750-493, Moduł pomiaru mocy 3

advertisement
750-493
1
Moduł pomiaru mocy 3-fazowej
251
13 14
status
błąd L1
A
błąd L2
błąd L3
C
B
D
L1 IL1
magistrala systemowa
L1
IL1
L2 IL2
L2
L1
IL1
L2
IL2
L3
IL3
N
IN
L1
IL2
L2
L3 IL3
L3
IL3
L3
N N
IN
N
1.5
750-493
dostawa bez oznaczników Mini-WSB
Moduł pomiaru mocy 3-fazowej 750-493 umożliwia pomiar parametrów
elektrycznych trójfazowej sieci zasilającej.
Napięcie sieci mierzone jest na zaciskach L1, L2, L3 i N.
Prąd poszczególnych faz mierzony jest poprzez przekładniki prądowe na
zaciskach IL1, IL2, IL3 i IN.
Na podstawie pomiarów moduł udostępnia w obrazie procesu wartości
skuteczne wszystkich parametrów elektrycznych, bez zaangażowania dużej
mocy obliczeniowej systemu sterowania. Z wartości skutecznych napięć (U) i
prądów (I) moduł pomiaru mocy 3-fazowej wylicza dla każdej fazy moc
czynną (P), zużycie energii (W) i współczynnik mocy (cos ϕ). Z tych wartości
łatwo można wyznaczyć np. moc pozorną (S) czy kąt przesunięcia
fazowego (f).
Moduł pomiaru mocy 3-fazowej umożliwia tym samym przeprowadzenie
obszernej analizy zasilania poprzez sieć obiektową. Na podstawie wartości
napięcia, prądu, mocy czynnej i pozornej, określających stan obciążenia,
personel obsługujący ma możliwość optymalnej regulacji pracy silnika lub
maszyny, a także zapobiegania awarii urządzeń.
Opis
nr katalogowy
szt./
opak.
Dane techniczne
moduł pomiaru mocy 3-fazowej (1 A)
moduł pomiaru mocy 3-fazowej (5 A)
750-493
750-493/000-001
1
1
liczba wejść
maks. napięcie pomiarowe
rezystancja wejściowa obwodu napięciowego typ.
maks. prąd pomiarowy
rezystancja wejściowa obwodu
prądowego typ.
rozdzielczość
zakres częstotliwości przy aktywnym filtrze DC
zakres częstotliwości przy nieaktywnym filtrze DC
częstotliwość graniczna
kształt sygnału
Akcesoria
nr katalogowy
oznaczniki Mini-WSB
bez nadruku
z nadrukiem
248-501
patrz str. 352 ... 353
szt./
opak.
błąd pomiaru prądu i napięcia
5
technika pomiaru
czas cyklu pomiarowego
wyliczane wielkości
Aprobaty
patrz również przegląd aprobat rozdział 1
znak zgodności
r UL 508
1
zasilanie
wewnętrzny pobór prądu
izolacja
reprezentacja w obrazie procesu
technika podłączania przewodu
przekrój przewodu
dł. odizolowania przewodu
szerokość modułu
ciężar
EMC: 1 - odporność na zakłócenia
EMC: 1 - emisja zakłóceń
:$*2.RQWDNWWHFKQLN*PE+&R.*
:$*2(/:$*VS]RR
=DVWU]HJDVLĊSUDZRGR]PLDQWHFKQLF]Q\FK
XO3LĊNQDD:URFáDZ
6 (3 wejścia napięciowe, 3 wejścia prądowe)
500 VAC 3~
500 kΩ
1 A (750-493)
5 A (750-493/000-001)
33 mΩ (750-493)
6,8 mΩ (750-493/000-001)
16 bitów
10 Hz … 500 Hz
0 Hz … 500 Hz
ok. 2 kHz
dowolny (z uwzględnieniem zakresu
częstotliwości i częstotliwości granicznej)
0,5 % (wartości końcowej zakresu
pomiarowego)
true RMS, wartość skuteczna wyliczana na
podstawie 64000 próbek/s
konfigurowalny, domyślnie 50 ms/pomiar
moc czynna, energia, współczynnik mocy
(cos ϕ)
napięciem magistrali systemowej (5 V)
115 mA
500 V system / zasilanie
2 x 48 bitów dane
2 x 24 bitów sterowanie/status (opcja)
CAGE CLAMP®
0,08 mm² ... 2,5 mm² / AWG 28 ... 14
8 ... 9 mm / 0.33 in
12 mm
48.5 g
zgodnie z EN 61000-6-2 (2005)
zgodnie z EN 61000-6-3 (2007)
WHO
ZZZZDJRFRP
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards