zakonczenie - Szkoła z Klasą 2012

advertisement
Współorganizatorzy i partnerzy
Zespół projektowy
• Dyrektor Grażyna Małecka
• Wicedyrektor - koordynator Beata SławińskaKopyś
• Nauczyciele:
– Małgorzata Filipczak
– Monika Jagieła
– Joanna Kulczuga
– Dariusz Leszczyszyn
– Alicja Szczygieł
Pierwsze zadanie dyrektora szkoły -
Szkoła z Wi-Fi
Zainstalowanie w szkole dostępnego dla wszystkich Wi-Fi
• Bezprzewodowa sieć wi-fi funkcjonuje w
naszej szkole ponad 6 lat, ale ze względu na
ograniczony zasięg (mała ilość punktów
dostępowych oraz nie wystarczające
okablowanie strukturalne) nie wszyscy i nie w
każdej pracowni mogli z niej korzystać.
• W tym roku szkolnym administrator szkolnej
sieci komputerowej, podjął działania aby
zmodyfikować istniejące łącze wi-fi.
Szkoła z Wi-Fi
• Pierwszym działaniem było ułożenie
dodatkowego okablowania strukturalnego i
zwiększenie ilości punktów dostępowych (w
chwili obecnej 7 punktów dostępowych).
• Kolejnym etapem było zwiększenie
przepustowości Internetu dostarczanego do
szkoły z 4mbit do 10mbit.
• Oba te etapy wymagały zakupienia routera
brzegowego, który powiązał wszystkie sieci w
szkole zarówno bezprzewodowe jak i kablowe z
Internetem.
Szkoła z Wi-Fi
• W wyniku tych działań, od października 2012 r.
wszyscy uczniowie i nauczyciele mogą korzystać
z sieci wi-fi, na terenie całego budynku
szkolnego i mają możliwość wykorzystywania
zasobów internetowych w procesie
dydaktycznym
Bezpiecznie i efektywnie
• Treści pobierane z internetu filtrowane są przez
zamieszczenie filtra na routerze brzegowym.
• Z całej sieci szkolnej wydzielona jest sieć administracyjna,
dzięki czemu nie ma ograniczeń sieciowych dla
administracji szkoły i komputerów w pokoju nauczycielskim,
z którego korzystają nauczyciele.
• Na routerze brzegowym realizowane jest kolejkowanie
pakietów, aby nie dopuścić do sytuacji, w której uczniowie
korzystający z komputerów w jednej z sal, zawłaszczają
sobie całą prędkość łącza internetowego dla siebie,
przydział jest równomierny dla wszystkich użytkowników
sieci w danym czasie, a więc wszystkim po równo, albo
wszystko dla jednego :)
Drugie zadanie dyrektora szkoły Szkoła na platformie
• Od września 2012 roku nasza szkoła
rozpoczęła wykorzystywać platformę elearningową w nauczaniu.
• Wykorzystujemy platformę edulacyjną
Claroline, która jest platformą typu Open
Source. Jest to proste, intuicyjne środowisko,
nie wymagające zaawansowanych
umiejętności posługiwania się technologią
informacyjną.
Szkoła na platformie
• Utworzono 35 kursów dla 35 grup.
• Kursy można porządkować na podkategorie.
• Każdy uczeń ma założone własne konto i po
zalogowaniu się ma dostęp do wszystkich
materiałów przygotowanych przez nauczyciela
prowadzącego dany kurs, np. różnego typu
zadania, ćwiczenia, które następnie muszą być
opracowane i odesłane przez uczniów.
Szkoła na platformie
• Dostępne jest również narzędzie do tworzenia
testów-ćwiczeń do rozwiązania przez ucznia.
• W ten sposób można przeprowadzać
sprawdziany wiedzy i bezpośrednio po
zakończeniu testu otrzymać wynik punktowy.
• Platforma Claroline umożliwia także
przesyłanie wiadomości do pojedynczych
kursantów lub do całej grupy.
Nie musisz być geniuszem, żeby programować…
• Roboty z klocków LEGO zostały opracowane na
Massachusetts Institute of Technology.
• to klocki, które można je programować.
• Mają czujniki różnego typu, silniczki i wiele
innych ciekawych rzeczy. Można je prosto
programować pisząc, a w zasadzie układając
proste algorytmy blokowe,
• Można też można użyć profesjonalnego języka
programowania, aby te klocki poruszyć.
Wiele szkół i uczelni wykorzystuje je do
nauki podstaw programowania.
• Lego Mindstorms NXT to połączenie systemu
budowy Lego z inteligentnymi klockami,
licznymi czujnikami i łatwym
oprogramowaniem,
• to nieskończenie wiele możliwości, a jedyna
granica, na którą można natrafić, to oczywiście
własna wyobraźnia...
• „Poradnik programowania robota Lego
Mindstorms” opracowany przez uczniów
Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prof. Janusza
Groszkowskiego w Białymstoku (oczywiście za
zgodą autorów)
„Chemia w żywności czyli czy
wiesz co jesz w szkole?”
Temat
projektu:
„Chemia w żywności czyli czy
wiesz co jesz w szkole?”
Zespół
uczniowski:
1. Angelika Dobosz
2. Daria Maciąg
3. Filip Dudek
4. Marcin Majer
Nauczyciel
opiekun:
Monika Jagieła
Różne metody liczenia
Temat
projektu:
„Różne metody liczenia”
Zespół
uczniowski:
1. Konrad Marek
2. Michał Pająk
3. Rafał Uliński
4. Kamil Ceglarski
Nauczyciel
opiekun:
Alicja Szczygieł
Montaż komputera osobistego czyli
jak to zrobić samemu”
Temat projektu:
„Montaż komputera osobistego czyli jak to
zrobić samemu”
Zespół
uczniowski:
1. Krzysztof Lefek
2. Krystian Pastuszka
3. Piotr Pyzik
Nauczyciel
opiekun:
Dariusz Leszczyszyn
Problem:
Czy można samodzielnie złożyć komputer?
Nasz kanał YouTube
• http://www.youtube.com/watch?v=XWD4_H_
m5K4
Kierunki kształcenia w naszej szkole
film promocyjny
Temat
projektu:
„Film promocyjny”
Zespół
uczniowski:
Uczniowie kształcący się w
zawodzie technik informatyk i
technik organizacji reklamy
Nauczyciel
opiekun:
Joanna Kulczuga
Nasza tablica Pinterest
• Zapewne słyszeliście już o Pinterest, jednej z najszybciej rosnących stron internetowych. Pinterest
to taka wirtualna tablica korkowa :).
• Po zarejestrowaniu się nazywasz sobie swoje wirtualne tablice (“Boards”) jak chcesz i wpinasz do
tych tablic pinezki, czyli “Pins”. Pinterest
“pamięta” link do strony...
• My też mamy swoją tablicę Pinterest, zapraszamy
i zachęcamy do jej tworzenia.
Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do
udziału w programie za rok :)
Download