Poznań, 15 maja 2014 r - Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

advertisement
Poznań, 28 kwietnia 2014 r.
INFORMACJA PRASOWA
Urząd Miasta Poznania i Muzeum Archeologiczne w Poznaniu
Rozpoczynamy badania archeologiczne na Starym Rynku
Na zlecenie Miasta Poznania w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem
Zabytków naukowcy z poznańskiego Muzeum Archeologicznego rozpoczynają
wykopaliska na Starym Rynku. Pierwsza faza badań, związanych z rewitalizacją
przestrzeni Rynku i przebudową jego nawierzchni, potrwa do października.
Poznański Stary Rynek przekształca się właśnie w kopalnię archeologicznej
wiedzy. Tuż przed Ratuszem prowadzone będą bowiem pierwsze wykopy.
Łączny obszar kilku powierzchni wykopalisk, które pojawią się w tym roku, ma
wynieść ponad 230 metrów kwadratowych.
„To pierwszy etap historycznych zmian na Starym Rynku. Jesteśmy świadomi, że przed
osiągnięciem ostatecznego efektu pełnej rewitalizacji tej części Miasta, wykopaliska czy
kolejne prace będą i ciekawostką i kłopotem jednocześnie. Dlatego zobowiązałem wszystkie
służby miejskie do wzorcowej staranności przy wykonywanych pracach. Chodzi przecież o
to, by osiągnąć jak najlepszy rezultat dla mieszkańców. Proszę więc poznaniaków, by
zgłaszali wszelkie niedogodności, a my postaramy się zredukować utrudnienia związane z
pracami archeologicznymi i kolejnymi działaniami” – zaznacza prezydent Poznania Jacek
Jaśkowiak.
Dyrektor Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji UMP Piotr Wiśniewski podkreśla, że
„obecne wykopy archeologiczne to kontynuacja wierceń archeologicznych oraz badań
geofizycznych Starego Rynku, które realizowane były w listopadzie ubiegłego roku. Miedzy
innymi, na podstawie wyników ubiegłorocznych wierceń określona została obecna lokalizacja
i zakres wykopów. Z uwagi na fakt, że prace archeologiczne prowadzone będą w jednym z
najatrakcyjniejszych i najczęściej odwiedzanych miejsc Poznania – chcemy, aby mieszkańcy
Poznania i turyści mogli obserwować przebieg prac. Poprosiliśmy Muzeum Archeologiczne o
takie przygotowanie wykopów, aby – przy zachowaniu wszelkich wymogów bezpieczeństwa
– możliwe było zajrzenie do wnętrza”.
„Nawiązaliśmy też współpracę z władzami Wydz. Architektury Politechniki Poznańskiej.
Studenci ostatnich lat, w ramach wewnętrznego konkursu prac semestralnych przygotują
propozycje zagospodarowania Rynku. Najlepsze prace zostaną następnie zaprezentowane
na plenerowej wystawie umieszczonej w lipcu / sierpniu na Rynku lub na dziedzińcu UM.
Koncepcje te posłużą jako przyczynek do przyszłej dyskusji społecznej na temat
zagospodarowania Starego Rynku, która planowana jest po wakacjach” – dodaje dyrektor
Wiśniewski.
Równolegle z badaniami archeologicznymi prowadzona będzie badania geologiczne i
analiza hydrologiczna podłoża Rynku. Na podstawie tych badań i analiz, do końca roku
przygotowane zostaną wariantowe koncepcje techniczne przebudowy podłoża oraz
zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z rejonu Starego Rynku. Wnioski i
zalecenia realizacyjne z ww. koncepcji posłużą do przygotowania założeń kolejnej fazy –
projektu technicznego.
Miejski Konserwator Zabytków - Joanna Bielawska-Pałczyńska: " Po przeprowadzeniu badań
geofizycznych i odwiertów archeologicznych jesienią zeszłego roku przystępujemy obecnie
do kolejnego etapu badań - szerokopłaszczyznowych wykopów. Analiza tych prac oraz
wyników badań archeologicznych prowadzonych na płycie rynku od lat 60. XX wieku
wskazuje na występowanie nawarstwień kulturowych na głębokości ok. 3,5 - 4 m.
Tegoroczne badania to niepowtarzalna okazja dotknięcia historii, poznania średniowiecznej i
nowożytnej infrastruktury podziemnej, urządzeń komunalnych, przedmiotów codziennego
użytku. Odczytywanie informacji w nich zawartych uzupełni naszą wiedzę o genezie
średniowiecznego miasta, życiu ówczesnych ludzi, korzeniach naszego dziedzictwa
kulturowego."
Wykopaliska na trzecim co do wielkości rynku w Polsce to szansa zgłębienia dziejów
Poznania. Stary Rynek jest sercem miasta od blisko 800 lat. Było to elitarne miejsce,
zamieszkiwane przez bogatych kupców, rzemieślników i urzędników. Dlatego każde badania
archeologiczne i każde wbicie łopaty w ziemię na terenie głównego placu Poznania wiązać
się może z interesującymi znaleziskami.
“To pierwsze tak szeroko zakrojone badania archeologiczne na głównym placu Poznania. W
porównaniu do miast o podobnej metryce – Krakowa, Wrocławia i Gdańska, centralny plac
Poznania jest wciąż rozpoznany fragmentarycznie” – wyjaśnia Kateriny Zisopulu-Bleja, z
Działu Archeologii Historycznej Miasta Poznania, która jednocześnie będzie kierowała
wykopaliskami na Rynku.
Pierwszy wykop archeologiczny zlokalizowany zostanie między Ratuszem a kamienicami
otaczającymi Rynek, kolejny – między Pałacem Działyńskich a Wagą. Ostatnim tegorocznym
miejscem wykopalisk będzie północna część ul. Jana Baptysty Quadro, obok Pomnika
Bamberki. Łączna powierzchnia tych wykopów archeologicznych wyniesie 234 m2.
Ograniczony zakres prac archeologicznych związany jest z zapewnieniem ciągów
komunikacyjnych
(bez
zajmowania
chodników
zlokalizowanych
obok
kamienic)
i
zachowaniem dostępności powierzchni Rynku dla ogródków restauracyjnych. Głębokość
nawarstwień kulturowych szacowana jest na około 4 m – wykazała to analiza odwiertów
geologicznych dokonanych w zeszłym roku. Te znajdujące się najniżej należy wiązać z
czasami poprzedzającymi lokację miasta w 1253 roku.
Koszt tegorocznych prac prowadzonych przez naukowców z Muzeum Archeologicznego w
Poznaniu wyniesie nieco ponad milion złotych. Prawie połowę tej kwoty pochłoną koszty
prac drogowych - demontaż i montaż nawierzchni wraz z wymianą gruntu i odpowiednim
jego utwardzeniem oraz prace zabezpieczające ściany wykopów badawczych. Pozostała
część to koszty terenowych prac archeologicznych, wraz z analizami specjalistycznymi i
wstępną konserwacją materiału zabytkowego oraz opracowaniem naukowym odkryć.
Relację z badań archeologicznych na Starym Rynku będzie można śledzić na bieżąco na
stronie
internetowej
Muzeum
Archeologicznego
w
http://www.muzarp.poznan.pl/badania-archeologiczne-starego-rynku-w-poznaniu/
wpisach
zamieszczanych
na
fanpage’u
muzeum
–
–
Poznaniu
-
i
we
www.facebook.com/muzarp.
Zaplanowano również cykl wykładów popularnonaukowych “Tajemnice Starego Rynku w
Poznaniu”, które przybliżą pasjonującą tematykę dawnej i bliższej historii głównego placu
stolicy Wielkopolski.
Kontakt:
Paweł Marciniak - rzecznik prasowy Urzędu Miasta i Prezydenta Poznania
tel. 512 256 178
Kateriny Zisopulu-Bleja - kierownik prac wykopaliskowych
tel. 731 838 484 lub 61 61 628 55 37
Piotr Śniady - wicedyrektor Muzeum Archeologicznego w Poznaniu
tel. kom. 502 602 904 lub 61 628 55 51
Szukasz zdjęć Poznania? Wejdź na www.fotoportal.poznan.pl, wybierz spośród 3000
dostępnych zdjęć i pobierz za darmo interesujące Cię fotografie.
Download