ZARZADZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

advertisement
ZARZĄDZANIE ZASOBAMI
LUDZKIMI
ĆWICZENIA 4
mgr Paulina Ilnicka-Jordan
Zarządzanie zasobami ludzkimi
 Ludzie są istotnym zasobem
organizacji;
To oni poprzez swoją prace,
uzdolnienia, twórczość i energię
współprzyczyniają
się
do
powodzenia
organizacji
jako
całości, czyli do realizacji jej celów;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Doświadczony kierownik musi
wiedzieć jedno, że w procesie
budowania zespołu nie tylko
poprawna rekrutacja przynosi
efekty w postaci wydajnej
pracy.
Niezbędne jest nieustanne
motywowanie pracowników.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Dlaczego? Bo jak powiedzieliśmy sobie na poprzednich
zajęciach:
To nie finanse, ani strategia, ani technologia, ale
praca zespołowa jest decydującym czynnikiem przewagi
konkurencyjnej.
PATRICK LENCIONI The five dysfunctions of a team, 2005
I to kierownik musi sprawić, aby nam się chciało chcieć

Zarządzanie zasobami ludzkimi
Funkcja kadrowa/personalna
polega:







planowaniu,
obsadzaniu,
wprowadzeniu,
szkoleniu,
motywowaniu,
ocenianiu,
awansowaniu członków
organizacji.
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Każdy z nas jest inny,
dlatego też inne rzeczy
będą nas motywować;
Przy czym należy pamiętać,
że to niematerialny sposób
motywowania
pracowników stanowi nie
lada wyzwanie;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wyróżniamy 3 kluczowe praktyki
motywacyjne:
1.
Pozytywna informacja zwrotna/ Udzielanie pochwał;
2. Wręczanie nagród;
3. Powierzanie stanowiska;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ad 1. Pozytywna informacja zwrotna/ Udzielenie pochwał
ZAUWAŻ- POCHWAL- PODZIĘKUJ
Istotnym elementem tej praktyki motywującej jest jasny i
czytelny komunikat ze strony szefa, podkreślający
zauważenie przez niego jakiegoś pozytywnego zachowania
pracownika;
Ważne jest, podając konkretny przykład, pochwalić
zachowanie podwładnego i wyjaśnić mu dlaczego jego
zachowanie jest ważne dla Ciebie i dla całej firmy;
Należy to zrobić od razu po wykonanej pracy;
To sprawi, ze pracownik zacznie się bardziej utożsamiać z
firmą;
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Ad 2. Wręczanie nagród jest kolejna praktyką
motywującą
W trakcie rozmowy z pracownikiem opisz zachowania,
za które nagradzasz, nazwij korzyści, które odniosła
firma dzięki postawie pracownika, wręcz nagrodę,
poproś pracownika o kilka słów na temat źródeł jego
sukcesu, wzmocnij jego motywację do dalszej pracy np.
poproś o więcej i zapewnij go, że nagrodzisz te
zachowania, które są zgodne z kulturą oraz wartościami
organizacji
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Metody nagradzania:
 €
 Podziękowania i pochwały;
 Nagrody symboliczne (dyplomy, listy pochwalne, prawo do
noszenia znaczka firmowego);
 Poszerzenie zakresu samodzielności pracownika;
 Pierwszeństwo pracownika w dostępie do bonusów;
 Przydzielanie prestiżowych prac, wyręczanie w czarnej robocie
 Docenianie członków rodziny pracownika ( weekend z rodzina
na koszt firmy)
 Nagrody realizujące potrzeby pracownika ( dobra książka dla
pasjonata literatury)
Ad 3. Powierzanie nowego stanowiska
Celem zawodowym każdego pracownika jest awans. Może
on być zatem skutecznym narzędziem motywowania.
Awansując pracownika należy swoją decyzję pracownikowi
wyjaśnić za pomocą następujących elementów:
1.
2.
3.
Doświadczenia i kompetencji pracownika
Poziomem zaufania
Mocnych i słabych stron.
Należy pokazać pracownikowi obszary rozwoju i korzyści
zmiany stanowiska. Koniecznie zaproponuj swoją pomoc i
pogratuluj awansu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Motywację buduje
konsekwencja
przełożonego, ale nie
tylko konsekwencja w
nagradzaniu ale i
karaniu
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Karanie jest istotnym elementem zarzadzania.
Polega ono na wymierzaniu sankcji za działania
sprzeczne z tymi, które są przyjęte i akceptowane przez
organizację. Teoria MISIE
1. Kara powinna być dopasowana do rodzaju
przewinienia
2. Nie każ podwładnego kiedy jesteś silnie zburzony
3. Unikaj mów wychowawczych
4. Nie wpędzaj pracowników w poczucie winy
5. Karz w cztery oczy, nie nagłaśniaj sprawy
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Drogi kierowniku nie udzielaj pochwał i reprymend
zależnie od swojego widzimisię, ale opieraj je na
wydajności swoich pracowników;
Skutkiem tych pierwszych praktyk będzie utrata
wiarygodności,
wprowadzi
zdezorientuje pracowników;
zamieszanie
i
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Dziękuję za uwagę
1. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, 2008
2. James A. F. Stoner, Charles Wankel, Kierowanie,
Warszawa 1992;
3. K. Blanchard, R. Lorber, Techniki jednominutowego
menedżera w praktyce, Warszawa 2008;
4. Ewa Beck-Krala, Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Studia podyplomowe, Kraków 2009;
5. M. D. Głowacka, J. Galicki, E. Mojs, Zarządzanie
zakładem opieki zdrowotnej, Warszawa 2009;
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards