Jak się uczyć

advertisement
Tyle się uczyłem, a dostałem jedynkę!
SKUTECZNA NAUKA
Wczoraj wszystko umiałam, dziś
znowu mi nie poszło!
To jakie będą efekty naszej nauki
zależy od wielu czynników
Nastawienie
Motywacja
Predyspozycje indywidualne
Warunki zewnętrzne
Techniki uczenia
……..
motywacja
wola
działanie
Ważne jest podejście do nauki
Ucz się z pasją i radością,
dobry nastrój zwiększy twoją efektywność.
Staraj się nie denerwować bez potrzeby,
naucz się śmiać z samego siebie.
Lęk zabija rozwagę,
brak pewności siebie- przynosi niepowodzenie.
Nie wmawiaj sobie że nie jesteś inteligentny!
Wiele zależy od nastawienia.
Myśl pozytywnie!
Motywacja poznawcza – zaspokajanie
CIEKAWOŚCI; odpowiedź na pytanie: dlaczego?
OSIĄGNIĘCIE CELU
POTRZEBA
PODJĘCIE DZIAŁANIA
OKREŚLENIE CELU
Motywacja lękowa – uczymy się by
uzyskać nagrodę lub uniknąć kary...
Zachowaj radość odkrywania nowej wiedzy
 Każdy, nawet małe dziecko lubi się uczyć!
– jest odkrywcą
ma poznawczą PASJĘ.
 Po co? Jak? Dlaczego? To wszak pytania
naukowe.
Ciągła nauka, nigdy zabawy –
a uczeń będzie tępy i niemrawy!!
Lepiej zapamiętamy to- co jest dla nas
ważne, ciekawe, nowe;
to co jest nam przyda się w życiu, do
czego znajdziemy zastosowanie.
Od ogółu do szczegółu.
Gdy będziemy koncentrować
się na szczegółach- utracimy
sedno sprawy,
staraj się dostrzec to co
najważniejsze.
Człowiek; z jednakową trudnością zapamiętuje 7 cyfr,
7 słów lub 7 zdań.
Rozdrabnianie - utrudnia zapamiętanie.
Lepiej uczyć się całego wiersza zamiast
poszczególnych strof osobno.
Lubię to co robię!!
To jest łatwe!
- pozytywne "pranie mózgu"
Spróbuj posterować swoim
nastawieniem.
Zbuduj osobisty związek z
poznawaną treścią .
Nie wmawiaj sobie, że
chemia, matematyka (lub...?)
jest nudna, bez sensu, nie do
przejścia, a poza tym nigdy
do niczego się nie przyda!
Rozmowy, dyskusje,
zaostrzają uwagę, gdy mamy
słuchacza, szybciej myślimy,
lepiej koncentrujemy się - gdy
wytłumaczysz koledze lekcję,
przedyskutujesz z nim
wątpliwości - najlepiej się
nauczysz!
Określ preferowany styl uczenia się
Każdy z nas jest
inny, ma inne
zdolności.
Inne metody przyswajania wiedzy są dla
każdego z nas najlepsze.
Aktywnie pracuj!
•Staraj się kojarzyć, przeprowadzaj porównania!
•Przed rozpoczęciem nauki zadaj sobie pytania:
• co wiem już na ten temat?
• czego jeszcze chcę się dowiedzieć?
nowa wiedza stanie się odpowiedzią, Twój mózg
chętnie ją zapamięta;
•Twoje skojarzenia budują w mózgu siatkę- im
jest ich więcej- tym gęstsza siatka, więcej
nowych informacji na niej się zatrzyma!
Skoncentruj się na lekcji, słuchaj,
ze słuchu pochodzi większość naszej
wiedzy- powtarzaj sobie- muszę to
zapamiętać, to się przyda!
wykorzystaj maksymalnie… nauczyciela,
w domu będzie mniej pracy!
Na polskim nie ucz się historii…
Pamiętaj o
właściwościach
mózgu.
Staraj się
wizualizować
słowa –
wyobraźnia to
klucz do sukcesu!
Poznaj metody uczenia się
 Uczenie pamięciowe
 Uczenie za pomocą metody prób i błędów
 Sensoryczne uczenie się
 Uczenie się poprzez rozwiązywanie
problemów
 Uczenie się poprzez zrozumienie
Trenuj swój umysł!
Techniki pamięciowe





Skojarzenia
Haki
Łańcuszek
Zapamiętywanie sekwencji cyfr i dat
Zapamiętywanie nazwisk i twarzy.
Logiczne myślenie
 Równowaga
 Analogie
 Prawda czy fałsz
Pamiętaj chemiku młody
Wlewaj zawsze kwas do wody!
Wierszyki i rymowanki
Pomogą skutecznie
zapamiętać
Pamiętaj cholero- nie dziel
przez zero
Partykuła każdy wie: li, czy, no, że, niech, by, nie.
To co Cię interesuje
zapamiętasz bez wysiłku - jak
kibic nazwiska zawodników.
To co jest zabarwione
uczuciowo - najtrwalej
zapamiętasz (gdy król ma na
imię tak jak, Twój kolega...)
Miej do siebie zaufanie, nie
karm
mózgu negatywnymi sądami
o nimbo uwierzy, że jest głupi...
Stawiaj sobie konkretne,
realistyczne wymagania
Stres zabiera połowę energii
potrzebnej do uczenia się.
Potem stresujesz się, dlatego,
że się zestresowałeś- itd….
Mózg przeciętnego człowieka
w ciągu
1 sekundy może wykonać
ilość operacji równą
1 kwadrylionowi:
10 000 000 000 000 000.
Wykorzystujemy około 30 %
możliwości naszego mózgu...!
Im więcej zmysłów
uczestniczy w naucelepszy efekt
(mów, pisz, słuchaj, dotykaj,
wąchaj...)
Poznajemy świat za pomocą wszystkich zmysłów
(polisensorycznie),
lecz nie wszystkie zmysły odgrywają równie ważną rolę.
Przyjmuje się, że :
83% informacji odbieramy za pomocą wzroku,
11% - słuchu,
3,5% - węchu,
1,5% - dotyku,
a 1% - smaku.
ZAPAMIĘTUJEMY
10% tego co czytaliśmy
20% tego co słuchaliśmy
30% tego co widzieliśmy
50% tego co widzieliśmy i
słyszeliśmy
70% tego co mówiliśmy w
czasie rozmowy
90% tego co robimy
Wiadomości odtwarza się najlepiej w
tym samym otoczeniu, gdzie się
uczyliśmy
Ważne jest:
 Porządek wokół siebie – bałagan na biurku,







bałagan w głowie
Dotlenienie organizmu – przewietrzony pokój
Odpowiednia postawa
Odpowiednie oświetlenie – z lewej strony
Wszystko co potrzebne pod ręką
Rozplanowanie czasu
Zdrowe odżywianie
Higiena umysłu
KOLEJNOŚĆ
 Najpierw łatwe - potem
trudne
 Najpierw pisemne -potem
ustne i na zmianę
Efekty będą marne
 głodny
zmęczony
 niewyspany
 w dusznym pokoju
 w hałasie
 przy słabym świetle
POWODZENIA
Źródła :
 Internet (elementy graficzne)
 Mackintosh J.N.; Colman A. M. : Zdolności a proces
uczenia się. Poznań: Zysk i S-ka, 2002
 Kurcz I. : Pamięć. Uczenie się. Język [w:] Psychologia
ogólna. Warszawa: PWN, 1992
 Dudley G.A. : Jak podwoić skuteczność uczenia się.
Techniki sprawnego zapamiętywania i przywoływania
informacji. Łódź: Medium, 2001
 Program
Download