ZA* 02-P-Q-*-04

advertisement
Załącznik nr 6 do umowy
DFZP-ML-271-129/2015
RODZAJE SYSTEMÓW DOSTAWY
SYSTEM BEMAROWY
System „bemarowy" polega na transporcie ciepłych posiłków z kuchni do punktu odbioru posiłków
w bemarach - elektrycznie podgrzewane wózki ze stali nierdzewnej, w których posiłki umieszczone są
w standardowych pojemnikach ze stali nierdzewnej (tzw. GN).
W tym systemie dostawa polega na:
• przygotowaniu posiłków w centralnej kuchni Wykonawcy,
• wypełnieniu wózków bemarowych w kuchni centralnej odpowiednią ilością zastawy stołowej (dolne półki)
i odpowiednią ilością posiłków, z uwzględnieniem rodzajów diet na poszczególne jednostki organizacyjne
Zamawiającego. Wózki te, posiadają zamykaną szafkę na naczynia/zastawę stołową. Wózek przed każdym
załadunkiem jest myty i zdezynfekowany zgodnie z procedurą ustaloną dla tego typu czynności.
• transporcie zapakowanych wózków bemarowych przy pomocy samochodu z windą hydrauliczną,
• ekspedycji bemarów wraz z posiłkami i naczyniami/zastawą stołową do punktów odbioru posiłków,
• po dotarciu do punktu odbioru posiłków, pojemniki z posiłkami zostają otwarte i następuje konfekcjonowanie
posiłków przy salach chorych na talerze ceramiczne,
• w przypadku dystrybucji, pracownicy Wykonawcy przed rozdaniem posiłków myją i dezynfekują ręce.
Po zakończeniu posiłku:
• zbieraniu brudnych naczyń i układaniu ich na zamykanych, dolnych półkach wózka bemarowego,
• transporcie samochodem bemarów wraz z brudnymi naczyniami i odpadami pokonsumpcyjnymi do centralnej
zmywalni Wykonawcy,
• zmywaniu naczyń/ zastawy stołowej, termosów i bemarów w centralnej zmywalni.
Kliniki gdzie odbywa się system bemarowy:
- Oddział Kliniczny Chirurgii Endoskopowej, Metabolicznej oraz Nowotworów Tkanek Miękkich - ul. Kopernika 21
(dotyczy części 2)
- Oddział Kliniczny Ortopedii i Rehabilitacji - ul. Kopernika 21 - (dotyczy części 2)
- Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej i Obrażeń Wielonarządowych - ul. Kopernika 50 - (dotyczy części 2)
- Oddział Internistyczno-Obserwacyjny - ul. Kopernika 50 - (dotyczy części 2)
- I Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego - ul. Kopernika 17 (dotyczy części 1)
- Oddział Kliniczny Nefrologii - Oddział Nefrologii Zachowawczej - ul. Kopernika 15c - (dotyczy części 1)
- Oddział Kliniczny Nefrologii - Oddział Chorych Dializowanych - ul. Kopernika 15 - (dotyczy części 1)
- Oddział Kliniczny Neurologii - ul. Botaniczna 3 - (dotyczy części 2)
- Oddział Kliniczny Neurochirurgii i Neurotraumatologii - ul. Botaniczna 3 - (dotyczy części 2)
- Oddział Kliniczny Chorób Metabolicznych - ul. Kopernika 15 - (dotyczy części 1)
- Oddział Kliniczny Onkologii – ul. Śniadeckich 10 - (dotyczy części 3)
- Oddział Kliniczny Okulistyki i Onkologii Okulistycznej - ul. Kopernika 38 - (dotyczy części 2)
- Oddział Kliniczny Ginekologii i Onkologii – ul. Kopernika 23 - (dotyczy części 3)
- Oddział Kliniczny Endokrynologii Ginekologicznej – ul. Kopernika 23 - (dotyczy części 3)
- Oddział Kliniczny Położnictwa i Perinatologii – ul. Kopernika 23 - (dotyczy części 3)
- Oddział Kliniczny Otolaryngologii – ul. Śniadeckich 2 - (dotyczy części 3)
- Oddział Kliniczny Klinik Chorób Wewnętrznych – ul. Śniadeckich 10 - (dotyczy części 3)
- Oddział Kliniczny Klinik Chorób Wewnętrznych – Oddział Reumatologiczny - ul. Śniadeckich 10 - (dotyczy
części 3)
- Oddział Kliniczny Klinik Chorób Wewnętrznych – Oddział Medycyny Paliatywnej - ul. Śniadeckich 10 (dotyczy części 3)
Oddział Kliniczny Klinik Chorób Wewnętrznych – Oddział Toksykologii - ul. Śniadeckich 10 - (dotyczy 3)
- Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej i Gastroenterologicznej - ul. Kopernika 40 - (dotyczy części 2)
- Oddział Kliniczny Urologii i Urologii Onkologicznej – ul. Grzegórzecka 18 - (dotyczy części 1)
- Oddział Kliniczny Endokrynologii – ul. Kopernika 17 - (dotyczy części 1)
DFZP-ML-271-129/2015
Załącznik nr 6 do umowy
- Oddział Kliniczny Chirurgii Naczyniowej – ul. Botaniczna 3 - (dotyczy części 2).
SYSTEM TERMOSOWY
System „termosowy" polega na dostarczeniu posiłków w termoportach do danego punktu odbioru
posiłków. W punkcie tym, pracownicy wykonawcy przekładają GN-y do wózków bemarowych (stanowiących
własność Wykonawcy). Dystrybucja odbywa się w systemie bemarowym lub tzw. „wózków kelnerskich”. Wraz z
posiłkami do punktów odbioru posiłków dostarczana jest zastawa stołowa. Po spożyciu przez pacjentów
posiłków, pracownicy Wykonawcy odbierają brudną zastawę stołową, naczynia, termoporty i dekontaminują we
własnym zakresie. Odbierają i utylizują również odpady pokonsumpcyjne.
Dla części I postępowania, w budynku przy ul. Kopernika 21a przewidziano możliwość dzierżawy przez
Wykonawcę pomieszczeń do adaptacji na zmywalnię dla tego budynku. Pracownicy Wykonawcy mogą tam
przeprowadzać mycie i dezynfekcję naczyń dystrybucyjnych tylko z tego budynku.
Oddziały, na których odbywa się system termosowy:
- Oddział Kliniczny Hematologii - ul. Kopernika 17 - (dotyczy części 1)
- Oddział Kliniczny Hematologii - Oddział Przeszczepiania Szpiku Kostnego - ul. Kopernika 17 - (dotyczy
części 1) (nie jest wymagany bemar Wykonawcy)
- Oddział Kliniczny Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży - ul. Kopernika 21 - (dotyczy części 1) (nie są
wymagane bemary Wykonawcy, Wykonawca dostarcza tzw. „wózek kelnerski”).
- Oddział Dzienny Psychogeriatryczny- ul. Śniadeckich 3 - (dotyczy części 1) (obiady, bez dostawy śniadań i
kolacji, nie są wymagane bemary Wykonawcy)
- II Oddział Kliniczny Kardiologii oraz Interwencji Sercowo – Naczyniowych, ul. Kopernika 17 - (dotyczy
części 1) (nie jest wymagany bemar Wykonawcy, Wykonawca dostarcza tzw. „wózek kelnerski”).
SYSTEM NACZYŃ JEDNORAZOWYCH
Dostawa posiłków odbywa się w jednorazowych opakowaniach, o pojemności zabezpieczającej wymaganą pojemność
posiłku. Naczynia muszą umożliwiać podgrzewanie w kuchenkach mikrofalowych.
Należy uwzględnić sztućce i kubki jednorazowe.
Posiłki w opakowaniach jednorazowych wydawane są na:
- Oddział Kliniczny Gastroenterologii i Hepatologii - ul. Śniadeckich 5 - (dotyczy części 1)
- Oddziale Kliniczny Chorób Zakaźnych - ul. Śniadeckich 5 - (dotyczy części 1)
- Oddział Kliniczny Endokrynologii/Oddział Leczenia Radioizotopami – ul. Kopernika 17 - (dotyczy części 1)
- Szpitalny Oddział Ratunkowy- ul. Kopernika 50 - (dotyczy części 2)
-Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii - zależnie od lokalizacji - (dotyczy części 1, 2 oraz 3)
Ponadto w szczególnych przypadkach w opakowaniach jednorazowych posiłki dostarcza się na inne Oddziały
Kliniczne/jednostki organizacyjne Szpitala Uniwersyteckiego, dla pacjentów podlegających izolacji.
Opakowania i odpady pokonsumpcyjne utylizowane są przez jednostkę organizacyjną Zamawiającego.
Wykonawca odbiera wózki dostawcze.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards