Scenariusz zajęć w zespole klas łączonych I – III

advertisement
SCENARIUSZ ZAJĘĆ W ZESPOLE WIELOKLASOWYM
TEMAT: Zaprzyjaźnić się z Ziemią (klasa II), Nie zatruwajmy środowiska
(klasa III).
CELE:
Uczeń
- zna pojęcia związane z ochroną środowiska,
- rozumie potrzebę segregowania śmieci,
- zna zagrożenia środowiska,
- zna cel zbierania surowców wtórnych,
- potrafi rozpoznać produkty szkodliwe dla środowiska,
- czyta głośno tekst,
- układa zdania na określony temat,
- formułuje pytania na podstawie ilustracji,
- zna pojęcie liczebnika,
- umie współdziałać w zespole,
- zapomina o chorobie i rozłące z domem rodzinnym.
METODY: słowne, czynne, oglądowe
FORMY PRACY: indywidualna, grupowa, zbiorowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: wiersze: „Skąd się biorą śmieci?” (pozycja pt.
„Wyprawy z borsukiem. Ziemia”), I. Sikirycki „Sznurek Jurka”, zdania z
lukami, kartoniki z wyrazami, paski ze zdaniami, symbole ekologiczne
stosowane na produktach, uzupełnianka „Spis śmieci z jednego dnia
Jeremiasza”, przedmioty przeznaczone na zakupy (torba lniana, torba
plastikowa, napój w kartonie, w butelce, dezodorant w aerozolu i w sztyfcie
itp.), karty pracy „Wesoła szkoła” dla klasy II i III, hasło zapisane na tablicy.
PRZEBIEG ZAJĘĆ
Wstęp
1. Odczytanie hasła zapisanego wspak na tablicy elektrostatycznej
ĘTENALP ĄZSAN YMŃORHC
2. Wypowiedzi uczniów na temat potrzeby ochrony naszej planety Ziemi
- Czy człowiek mógłby żyć w zanieczyszczonym środowisku?
- Jak środowisko naturalne wpływa na człowieka?
- W jaki sposób człowiek wpływa na środowisko naturalne?
Część główna
3. Wyraziste, głośne czytanie wiersza I. Sikiryckiego pt. „Sznurek Jurka” przez
uczniów klas III.
Głośne czytanie wiersza pt. „Skąd się biorą śmieci?” zamieszczonego
w książce pt. „Wyprawy z borsukiem. Ziemia” przez uczniów klas II.
4. Opowiadanie uczniów o tym skąd się biorą śmieci oraz w jaki sposób boisko
zmieniło się w śmietnik.
5. Ocena postępowania Jurka i jego kolegów z wiersza pt. „Sznurek Jurka”. 6.
Wyjaśnienie pojęć: segregacja, ekologia, recykling, ekologiczne towary,
„zielony konsument”, reducent.
6. Dyskusja na temat: Ty i ochrona srodowiska
- Czy w Waszych domach odbywa się wstępna segregacja śmieci?
- Jakie działania wpływają na powtórne przetwarzanie odpadów?
- Jak widzicie swoją rolę w ochronie środowiska?
7. Pomagamy Jeremiaszowi w sortowaniu jego własnych śmieci.
Każdy uczeń otrzymuje kartę pracy, na której są zdania zawierające „śmieci
Jeremiasza”. Zadaniem ucznia jest pomalowanie tym samym kolorem
odpadu i odpowiedniego pojemnika.
8. Uczniowie klasy II otrzymują kartoniki z wyrazami segregacja, ekologia,
recykling, ekologiczne towary, „zielony konsument”, reducent oraz paski
ze zdaniami wyjaśniającymi te pojęcia. Ich zadaniem jest prawidłowe
dopasowanie pojęć do zdań.
Uczniowie klasy III otrzymują paski z w/w pojęciami. Ich zadaniem jest
wyjaśnienie tych pojęć i zapisanie w formie zdań.
9.
Wyjaśnienie
symboli
ekologicznych
używanych
na
opakowaniach
produktów.
10. Ćwiczenia w dobieraniu symboli ekologicznych (kartoniki z symbolami) do
odpowiednich produktów (krem, dezodorant, butelka itp.). Praca w grupach.
11. Uzupełnianie zdań – próśb Ziemi. Ułożenie własnej obietnicy. Klasa II
(karty pracy, str.47 „Wesoła szkoła”)
Uzupełnianie luk w zdaniach odpowiednimi liczebnikami. Klasa III (karty
pracy, str.34)
Ewaluacja
12. Ekologiczna zabawa – „Zakupy z uwzględnieniem ochrony środowiska”. Na
stole znajduje się: torba plastikowa, torba lniana, torba papierowa, woreczek
foliowy, mleko w kartonie, mleko w butelce, napój w butelce plastikowej,
sok w butelce szklanej zwrotnej, jajka w opakowaniu papierowym, jajka w
opakowaniu plastikowym, dezodorant w aerozolu, dezodorant w sztyfcie itp.
Uczeń mając na uwadze ochronę środowiska ma dokonać zakupów i
uzasadnić swój wybór.
13. Rozwiązanie ekologicznego testu (osobno dla klasy II i III) zamieszczonych
w kartach pracy „Wesoła szkoła”.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards