ANOREKSJA. BULIMIA. ZABURZENIA ODŻYWIANIA Zestawienie

advertisement
ANOREKSJA. BULIMIA. ZABURZENIA ODŻYWIANIA
Zestawienie bibliograficzne w wyborze
WYDAWNICTWA ZWARTE
1.
Anoreksja, bulimia, otyłość. Przewodnik dla rodziców/Martha M. Jablow.- Gdańsk,
2000
2.
Anoreksja i bulimia/Beata Szurowska.- Gdańsk, 2011
3.
Anoreksja i bulimia/W: W stronę wartości. Encyklopedyczny poradnik życia
rodzinnego.- Warszawa, 1998
4.
Anoreksja i bulimia psychiczna: rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się/red.
Barbara Józefik.- Kraków, 1999
5.
Anoreksja nervosa/W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.- Warszawa, 2003
6.
Anoreksja od A do Z/Beata Ziółkowka.- Warszawa, 2005
7.
Anoreksja: trudne pytania/Małgorzata Starzomska.- Kraków, 2006
8.
Bezsłowne komunikowanie się w psychoterapii/Władysław Sikorski.- Kraków, 2004
9.
Bulimia/W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.- Warszawa, 2003
10. Bulimia emocjonalna/Marta Cywińska.- Warszawa, 2006
11. Bunt ciała/Alice Miller.- Poznań, 2006
12. Dziecko w świecie mediów i konsumpcji/Małgorzata Bogunia-Borowska (red.).Kraków, 2005
13. Gdy odchudzanie jest chorobą/Irena Namysłowska.- Warszawa, 2000
14. Młodzież przeciwko sobie/Jowita Wycisk.- Warszawa, 2010
15. Patologie wśród dzieci i młodzieży/Stanisław Kozak.- Warszawa, 2007
16. Pedagog w obliczu dysregulacji popędu odżywiania się/W: Psychologia kliniczna w
praktyce pedagogicznej, red. Bogumiła Pecyna.- Warszawa, 1998
17. Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń odżywiania się u młodzieży
szkolnej/Marta Kowalczuk.- Kraków, 2008
18. Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z
płcią/Eugenia Mandal.- Katowice, 2004
19. Psychodrama/Anna Bielańska.- Warszawa, 2009
20. Psychologia zaburzeń/Robert Carson i in.- Gdańsk, 2003
21. Psychopatologia/Arnold A. Lazarus.- Poznań, 2005
22. Psychopatologia/John D. Stirling.- Gdańsk, 2005
23. Pułapka anoreksji/Valerio Albisetti.- Kielce, 2006
24. Rodzinne uwarunkowania zachowania dziecka w świetle psychologii
klinicznej/Bogumiła Pecyna.- Warszawa, 1998
25. Uzależnienia/Bohdan T. Woronowicz.- Poznań, 2009
26. Wizerunek ciała w anoreksji i bulimii psychicznej/Anna Brytek-Matera.- Warszawa,
2009
27. Zaburzenia łaknienia/W: Dzieci i młodzież w kłopocie: poradnik nie tylko dla
psychologów/Julian Elliott.- Warszawa, 2000
28. Zagrożenie uczennic i studentek anoreksją i bulimią/Aleksandra Maciarz.Bydgoszcz, 2003Tytuł:
29. Zjawiskowe formy patologii społecznych oraz profilaktyka i resocjalizacja
młodzieży/Teresa Sołtysiak (red.).- Bydgoszcz, 2003
WYDAWNICTWA CIĄGŁE
1.
Aleksytymia i dysocjacja w zaburzeniach jedzenia / Radosław Tomalski //
Psychoterapia . - 2008, nr 2, s. 35-43
2.
Anoreksja i bulimia/Agnieszka Rynkiewicz//Edukacja i Dialog.- 2009, nr 11-12,
s.72-77
3.
Anoreksja i bulimia – jak rozpoznać, jak pomóc/Anna Szymala-Kopydłowska//
Częstochowski Biuletyn Oświatowy.- 2009, nr 4, s. 40-42
4.
Anoreksja i bulimia – profilaktyka/Marta Kowalczuk//Wychowawca.- 2008, nr 9, s.
16-18
5.
Anoreksja i bulimia: zestawienie bibliograficzne w wyborze/Ewa Dolata – Makuch//
Biblioteka w Szkole.- 2003, nr 5, s. 28
6.
Anoreksja jako choroba oparta na lęku/Katarzyna Wojewódzka//Lider.- 2010, nr 11,
s. 24-25
7.
Anoreksja jako zaburzenie odżywiania – scenariusz zajęć/Katarzyna
Grażka//Wychowanie na co dzień.- 2010, nr 9, s. VI-VIII
8.
Anoreksja to nie kaprys / Justyna Materlik // Edukacja i Dialog . - 2007, nr 4, s. 6064
9.
Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji/Beata Ziółkowska//Remedium.- 2004, nr
7-8, s. 26-27
10. Anoreksja w okresie wczesnej adolescencji/Beata Ziółkowska//Remedium.- 2004, nr
9, s. 18-19
11. Anoreksja - bulimia : pedagogiczne diagnozowanie zaburzeń odżywiania się
młodzieży / Marta Kowalczuk //Nowa Szkoła . - 2007, nr 9, s. 35-43
12. Anoreksja – samotne chorowanie/Aleksandra Denst-Sadura//Głos Nauczycielski.2010, nr 33, s.12
13. Anoreksja – wróg nr 1 nastolatek. Zajęcia biblioterapeutyczne//Biblioteka – szkolne
centrum informacji.- 2009, nr 3, s.14-15
14. Bulimia/Halina Kleszcz//Aura.- 1997, nr 6, s. 28
15. Bulimia - czy to sprawa szkoły?/Ewa Grzesiak//Wszystko dla Szkoły.- 2008, nr 11, s.
8-9
16. Bulimia nervosa / Beata Ziółkowska //Remedium . - 2005, nr 2, s. 16-18
17. Bulimia rodzi się we mnie / Monika Dudziak //Charaktery . - 2006, nr 9, s. 70-71
18. „Chaty” online/(ema)//Gestalt.- 2001, nr 1, s. 23-24
19. Czego gołym okiem nie widać? : zaburzenia łaknienia / Beata Ziółkowska //
Psychologia w Szkole . - 2007, nr 3, s. 135
20. Depresja u dziewcząt chorujących na anoreksję psychiczną/Grzegorz Iniewicz//
Psychoterapia.- 2004, nr 1, s. 5-12
21. Dlaczego młodzież się głodzi?/Beata Ziółkowska//Edukacja i Dialog.- 1998, nr 5, s.
50-54
22. Egosyntoniczność
jako
patognomoniczny
objaw
anoreksji/Małgorzata
Starzomska//Psychoterapia.- 2008, nr 3, s.61-74
23. Gdy dziecko odmawia jedzenia / Beata Ziółkowska//Psychologia w Szkole . - 2007,
nr 2, s. 131-136
24. Godne życie... a zaburzenia odżywiania się/Małgorzata Talarczyk//Psychoterapia.2009, nr 1, s. 77-88
25. Ja anorektyczka, ja bulimiczka / Beata Szurowska //Ergo Forum Wychowawców . 2005, nr 3, s. 37
26. Jadłowstręt psychiczny (Anoreksja nervosa)/Stanisław Rumiński//Lider.- 1997, nr 6,
s. 9
27. Jak sobie radzić z anoreksją?: projekty scenariuszy dramowych w pracy biblioteki/
Agnieszka Pawlak//Biblioteka w Szkole.- 2002, nr 10, s. 6-7
28. Jak sobie radzić z zaburzeniami jedzenia?/Beata Ziółkowska//Edukacja i Dialog.1999, nr 4, s. 39-44
29. Jej wysokość reksja/Monika Bąk-Sosnowska//Charaktery.- 2010, nr 12, s. 82-86
30. Kiedy jedzenie zaczyna zaspokajać głód emocjonalny... : scenariusze zajęć
psychoedukacyjnych / Kinga Kaczmarek //Remedium . - 2012, nr 11, s. 4-8 (wkł.)
31.
Konsekwencje psychologiczne anoreksji : poczucie własnej wartości, strategie
radzenia sobie ze stresem oraz ekspresja złości / Anna Brytek - Matera //Psychoterapia . 2006, nr 1, s. 25-38
32. Leczenie zaburzeń odżywiania – „naprawa” systemu rodzinnego/Marta
Sławińska//Remedium.- 2009, nr 7/8, s.46-48
33. Lekkie jak motyle / Iza Kujawska //Głos Nauczycielski . - 2007, nr 6, s. 12-13
34. Między niedostatkiem a nadmiarem. O zaburzeniach odżywiania/Jadwiga
Raczkowska//Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze.- 2008, nr 8, s.23-33
35. Na bakier z jedzeniem/Rec. Jolanta Lipińska // Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 1995, nr 5, s. 44-45
36. Ocena poczucia własnej wartości w jadłowstręcie i bulimii psychicznej : badania
porównawcze / Anna Brytek - Matera //Psychoterapia . - 2007, nr 3, s. 53-65
37. Nie dam ci się najeść/Zuzanna Kastelaniec//Charaktery.- 2011, nr 2, s. 82-86
38. Nie jem! Pomóż!/Beata Szurowska//Psychologia w Szkole.- 2010, nr 1, s. 139-147
39. Objawy depresji i lęku u pacjentek z zaburzeniami odżywiania się / Anna Brytek Matera //Psychoterapia . - 2006, nr 3, s. 43-53
40. Od jutra się odchudzam / Renata Jezierska //Charaktery . - 2005, nr 5, s. 51-53
41. Perspektywy wykorzystania komunikacji elektronicznej w psychoterapii zaburzeń
jedzenia / Małgorzata Starzomska //Psychoterapia . - 2007, nr 1, s. 59-73
42. Poczucie umiejscowienia kontroli i ekspresja złości u kobiet z bulimią : badania
pilotażowe / Anna Brytek - Matera //Psychoterapia . - 2007, nr 1, s. 51-58
43. Pomóc takim jak ja/Daga//Charaktery.- 2010, nr 10, s. 90-91
44. Pod ciężarem anoreksji / Katarzyna Korpolewska //Charaktery . - 2005, nr 5, s. 59
45. Postrzeganie ciała, piękna i urody – wyznaczniki i konsekwencje społeczne/Agata
Woźniak-Krakowian//Pedagogika Społeczna.- 2009, nr 1, s. 79-97
46. Powstrzymać anoreksje i bulimię – nauczycielskie diagnozowanie/Katarzyna
Gryciuk//Nowa Szkoła.- 2008, nr 9, s. 57-59
47. Prezentacja osobistych celów pacjentek z diagnozą jadłowstrętu psychicznego/Anna
Brytek-Matera//Psychoterapia.- 2009, nr 2, s.69-75
48. Profilaktyka niedostosowania społecznego młodzieży. : program zajęć
biblioterapeutycznych/Urszula Lisowska-Kożuch//Biblioterapeuta.- 2011, nr 3, s. 349. Problemy dotyczace ideału sylwetki XXI wieku / Beata Zaustowska//Lider . - 2008,
nr 1, s. 13-15
50. Problemy żywieniowe licealistek/Ewa Śmiłowska – Mucha//Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 2002, nr 6, s. 48-50
51. Przyczyny anoreksji/Marek Dziewiecki//Wychowawca.- 2008, nr 9, s.15
52. Psychoterapia bulimii cz. 1/Honorata Skrętowska//Remedium.- 2010, nr 9, s. 4-5
53. Psychoterapia bulimii cz. 2/Honorata Skrętowska//Remedium.- 2010, nr 10, s. 4-5
54. Psychoterapia bulimii cz. 3/Honorata Skrętowska//Remedium.- 2010, nr 11, s. 4-5
55. Psychoterapia bulimii cz. 4/Honorata Skrętowska//Remedium.- 2011, nr 1, s. 6-7
56. Rodzina jako system cz. II/Marta Włodarczyk//Remedium.- 2010, nr 7-8, s. 20-21
57. Rodzinne uwarunkowania zaburzeń jedzenia/Beata Ziółkowska//Edukacja i Dialog.1999, nr 2, s. 55-59
58. Samokontrola i jej uwarunkowania u dziewcząt chorujących na anoreksję
psychiczną/Grzegorz Iniewicz//Psychoterapia.- 2004, nr 3, s. 45-53
59. Samoocena wyglądu i odchudzanie się dziewcząt / Hanna Kołoło //Remedium . 2004, nr 4, s. 14-15
60. Specyfika funkcjonowania rodzin z dzieckiem chorym na jadłowstręt
psychiczny/Anna Brytek//Chowanna.- 2008, tom 2, s. 157-168
61. Specyfika, zasady i dylematy terapii pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu
psychicznego na młodzieżowym oddziale psychiatrycznym/Maciej Pilecki, Patrycja
Cygankiewicz//Psychoterapia.- 2008, nr 4, s. 17-27
62. Sposób na zabójczą dietę/Uwe Berger//Charaktery.- 2009, nr 7, s. 42-45Tytuł:
63. Subiektywne postrzeganie własnego ciała : destrukcyjna potrzeba odchudzania się /
Danuta Niedźwiecka-Kącikowa//Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne . - 2008, nr 1, s. 40-47
64. „Stare i nowe uzależnienia” - podobieństwa i różnice/Włodzimierz
Janiszewski//Problemy Narkomanii.- 2009, nr 1, s. 67-86
65. Sztuka jedzenia/Andrzej Zwoliński//Wychowawca.- 1998, nr 1, s. 28-29
66. Terapia pacjentek z rozpoznaniem jadłowstrętu psychicznego leczonych w Klinice
Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UM – specyfika, zasady i dylematy/Małgorzata
Talarczyk//Psychoterapia.- 2010, nr 1, s. 37-52
67. Trochę wyszczupleć! cz. I : małe i duże problemy okresu dorastania/Tomasz
Garstka//Głos Nauczycielski.- 2011, nr 26, s. 16
68. Trochę wyszczupleć! cz. II : małe i duże problemy okresu dorastania/Tomasz
Garstka//Głos Nauczycielski.- 2011, nr 28, s. 16
69. Trochę wyszczupleć! cz. III : małe i duże problemy okresu dorastania/Tomasz
Garstka//Głos Nauczycielski.- 2011, nr 30, s. 16
70. Trochę wyszczupleć! cz. IV : małe i duże problemy okresu dorastania/Tomasz
Garstka//Głos Nauczycielski.- 2011, nr 32, s. 16
71. Trochę wyszczupleć! cz. V : małe i duże problemy okresu dorastania/Tomasz
Garstka//Głos Nauczycielski.- 2011, nr 34, s. 16
72. Tyję, czuję się jak kolos. Z pamiętnika anorektyczki.../Ewa Miłoszewska//Głos
Nauczycielski.- 2010, nr 5, s. 12
73. Uzależnienie od jedzenia a uzależnienie od substancji psychoaktywnych - wspólne
podłoże biochemiczne / Jadwiga Zalewska-Kaszubska //Alkoholizm i Narkomania . - 2010,
nr 2, s. 143-151
74. Uzależnień inne oblicze / Karina Leksy //Wychowanie na co dzień . - 2006, nr 10-11,
s. 35-39
75. W szponach byczego głodu / Anna Brytek - Matera //Charaktery . - 2006, nr 12, s.
65-68
76. Wiele objawów, jedno rozwiązanie: z materiałów AŻ//Świat Problemów.- 2002, nr 78, s. 28-34
77. Wokół anoreksji i bulimii/ Magda Wójcik//Remedium.- 2002, nr 10, s. VIII
78. Wpływ członków rodziny na ujawnienie się zespołu jadłowstrętu
psychicznego/Elżbieta Nitendel-Bujakowa//Psychoterapia.- 2003, nr 3, s. 27-43
79. Wybrane aspekty tożsamości płciowej dziewcząt chorych na jadłowstręt psychiczny /
Katarzyna Januszek //Psychoterapia . - 2006, nr 2, s. 57-70
80. Wybrane wątki teoretycznej i empirycznej wiedzy w zakresie specyfiki
funkcjonowania rodzin z nastolatkami chorującymi na zaburzenia odżywiania/Bernadetta
Izydorczyk//Kwartalnik Pedagogiczny.- 2008, nr 1, s. 103-123
81. Wychowanie zaczyna się w rodzinie : rozmowa z J. Cieszyńską / Tomasz
Wosk //Życie Szkoły . - 2012, nr 11, s. 12-15
82. Wyścigi o szczupłość/Agnieszka Czapczyńska//Remedium.- 2008, nr 11, s. 30-31
83. Za barierą głodu / Barbara Józefik //Psychologia w Szkole . - 2005, nr 3, s. 117-125
84. Zaburzenia odżywiania się jako specyficzny sposób rozwiązania kryzysu tożsamości
płciowej/Ariadna Romejko-Borowiec//Psychoterapia.- 2004, nr 1, s. 13-21
85. Zaburzenia odżywiania się w portalach internetowych – opis i analiza
zjawiska/Małgorzata Talarczyk//Psychoterapia.- 2010, nr 1, s. 67-80
86. Zagrożenie młodzieży anoreksją i bulimią/Marta Kowalczuk//Problemy OpiekuńczoWychowawcze.- 2008, nr 8, s. 34-40
87. Zajadanie emocji: małe i duże problemy okresu dorastania/Tomasz Garstka//Głos
Nauczycielski.- 2011, nr 36, s. 16
88. Zajadanie emocji cz. III: małe i duże problemy okresu dorastania/Tomasz
Garstka//Głos Nauczycielski.- 2011, nr 40, s. 16
89. Zespół jedzenia kompulsywnego / Beata Ziółkowska //Remedium . - 2012, nr 11, s.
1-3 (wkł.)
90. Zespół uzależnienia od jedzenia: bulimia nervosa, anorexia nervosa/Dorota Zofia
Michałek//Gestalt.- 1999, nr 3, s. 34-36
91. Związek zaburzeń afektywnych z anoreksją : porównania międzykulturowe / Anna
Brytek - Matera //Psychoterapia . - 2007, nr 4, s. 55-65
Sabina Frost
nauczyciel bibliotekarz
(Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu)
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards