Członkostwo pracowników Wydziału w towarzystwach

advertisement
Członkostwo
pracowników
jednostki
we
władzach
zagranicznych
lub
międzynarodowych towarzystw, organizacji i instytucji naukowych lub artystycznych,
których członkowie pochodzą co najmniej z 10 państw
Imiona
Nazwisko
Nazwa towarzystwa,
organizacji lub
instytucji
Funkcja
pełniona
Rok wyboru
Członkostwo w zespołach eksperckich powołanych przez organy lub instytucje
państwowe oraz instytucje zagraniczne lub międzynarodowe
Imiona Nazwisko
Nazwa zespołu
eksperckiego
Nazwa organu
lub instytucji
Rok
Opis zadań
powołania ekspertów
Pełnione przez pracowników jednostki funkcje redaktorów naczelnych czasopism
naukowych zamieszczonych w części A wykazu czasopism naukowych, o której
mowa w §15 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Imiona Nazwisko
Nazwa czasopisma
naukowego
ISSN
Współczynnik
wpływu
Rok objęcia
funkcji
Udział pracowników jednostki w jury konkursu lub festiwalu z dziedziny sztuk
muzycznych, plastycznych, filmowych lub teatralnych, zorganizowanych poza
jednostką przez renomowany ośrodek artystyczny, instytucję kultury lub uczelnię
artystyczną
Imiona Nazwisko
Funkcja
w jury
Nazwa konkursu Miejsce
lub festiwalu
organizacji
Rok
organizacji
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards