Konkurs na wydziałowe granty dla młodych naukowców

advertisement
Konkurs na wydziałowe granty dla
młodych naukowców - wyniki wstępne
Poniżej zamieszczamy listę młodych naukowców, których wnioski zostały wstępnie
zaproponowane do finansowania przez Wydziałową Komisję ds. Rozwoju Młodych Naukowców
oraz Uczestników Studiów Doktoranckich w ramach konkursu w 2016 r. Ostateczna lista
wniosków wytypowanych do finansowania ogłoszona zostanie po wpłynięciu dotacji MNiSW.
Imię i Nazwisko
Elżbieta Boratyn
Michał Bukowski
Maria Czarnek
Agnieszka Drzał
Małgorzata Durbas
Robert Ekiert
Michał Gabruk
Grzegorz Gawlik/Ewa Kowolik
Alicja Karabasz
Justyna Karkowska-Kuleta
Elżbieta Karnas
Tomasz Klaus
Piotr Konieczny
Ewa Kowalska
Mirosław Książek
Anna Kusienicka
Magdalena Łośko
Mariusz Madej
Małgorzata Magoch
Paulina Marona
Klaudia Muszyńska
Anna Niewiarowska-Sendo
Iwona Nowak
Anna Piłat
Katarzyna Pustelny
Anna Sanecka-Duin
Piotr Stępień
Bożena Szelążek
Oskar Szelest
Dawid Wnuk
Dorota Zając
Zawrotniak Marcin
Piotr Zgłobicki
Gabriela Zielińska
Monika Żukowska
Zakład
Genet Molek i Wirusologia
Biochemia Analityczna
Biochemia Komórki
Biofizyka
Genet Molek i Wirusologia
Biofizyka Molekularna
Fizjologia Roślin
Biofizyka
Biochemia Komórki
Biochemia Porównawcza
Biologia Komórki
Biochemia Komórki
Biochemia Ogólna
Biotechnologia Roślin
Mikrobiologia
Biotechnologia Medyczna
Biochemia Ogólna
Mikrobiologia
Mikrobiologia
Biochemia Ogólna
Biotechnologia Roslin
Biochemia Analityczna
Genet Molek i Wirusologia
Biofizyka
Biochemia Komórki
Immunologia
Biofizyka
Biochemia Analityczna
Biofizyka Komórki
Biologia Komórki
Biochemia Analityczna
Biochemia Porównawcza
Biotechnologia Roślin
Biochemia Analityczna
Biotechnologia Medyczna
Download