1. Instrukcja pobierania krwi

advertisement
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
Laboratorium Badań Epidemiologiczno-Klinicznych
10-561 Olsztyn, ul Żołnierska 16, tel. 89 52 48 300, fax.89 679 16 99
INSTRUKCJA POBIERANA KRWI NA POSIEW
I. Sposób pobierania krwi
1. Umyć i zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym.
2. Założyć opaskę uciskową.
3. Założyć jałowe rękawice ochronne.
4. Starannie zdezynfekować skórę w miejscu wkłucia jałowym gazikiem nasączonym aktualnie stosowanym
w danej placówce środkiem dezynfekcyjnym. Poczekać do wyschnięcia.
5. Miejsce wkłucia nie powinno być więcej dotykane.
6. Pobrać krew z żyły. W przypadku podejrzenia fungemii można krew pobrać także z tętnicy wg procedur
medycznych obowiązujących w placówce służby zdrowia.
7. Nie należy pobierać krwi z założonego wcześniej cewnika żylnego lub tętniczego. W wyjątkowych
sytuacjach pobrać krew z założonego świeżo cewnika i równolegle z żyły w innym miejscu (zakażenia
odcewnikowe).
8. W przypadku nie trafienia w żyłę należy koniecznie zmienić igłę.
9. Od dziecka pobrać 3-5 ml krwi, zaś od osoby dorosłej 10-20 ml (objętość zależy od użytej pożywki,
stosunek krwi do pożywki powinien wynosić 1:10).
10. Podłoża przeznaczone do posiewu krwi ogrzać do temperatury pokojowej.
11. Zdezynfekować korek butelki jałowym gazikiem i odczekać około 1 minutę.
12. Krew pobraną od osoby dorosłej posiać najpierw na podłoże beztlenowe, potem na podłoże tlenowe.
Krew pobraną od dziecka posiać na podłoże pediatryczne.
11. Po posiewie ostrożnie wymieszać zawartość butelek.
II. Podejrzenie sepsy (ciągła bakteriemia)
1. Pobrać z osobnych wkłuć co najmniej 2 próbki, co 10-15 min, tuż przed rozpoczęciem leczenia
przeciwbakteryjnego, z różnych okolic anatomicznych (np. po jednej próbce z każdej ręki).
2. Opis pobrania – jak wyżej.
III. Podejrzenie sepsy (okresowa bakteriemia)
1. Pobrać z osobnych wkłuć co najmniej 2 próbki, 30-60 min. przed wystąpieniem szczytu temperatury, tuż
przed rozpoczęciem leczenia przeciwbakteryjnego, z różnych okolic anatomicznych (np. po jednej próbce z
każdej ręki).
2. Opis pobrania – jak wyżej
IV. Podejrzenie podostrego zapalenia wsierdzia (bakteriemia okresowa)
1. Pobrać z różnych wkłuć 3 próbki w ciągu pierwszej doby w odstępach 15 min.
2. Gdy po 24 godz. inkubacji hodowle są ujemne, należy pobrać trzy kolejne próbki z osobnego nakłucia
żyły.
3. Opis pobrania – jak wyżej.
V. Podejrzenie ostrego zapalenia wsierdzia (bakteriemia ciągła)
1. Pobrać 3 próbki krwi z trzech różnych wkłuć w ciągu 1-2 godz.
2. Opis pobrania – jak wyżej.
VI. Gorączka o nieznanej etiologii
1. Pobrać 2-3 próbki z różnych wkłuć w odstępach mniejszych niż 1godz.
2. Opis pobrania – jak wyżej.
VII. Gorączka o nieznanej etiologii u chorego leczonego przeciwbakteryjnie
1. Jeśli nie można przerwać leczenia, należy pobrać 4-6 próbek w ciągu 48 godz. Próbki należy pobrać tuż
przed podaniem kolejnej dawki leku przeciwbakteryjnego.
Uwaga! Krew na posiew należy pobierać w czasie wskazującym na najliczniejszą obecność drobnoustrojów,
tj. przed szczytem gorączki i/lub po szczycie gorączki.
1.Opis pobrania – jak wyżej.
VIII. Przechowywanie i transport
Zabezpieczyć przed zakażeniem. Dostarczyć jak najszybciej do laboratorium. W razie konieczności
przechowywać w temp. 37°C (± 1°C). Transportować w temp. 37°C (± 1°C).
IX. Zlecenie na badania
Do próby należy dołączyć wypełnione zlecenie na badanie bakteriologiczne/parazytologiczne (druk
dostępny w sekretariacie technicznym oraz do pobrania na stronie http://www.wsse.olsztyn.pl/16,lbekzlecenianabadania
Zlecenia nie umieszczać w kopercie!
Kierownik Laboratorium
Badań Epidemiologiczno-Klinicznych
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Create flashcards