
sterylnego pojemnika i w jak najszybszym czasie dostarczyć do laboratorium.
Na życzenie Klienta próbki można łączyć w próbkę zbiorczą.
Próbki mleka należy oznaczyć wg poniższego schematu:
Oznaczenia ćwiartek
głowa
A
D
B
C
zad
Próbki należy oznakować tak, aby możliwa była szczegółowa identyfikacja
badanego zwierzęcia.
Próbki do badań laboratoryjnych przyjmowane są od poniedziałku do piątku
w godzinach od 08:00 - 15:00
KOSZT BADANIA: 50,00 zł. brutto
KONTAKT:
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Krakowie
Pracownia Patologii
Kierownik: lek. wet. Joanna Śliwa
ul. Brodowicza 13 B
30-965 Kraków 69
Telefon: (12) 293 10 72
Adres e-mail: [email protected]
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu
cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
Download