Ranking diamentowy - Sejm Dzieci i Młodzieży

advertisement
Działania dotychczas podejmowane przez
uczniów Gimnazjum w Starym Kurowie
Ranking diamentowy
03 kwietnia 2013 r.
◦ Nasza wiedza na temat działań podejmowanych
w poprzednich latach przez młodzież naszej
szkoły pochodzi wyłącznie ze strony
internetowej ewentualnie opowieści starszego
rodzeństwa lub kolegów, dlatego poprosiliśmy
naszych pedagogów o pomoc.
◦ Nauczyciele spisali wszystkie działania, a w
gronie EKSPERTÓW, uwzględniając dodatkowe
informacje sporządziliśmy ranking tych działań.
Dlaczego ta metoda?
YPEF – Młodzież w lasach Europy- pomoc w organizacji eliminacji krajowych międzynarodowego
konkursu (dwukrotnie).
„Eko - szkoły” – zbiórka niesprawnych telefonów.
Zbiórka nakrętek plastykowych (na różne cele).
Zbiórka makulatury.
Konkurs „Czysty las”.
Konkurs „Mój las”.
„Pomóżmy kasztanowcom” – akcja SK LOP.
Współpracy z Nadleśnictwem Smolarz – wizyty u leśniczego, wycieczka śladami pomników
przyrody.
Sprzątanie Świata (kilkakrotny udział w akcji).
Wizyty w oczyszczalni ścieków- zajęcia terenowe o charakterze dydaktyczno – wychowawczym.
Dotychczasowe działania ekologiczne Gimnazjum
w Starym Kurowie
Realizacja projektu „Ile czego wyrzucamy na śmietnik” (Nagroda Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej; artykuł p. D Gębali „ Ekologia z korzyścią” w „Wiadomościach
Gminnych Stare Kurowo”).
Akcja „Kąpielisko”- działanie środowiskowe z udziałem rodzicó1), strażaków, firmy wywożącej śmieci (w
ramach programu CEO „ Lego, cogito, ago” – zdobycie certyfikatu Lego).
Zielona Klasa – sadzenie roślin ozdobnych w otoczeniu szkoły( przy wsparciu rodziców).
Udział w programie edukacyjnym „Bocian” ( finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej; szkoła była finalistą ogólnopolskiego etapu konkursu).
Projekt „ Czysta gmina” – akcja sprzątania wszystkich wsi w gminie
Projekt „Ogródek jordanowski”- uprzątnięcie placu zabaw, wkopanie ławeczek, zakup, przy współudziale
sołectwa elementów do zabawy).
Udział dwojga posłów w XII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży, której temat brzmiał: Ekologia – wybór
przyszłości (wygrana w konkursie wojewódzkim).
Dotychczasowe działania ekologiczne Gimnazjum w
Starym Kurowie
Cele, zasady:

Schemat:
Metoda ta polega na
ułożeniu pomysłów, działań
np. wg ważności. Ułatwia
ona systematyzację
informacji lub ich
wartościowanie. Układ
priorytetów przypomina
kształt „diamentu”
(„karo”). Grupa
współpracuje, podejmuje
decyzje, osiąga
porozumienie drogą
negocjacji lub kompromisu
„Ranking diamentowy”
Praca zespołu eksperckiego
Praca zespołu eksperckiego
Efekt pracy
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards