Osiągnięcia Aleksandry Wajdy

advertisement
W pierwszym
semestrze roku
szkolnego 2015/2016
do sukcesów
Aleksandry Wajdy
należą:
1 MIEJSCE na XXIII Edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki
Maryjnej „Ad Gloriam Deiparae”
3, 4 października 2015 r. – Bochnia
2 MIEJSCE na V
Ogólnopolskim Festiwalu
Piosenek
Katarzyny Sobczyk
"O ZŁOTĄ
RÓŻĘ MAŁEGO KSIĘCIA"
18 października 2015 r. – Tyczyn
2 MIEJSCE na XIV
Wojewódzkim Przeglądzie
Pieśni Patriotyczno – Religijnej
28 października 2015 r. – Majdan
Królewski
1 MIEJSCE na Powiatowym Konkursie Piosenki Patriotycznej
6 listopada 2015 r. – Przeworsk
WYRÓŻNIENIE na XVI Ogólnopolskim Festiwalu
Dzieci i Młodzieży
"Tęczowe Piosenki Jana Wojdaka"
7, 8 listopada 2015 r. – Kraków
WYRÓŻNIENIE na II Podkarpackim Festiwalu Piosenek
Agnieszki Osieckiej
"Z serca do serca"
20 października 2015 r. – Łańcut
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards