Sylabus 7

advertisement
Seminarium 7
Wprowadzenie do wybranych zagadnień z biotechnologii
Łańcuchowa reakcja polimeryzacji (PCR) – ogólna zasada metody, etapy, zastosowanie,
rodzaje PCR: RT-PCR; qRT-PCR; multiplex PCR; nested PCR; RFLP-PCR, itd.
Sekwencjonowanie kwasów nukleinowych klasyczne - metoda Sangera, metoda MaxamaGilberta; metoda półautomatyczna
Sewkencjonowanie kwasów nukleinowych nowej generacji (masowe, równoległe,
genomowe) – pirosekwencjonowanie, sekwencjonowanie przez syntezę, ligację, przez
odwracalną terminację
Wykrywanie mutacji nieznanych (badania podstawowe) – RFLP; SSCP; ASO,
heterodupleksy; DGGE i inne
Wykrywanie znanych mutacji (diagnostyka) – ASO, PCR-RFLP; mikromacierze DNA,
Southern Blot; Western blot; Northern Blot
Metody klonowania DNA – enzymy restrykcyjne; typy wektorów; ogólne zasady stosowania
wektorów
Zastosowanie klonowanego DNA w medycynie, rolnictwie, przemyśle
Download