Ratownictwo Medyczne II rok przedmiot: Pediatria

advertisement
Ratownictwo medyczne II rok pierwszego stopnia stacjonarne
Przedmiot: Pediatria
Wykłady - 35 godzin
1.
Okresy rozwoju psychomotorycznego dziecka.
2.
Ocena auksologiczna dzieci i młodzieży. Wybrane przyczyny niskorosłości u dzieci.
3.
Odrębności budowy i czynności układu oddechowego u niemowląt i dzieci.
4.
Odrębności budowy i czynności układu sercowo-naczyniowego u niemowląt i małych dzieci
z uwzględnieniem wybranych chorób np. choroba Kawasaki.
5.
Odrębności anatomiczno-czynnościowe przewodu pokarmowego u dzieci.
6.
Zasady żywienia naturalnego i sztucznego dzieci.
7.
Ocena noworodka po urodzeniu; badania przesiewowe u noworodków
8.
Najczęstsze problemy okresu noworodkowego (zjawiska adaptacyjne)
9.
Żółtaczki okresu niemowlęcego oraz dzieci starszych.
10. Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej /m.in. krzywica, nowe wytyczne suplementacji witaminy
D3/.
11. Szczepienia u dzieci - wskazania, przeciwwskazania do szczepień, NOP.
12. Najczęstsze choroby zakaźne i pasożytnicze wieku dziecięcego.
13. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci i młodzieży.
14. Inwazyjna choroba meningokokowa - epidemiologia, klinika, profilaktyka.
15. Postępy w diagnostyce i leczeniu cukrzycy u dzieci.
16. Schorzenia układ nerwowego u dzieci (padaczka, MPDz).
17. Najczęstsze wczesne objawy podmiotowe i przedmiotowe rozrostowych chorób układu krwiotwórczego
i guzów litych u dzieci /objawy podmiotowe i przedmiotowe/.
18. Białaczki w populacji wieku dziecięcego.
19. Skazy krwotoczne u dzieci - diagnostyka i leczenie.
20. Niedokrwistości u dzieci i młodzieży postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
21. Dziecko często chorujące - kiedy podejrzewać niedobory immunologiczne u dzieci.
22. Oparzenia chemiczne przełyku.
23. Patogeneza i postępowanie diagnostyczno-lecznicze w ostrej biegunce u dzieci.
24. Diagnostyka bólów brzucha u dzieci (biegunka przewlekła).
25. Wirusowe zapalenie wątroby u dzieci - postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
26. Ostre zapalenie trzustki.
27. Celiakia - epidemiologia, objawy, diagnostyka, zapobieganie.
28. Nieswoiste choroby zapalne jelit u dzieci i młodzieży.
29. Zespół dziecka maltretowanego - formy pomocy dzieciom krzywdzonym.
Seminaria - 10 godzin
1.
Ostra i przewlekła niewydolność nerek - przyczyny, objawy, leczenie.
2.
Zespół nerczycowy u dzieci i młodzieży.
3.
Choroby alergiczne wieku rozwojowego.
4.
Atopowe zapalenie skóry u dzieci.
5.
Reakcja anafilaktyczna po użądleniu przez owady błonkoskrzydłe.
6.
Astma u dzieci.
7.
Zespół nagłej śmierci niemowlęcia.
Zajęcia praktyczne - 35 godzin
1.
Dziecko z infekcją górnych dróg oddechowych.
2.
Dziecko ze świstem krtaniowym, ciało obce w drogach oddechowych.
3.
Zapalenie oskrzelików - aktualne wytyczne.
4.
Zapalenia płuc u dzieci - epidemiologia, klinika, rozpoznawanie, zapobieganie i leczenie wg rekomendacji.
5.
Dziecko z bólem w klatce piersiowej.
6.
Wymioty u dzieci.
7.
Postępowanie w refluksie żołądkowo-przełykowym i chorobie refluksowej przełyku u dzieci.
8.
Ciało obce w przewodzie pokarmowym.
9.
Krwawienie z przewodu pokarmowego u dziecka.
10. Jakościowe i ilościowe zaburzenia przytomności wieku rozwojowego (przyczyny, postępowanie).
11. Wytyczne postępowania z dzieckiem gorączkującym.
12. Postępowanie w urazach termicznych u dzieci.
Samokształcenie - 10 godzin
1.
Krztusiec - obraz kliniczny i profilaktyka.
2.
Posocznica meningokokowa - obraz kliniczny i profilaktyka.
3.
Ostra biegunka wywołana przez rotawirusy - obraz kliniczny i profilaktyka.
4.
Ospa wietrzna u dzieci - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
5.
Kleszczowe zapalenie mózgu - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
6.
Enterowirusowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
7.
Zespół dłoniowo-ustno-stopowy (Choroba Bostońska) - obraz kliniczny i profilaktyka.
8.
Zespół krupu - obraz kliniczny i profilaktyka.
9.
Nagminne zapalenie ślinianek - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
10. Salmonella - obraz kliniczny, powikłania i profilaktyka.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards