makroekonomia-wyklad

advertisement
3
Makroekonomia Wykład 7 (22) 2004-03-29 INFLACJA Mierniki inflacji:
deflator PKB,
ceny dóbr i usług (WZK - wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych).
W WCK bierzemy także wartość towarów importowanych (tego nie ma w deflatorze PKB).
Kolejna wyższość WCK nad deflatorem PKB to fakt, że deflator też mierzy wzrost cen np. czołgów,
czy maszyn rolniczych, a to nie są wydatki przeciętnego gospodarstwa (otrzymany wskaźnik inflacji
towarów po obliczeniu deflatorem jest zbyt ogólny, bo chodzi nam tylko o dobra konsumpcyjne).
Desinflacja - inflacja malejąca (wskaźniki wyższe od 100, ceny rosną z okresu na okres, ale o co raz
mniej)
Rok WCK
I 100
II 152
III 121
IV 103
Deflacja - wskaźniki poniżej 100
Rok WCK
I 100
II 97
Inflacja - wskaźniki powyżej 100
Rok WCK
I 100
II 103
Obliczanie inflacji:
Rok WCK Inflacja [%]
I 100 --------II 113 13
III 117 (117 - 113) / 113
Rodzaje inflacji (z punktu widzenia przyczyn):
popytowa
kosztowa
inflacja jako zjawisko o charakterze inercyjnym (inercja = zastój)
Ad. 1.
Przyczyna inflacji popytowej: ceny rosną, bo rośnie zagregowany popyt.
Przykład inflacji popytowej: zwiększona ilość wydatków państwa („G”) jest finansowana przez dług
publiczny (część krajową lub zagraniczną tego długu). Monetyzacja (długu publicznego) - wykup
obligacji przez bank centralny danego kraju; pieniądze wchodzą do obiegu.
Inflacja popytowa (rośnie zagregowany popyt i z tego powodu rosną ceny)
Jeśli gospodarka kraju znajduje się w punkcie A to działania powodujące wzrost popytu nie wpłyną
zbytnio na zmianę cen.
W punkcie B pojawia się inflacja popytowa
Punkt C - „przegrzanie koniunktury” nie wzrasta popyt tylko same ceny, bo krzywa zagregowanej
podaży (AS) jest już pionowa i produkcja ma poziom potencjalny.
Jeżeli AS jest bardzo płaska, to wzrost zagregowanego popytu oznacza przede wszystkim wzrost
produkcji. Im AS staje się bardziej stroma, tym inflacyjne skutki wyższego popytu są większe.
Pkt. A - bezrobocie przymusowe, produkcja rzeczywista o wiele mniejsza od potencjalnej; każde
nowe miejsca pracy będą wykorzystane.
Pkt.C - bezrobocie dobrowolne, równowaga na rynku pracy (są sztywne płace i w związku z tym
przedsiębiorstwo nie może zmieniać kosztów produkcji, czyli pozostała część kosztów jest również
sztywna).
(…)
…, który wzrósł, np. płac.
Ad. 3.
Inercja inflacji polega na tym, że po wyeliminowaniu pierwszej przyczyny sprawczej, ceny dalej
rosną (OPEC wycofała się z restrykcji, a inflacja dalej została).
Za inercję inflacji w dużej mierze odpowiedzialne jest wolne tempo dostosowań oczekiwań
inflacyjnych.
Wpływa na to (wolne tempo) bogate doświadczenie gospodarcze (hipoteza samo-spełniającego się
proroctwa); im większe…
…, tym jest większe wykorzystanie czynników wytwórczych (produkcja bliska potencjalnej).
Ad. 2. Przyczyna inflacji kosztowej: ceny rosną, bo rosną koszty wytwarzania.
Przykład inflacji podażowej (standardowy): wzrost cen surowców i energii - pierwszy szok naftowy
1973/74, OPEC - restrykcje na dostawy ropy naftowej wzrosła cena baryłki wzrosły koszty
wytwarzania.
Inne przykłady:
gwałtowny wzrost podatków pośrednich…
Rodzaje inflacji i jej pomiar
Inflacja - wykład - Hiperinflacja
Podstawy mikro i makro ekonomii - wykład 2
Wykład - inflacja
Inflacja - indeks cen konsumpcyjnych CPI
Inflacja- wykład 6
Reklama






























Prawa autorskie
Reklama

Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards