JEZUS JEST PANEM

advertisement
Marana tha
Jezus Panem
konspekt uczestnika
JEZUS JEST PANEM
„Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie
imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i
podziemnych. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest PANEM – ku
chwale Boga Ojca.” (Flp 2,9-11)
Człowiek nie może być panem samego siebie – jest zbyt słaby, jest grzesznikiem i
potrzebuje zbawienia, które daje Bóg. W każdym z nas mocno tkwi taka tendencja, chcemy sami
decydować o wszystkim. Taka postawa równa się odrzuceniu Jezusa jako jedynego Pana; jest
powtórzeniem grzesznego pragnienia pierwszych ludzi: być jak Bóg – znać dobro i zło (Rdz 3,5).
Tkwi w nas pragnienie decydowania o sobie, a jednocześnie czujemy się zagubieni i nie umiemy
rozwiązać własnych problemów, co prowadzi do frustracji i lęków. Czy rozpoznajesz w tym
siebie? Co jest kluczem do zrozumienia naszej egzystencji?
„Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa. A raczej: człowiek nie może
siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest
jego właściwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne przeznaczenie. Nie może tego
wszystkiego zrozumieć bez Chrystusa.” Jan Paweł II, Warszawa 1979r.
1. Radosna nowina
 Dz 1,1-9
Jezus, trzeciego dnia po swojej śmierci na krzyżu, został wskrzeszony mocą Ojca i zasiadł po
Jego prawicy. „Jezus żyje! Prawdziwie zmartwychwstał! Jezus jest Panem” – to była Dobra
Nowina, którą żyły i którą ogłaszały wspólnoty chrześcijańskie – ona jest centrum życia także
dzisiejszego Kościoła, który woła ustami św. Piotra:
 Dz 2,22-24.32-33.36
2. Jezus Chrystus Panem wszechświata
W wyznaniu wiary mówimy, że Jezus Chrystus „trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na
niebiosa, siedzi po prawicy Ojca”. Jaki jest sens tej formuły, w co wierzymy mówiąc te słowa?

Ef 1,17-23
Bóg uczynił Chrystusa absolutnym Panem całego wszechświata: przeszłości, teraźniejszości i
przyszłości. Całe stworzenie jest Mu podporządkowane i jest w Jego mocy.
Jezus jest:



Dz 10,42 –
Dz 3,15 –
Dz 3,18 –
Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca (Flp 2,11). Tytuł „Pan” (gr. Kyrios), który w
Starym Testamencie zarezerwowany był tylko dla Boga, zdecydowanie ogłasza światu boskość
Jezusa Chrystusa.
1
Marana tha
Jezus Panem
konspekt uczestnika
3. Ty jesteś moim Panem!
Jezus faktycznie jest Panem wszechświata, ale przede wszystkim chce być twoim Panem i twoim
Królem, tzn. tym, który kieruje twoim życiem, twoimi pragnieniami i decyzjami.
„Jeżeli więc ustami twoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz (...)
osiągniesz zbawienie” (Rz 10,9)
Bóg pragnie naszej wolnej decyzji, wypuszczenia „steru życia” z własnych rąk i oddania w Jego
ręce.
 Ap 3,15-16 –
 Mt 7,21 –
Postawy wobec Jezusa mogą być różne. Jaką zajmujesz ty?
1. Człowiek niewierzący.
2. Człowiek, który mówi o sobie jako o wierzącym.
3. Chrześcijanin – człowiek, którego Panem jest Jezus.
4. Oddanie życia Jezusowi
„Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z
nim wieczerzał a on ze Mną.” (Ap 3,20)
Tylko ty możesz otworzyć drzwi swego serca – klamka znajduje się od wewnątrz. Jezus czeka na
twoje zaproszenie aby wejść i udzielić ci pełni życia w darze Ducha Świętego (J 7,37).
Jeśli takie jest pragnienie twego serca, możesz zaprosić Jezusa do swego życia przez modlitwę.
Modlitwa oddania życia Jezusowi
Wyznaję Boże, że przyjmuję pełnię twojej miłości. Ty kochasz mnie dzisiaj takiego jakim jestem.
Panie Jezu potrzebuję Ciebie, uznaję przed Tobą swoją grzeszność. Dziękuję Ci, że przebaczyłeś
mi moje grzechy umierając za mnie na krzyżu. Uznaję w Tobie Jezu, jedynego Zbawiciela.
Oddaję Ci swoje życie. Przyjmuję Cię Jezu jako Pana i Mistrza. Dla Ciebie otwieram moje
serce. Chcę kroczyć codziennie Twoimi drogami, według Twego Słowa i Twoich przykazań.
Uwielbiam Cię Jezu i wywyższam! Amen!
............................dnia.........................
podpis .......................................................
Pytania
1. Co wg ciebie oznacza oddanie życia Bogu? Czy już to uczyniłeś?
2. W jakim stopniu Jezus Chrystus jest Panem twojego życia? Czy są jakieś dziedziny, do
których przyjmujesz Go z trudnością?
3. Jak decyzja, którą podjąłeś realizuje się w codziennym życiu, w konkretnych sytuacjach?
Modlitwa osobista
1. Dz 10,34-48 2. Flp 2,5-11
4. 1 Kor 8,5-6
5. J 6,27-35
3. Kol 1,15-20
6. Ap 3,14-22
7. Rz 8,31-39
2
Marana tha
Jezus Panem
konspekt uczestnika
3
Download