Inflacja w gospodarce

advertisement
Inflacja w gospodarce
Autor: Krzysztof Dusik
Co to jest inflacja?
 Inflacja
– stały wzrost cen, często z powodu
powiększania się ilości pieniędzy w obiegu
w stosunku do ilości towaru i usług na
rynku.
 Spowodowana
pieniądza.
jest nadmierną emisją
Historia inflacji

XVI w. inflacje spowodował napływ kruszcu z nowo odkrytej
Ameryki

Kiedy w XVII w. w Europie pojawiły się banknoty, inflację
spowodował nadmierny druk pieniądza bez pokrycia w towarze;

Inflacja często towarzyszy wojnom, konfliktom, przewrotom
politycznym- często prowadzi to do hiperinflacji – wzrostu
ogólnego poziomu cen o kilkaset procent w ciągu roku;

Przy zjawisku hiperinflacji władze rozpoczynają wiele
inwestycji, ale ze względu na brak dochodów obywateli i
brak podatków, państwo drukuje pieniądze bez pokrycia w
towarze. Umożliwia to podnoszenie cen towarów, których
jest za mało. W rezultacie za te same pieniądze można
coraz mniej kupić.
Typy inflacji

popytowa – spowodowana tym, że liczba chętnych do zakupu przekracza
oferowaną ilość towaru;

kosztowa – gdy wzrastają koszty rzadkich zasobów niezbędnych do produkcji
Stopa inflacji

To miara poziomu inflacji

Wskazuje ona ile procentowo wzrósł przeciętny poziom cen w stosunku do
ubiegłego roku lub miesiąca
Deflacja

Deflacja to przeciwieństwo inflacji, to wzrost wartości pieniądza (za
określoną ilość pieniędzy można kupić więcej towarów)

Występowanie deflacji jest związane z recesją gospodarczą.

Recesja gospodarcza to obniżenie wzrostu aktywności gospodarki w danym
państwie; spowolnienie gospodarcze;
Inflacja a gospodarka

Inflacja w gospodarce jest zjawiskiem normalnym, ale nie
może przekraczać określonego poziomu. W Polsce od kilku
lat waha się ona na poziomie 1,5 do 4-5 %. Sytuacja
gospodarcza zaczyna się pogarszać kiedy stopa inflacji
osiąga poziom dwucyfrowy (14%, 20 % 32%).

Inflacja prowadzi do spadku płac realnych – za zarobione
pieniądze można kupić coraz mniej towarów i usług, a to
oznacza pogorszenie się poziomu życia ludzi. Gdy szaleje
inflacja również przedsiębiorcy nie inwestują w nowe
towary i nie zatrudniają nowych pracowników.
Pogromcy polskiej inflacji
Władysław Grabski
Leszek Balcerowicz

Był ministrem skarbu w latach 20.
XX wieku;

Był wicepremierem i ministrem
finansów w latach 1989-1991;

Zwalczył inflację w Polsce po I
wojnie światowej dzięki
ograniczeniu budżetu i
ograniczenie wydatków państwa

Jego działania miały wprowadzić
gospodarkę rynkową po okresie
PRL-u

Jego działania znane są pod nazwą
„Plan Balcerowicza”

Wprowadził nową walutę – „złotego
polskiego”
Co zapamiętałem?

Czym jest inflacja?

Czym jest hiperinflacja?

Jakie znam typy inflacji?

Co to jest recesja gospodarcza?

Przeciwieństwem inflacji jest…….?

Inflację mierzymy za pomocą……..?
Dziękuję za uwagę 
Download