5 (PDF - 1459 kB)

advertisement
Biologiczna ochrona roślin w
rolnictwie ekologicznym
Wojciech Pusz
Zakład Fitopatologii i Mikologii
Katedra Ochrony Roślin
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
oślinom uprawnym na świecie zagraża około 65 000
gatunków różnych szkodników, chorób (tych najwięcej bo
ponad 50 000) i chwastów.
by temu zaradzić ochrona roślin dysponuje następującymi
metodami ograniczania liczebności agrofagów:
etoda agrotechniczna
etoda mechaniczna
etoda fizyczna
Carpovirusine Super SC
Zgnilizna twardzikowa
(Sclerotinia sclerotiorium)
Contans XX
Coniothyrium minitans
Szara pleśń (Botrytis cinerea)
Polyversum WP
Pythium oligandrum
Metoda
biologiczna
Metoda
biologiczna
polega na
wykorzystaniu
drapieżnych i
pasożytniczych
organizmów do
ograniczania
populacji
agrofagów
Biedronki
Złotook
Amblyseius spp.
Skorki
Bzygowate
Biegaczowate
Macrolophus caliginosus
Mirical
Orius insidiosus
Orius System
Encarsia formosa
EN-Strip
Encarsia System
Trichogramma spp.
Trichoplus
Steinernema feltiae
Steinernema System
Bacillus thuringiensis
– Bacillus thuringiensis var. tenebrionis poraża larwy
wrażliwych ras chrząszczy stonkowatych, w tym
skrzypionek, ale przede wszystkim stonki ziemniaczanej.
– Bt Kurstaki jest szczepem najpowszechniej używanym,
występuje pod postacią conajmniej 30 preparatów
handlowych produkowanych przez ponad 12 głównych
korporacji i wielu mniejszych producentów. Używany
głównie do zwalczania szkodników z rzędu Lepidoptera.
– Bt israelensis zabija larwy komarów i meszek. Jest
stosowany w postaci formulacji wprowadzanych do
zbiorników i cieków wodnych, metodą opryskiwania lub
wlewu (Ekotech Pro 075 OF, Foray 04 UL, Thuricide 02 UL).
Lecanicillium lecanii
Pospolity gatunek grzyba, występujący w
rejonach tropikalnych. Atakuje głównie różne
gatunki czerwców, ale może powodować
wysoką śmiertelność mszyc, mączlików,
wciornastków i przędziorków w szklarniach.
Beauveria bassiana
Jeden z najbardziej pospolitych gatunków
spotykanych na owadach, powoduje chorobę
zwaną białą muskardyną. W formie
biopreparatu stosowany w szklarniach, do
zwalczania mączlików. Grzyb ten w niektórych
latach
może
powodować
naturalnie
występujące epidemie w populacji owadów.
Paecilomyces fumosoroseus
Grzyb ten powoduje chorobę owadów
nazywaną różową muskardyną. Porażony
owad pokrywa się białą lub kremową
grzybnią. W ostatnim okresie czasu prowadzi
się intensywne badania nad wykorzystaniem
tego gatunku do ograniczania występowania
szkodników roślin uprawianych pod osłonami
(Preferal).
Arthrobotrys oligospora
Ustilago trichophora
50
40
30
20
10
0
Porównanie liczebności roślin zdrowych i
porażonych w różnych przedziałach wysokości
rośliny
zdrowe
80-100 100-120 120-140 140-160 >160 cm
cm
cm
cm
cm
rośliny
porażone
50
40
30
20
10
0
Porównanie liczebności roślin zdrowych i
porażonych w różnych przedziałach
długości wiązki korzeniowej
rośliny
zdrowe
rośliny
porażone
5-7 cm
7-10 cm
>7 cm
Liczba wiech występujace na roślinach
zdrowych i chorych
50
40
30
20
10
0
rośliny
zdrowe
1 do 2
3 do 6
>6
rośliny
porażone
Cechy nasion
Rośliny
chore
Rośliny
zdrowe
masa tysiąca
nasion (MTN) [g]
energia kiełkowania
[%]
zdolność
kiełkowania [%]
średni czas
kiełkowania
jednego nasienia (w
dniach)
0,9
1,4
9
31
16
71
10,6
9,6
Phomopsis amaranthicola
3/4 tyczki/hektar
Dr inż. Wojciech Pusz
71 320 16 97
[email protected]
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards