Uploaded by celestyn.nowak

Kobalt

advertisement
Celestyn Nowak
Kl. I TR
Kobalt-(wzór chemiczny „Co”, łac. cobaltum) – pierwiastek
chemiczny znajdujący się w 9 grupie i 4 okresie.
 Kobalt bierze udział w syntezie hemoglobiny.
Zapotrzebowanie dobowe dla zwierząt na ten
pierwiastek jest jednak bardzo małe – 0,1 mg/kg s. m.
paszy. Wchodzi również w
skład kobalaminy (witaminy B12). Jest
konieczny roślinom motylkowym.
 U zwierząt niedobory tego pierwiastka są dodawane po
przez sól kobaltu do mieszanek pasz.
Download