Załącznik nr 1 do I/PO/LMiP-04-03

advertisement
Z/I/PO/OL/LMiP-04-03-09
Data wydania: 10.12.2013
Zasady pobierania, przechowywania i transportu
materiału z dróg moczowo–płciowych
Sposób pobrania materiału jest uzależniony od kierunku badania i lokalizacji miejsc zmienionych
chorobowo.
Materiał do badania należy pobrać rano, przed oddaniem moczu przez pacjenta lub co najmniej 3
godziny po ostatnim oddaniu moczu.
Kobiety przed pobraniem próbki nie powinny stosować zabiegów higienicznych z użyciem
środków odkażających, oraz dopochwowych preparatów leczniczych.
I. Pobieranie materiału:
1. Pobieranie materiału ze zmian na skórze i błonach śluzowych zewnętrznych narządów
moczowo–płciowych (pęcherzyki, ropnie, owrzodzenia, strupki):
a) Aspirat z pęcherzyków, ropni:
1. Odkazić powierzchnię 70% roztworem alkoholu etylowego lub przemyć jałową solą
fizjologiczną, pozostawić do wyschnięcia
2. Nacisnąć ropień, odrzucić pierwszą porcję ropy
3. Pobrać drogą aspiracji do strzykawki treść z pęcherzyków i ropni
4. Przenieść treść do jałowego pojemnika
b) Wymaz z owrzodzenia i strupków:
1. Odkazić zmianę 70% roztworem alkoholu etylowego lub przemyć jałową solą fizjologiczną
2. Usunąć wyschniętą warstwę wydzieliny
3. Pobrać treść z dna owrzodzenia jałowym wacikiem zwilżonym roztworem soli fizjologicznej
c) W przypadku zajęcia okolicznych węzłów chłonnych pobrać punktaty.
2. Pobieranie materiału w przypadku zapalenia gruczołu Bartoliniego:
1. Przy obfitej wydzielinie należy pobrać aspirat do strzykawki
2. Przy zmianach skąpoobjawowych należy pobrać wymaz
3. Pobieranie materiału w przypadku stanów zapalnych pochwy (wydzieliny, zmian na
błonie śluzowej):
1. Przy obfitej wydzielinie należy pobrać wymaz ze ścian lub tylnego sklepienia pochwy
2. Przy braku wydzieliny należy pobrać wymaz z zapalnie zmienionej błony śluzowej
4. Pobieranie materiału w przypadku zapalenia szyjki macicy:
1. Usunąć jałowym, suchym wacikiem wydzielinę i śluzowy czop z ujścia szyjki macicy
2. Pobrać wymaz ze ścian szyjki macicy na głębokości około 0,5 cm
Strona 1 z 2
Z/I/PO/OL/LMiP-04-03-09
Data wydania: 30.12.2013
5. Pobieranie wydzieliny z cewki moczowej u kobiet:
1. Oczyścić ujście jałowym wacikiem
2. Ucisnąć lekko cewkę moczową poprzez ścianę przedsionka pochwy
3. Pobrać pojawiającą się wydzielinę
6. Pobieranie materiału w przypadku zapalenia jajników i jajowodów:
1. Pobrać wymaz z tylnego odcinka kanału szyjki macicy
2. Zwrócić uwagę, aby materiał nie zawierał domieszki wydzieliny z pochwy
7. Pobieranie materiału w przypadku zakażenia jamy macicy:
Należy pobrać wymaz z szyjki macicy lub punktat drogą aspiracji przez powłoki brzuszne
8. Pobieranie materiału w przypadku zapalenia cewki moczowej u mężczyzn:
Materiałem do badań jest wydzielina z cewki moczowej.
1.
2.
3.
4.
Ściągnąć napletek, odsłonić ujście cewki
Oczyścić wacikiem ujście cewki
Ucisnąć wzdłuż cewki
Pobrać pojawiającą się wydzielinę
9. Pobieranie materiału w przypadku zakażenia prostaty, jąder, najądrzy, i pęcherzyków
nasiennych (z występującym wyciekiem, głębokimi lub powierzchniowymi ropniami):
Należy pobrać wydzielinę z cewki (jak przy zapaleniu cewki), spermę, punktaty z ropni
aspirowane do strzykawki.
II. Przesyłanie materiału do laboratorium:




Probówkę z wymazem lub pojemnik z pobranym materiałem należy opisać imieniem i
nazwiskiem osoby badanej, oraz datą pobrania próbki.
Wszystkie materiały należy dostarczyć jak najszybciej do laboratorium.
Jeżeli jest to niemożliwe, materiały należy umieszczać i przesłać na podłożach
transportowych.
Do próbki należy załączyć dokładnie i czytelnie wypełnioną „Kartę próbki diagnostycznej” –
F/I/PO/OL/LMiP-04-04-01.
Strona 2 z 2
Download