makroekonomia-w-tabelkach

advertisement
6
PRZYCZYNY, RODZAJE I SKUTKI INFLACJI Inflacja - (poch. łac. Inflacio - rozdęcie) podlega
mu rynek pieniężny. Mamy doczynienia z nadmiarem pieniądza w obiegu.
Inflacja (w podejściu od strony objawów) to proces ciągłego wzrostu ogólnego poziomu cen
rynkowych w danym okresie czasu (dekady kwartalne, typowym okresem jest rok), najczęściej
spowodowany tym, że globalny popyty w gospodarce przewyższa podaż.
Inflację należy mierzyć przeciętną stopą wzrostu cen.
Dlaczego występuje inflacja? Odpowiedź sprowadza się do odpowiedzi, dlaczego rosną ceny
towarów i usług konsumpcyjnych.
Przyczyny inflacji: Rosnące koszty produkcji - koszty spowodowane rosnącymi cenami materiałów,
podatków, odsetek - inflacja kosztowa (podażowa) - przyczyny po stronie producenta.
Po stro nie popytu - jest nadmierny popyt - ludzie mają za dużo pieniędzy, zbyt szybki wzrost płac
(np. dzięki związkom zawodowym), szybszy niż produkcja - wynik wzrostu zagregowanego popytu.
Nadmierna ilość pieniądza w obiegu
Równanie FISHERA: M x V = P x Q (T)
M - ilość pieniądza w obiegu
V - szybkość obiegu pieniądza (mierzona ilością transakcji obsłużonych przez jednostkę pieniądza
w ciągu roku)
P - poziom cen (średnia cena danego produktu)
Q - liczba produktów (usług) w jednostkach fizycznych
P . Q - wartość wszystkich dóbr i usług - ilustruje podaż
M . V - ilustruje popyt
W budżecie państwa (plan wydatków i dochodów państwa) Wydatki są większe od dochodu
(musimy pożyczać pieniądze. Powstają wydatki nieplanowane - pojawia się problem komu nie
dokładać (wojsku, szkolnictwie, służbie zdrowia, itp.), z czym z kolei wiążą się strajki,
demonstracje.
Nadmierny popyt inwestorów również powoduje inflację - wzrasta cena maszyn, urządzeń, rosną
ceny usług budowlanych
Wzrost eksportu - zmniejsza się podaż co powoduje wzrost ceny - inflację
Rozróżniamy następujące typy inflacji: Inflacja podażowa (kosztowa) - rosną koszty produkcji.
Przyczyny:
wzrost cen surowców i materiałów - kiedy zmniejsza się ich podaż
wzrost cen surowców i materiałów (na rynkach światowych) jest czynnikiem zewnętrznym
wzrost oprocentowania kredytów
wzrost cła
podatki
charakter polityczny: częste zmiany rządu,, skłonność polityków do ulegania naciskom społecznym
na wzrost wydatków Inflacja strukturalna - kiedy się zmienia struktura produkcji np.: ziemniaki
zastępujemy frytkami lub chipsami. Inflacja dochodowa - źródłem jest walka o podział dochodów
między różne grupy społeczne, które są uprzywilejowane, chciałyby umocnić swoją pozycję
kosztem innych, każda grupa chroni swoją pozycję.
Makroekonomia- wykład 8
Wykład - Inflacja
Inflacja, stopy procentowe, podatki a wzrost PKB
Inflacja - definicja i rodzaje
Inflancja - przeglad podstawowych pojęć
Zagadnienia do egzaminu
Reklama
Powiązane zagadnienia

Podatek obrotowy




Plan Balcerowicza
Podatek leśny
Płatności transferowe
Płaca minimalna































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download