16 października 2016 r. światowy dzień żywności – inauguracja

advertisement
16 PAŹDZIERNIKA 2016 R. ŚWIATOWY DZIEŃ ŻYWNOŚCI – INAUGURACJA
PROJEKTU JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
Obchody tegorocznego Światowego Dnia Żywności ogłoszonego przez Food
and Agriculture Organization /FAO/, które przypadają na dzień 16 października
będą obchodzone pod hasłem “Klimat się zmienia. Żywność i rolnictwo również
powinno”.
Ten dzień ma na celu upowszechnianie wiedzy na temat globalnych problemów
żywnościowych, a także promowanie postawy solidarności w walce z głodem
na świecie. Tegoroczne hasło obchodów przypomina nam, iż zmiany
klimatyczne są powiązane z problemem bezpieczeństwa żywnościowego (czyli
dostępem do żywności dla każdego człowieka, a co za tym idzie produkcją
odpowiedniej jej ilości i sprawiedliwą dystrybucją).
Rynek żywności musi stać sie bardziej zrównoważony. Nie tylko rządy państw
swoimi decyzjami mogą przyczynić się do poprawy losu najbiedniejszych i do
ochrony naszej planety, ale każdy z nas poprzez codzienne wybory
konsumenckie ma do odegrania niebagatelną rolę. Świadoma, odpowiedzialna i
etyczna konsumpcja jest jedynym słusznym wyborem dla każdego.
Projekt
„Jedzmy
odpowiedzialnie“
promuje
postawy
i
zachęca
do
podejmowania działań mających na celu zwiększenie świadomości dotyczącej
odpowiedzialnej konsumpcji żywności, środowiska naturalnego oraz warunków
życia ludzi na całym świecie.
Tego dnia 50 polskich szkół przystąpi do działań dotyczących zmian swoich
nawyków żywieniowych zarówno w szkołach, jak i w domach. Rozpoczynając
swoje działania od przeprowadzenia audytu żywnościowego spróbują określić
silne i słabe strony, zaproponują rozwiązania problemów oraz zaplanować
działania dążące do osiągnięcia wytyczonych celów.
Niech pojecie Odpowiedzialnej konsumpcji żywności nie będzie jedynie
utożsamiane z dbałością o to, co jest zdrowe, lecz
z
poczuciem
odpowiedzialności za jedzenie tego, co w mniejszym stopniu wpływa na
środowisko naturalne oraz społeczeństwo na całym świecie.
Zachęcamy do działania - tak we własnym życiu, jak i na szerszą skalę:
zaangażujcie społeczność szkolną do zmian na rzecz bezpieczeństwa
żywnościowego na świecie.
Pomoże Wam w tym Projekt Jedzmy odpowiedzialnie!
Kontakt:
Agnieszka Pabis
[email protected]
www.ekoszkola.pl
www.facebook.com/Jedzmy-Odpowiedzialnie
www.facebook.com/SzkolyDlaEkorozwoju
CO MOGĘ ZROBIĆ KAŻDEGO DNIA:
 spróbuj urozmaicić swoją dietę poprzez zmniejszenie ilości mięsa i
włączenie do menu roślin strączkowych, postaraj się raz na jakiś czas
zjeść czysto roślinny posiłek, bez dodatków produktów pochodzenia
zwierzęcego (hodowla bydła zajmuje coraz większe połacie ziemi, w tym
celu wycinania się lasy, często najcenniejsze lasy deszczowe, płuca
planety);
 staraj się o czystość wody i gleby, zmniejsz użycie chemikaliów, które nie
są biodegradowalne;
 staraj się zagospodarować resztki jedzenia, a także pilnować terminu
przydatności do spożycia, by jak najmniej jedzenia wyrzucać;
 kupuj tylko tyle ile potrzebujesz - nie kupuj na zapas;
 odpowiednio przechowuj jedzenie;
 rozróżniaj "najlepiej spożyć przed" od "należy spożyć do";
 kompostuj resztki – może przydadzą się w twoim własnym ogródku, a
może ktoś znajomy ma działkę
 staraj się kupować jedzenie ekologiczne lub z pewnego źródła;
O PROJEKCIE „JEDZMY ODPOWIEDZIALNIE”
Projekt
“Jedzmy
odpowiedzialnie”
koncentruje
się
na
zagadnieniach
odpowiedzialnej konsumpcji żywności głównie z perspektywy środowiskowego
i społecznego wpływu. Dotyka zagadnień dotyczących sezonowej i lokalnej
żywności, przetworzonej żywności, oleju palmowego, bioróżnorodności w
rolnictwie, konsumpcji mięsa, marnotrawstwa żywności, import żywności,
sprawiedliwego handlu czy żywności organicznej.
W trakcie realizacji projektu wykorzystywana jest
Kroków,
stosowana
przez
szkoły
www.ekoszkola.p) oraz inne narzędzia
dla
Metodologia Siedmiu
Ekorozwoju
(zobacz
więcej
(poradnik “Jadłospis do zmiany –
znaczenie odpowiedzialnej konsumpcji żywności”, internetowa strona projektu
www.eatresponsily.eu ), wypracowane w trakcie pierwszego roku projektu,
m.in. dzięki zaangażowaniu 13 szkół z Polski oraz szkół z pozostałych 8 krajów
europejskich uczestniczących w projekcie.
Za koordynację projektu w Polsce jest odpowiedzialna Fundacja Partnerstwo
dla Środowiska. Wśród pozostałych 8 partnerów projektu znalazły się:
Republika Czeska – lider projektu, Bułgaria, Chorwacja, Łotwa, Malta, Rumunia,
Słowacja i Słowenia.
Download