UMOWA NA ZBYT NAWOZU NATURALNEGO

advertisement
EWIDENCJA DOTYCZĄCA ZAKUPU
PASZ DO GOSPODARSTWA
Data zakupu
paszy
Dostawca /
miejsce zakupu
Nazwa paszy /
rodzaj
Zakupiona ilość
Przeznaczenie
(rodzaj zwierząt)
EWIDENCJA DOTYCZĄCA WYDAWANIA
WYPRODUKOWANEJ PASZY W GOSPODARSTWIE
Data produkcji
paszy
Nazwa paszy /
materiału
paszowego
Data wydania
paszy
Wydana ilość
paszy / materiału
paszowego
Przeznaczenie
(rodzaj zwierząt)
EWIDENCJA STOSOWANIA ŚRODKÓW BIOBÓJCZYCH
Data
zastosowania
preparatu
biobójczego
Miejsce
zastosowania
środka
biobójczego
Rodzaj środka
(nazwa)
Zastosowana
dawka
Nazwisko osoby
stosującej
(dotyczy osób /
firm
zatrudnionych)
EWIDENCJA DOTYCZĄCA STOSOWANIA NASION
GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH
Data zakupu
Gatunek rośliny
Dostawca
Ilość
Uwagi
EWIDENCJA ZAKUPU PRODUKTÓW ROSLINNYCH I ZWIERZĘCYCH
PRZEZNACZONYCH DO PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
Lp.
Nazwa i adres
sprzedawcy
Nazwa produktu
Producent
Ilość
Data
zakupu
Uwagi
(np. zawiera
GMO)
EWIDENCJA SPRZEDAŻY PRODUKTÓW Z GOSPODARSTWA
Lp.
Nazwa i adres odbiorcy
Nazwa produktu
Ilość
Data sprzedaży
EWIDENCJA ZABIEGÓW ŚRODKAMI OCHRONY ROSLIN W UPRAWIE ……………………………..…………
PRODUKCIE ROŚLINNYM LUB NA PRZEDMIOCIE
Lp.
Przyczyna
zastosowania
środka ochrony
roślin
Nazwa
zastosowanego
środka
Dawka
środka
Powierzchnia
uprawy lub
obiektów
magazynowych,
przedmiotów
Powierzchnia,
na której
wykonano
zabieg
Termin
zabiegu
i godzina
Kursywą zaznaczono informacje, które nie są wymagane przez ustawę o ochronie roślin, ale są pomocne dla rolnika
Warunki
atmosferyczne
podczas
zabiegu
Nazwisko
wykonującego
zabieg
Uwagi
Download