Instrukcja pobierania próbek gleb i podłoży ogrodniczych Próbki

advertisement
Instrukcja pobierania próbek gleb i podłoży ogrodniczych
Próbki gleb pod warzywa guntowe
Z pola o powierzchni do 3 ha należy pobrać 15-20 próbek z warstwy ornej
( wg. poniższego chematu) idokłdnie wymieszać. Z tak przygotowanej próbki mieszanej
odmierzyć ok. 0,5 l , zapakować do woreczka foliowego lub innego pojemnika,
zabezpieczającego przed utratą wilgotności, opatrzyć etykietą identyfikująćą próbkę.
Próbki podłoży ogrodniczych spod osłon
1.Zagony i stoły
Z każdego zagonu lub stołu pobrać 5 -10 próbek indywidualnych i wymieszać.
Próbki z poszczególnych zagonów połączyć, uśrednić i przygotować próbkę zbiorową
dla całego obiektu.
Z tak przygotowane próbki mieszanej pobrać 0,5 l podłoża, zapakować do woreczka
foliowego.
2. Doniczki i cylindry
Wybrać 15-20 roślin o podobnym wyglądzie.
Próbki pobierać rurką w taki sposób, aby zabrać całą miąższość podłoża, gdzie znajduje
się masa korzeniowa.
Z wymieszanej próbki pobrać 0,5 l podłoża do woreczka foliowego.
Download