Real-Time PCR w teorii i praktyce

advertisement
Program kursu:
„Real-Time PCR w teorii i praktyce”
Dzień
Godz.
Temat zajęć
Dzień 1
9.00
9.15
10.15
11:00
12.00
12.10
13.45
14.45
15.45
16.00
Rozpoczęcie kursu.
Izolacja genomowego DNA z wymazów ludzkich.
Elektroforeza wyizolowanych preparatów DNA.
Wykład pt. „Podstawy techniki Real-Time PCR”.
Wizualizacja i interpretacja wyników elektroforezy.
Nastawienie reakcji R-T PCR na matrycy ludzkiego DNA
Wykład pt. „Platformy Real-Time PCR: aparatura i oprogramowanie”.
Przerwa obiadowa.
Omówienie wyników reakcji R-T PCR na matrycy ludzkiego DNA.
Nastawianie reakcji R-T PCR: porównanie różnych chemii Real-Time PCR oraz
oprogramowania do analizy HRM.
Zakończenie zajęć.
17.00
Dzień 2
9.00
9.30
13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
Omówienie wyników reakcji porównania różnych chemii R-T PCR.
Nastawianie reakcji R-T PCR: analiza jakościowa (+/-) vs analiza ilościowa (krzywa
standardowa).
Wykład pt. „Optymalizacja układów Real-Time PCR”.
Nastawianie reakcji R-T PCR: optymalizacja układów R-T PCR (stężenie starterów,
stężenie matrycy, stężenie sondy, stężenie magnezu).
Omówienie wyników reakcji porównawczej analiz jakościowej i ilościowej.
Zapoznanie z opcjami i typami analiz oprogramowania dostępnych platform.
Przerwa obiadowa.
Omówienie wyników reakcji optymalizacji.
Zakończenie zajęć.
10.00
10.45
11.45
12.30
13.30
14.00
14.30
Nastawianie reakcji R-T PCR: zastosowanie barwnika referencyjnego.
Wykład pt. „Troubleshooting – występujące problemy i ich rozwiązania”.
Nastawianie reakcji diagnostycznej na matrycy DNA mikroorganizmów.
Przerwa obiadowa.
Omówienie wyników reakcji z użyciem barwnika referencyjnego.
Omówienie wyników reakcji diagnostycznej.
Zakończenie kursu.
10.30
12.00
Dzień 3
Przedstawione ramy czasowe mogą ulec niewielkim zmianom.
W trakcie kursu wykorzystywane są m.in. zestawy do izolacji DNA z serii EXTRACTME (DNA-Gdańsk) oraz
zestawy do Real-Time PCR z serii SensiFAST (Bioline).
Doświadczenia wykonywane są na aparatach ABI® 7500 Fast (Life Technologies) oraz MyGo Pro (IT-IS).
Koszt uczestnictwa obejmuje materiały drukowane (część teoretyczną i praktyczną), obiady, kawę i napoje,
certyfikat ukończenia kursu.
BLIRT S.A.
ul. Trzy lipy 3/1.38, 80-172 Gdańsk
tel.: +48 58 739-61-50, fax: +48 58 739-61-51
www.dnagdansk.com, e-mail: [email protected]
Download