pierwiastki Przedmiot: Chemia

advertisement
X
X
Przeczytaj!
Witaj w kursie poświęconym układowi
okresowemu pierwiastków! Prezentacja ta
zawiera lekcję która umożliwi Ci zrozumieć
ten temat. Później zachęcam do
sprawdzenia się w przygotowanym przeze
mnie quizie. Życzę miłej lekcji i dobrych
wyników!
X
Menu
Lekcja
Pierwiastki
Quiz
Autor
X
Autor
Imię: Kamil
Nazwisko: Patyk
Szkoła: Gimnazjum nr 2 w Mielcu
Kontakt: [email protected]
Tytuł: Chemia- pierwiastki
Przedmiot: Chemia- nauka o pierwiastkach
Data: 01.2007
X
Spis treści
X
Układ okresowy
X
Lekcja 1.
Układ okresowy pierwiastków jest to zestawienie wszystkich
pierwiastków chemicznych w postaci rozbudowanej tabeli,
uporządkowane według ich rosnącej liczby atomowej, grupujące
pierwiastki według ich cyklicznie powtarzających się podobieństw
właściwości.
X
Lekcja 2.
Układ okresowy zbudowany jest z kolumn pionowych zwanych
grupami i kolumn poziomych zwanych okresami. Grupy dzielimy na
grupy główne (1, 2, 13- 18) i grupy poboczne (od 3- 13).
Nazwy grup głównych (pochodzą od pierwszego pierwiastka w
grupie):
1. Litowce, 2. Berylowce, 13. Borowce, 14. Węglowce, 15. Azotowce,
16. Tlenowce, 17. Fluorowce, 18. Helowce
X
Lekcja 3.
Dmitrij Iwanowicz Mendelejew (ur. 7 lutego 1834 - zm. 20 stycznia 1907) chemik rosyjski, odkrywca (w roku 1869) prawa okresowości dotyczącego
pierwiastków chemicznych. Wszystkie znane wówczas pierwiastki zestawił
w tablicę, szeregując je według wzajemnych ciężarów atomowych (obecnie
używa się terminu masa atomowa). Właściwości pierwiastków skojarzył z
miejscem, jakie ów pierwiastek zajmował w układzie okresowym. Na
podstawie swojego układu przewidział istnienie i właściwości innych
pierwiastków: skandu, galu i germanu.
Tablicę tą nazwano później tablicą Mendelejewa i była ona pierwotną formą
układu okresowego. Poza tym stanowiła wzór dla tablicy Wernera.
X
Lekcja 4.
-tablica Mendelejewa - oryginalna tablica Mendelejewa była w zasadzie
prostą tabelą z listą pierwiastków wg. wzrastającej masy atomowej i
przypisaniem do określonego okresu; czasami przez tablicę Mendelejewa
rozumie się tzw. krótką formę układu okresowego, która została
prawdopodobnie sporządzona we współczesnej wersji po raz pierwszy
przez Ramsey'a.
-tablica Wernera - wprowadzona przez Alfreda Wernera w 1905 roku jest
długą formą układu, z wydzielonymi blokami s, p i d; sam Werner stworzył
ją aby wyraźniej rozdzielić grupy główne i poboczne, nie mając
świadomości, że podzielił pierwiastki na bloki uzasadnione kształtem ich
orbitali walencyjnych.
-układ Bohra - współczesny wygląd układu okresowego w oparciu o tablicę
Wernera; tym razem Bohr nieświadomie podzielił układ według
elektroujemności pierwiastków, co wykorzystał Linus Pauling
-tablice spiralne
X
Quiz
Czas sprawdzić twoje umiejętności! Zasady gry są proste:
odpowiadasz na pytania- masz cztery możliwości odpowiedzi,
błędna odpowiedź to koniec gry… Na odpowiedź masz 15 s!
Życzę powodzenia!
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kolumny pionowe w układzie okresowym to:
Grupy
Okresy
Kategorie
Zbiory
Pozostały:
Pozostała:
Pozostało:
Pozostało: 1
45
3
2
15
10sekunda!
sekundy!
sekund!
sekund!
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kolumny poziome w układzie okresowym to:
Grupy
Okresy
Kategorie
Zbiory
Pozostały:
Pozostała:
Pozostało:
Pozostało: 1
45
3
2
15
10sekunda!
sekundy!
sekund!
sekund!
X
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C to symbol:
Cynku
Wapna
Chloru
Węgla
Pozostały:
Pozostała:
Pozostało:
Pozostało: 1
45
3
2
15
10sekunda!
sekundy!
sekund!
sekund!
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W układzie okresowym pierwiastki uporządkowane są według:
Alfabetu
Liczby atomowej
Liczby masowej
Losowo
Pozostały:
Pozostała:
Pozostało:
Pozostało: 1
45
3
2
15
10sekunda!
sekundy!
sekund!
sekund!
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pierwszym pierwiastkiem w układzie okresowym jest:
Lit
Chlor
Wodór
Beryl
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Współczesny wygląd układu okresowego zawdzięczamy:
Mendelejewowi
Wernerowi
Bohrowi
Einsteinowi
Pozostały:
Pozostała:
Pozostało:
Pozostało: 1
45
3
2
15
10sekunda!
sekundy!
sekund!
sekund!
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W układzie okresowym jest … grup pochodnych.
8
9
10
4
Pozostały:
Pozostała:
Pozostało:
Pozostało: 1
45
3
2
15
10sekunda!
sekundy!
sekund!
sekund!
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
W układzie okresowym jest … grup głównych.
8
7
10
18
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ostatnia powłoka atomu pierwiastka zwana jest:
Waleryjną
Walencyjną
Ostatnią
Końcową
Pozostały:
Pozostała:
Pozostało:
Pozostało: 1
45
3
2
15
10sekunda!
sekundy!
sekund!
sekund!
X
X
Pytanie: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Sód to:
Niemetal
Metal
Półmetal
Gaz szlachetny
Pozostały:
Pozostała:
Pozostało:
Pozostało: 1
45
3
2
15
10sekunda!
sekundy!
sekund!
sekund!
X
X
Skorzystano z:
-podręcznika „Chemia w gimnazjum” Zofii Kluz i Krystyny
Łopaty
-zeszytu przedmiotowego
-wikipedii
Download