Książka w 17 wieku

advertisement

Zawiodły nadzieje humanistów na
szczęśliwy i piękny świat. Próby
moralnego odrodzenia Kościoła przez
powrót do źródeł wiary ( Biblii i pisma
ojców Kościoła) doprowadziły do
reformacji krwawych niszczących,
długotrwałych wojen religijnych.
Zniechęceni humaniści odwracają się od
wielkich koncepcji uszczęśliwiania
ludzkości, uciekając w coraz bardziej w
rozważania filologiczne i teologiczne.
Teoretycy kontrreformacji znali i
doceniali siłę oddziaływania książki „
Herezja wypełza z ksiąg” głosili i
wyciągali z tego wnioski nie tylko
skruptulatneji kontroli treści publikacji,
tępienia zawartych tam
nieprawomyślnych idei i własny druk.
 Reformacja w I Rzeczypospolitej pojawiła się od lat 20. XVI
w., jednak jej wpływ od początku ograniczał się tylko do
wyższych i średnich warstw społecznych, głównie w
miastach zachodniej i północnej Polski, na Kielecczyźnie,
Lubelszczyźnie i na Żmudzi. Polska reformacja od
początku cierpiała na brak funduszy, koniecznych do
rozwoju. Pozycja Kościoła katolickiego nigdy nie była
poważnie zagrożona, co ułatwiło działania kontrreformacji
i szybką eliminację reformacji, jako liczącego się nurtu już
w połowie XVII w. Tym niemniej reformacja przyczyniła się
do rozkwitu literatury w języku polskim, a ruch braci
polskich stworzył wiele wybitnych dzieł z dziedziny
filozofii religii i nauk społecznych

Działania podjęte przez Kościół rzymskokatolicki
w I Rzeczypospolitej i poparte przez polskich
monarchów, w reakcji na wystąpienie reformacji
na ziemiach polskich. Była częścią kontrreformacji
przeprowadzanej w Europie Zachodniej, jednak jej
polską specyfiką był stosunkowo niski poziom
represji wobec innowierców, uwarunkowany
wiekową tradycją tolerancji w wielowyznaniowym
i wieloetnicznym państwie polsko-litewskim.
Trwała od połowy XVI wieku do połowy wieku
XVIII.
 Pierwszy indeks ksiąg
zakazanych ukazał się w
Rzymie w 1559 roku. Później
mnożą się wydania indeksów,
zakazy cenzury Kościelnej,
rewizje w drukarniach,
księgarniach i bibliotekach,
zakazanych ksiąg i tekstów (
wyłącznie nie odpowiednich
zdaniem cenzora,
fragmentów i publikowanie
tak okrojonych utworów) .

W XVII w. najwyższy poziom drukarstwo
osiągnęło w Holandii. Od 1587 działała
tam przez kilka pokoleń liczna i
zasłużona rodzina księgarzy, drukarzy i
wydawców Elsevierów (Elzevierów),
która posiadała drukarnie i księgarnie w
Lejdzie, Hadze, Utrechcie i
Amsterdamie. Z drukarni Elsevierów na
przestrzeni wieku wyszło około 5 tys.
tytułów. Ich druki (zw. elzewirami) były
synonimem najwyższej jakości typografii
i edytorstwa, a cechowały się pięknym
krojem czcionki oraz dbałością o
poprawność (np. wydania Nowego
Testamentu czy autorów antycznych).
Starannie wydawała także książki
mieszcząca się w Rzymie drukarnia
Kongregacji Propagandy Wiary.
Jednocześnie drukarstwo we Francji i
Niemczech podupadło wskutek cenzury
bądź wskutek wojen.
 Odznaczała się dużym formatem i
zdobnictwem, zróżnicowanymi
krojami i wielkością pism oraz
okazałą oprawą. Zawiłością tekstów
odpowiadał niepokój i nad
obfitością formy. Liczne,
całostronicowe ilustracje wyrażały
zwykle irracjonalne, symboliczne
treści. Było też frontispis- bardzo
bogato ilustrowana karta tytułowa.
Wraz z przechodzenie baroku
bardziej kameralną fazę zmieniła się
też estetyka książki. Zmniejszył się
format, oprawa lżejsza, ozdób mniej
ale bardziej finezyjne i delikatne, o
malarskich efektach.
Projektowaniem ilustracji
zajmowali się najwięksi a
nawet mistrzowie jak Piotr
Rubens i Antoni Van Dyck i
innych dobrych malarzy.
 Przeważnie oprawiano w pergamin gładki lub ze ślepo
tłoczoną dekoracją. Oprawy takie były dla szeregowych
księgozbiorów, szkolnych, kościelnych i klasztornych.
Obniżał się też wygląd estetycznego i typograficznego czyli
zmniejszał się format, były lżejsze delikatne efekty
malarskie.
Frontyspis– tytuł
utworu
wkomponowany w
rysunek na
osobnej karcie, lub
spis dzieł autora,
poprzedzający
kartę tytułową.
WAŻNE INFORMACJE:
 Uczelnie posługują się
językiem narodowym a nie
łaciną.
 Zwiększa się liczba książek
na rynku, a przewagę
uzyskują księgozbiory
świeckie.
 Rozbudowa księgozbiorów
jako warsztat pracy dla
lekarzy, pracowników,
uczących.
 Obniża się poziom
typograficzny po to by
obniżyć cenę książki.
Tylko na potrzeby
kościoła są wydawane
starannie.
 Było duże zainteresowanie
gromadzeniem i
udostępnieniem zbiorów ,
podobnie jak drukarstwem .
Otwierają swe biblioteki do
użytku publicznego. Stopniowej
zmianie ulegają pomieszczenia.
Ustala się system salowy. Książki
ustawione są ciasno na półkach
grzbietami na zewnątrz. Regały
sięgały aż do sufitu. Bardzo
bogate zdobnictwo wyraża się w
dekoracji malarskiej oraz
wystroju mebli. Całość
dopełniały ewentualne zbiory
poza książkowe.

Najliczniej w ówczesnej Polsce reprezentowane
były biblioteki szkolne, biblioteki kolegiów
i gimnazjów - zaopatrzone zwłaszcza w
książki do nauki. Stało się tak dlatego, że w i
połowie XVII wieku działało wiele
rozbudowywanych już od końca XVI wieku
gimnazjów, zwłaszcza w północnej Polsce - w
Toruniu i Gdańsku. Działały również
Akademie: Krakowska, Zamojska i Wileńska, a
także kolegia jezuickie. Obok tych instytucji
powstały nowe placówki szkolnictwa:
Akademia Rakowska, słynne Gimnazjum w
Lesznie oraz liczne szkoły - kolonie Akademii
Krakowskiej, także kolegia pijarskie (charakter
uniwersytetu jezuici nadać chcieli także
uczelni lwowskiej). Wymienione uczelnie
odegrały doniosłą rolę w krzewieniu kultury, a
ich bardzo bogate zbiory służyły jako warsztat
pracy naukowej dla profesorów, stąd możemy
je zaliczyć także do bibliotek „naukowych”.
Jednak, przyjrzawszy się bliżej zbiorom można
zauważyć, że największą grupę czytelników
stanowili miłośnicy literatury klasycznej i
polskiej, zwłaszcza historycznej i prawniczej.
Jedną z pierwszych powieści, która trafiła
w sposób szczególny do gustów młodych
czytelników można uznać Don Kichota
(wyd. 1605 i 1615) hiszpańskiego pisarza
Miguela Cervantesa. Powieść ta
przedstawia tytułowego Don Kichota,
jako błędnego rycerza, który przeżywa
mnóstwo dość absurdalnych czasem
przygód. W podróży towarzyszy mu
Sancho Pansa, wierny giermek,
uosobienie zdrowego rozsądku,
przemyślności i sprytu. Powieść stała się
podstawą licznych adaptacji scenicznych
oraz filmowych. Na motywach powieści
powstało także kilka filmów
animowanych, adresowanych
bezpośrednio do dzieci.
 Na język polski powieść ta została
przetłumaczona dopiero w 1786.




Ogromną popularnością cieszyły się bajki
francuskich pisarzy. Bajki (wyd. 1668-1694)
Jeana de La Fontaine'a, wzorowane na Ezopie,
zawierają m.in. takie znane pozycje jak: Kruk i
lis, Lis i winogrona oraz Konik polny i mrówka.
Pisane z myślą o dorosłym czytelniku, znalazły
odbiorców wśród dzieci. Również w Polsce od
wydania w 1699 roku stały się bardzo
popularne.
Baśnie czarodziejskie (wyd. 1697) Madame
d'Aulnoy, wśród których są: Błękitny ptak,
Książę Chochlik i Biała kotka.
Wraz z falą mody na ludową bajkę
fantastyczną, w 1697 roku ukazał się zbiorek
Charles'a Perraulta zatytułowany Historie i
baśnie dawnych czasów z pouczeniami
moralnymi, od ilustracji na stronie tytułowej
znany później jako Opowieści Babci Gąski (lub:
Bajki Babci Gąski). Napisane specjalnie dla
dzieci, bajki Perraulta stały się wkrótce znane
w całej Europie. Tomik zawierał 8 opowieści:
Mały Czerwony Kapturek, Kot w butach,
Kopciuszek, Śpiąca królewna, Sinobrody,
Wróżki, Knyps z czubkiem, Paluszek.


Poczytną pozycją była także powieść
edukacyjna z kluczem Historia Telemaka (lub:
Przypadki Telemaka) (wyd. 1697) François
Fénelona, która była streszczeniem IV księgi
Odysei Homera. Fénelon napisał ją dla
Ludwika, księcia Burgundii, wnuka Ludwika
XIV, gdy był jego wychowawcą. Na polski
została przetłumaczona dwa razy, najpierw
wierszem w 1726, a w 1750 już jako pełny
przekład, prozą.
Spośród polskich publikacji wydanych w XVI
stuleciu z myślą o młodym pokoleniu była
Artes Dobromilenses. Nauka dobromilska w
Dobromilu przypisywana Janowi Szczęsnemu
Herburtowi, przez długi czas uznawana za
najstarszą rodzimą książeczkę dla dzieci. Jej
pierwsze wydanie ukazało się w 1613 roku
Download