zakres materiału z dyscypliny BIOCYBERNETYKA

advertisement
STUDIA DOKTORANCKIE
przy WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI i ELEKTRONIKI
AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ im. St. STASZICA W KRAKOWIE
KOLOKWIUM KWALIFIKACYJNE
Zakres materiału z dyscypliny „Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”
Zakres problemowy dyscypliny „Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna”. Pojęcia: model
biocybernetyczny, symulacja systemu biologicznego, przykłady wykorzystania tych pojęć
w wybranych zagadnieniach biologii i medycyny. Rola Biocybernetyki i Inżynierii w rozwoju
techniki, w rozwoju biologii, w postępach medycyny i w osiągnięciach cywilizacji.
Podstawy neurocybernetyki teoretycznej, różne cele i metody modelowania mózgu, różne typy
sieci neuronowych i ich zastosowania, elementy kognitywistyki. Modele biologicznych i
technicznych systemów percepcyjnych (system wzrokowy i słuchowy człowieka),
regulacyjnych (pojęcie homeostazy i struktury systemów, które ją zapewniają) oraz
sterujących (sterowanie dowolnymi ruchami, sterowanie jednostek motorycznych i całej pętli
gamma, współdziałanie mięśni synergistycznych i antagonistycznych). Modele populacyjne.
Wybrane zagadnienia sztucznej inteligencji w zastosowaniach biomedycznych. Metody
reprezentacji wiedzy. Pojęcie wiedzy niepełnej i niepewnej. Systemy ekspertowe. Zasady
wnioskowania w systemach z regułową reprezentacją wiedzy. Logika rozmyta, algorytmy
ewolucyjne.
Systemy inżynierii biomedycznej w zastosowaniach do diagnostyki, terapii, rehabilitacji oraz
protezowania różnych narządów i części ciała – przykłady i ogólne zasady ich budowy.
Komputerowe metody przetwarzania sygnałów biomedycznych, a także metody analizy
i rozpoznawania obrazów medycznych.
Download